Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönebildnings- rapporten 2006 BNP i världen och OECD Årlig procentuell förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönebildnings- rapporten 2006 BNP i världen och OECD Årlig procentuell förändring."— Presentationens avskrift:

1 Lönebildnings- rapporten 2006 BNP i världen och OECD Årlig procentuell förändring

2 Lönebildnings- rapporten 2006 BNP Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

3 Lönebildnings- rapporten 2006 Svensk ekonomi 2000-2009 Index 2000=100, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

4 Lönebildnings- rapporten 2006 Reguljär sysselsättningsgrad Procent av befolkningen i åldern 20-64 år, årsvärden

5 Lönebildnings- rapporten 2006 Öppen arbetslöshet Procent av arbetskraften, årsvärden

6 Lönebildnings- rapporten 2006 Arbetsmarknadsgap Procent av potentiellt arbetade timmar, årsvärden

7 Lönebildnings- rapporten 2006 Timlön och enhetsarbetskostnad i näringslivet Årlig procentuell förändring

8 Lönebildnings- rapporten 2006 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP

9 Lönebildnings- rapporten 2006 Lönsamhet, nulägesomdöme i tillverkningsindustrin Nettotal

10 Lönebildnings- rapporten 2006 Arbetskostnadsandel i näringslivet Procent

11 Lönebildnings- rapporten 2006 Arbetskostnadsandel och arbetsmarknadsgap Procent

12 Lönebildnings- rapporten 2006 Arbetskostnad och nominellt förädlingsvärde per arbetad timme Index, genomsnitt 1980-2006=100

13 Lönebildnings- rapporten 2006 Kapitalavkastning Procent

14 Lönebildnings- rapporten 2006 Relativ börsutveckling Index, genomsnitt 1987-2006=100, månadsvärden

15 Lönebildnings- rapporten 2006 Investeringar Procent av BNP, löpande priser

16 Lönebildnings- rapporten 2006 Nominell arbetskostnad Årlig procentuell förändring

17 Lönebildnings- rapporten 2006 UND1X Årlig procentuell förändring

18 Lönebildnings- rapporten 2006 Reporänta Procent

19 Lönebildnings- rapporten 2006 Real arbetskostnad Årlig procentuell förändring

20 Lönebildnings- rapporten 2006 Sysselsättning Tusental

21 Lönebildnings- rapporten 2006 Öppen arbetslöshet Procent av arbetskraften

22 Lönebildnings- rapporten 2006 Reguljär sysselsättningsgrad Procent av befolkningen i åldern 20-64 år, årsvärden

23 Lönebildnings- rapporten 2006 BNP Årlig procentuell förändring, fasta priser

24 Lönebildnings- rapporten 2006 Real disponibel inkomst för löntagarkollektivet Index 2006=100. Deflaterad med hushållens konsumtionsdeflator

25 Lönebildnings- rapporten 2006 Nominell arbetskostnad vid ett lägre produktivitetsantagande Årlig procentuell förändring

26 Lönebildnings- rapporten 2006 Öppen arbetslöshet vid ett lägre produktivitetsantagande Procent av arbetskraften

27 Lönebildnings- rapporten 2006 Arbetsmarknadsgap, timlön och arbetskostnad Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsvärden


Ladda ner ppt "Lönebildnings- rapporten 2006 BNP i världen och OECD Årlig procentuell förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser