Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp och vår nya e-tjänst för våra uppdragsgivare Kollegiet Online Via internet kan du utan avbrott (24-7-365)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp och vår nya e-tjänst för våra uppdragsgivare Kollegiet Online Via internet kan du utan avbrott (24-7-365)"— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp

3 och vår nya e-tjänst för våra uppdragsgivare Kollegiet Online Via internet kan du utan avbrott (24-7-365) bl.a. • granska uppdragsgivarens ärenden • registrera nya ärenden • lämna uppgift om direktbetalningar • hämta statistik, rapporter och redovisningar • lämna och hämta meddelanden Detta bildspel visar de viktigaste funktionerna i Kollegiet Online Visningen tar runt 8 minuter. Du kan när som helst klicka fram nästa bild.

4 Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp När du efter detta bildspel själv ska utforska Kollegiet Online behöver du ett personligt användarnamn och ett lösenord. Har din myndighet anmält kontaktpersoner till Inkassogruppen?.

5 Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp Kollegiet Online når du via vår hemsida

6 På vår hemsida klickar du på länken Inkasso - vill få betalt för att komma vidare.

7 Här hittar du användbara dokument och länkar till lagstiftning m.m. För att komma vidare till Nyheter & Logga in klickar du här.

8 Gör gärna denna sida till din favorit i Internetläsaren. Före varje inloggning kan du då kasta ett öga på nyheterna. Gör gärna denna sida till din favorit i Internetläsaren. Före varje inloggning kan du då kasta ett öga på nyheterna. Gör gärna denna sida till din favorit i Internetläsaren. Före varje inloggning kan du då kasta ett öga på nyheterna. Gör gärna denna sida till din favorit i Internetläsaren. Före varje inloggning kan du då kasta ett öga på nyheterna.

9 Klicka på Logga in.

10 Fyll i användarnamn och lösenord. Varje användare har personliga uppgifter för inloggning. Fyll i användarnamn och lösenord. Varje användare har personliga uppgifter för inloggning. AaBb123 

11 Kollegiet Online är planerad att bli uppgraderad under år 2013. I de följande bilderna visas tjänsten därför i en tidigare färgskala.

12 Vid första inloggningen uppmanas du att ändra lösenord (ditt nya lösenord är inte åtkomligt för Kammarkollegiet)

13 På startsidan kan du välja vilken information du vill se först. Gå till Inställningar. På startsidan kan du välja vilken information du vill se först. Gå till Inställningar.

14 k Du kan t.ex. välja att se de 10 senaste ärendena. Inkasso Återkallat Inkasso Persson, Ingmar von Sviskonstolpe, Herbert Gunnarsson, Åke Snabba cash AB Bergström, Kalle Johnson, Kalle Svenssons Måleri & Badrum AB Westin, Else von Sviskonstolpe, Albert Ek, Bo 1 200,00 1 360,00 6 250,00 6 410,00 1 138,50 472,00 52,00 68 752,00 68 912,00 1 138,50 472,00 212,00

15 k Vi går nu vidare till de tre huvudrubrikerna i den övre menyraden Inkasso Återkallat Inkasso Persson, Ingmar von Sviskonstolpe, Herbert Gunnarsson, Åke Snabba cash AB Bergström, Kalle Johnson, Kalle Svenssons Måleri & Badrum AB Westin, Else von Sviskonstolpe, Albert Ek, Bo 1 200,00 1 360,00 6 250,00 6 410,00 1 138,50 472,00 52,00 68 752,00 68 912,00 1 138,50 472,00 212,00

16 k Inkasso Återkallat Inkasso Persson, Ingmar von Sviskonstolpe, Herbert Gunnarsson, Åke Snabba cash AB Bergström, Kalle Johnson, Kalle Svenssons Måleri & Badrum AB Westin, Else von Sviskonstolpe, Albert Ek, Bo 1 200,00 1 360,00 6 250,00 6 410,00 1 138,50 472,00 52,00 68 752,00 68 912,00 1 138,50 472,00 212,00

17 k Rapporter Inkasso Återkallat Inkasso Persson, Ingmar von Sviskonstolpe, Herbert Gunnarsson, Åke Snabba cash AB Bergström, Kalle Johnson, Kalle Svenssons Måleri & Badrum AB Westin, Else von Sviskonstolpe, Albert Ek, Bo 1 200,00 1 360,00 6 250,00 6 410,00 1 138,50 472,00 52,00 68 752,00 68 912,00 1 138,50 472,00 212,00

