Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Abdullah ibn al-Mubarak en biografi / en analys / ett porträtt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Abdullah ibn al-Mubarak en biografi / en analys / ett porträtt."— Presentationens avskrift:

1 Abdullah ibn al-Mubarak en biografi / en analys / ett porträtt

2 ”Guds nåd nedstiger då de rättfärdiga nämns och koms ihåg.” - Abdullah ibn al-Mubarak

3 Poet en biografi / en analys / ett porträtt

4 ”Om du har tid och är ledig dra då nytta av bönen för att komma Allah nära Om du någon gång skulle vilja säga ett falskt ord lägg då i dess ställe ett lovprisningens ord Att dra nytta av tystnad är bättre än att ständigt tala, även om du är vältalig. - Abdullah ibn al-Mubarak

5 Tillbedjare en biografi / en analys / ett porträtt

6 ”Ibn al-Mubarak brukade be Asr i Masjid al-Massisah. Han gick då in i moskén och vände sig mot qiblah för att åminnas Allah. Han talade inte med någon tills solen hade gått ner.” - ’Abdah ibn Sulayman

7 Muhammad ibn A’yun och döljandet av goda handlingar

8 Inte göra orätt mot sina medmänniskor

9 - Abdullah ibn al-Mubarak ”De som har djupa insikter känner sig aldrig trygga från fyra saker: 1)En synd från det förgångna som de inte vet vad Allah har gjort med. 2)Livslängd som fortfarande inte har uppenbarat sig, de vet inte vad som finns i den av undergång. 3)En välsignelse som har givits en tjänare, som kanske är en förbannelse. 4)Vilseledning som har förskönats för en person som har tagit emot detta och inte inser det.

10 En man sa en gång till honom: ”Jag känner mig tryggare än en person som på ett orättfärdigt tog en annan människas liv. Han svarade: ”Tryggheten som du känner för dig själv är värre än en person som på ett orättfärdigt tog en annan människas liv.” - Abdullah ibn al-Mubarak

11 ”Det är att du tror dig ha något som ingen annan har. Jag känner inte till något som är värre för musallin (de som utför bönen) än ujb (självbeundran).” - Abdullah ibn al-Mubarak

12 Citat en biografi / en analys / ett porträtt

13 ”Det är mig mer kärt att slänga bort en dirham som har tjänats in på tvivelaktiga grunder än för mig att ge bort hundratals dirham som allmosa.” - Abdullah ibn al-Mubarak

14 ”Hur ofta blir inte en liten god handling stor på grund av ens intention och hur ofta blir inte en stor handling liten på grund av ens intention.” - Abdullah ibn al-Mubarak

15 ”Om ni människor vill baktala, baktala då era egna föräldrar så att era belöningar inte går till främlingar utan till dem istället.” - Abdullah ibn al-Mubarak

16 ”Av fyratusen hadither har jag kommit fram till fyra principer: 1) fäst dig inte vid en kvinna 2) bli inte desillusionerad av egendom 3) låt inte din mage bära mer än den orkar 4) lär dig endast av kunskap som är dig till nytta.” - Abdullah ibn al-Mubarak

17 ”Den judiske grannen” - Abdullah ibn al-Mubarak

18 ”Avstå från att titta på saker under långa stunder och du kommer beviljas khushu. Avstå överdrivet tal och du kommer beviljas vishet. Avstå från överdrivet ätande och du kommer vägledas till tillbedjan. Avstå från att titta på andras misstag och du kommer vägledas till att se dina egna misstag. Avstå från att fördjupa dig i frågor som berör Allahs väsen och du kommer vägledas bort från tvivel och hyckleri.” - Abdullah ibn al-Mubarak

19 Bortgång en biografi / en analys / ett porträtt

20 - ’Abdah ibn Sulayman 63 år gammal (181 E. H. – 797 e.kr) Floden Eufrat, Bagdad Bästa månaden, den bästa tidpunkten, efter den bästa handlingen

21 Sms-listan! en biografi / en analys / ett porträtt


Ladda ner ppt "Abdullah ibn al-Mubarak en biografi / en analys / ett porträtt."

Liknande presentationer


Google-annonser