Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Kammarkollegiet Välkommen till Kammarkollegiet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Kammarkollegiet Välkommen till Kammarkollegiet"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Kammarkollegiet Välkommen till Kammarkollegiet

2 Välkommen till Kammarkollegiet
och inkassogruppens nya tjänst för våra uppdragsgivare Kammarkollegiet Online Via internet kan du utan avbrott ( ) bl.a. granska uppdragsgivarens ärenden registrera nya ärenden lämna uppgift om direktbetalningar hämta statistik, rapporter och redovisningar lämna meddelanden och ta del av brevväxling Detta bildspel visar de viktigaste funktionerna i Kollegiet Online Visningen tar knappt 9 minuter. Du kan när som helst klicka fram nästa bild

3 Välkommen till Kammarkollegiet
När du efter detta bildspel själv ska utforska Kollegiet Online behöver du ett personligt användarnamn och ett lösenord. Har din myndighet anmält kontaktpersoner till inkassogruppen?

4 Välkommen till Kammarkollegiet
Kollegiet Online når du via vår hemsida

5 På startsidan klickar man på Inkasso & Fordringsbevakning för att komma vidare.

6 Denna sida ger allmän information om vår verksamhet
Denna sida ger allmän information om vår verksamhet. Klicka på Fordringsbevakning

7 Här finns information till våra uppdragsgivare.
Klicka på Gå vidare

8 Ha för vana att alltid läsa vår nyhetssida för ingivare
Ha för vana att alltid läsa vår nyhetssida för ingivare! Gå sedan till Logga in

9 Fyll i användarnamn och lösenord.
AaBb123  Fyll i användarnamn och lösenord. Varje användare har personliga uppgifter för inloggning.

10 Vid första inloggningen uppmanas du att ändra lösenord (ditt nya lösenord är inte åtkomligt för Kammarkollegiet).

11 Lösenordet ska bestå av minst sex valfria tecken varav minst en stor bokstav och minst en siffra.

12 På startsidan kan du välja vilken information du vill se först.
Gå till Inställningar.

13 De följande bilderna visar färger i en tidigare version
De följande bilderna visar färger i en tidigare version. Informationen är densamma.

14 Du kan t.ex. välja att se de 10 senaste ärendena.
Persson, Ingmar Ek, Bo von Sviskonstolpe, Herbert von Sviskonstolpe, Albert Inkasso 68 752,00 68 912,00 Gunnarsson, Åke Inkasso 6 250,00 6 410,00 Westin, Else Inkasso 1 138,50 1 138,50 Snabba cash AB Återkallat Svenssons Måleri & Badrum AB Inkasso 472,00 472,00 Bergström, Kalle Inkasso 1 200,00 1 360,00 Johnson, Kalle Inkasso 52,00 212,00

15 k Vi går nu vidare till de tre huvudrubrikerna i den övre menyraden
Persson, Ingmar Ek, Bo von Sviskonstolpe, Herbert von Sviskonstolpe, Albert Inkasso 68 752,00 68 912,00 Gunnarsson, Åke Inkasso 6 250,00 6 410,00 Westin, Else Inkasso 1 138,50 1 138,50 Snabba cash AB Återkallat Svenssons Måleri & Badrum AB Inkasso 472,00 472,00 Bergström, Kalle Inkasso 1 200,00 1 360,00 Johnson, Kalle Inkasso 52,00 212,00

16 k Inkasso Persson, Ingmar Ek, Bo von Sviskonstolpe, Herbert
von Sviskonstolpe, Albert Inkasso 68 752,00 68 912,00 Gunnarsson, Åke Inkasso 6 250,00 6 410,00 Westin, Else Inkasso 1 138,50 1 138,50 Snabba cash AB Återkallat Svenssons Måleri & Badrum AB Inkasso 472,00 472,00 Bergström, Kalle Inkasso 1 200,00 1 360,00 Johnson, Kalle Inkasso 52,00 212,00

