Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektiv
Presentation för regionfullmäktige 19 oktober 2009 Sanna Johansson Fil.dr i offentlig förvaltning, projektledare SOM-institutet

2 Visionen om det goda livet
Hållbarutveckling Fyra generella perspektiv Fem fokusområden

3 Medborgarnas uppfattningar i centrum
Vad kan vi mäta – fokusområdena Hur kan vi förstå skillnader - socioekonomi och geografi

4 SOM-befolkningen i Västsverige
Boende i regionen Svenska och utländska medborgare 15–85 år Sannolikhetsurval Svarande på postenkäter

5 SOM-undersökningen i Västra Götaland sedan 1998
Undersökningarna genomförs varje hösten/vinter Slumpmässigt urval av personer Svarsfrekvens 2008: - 58 procent (3 240 svarande) i VG

6 Identitet – Är vi Västra Götalänningar?
Procent Källa: Väst-SOM

7 Livskraftigt näringsliv!?
Ekonomiska utvecklingen – den egna mer gynnsam än den allmänna Uppfattningen om de regionala institutionernas agerande Områden viktiga för regionens framtida utveckling - viktigt nu, viktigt i framtiden

8 Infrastrukturen i regionen
God tillgång på ny teknik Syn på infrastruktur & trafikpolitik – tydliga geografiska dimensioner

9 En ledande kulturregion
Medelhögt intresse för kulturområdet Positiva till regionen och kommunernas kulturutbud Liseberg, Scandinavium och botaniska trädgården – mest besökta utflyktsmål

10 En god hälsa i flera dimensioner
Befolkningen ska utmärkas av en god hälsa Subjektiv hälsa; Skillnader mellan grupper Men inte bara fysisk hälsa: Möjligheten att vara delaktig, trygg och säker, nöjd med det liv man lever …och allt hänger ihop!

11 Visionen om det goda livet
Den framtida utvecklingen – vad bedöms viktigt? Yngre mer positiva! Män något mer positiva än kvinnor Utbildningsnivå påverkar Få och små geografiska skillnader FÖRUTOM om vi ser till storstaden.

12 Sammanfattningsvis, Befolkningen inte särskilt visionär – bedömningar utifrån här och nu Inga tydliga delregionala skillnader – förutom där det finns egenintresse Ett gott liv i Västra Götaland i perspektivet om en hållbarutveckling

13 Tack för att ni lyssnat. Mer information om SOM-institutet, www. som
Tack för att ni lyssnat! Mer information om SOM-institutet, Rapporter, böcker, presentationer och aktuella resultat


Ladda ner ppt "Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser