Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att studera psykologi Benny Salo, amanuens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att studera psykologi Benny Salo, amanuens"— Presentationens avskrift:

1 Att studera psykologi Benny Salo, amanuens (psyk-assistent@abo.fi)
Ämnet psykologi vid Åbo Akademi

2 Vad är en psykolog? Utbildningsprogrammet i psykologi leder till att man blir psykolog (kand+mag.examen  legitimerad psykolog) En psykolog strävar till att utreda och förstå människors beteende, sätt att uppfatta, uppleva, handla och reagera i olika situationer (t.ex. till följd av sjukdom) i olika åldrar Psykolog är inte lika med terapeut! Psykologer arbetar inom bl.a. hälsovårdscentraler, mentalvårdsbyråer, sjukhus, skolväsendet, personaladministration, konsultföretag, arbetskraftsbyråer, universitet

3 Vad är en psykolog? Man kan specialisera sig efter att ha avlagt psykologexamen, t.ex. inom neuropsykologi, arbets- och organisationspsykologi eller psykoterapi Arbetslöshetsprocenten för psykologer är för tillfället så gott som 0%! Arbetet är utmanande, omväxlande och givande

4 Att studera psykologi Studierna leder till ett yrke, endast psykologie kandidat+magisterexamen ger kompetens som psykolog Examen lite mera omfattande än de flesta andra examina (3+2 ½ år i stället för 3+2 år, 330 poäng) I studierna ingår en 20 veckor lång praktikperiod Mångsidigt utbildningsprogram Expertis på psyk vid ÅA inom vuxenneuropsykologi, beteendegenetik, aggressionsforskning, rättspsykologi, sexologi, psykolingvistik, konstterapi... Stort utbud av kurser!

5 Att studera psykologi Man kan välja ett eller flera biämnen vanliga biämnen har varit bl.a. filosofi, sociologi, pedagogik, psykiatri, ekonomi Även logopedi som biämne för psyk.stud. Man kan även välja att i stället för biämnen läsa enbart tilläggsstudier i psykologi Samarbete med Åbo universitet

6 Att studera psykologi Några exempel på kurser: Huvudämnesstudier:
Utvecklingspsykologi, Neuropsykologi/Kognitiv psykologi, Personlighet, Socialpsykologi, Sexologi, Organisations- och arbetspsykologi, Forskningsmetodik Fördjupade studier: Psykologiska test, Intervjumetodik, Dynamisk psykoterapi, Kognitiv psykoterapi, Handledd terapi, Neuropsykologisk utredning

7 Att söka in till utbildningsprogrammet i psykologi
Populärt ämne Två steg i antagningen, urvalsprov för alla, varav 25 bästa väljs till intervju I intervjun har poängen från urvalsprovet+studentbetyget inte längre någon betydelse På basen av intervjuerna antas ca 15 personer

8 Psykologi för andra studerande vid Åbo Akademi
Fr.o.m. hösten 2008 grundstudier (25sp) för övriga ÅA-studerande Biämnesstudier (60sp) för studerande antagna till ämneslärarutbildningen 5 studerande/år antas

9 se ämnet psykologis hemsida:
För mera information se ämnet psykologis hemsida: VÄLKOMMEN!


Ladda ner ppt "Att studera psykologi Benny Salo, amanuens"

Liknande presentationer


Google-annonser