17 k Rapporter Persson, Ingmar Ek, Bo von Sviskonstolpe, Herbert
von Sviskonstolpe, Albert Inkasso 68 752,00 68 912,00 Gunnarsson, Åke Inkasso 6 250,00 6 410,00 Westin, Else Inkasso 1 138,50 1 138,50 Snabba cash AB Återkallat Svenssons Måleri & Badrum AB Inkasso 472,00 472,00 Bergström, Kalle Inkasso 1 200,00 1 360,00 Johnson, Kalle Inkasso 52,00 212,00

18 Men vi börjar med Inkasso.
Kommunikation. Men vi börjar med Inkasso. Persson, Ingmar Ek, Bo von Sviskonstolpe, Herbert von Sviskonstolpe, Albert Inkasso 68 752,00 68 912,00 Gunnarsson, Åke Inkasso 6 250,00 6 410,00 Westin, Else Inkasso 1 138,50 1 138,50 Snabba cash AB Återkallat Svenssons Måleri & Badrum AB Inkasso 472,00 472,00 Bergström, Kalle Inkasso 1 200,00 1 360,00 Johnson, Kalle Inkasso 52,00 212,00

19 Inkasso har fyra olika val, undermenyer. Först en sökfunktion

20 Meddelanden (ännu inte driftsatts)

21 Registrera ärende

22 och slutligen Registrera betalning.
Vi börjar med att söka upp ett ärende.

23 Här hittar man information om ärendet den fas ärendet befinner sig i
Ek, Bo Här hittar man information om ärendet den fas ärendet befinner sig i datum för nästa planerade åtgärd. Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

24 Ek, Bo Ärenden som förts över från kollegiets äldre it-stöd har under en övergångstid status Ärendesluss Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

25 Ek, Bo Ärendets registreringsdag. Frågor om ärendet kan ställas valfritt till inkassogruppen eller handläggaren. Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

26 Den betalningsskyldige
Ek, Bo Den betalningsskyldige Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

27 Aktuella uppgifter om fordran lämnas här
Ek, Bo Aktuella uppgifter om fordran lämnas här Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

28 och här. Ek, Bo Bokköp Ek, Bo
1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

29 Uppgift om kostnader som uppkommit
Ek, Bo Uppgift om kostnader som uppkommit Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

30 Ek, Bo Brev som systemet producerat. Blåa länkar är klickbara och öppnas som pdf-filer Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

31 Ek, Bo Brev som kommit in till kollegiet. Även dessa kan öppnas som pdf-filer. Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

32 Ek, Bo Klicka här för att lämna andra meddelanden än direktbetalningar till uppdragsgivaren. Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

33 Funktionen Meddelanden har ännu inte driftsatts.

34 Vi går i stället till Registrera ärende

35 På denna bild, Registrera ärenden, lämnas uppgifter om önskad tjänst
den betalningsskyldige fordran 1003, Kammarkollegiet

36 Gultonade fält måste fyllas i, vita fält är frivilliga.
Person- eller organisationsnummer måste alltid lämnas. 1003, Kammarkollegiet

37 Ange ärendetyp Inkassoärende
1003, Kammarkollegiet

38 E-mål (verkställbart beslut finns) A-mål Juridisk handläggning
Välj tjänst Inkassoärende Efterbevakning E-mål (verkställbart beslut finns) A-mål Juridisk handläggning 1003, Kammarkollegiet

39 Fordranstyp anges endast för A-mål
(= allmänna mål, myndighetsbeslut som Kronofogden verkställer, t.ex. skatt, sanktionsavgifter eller avgifter för kopior av allmänna handlingar). 1003, Kammarkollegiet

40 Kundnummer är uppdragsgivarens egen nummersättning av sina kunder (de betalningsskyldiga).
1003, Kammarkollegiet

41 Uppgifter om den betalningsskyldige.
Det är viktigt att aktuell adress anges 1003, Kammarkollegiet

42 liksom person-/organisationsnumret.
Båda är nödvändiga vid eftersökning av ny adress eller ansökan om betalningsföre-läggande. 1003, Kammarkollegiet

43 Är flera solidariskt betalningsansvariga för fordran, klicka på Fler gäldenärer.
1003, Kammarkollegiet

44 Uppgifter om fordran. Under Fakturan avser beskrivs kravet kort och tydligt så att en utomstående förstår vad kravet gäller. 1003, Kammarkollegiet

45 Ytterligare uppgifter om fordran.
Skuldgrupp anges endast för A-mål.

46 Tillämplig dröjsmålsränta bestäms av systemets inställningar för varje uppdragsgivare.
Normalt utgår ränta enligt räntelagen.

