Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektiv Presentation f ö r regionfullm ä ktige 19 oktober 2009 Sanna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektiv Presentation f ö r regionfullm ä ktige 19 oktober 2009 Sanna."— Presentationens avskrift:

1 Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektiv Presentation f ö r regionfullm ä ktige 19 oktober 2009 Sanna Johansson Fil.dr i offentlig f ö rvaltning, projektledare SOM-institutet

2 Visionen om det goda livet Hållbarutveckling Fyra generella perspektiv Fem fokusområden

3 Medborgarnas uppfattningar i centrum Vad kan vi mäta – fokusområdena Hur kan vi förstå skillnader - socioekonomi och geografi

4 SOM-befolkningen i Västsverige  Boende i regionen  Svenska och utländska medborgare  15–85 år  Sannolikhetsurval  Svarande på postenkäter

5 SOM-undersökningen i Västra Götaland sedan 1998  Undersökningarna genomförs varje hösten/vinter  Slumpmässigt urval av personer  Svarsfrekvens 2008: - 58 procent (3 240 svarande) i VG

6 Identitet – Är vi Västra Götalänningar? Källa: Väst-SOM Procent

7 Livskraftigt näringsliv!? Ekonomiska utvecklingen – den egna mer gynnsam än den allmänna Uppfattningen om de regionala institutionernas agerande Områden viktiga för regionens framtida utveckling - viktigt nu, viktigt i framtiden

8 Infrastrukturen i regionen God tillgång på ny teknik Syn på infrastruktur & trafikpolitik – tydliga geografiska dimensioner

9 En ledande kulturregion Medelhögt intresse för kulturområdet Positiva till regionen och kommunernas kulturutbud Liseberg, Scandinavium och botaniska trädgården – mest besökta utflyktsmål

10 En god hälsa i flera dimensioner Befolkningen ska utmärkas av en god hälsa -Subjektiv hälsa; Skillnader mellan grupper Men inte bara fysisk hälsa: -Möjligheten att vara delaktig, trygg och säker, nöjd med det liv man lever …och allt hänger ihop!

11 Visionen om det goda livet Den framtida utvecklingen – vad bedöms viktigt? Yngre mer positiva! Män något mer positiva än kvinnor Utbildningsnivå påverkar Få och små geografiska skillnader FÖRUTOM om vi ser till storstaden.

12 Sammanfattningsvis, Befolkningen inte särskilt visionär – bedömningar utifrån här och nu Inga tydliga delregionala skillnader – förutom där det finns egenintresse Ett gott liv i Västra Götaland i perspektivet om en hållbarutveckling

13 Tack för att ni lyssnat! Mer information om SOM-institutet, Rapporter, böcker, presentationer och aktuella resultat


Ladda ner ppt "Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektiv Presentation f ö r regionfullm ä ktige 19 oktober 2009 Sanna."

Liknande presentationer


Google-annonser