18 k Kommunikation. Men vi börjar med Inkasso. Kommunikation. Men vi börjar med Inkasso. Inkasso Återkallat Inkasso Persson, Ingmar von Sviskonstolpe, Herbert Gunnarsson, Åke Snabba cash AB Bergström, Kalle Johnson, Kalle Svenssons Måleri & Badrum AB Westin, Else von Sviskonstolpe, Albert Ek, Bo 1 200,00 1 360,00 6 250,00 6 410,00 1 138,50 472,00 52,00 68 752,00 68 912,00 1 138,50 472,00 212,00

19 Inkasso har fyra olika val, undermenyer. Först en sökfunktion

20 Meddelanden (ännu inte driftsatts)

21 Registrera ärende

22 och slutligen Registrera betalning. Vi börjar med att söka upp ett ärende. och slutligen Registrera betalning. Vi börjar med att söka upp ett ärende.

23 Ek, Bo Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande Här hittar man information om ärendet • den fas ärendet befinner sig i • datum för nästa planerade åtgärd. Här hittar man information om ärendet • den fas ärendet befinner sig i • datum för nästa planerade åtgärd.

24 Ek, Bo Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande Ärendets registreringsdag. Frågor om ärendet kan ställas valfritt till inkassogruppen eller handläggaren.

25 Ek, Bo Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande Den betalningsskyldige

26 Ek, Bo Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande Aktuella uppgifter om fordran lämnas här

27 Ek, Bo Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande och här.

28 Ek, Bo Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande Uppgift om kostnader som uppkommit

29 Ek, Bo Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande Brev som systemet producerat. Blåa länkar är klickbara och öppnas som pdf-filer

30 Ek, Bo Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande Brev som kommit in till kollegiet. Även dessa kan öppnas som pdf-filer.

31 Funktionen Meddelanden har ännu inte driftsatts.

32 Vi går i stället till Registrera ärende

33 1003, Kammarkollegiet På denna bild lämnas uppgifter om • önskad tjänst • den betalningsskyldige • fordran På denna bild lämnas uppgifter om • önskad tjänst • den betalningsskyldige • fordran

34 1003, Kammarkollegiet Ange ärendetyp Inkassoärende

35 1003, Kammarkollegiet Välj tjänst • Inkassoärende • Efterbevakning • E-mål (verkställbart beslut finns) • A-mål • Juridisk handläggning Välj tjänst • Inkassoärende • Efterbevakning • E-mål (verkställbart beslut finns) • A-mål • Juridisk handläggning

36 1003, Kammarkollegiet Fordranstyp anges endast för A-mål (= allmänna mål, myndighetsbeslut som Kronofogden verkställer, t.ex. skatt, sanktionsavgifter eller avgifter för kopior av allmänna handlingar). Fordranstyp anges endast för A-mål (= allmänna mål, myndighetsbeslut som Kronofogden verkställer, t.ex. skatt, sanktionsavgifter eller avgifter för kopior av allmänna handlingar).

37 1003, Kammarkollegiet Uppgifter om den betalningsskyldige. Det är viktigt att aktuell adress anges Uppgifter om den betalningsskyldige. Det är viktigt att aktuell adress anges

38 1003, Kammarkollegiet liksom person-/organisationsnumret. Båda är nödvändiga vid eftersökning av ny adress eller ansökan om betalningsföreläggande. liksom person-/organisationsnumret. Båda är nödvändiga vid eftersökning av ny adress eller ansökan om betalningsföreläggande.

39 1003, Kammarkollegiet Är flera solidariskt betalningsansvariga för fordran, klicka på Fler gäldenärer.

40 1003, Kammarkollegiet Uppgifter om fordran. Under Fakturan avser beskrivs kravet kort och tydligt så att en utomstående förstår vad kravet gäller. Uppgifter om fordran. Under Fakturan avser beskrivs kravet kort och tydligt så att en utomstående förstår vad kravet gäller.

41 Ytterligare uppgifter om fordran. Skuldgrupp anges endast för A-mål. Ytterligare uppgifter om fordran. Skuldgrupp anges endast för A-mål.

42 Tillämplig dröjsmålsränta bestäms av systemets inställningar för varje uppdragsgivare. Normalt utgår ränta enligt räntelagen. Tillämplig dröjsmålsränta bestäms av systemets inställningar för varje uppdragsgivare. Normalt utgår ränta enligt räntelagen.