47 Klicka på Fler fordringar för att registrera ytterligare krav.

48 Om uppdragsgivaren har rätt till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse anges här Importerad påminnelseavgift.

49 Lämna gärna uppgifter av betydelse, t. ex
Lämna gärna uppgifter av betydelse, t.ex. om den betalningsskyldige tidigare avbetalat på skulden eller särskilda instruktioner för handläggningen.

50 En faktura behöver normalt inte ges in, men kan bifogas ärendet som pdf-fil.
Finns redan ett verkställbart avgörande – dom, utslag eller myndighetsbeslut – ska det bifogas i pdf-format.

51 Klicka på Spara när samtliga uppgifter i ärendet har registrerats

52 1003, Kammarkollegiet Under Registrera betalning lämnas uppgift om betalningar direkt till uppdragsgivaren i ärenden hos kollegiet.

53 Uppgift om fakturanummer identifierar rätt ärende hos kollegiet.
1003, Kammarkollegiet Uppgift om fakturanummer identifierar rätt ärende hos kollegiet.

54 1003, Kammarkollegiet Med betalningsdag avses dag då betalningen bokfördes på uppdragsgivarens plus- eller bankgirokonto.

55 Ev. meddelande från betalaren lämnas här
1003, Kammarkollegiet Ev. meddelande från betalaren lämnas här

56 Vi fortsätter nu till nästa huvudgrupp,
Rapporter.

57 Systemet erbjuder goda möjligheter att ta ut statistik och rapporter
Systemet erbjuder goda möjligheter att ta ut statistik och rapporter. Funktionen väntas bli fullt utbyggd inom kort.

58 Rapporter har fyra olika undermenyer.

59 Under Statistik visas t. ex
Under Statistik visas t.ex. Aktiva ärenden, fördelade mellan de olika tjänsterna (inkasso, efterbevakning osv)

60 Under Statistik visas t. ex
Under Statistik visas t.ex. Aktiva ärenden, fördelade mellan de olika tjänsterna (inkasso, efterbevakning osv)

61 Vid sidan av statistiken delas Rapporter upp i två grupper
direktrapporter som läser ut aktuella uppgifter ur databasen producerade rapporter som systemet sammanställer vid givna tillfällen

62 Exempel på direktrapporter är kollegiets uppdragserkännande, förteckning över ärenden på efterbevakning och rapport över avslutade ärenden. Inom kort kommer ytterligare rapporter att vara tillgängliga här.

63 En direktrapport kan granskas direkt på skärmen eller skapas i pdf- eller excel-format för bearbetning eller utskrift.

64 Till producerade rapporter hör främst månadsredovisningen som består av två delar
klientkontoavräkningen klientmedelsredovisningen

65 Klientkontoavräkningen redovisar dagliga rörelser på uppdragsgivarens klientkonto och månadsnettot (att utbetala eller fakturera)

66 Klientmedelsredovisningen specificerar vad som hänt i varje ärende, där betalning skett under månaden. Summa betalningar per dag förs över till kontoavräkningen.

67 Klicka för att visa en producerad rapport, t.ex. månadsredovisningen.

68 Markera Rapporttyp klientkontoavräkning och ev
Markera Rapporttyp klientkontoavräkning och ev. övriga parametrar i filtret. Klicka på Visa och därefter önskad rapport. Producerade rapporter skapas endast i pdf-format för utskrift eller att spara.

69 Funktionen Processa frågelista kommer att tas i drift senare.

70 Kommunikation innehåller funktioner för att hämta och lämna filer.

71 Logga alltid ut efter avslutade uppgifter.
Tack för besöket!

72 - en del av vår kärnverksamhet
Ert behov av inkasso - en del av vår kärnverksamhet

73 Alltid välkommen till Kammarkollegiet


Ladda ner ppt "Välkommen till Kammarkollegiet Välkommen till Kammarkollegiet"

Liknande presentationer


Google-annonser