Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektiv Presentation f ö r regionfullm ä ktige 19 oktober 2009 Sanna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektiv Presentation f ö r regionfullm ä ktige 19 oktober 2009 Sanna."— Presentationens avskrift:

1 sanna.johansson@som.gu.se Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektiv Presentation f ö r regionfullm ä ktige 19 oktober 2009 Sanna Johansson Fil.dr i offentlig f ö rvaltning, projektledare SOM-institutet

2 sanna.johansson@som.gu.se Visionen om det goda livet Hållbarutveckling Fyra generella perspektiv Fem fokusområden

3 sanna.johansson@som.gu.se Medborgarnas uppfattningar i centrum Vad kan vi mäta – fokusområdena Hur kan vi förstå skillnader - socioekonomi och geografi

4 sanna.johansson@som.gu.se SOM-befolkningen i Västsverige  Boende i regionen  Svenska och utländska medborgare  15–85 år  Sannolikhetsurval  Svarande på postenkäter

5 sanna.johansson@som.gu.se SOM-undersökningen i Västra Götaland sedan 1998  Undersökningarna genomförs varje hösten/vinter  Slumpmässigt urval av 6 000 personer  Svarsfrekvens 2008: - 58 procent (3 240 svarande) i VG

6 sanna.johansson@som.gu.se Identitet – Är vi Västra Götalänningar? Källa: Väst-SOM 1998-2008 Procent

7 sanna.johansson@som.gu.se Livskraftigt näringsliv!? Ekonomiska utvecklingen – den egna mer gynnsam än den allmänna Uppfattningen om de regionala institutionernas agerande Områden viktiga för regionens framtida utveckling - viktigt nu, viktigt i framtiden

8 sanna.johansson@som.gu.se Infrastrukturen i regionen God tillgång på ny teknik Syn på infrastruktur & trafikpolitik – tydliga geografiska dimensioner

9 sanna.johansson@som.gu.se En ledande kulturregion Medelhögt intresse för kulturområdet Positiva till regionen och kommunernas kulturutbud Liseberg, Scandinavium och botaniska trädgården – mest besökta utflyktsmål

10 sanna.johansson@som.gu.se En god hälsa i flera dimensioner Befolkningen ska utmärkas av en god hälsa -Subjektiv hälsa; Skillnader mellan grupper Men inte bara fysisk hälsa: -Möjligheten att vara delaktig, trygg och säker, nöjd med det liv man lever …och allt hänger ihop!

11 sanna.johansson@som.gu.se Visionen om det goda livet Den framtida utvecklingen – vad bedöms viktigt? Yngre mer positiva! Män något mer positiva än kvinnor Utbildningsnivå påverkar Få och små geografiska skillnader FÖRUTOM om vi ser till storstaden.

12 sanna.johansson@som.gu.se Sammanfattningsvis, Befolkningen inte särskilt visionär – bedömningar utifrån här och nu Inga tydliga delregionala skillnader – förutom där det finns egenintresse Ett gott liv i Västra Götaland i perspektivet om en hållbarutveckling

13 sanna.johansson@som.gu.se Tack för att ni lyssnat! Mer information om SOM-institutet, www.som.gu.se Rapporter, böcker, presentationer och aktuella resultat


Ladda ner ppt "Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektiv Presentation f ö r regionfullm ä ktige 19 oktober 2009 Sanna."

Liknande presentationer


Google-annonser