Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Institutionella arkiv Turid Hedlund OACS - Open Access Communication for Science.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Institutionella arkiv Turid Hedlund OACS - Open Access Communication for Science."— Presentationens avskrift:

1 http://oacs.shh.fi 1 Institutionella arkiv Turid Hedlund OACS - Open Access Communication for Science

2 http://oacs.shh.fi 2 Projekt beskrivning Finansierat av Undervisningsministeriet i Finland Partner: Hanken (biblioteket + OACS- gruppen), Tekniska högskolans bibliotek, Vetenskapsbiblioteket i Vik (Helsingfors universitet) Tid: 1.1.2004-31.4.2005

3 http://oacs.shh.fi 3 Projektbeskrivning forts. Testning av open source programvara för institutionella arkiv (D-space from MIT) Lösningar för att göra i bruk varande publikationsdatabaser OAI-kompatibla Att på nationell nivå koordinera meta data beskrivningar (tillsammans med Nationalbiblioteket )

4 http://oacs.shh.fi 4 Projektbeskrivning forts. Att komma med förslag och riktlinjer för hur doktors-och magistersavhandlingar kan läggas upp i institutionella arkiv –Artikel om arbetsflöden –Hur hantera copyright rättigheter till artiklar publicerade i tidskrifter, när dessa inkluderas i en doktorsavhandling.

5 http://oacs.shh.fi 5 Projektbeskrivning forts. Rapport om nuläget för institutionella arkiv i Finland och Norden. Enkätundersökning utförd i august 2004. Workshop den 14 january 2005 för att rapportera och diskutera resultaten av projektet.

6 http://oacs.shh.fi 6 http://oacs.shh.fi/repository_survey/

7 http://oacs.shh.fi 7 132 utskick - 55 svar ≈ 44% Frivillighet: dom som vill delta deltar... Decentraliserat: “Vi har en mycket decentraliserad organisation och kan tyvärr inte svara på hur många working papers etc som vi ger ut. Då får man fråga varje enskild institution och det är en ogörlig uppgift...Eventuellt kan några institutioner publicera sina verk på respektive webbsida.” Upphovsrätten: “Eftersom inlämnandet av fulltexten är frivilligt och doktoranderna har informerats om var pdf:erna kommer att hamna, tar vi därför själva inlämnandet som ett godkännande till distribution och lagring.” Generellt: “De frågor du ställer rör ett bedrövligt eftersatt område på denna högskola! Vi håller nu på med att utarbeta en informationsförsörjningspolicy där detta kommer att tas upp. Förhoppningsvis kommer det att leda till något konkret snart. Biblioteket testar just nu DSpace.”


Ladda ner ppt "1 Institutionella arkiv Turid Hedlund OACS - Open Access Communication for Science."

Liknande presentationer


Google-annonser