43 Klicka på Fler fordringar för att registrera ytterligare krav på samma gäldenär/er.

44 Om uppdragsgivaren har rätt till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse anges här Importerad påminnelseavgift.

45 Lämna gärna uppgifter av betydelse, t.ex. om den betalningsskyldige tidigare avbetalat på skulden eller särskilda instruktioner för handläggningen.

46 En faktura behöver normalt inte ges in, men kan bifogas ärendet som pdf-fil. Finns redan ett verkställbart avgörande – dom, utslag eller myndighetsbeslut – ska det bifogas i pdf-format. En faktura behöver normalt inte ges in, men kan bifogas ärendet som pdf-fil. Finns redan ett verkställbart avgörande – dom, utslag eller myndighetsbeslut – ska det bifogas i pdf-format.

47 Klicka på Spara när samtliga uppgifter i ärendet har registrerats

48 1003, Kammarkollegiet Under Registrera betalning lämnas uppgift om betalningar direkt till uppdragsgivaren i ärenden hos kollegiet.

49 1003, Kammarkollegiet Uppgift om fakturanummer identifierar rätt ärende hos kollegiet.

50 1003, Kammarkollegiet Med betalningsdag avses dag då betalningen bokfördes på uppdragsgivarens plus- eller bankgirokonto.

51 1003, Kammarkollegiet Ev. meddelande från betalaren lämnas här

52 Vi fortsätter nu till nästa huvudgrupp, Rapporter. Vi fortsätter nu till nästa huvudgrupp, Rapporter.

53 Systemet erbjuder goda möjligheter att ta ut statistik och rapporter.

54 Rapporter har fyra olika undermenyer.

55 Under Statistik visas t.ex. Aktiva ärenden, fördelade mellan de olika tjänsterna (inkasso, efterbevakning osv)

56

57 Vid sidan av statistiken delas Rapporter upp i två grupper • direktrapporter som läser ut aktuella uppgifter ur databasen • producerade rapporter som systemet sammanställer vid givna tillfällen Vid sidan av statistiken delas Rapporter upp i två grupper • direktrapporter som läser ut aktuella uppgifter ur databasen • producerade rapporter som systemet sammanställer vid givna tillfällen

58 Exempel på direktrapporter är kollegiets uppdragserkännande, förteckning över ärenden på efterbevakning och rapport över avslutade ärenden. Inom kort kommer ytterligare rapporter att vara tillgängliga här. Exempel på direktrapporter är kollegiets uppdragserkännande, förteckning över ärenden på efterbevakning och rapport över avslutade ärenden. Inom kort kommer ytterligare rapporter att vara tillgängliga här.

59 En direktrapport kan granskas direkt på skärmen eller skapas i pdf- eller excel-format för bearbetning eller utskrift.

60 Till producerade rapporter hör främst månadsredovisningen som består av två delar • klientkontoavräkningen • klientmedelsredovisningen Till producerade rapporter hör främst månadsredovisningen som består av två delar • klientkontoavräkningen • klientmedelsredovisningen

61 Klientkontoavräkningen redovisar dagliga rörelser på uppdragsgivarens klientkonto och månadsnettot (att utbetala eller fakturera)

62 Klientmedelsredovisningen specificerar vad som hänt i varje ärende, där betalning skett under månaden. Summa betalningar per dag förs över till kontoavräkningen.

63 Klicka för att visa en producerad rapport, t.ex. månadsredovisningen.

64 Markera Rapporttyp klientkontoavräkning och ev. övriga parametrar i filtret. Klicka på Visa och därefter önskad rapport. Producerade rapporter skapas endast i pdf-format för utskrift eller att spara. Markera Rapporttyp klientkontoavräkning och ev. övriga parametrar i filtret. Klicka på Visa och därefter önskad rapport. Producerade rapporter skapas endast i pdf-format för utskrift eller att spara.

65 Funktionen Processa frågelista kommer att tas i drift senare.

66 Kommunikation innehåller funktioner för att hämta och lämna filer.

67 Logga alltid ut efter avslutade uppgifter. Tack för besöket! Logga alltid ut efter avslutade uppgifter. Tack för besöket!

68 Ert behov av inkasso - en del av vår kärnverksamhet

69 Alltid välkommen till Kammarkollegiet


Ladda ner ppt "Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp och vår nya e-tjänst för våra uppdragsgivare Kollegiet Online Via internet kan du utan avbrott (24-7-365)"

Liknande presentationer


Google-annonser