Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KAP 4 - GEOMETRI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KAP 4 - GEOMETRI."— Presentationens avskrift:

1 KAP 4 - GEOMETRI

2 FRÅN TEXT-TV (SVT) Hur många butiker fanns det 1996?
Hur många invånare fanns det i Sverige 1996? Kan dessa frågor besvaras med hjälp av texten?

3 FRÅN TEXT-TV (SVT) Hur många butiker fanns det 1996?
Svar: 1996 fanns det ungefär 7400 livsmedelsbutiker i Sverige.

4 FRÅN TEXT-TV (SVT) Hur många invånare fanns det i Sverige 1996?
Svar: 1996 fanns det ungefär invånare i Sverige.

5 GEOMETRI

6 Platonska kroppar

7 GENOMGÅNG 4.1 Grundläggande geometri Omkrets och area Areaenheter
Omkrets och area av en cirkel π (pi) Volymenheter Volym Begränsningsarea av rätblock, cylinder och klot

8 FORMELBLAD

9 POLYGON

10 POLYGON Pentagon = femhörning

11 TRIANGEL OMKRETS = a + b + c AREA =

12 PARALLELLOGRAM OMKRETS = a + a + b + b = 2a + 2b AREA =

13 REKTANGEL OMKRETS = b + b + h + h = 2b + 2h AREA =

14 KVADRAT OMKRETS = a + a + a + a = 4a AREA =

15 PARALLELLTRAPETS OMKRETS = a + b + c + d AREA =

16 PARALLELLTRAPETS

17 PARALLELLTRAPETS AREA =

18 PARALLELLTRAPETS AREA =

19 PARALLELLTRAPETS AREA =

20 EXEMPELUPPGIFT Uppgift 4113, sid 193 (Bok 1bc)

21 EXEMPELUPPGIFT Triangel (3,2 × 1,1)/2 = 1,76 Rektangel
3,2 × 0,8 = 2,56 Totalt 1,76 + 2,56 = 4,32 Svar: Tältets framsida har arean 4,32 m²

22 EXEMPELUPPGIFT m² Tältets fram- och baksida har arean 2 × 4,32 m²
Tältets långsidor har arean 2 × 3,2 × 0,8 m² 2 × 3,2 × 0,8 = 5,12 m² Tältets tak har arean 2 × 3,2 × 1,9 m² 2 × 3,2 × 1,9 = 12,16 m² Summan av alla areor: (8,64 + 5, ,16) m²

23 AREAENHETER 1 dm² 1 cm² 1 cm² = 100 mm² 1 dm² = 100 cm² 1 m² = 100 dm²

24 CIRKELN cirkelrand Omkrets: eller Area: eller

25 π (pi)

26 π (pi) tar aldrig slut…

27 VOLYMENHETER 1 dm³ 1 cm³ 1 cm³ = 1000 mm³ 1 dm³ = 1000 cm³

28 VOLYMENHETER 1 dm³ 1 cm³ 1 cm³ = 1000 mm³ 1 dm³ = 1000 cm³

29 VOLYM Sid. 202 BC-bok

30 RÄTBLOCK, CYLINDER OCH KLOT

31 RÄTBLOCK, CYLINDER OCH KLOT

32 Övningsuppgift 1

33 Övningsuppgift 2

34 Övningsuppgift 3

35 Övningsuppgift 4

36 GENOMGÅNG 4.2 Vinklar och vinkelsummor Geometri och bevis
Implikation och ekvivalens Pythagoras sats

37 VINKLAR OCH VINKELSUMMOR
Sid. 211

38 TRIANGEL

39 VINKLAR OCH VINKELSUMMOR

40 VINKLAR OCH VINKELSUMMOR
Hur stora är triangelns vinklar?

41 VINKLAR OCH VINKELSUMMOR
Kan man göra på något annat sätt? Kontroll: 87° + 43,5° + 49,5° = 180°

42 VINKLAR OCH VINKELSUMMOR

43 GEOMETRI OCH BEVIS

44 GEOMETRI OCH BEVIS

45 GEOMETRI OCH BEVIS

46 IMPLIKATION OCH EKVIVALENS
MEDFÖR ATT… EKVIVALENS ÄR EKVIVALENT MED… ELLER OM OCH ENDAST OM…

47 IMPLIKATION OCH EKVIVALENS

48 IMPLIKATION OCH EKVIVALENS

49 IMPLIKATION OCH EKVIVALENS
MEDFÖR ATT… EKVIVALENS ÄR EKVIVALENT MED… ELLER OM OCH ENDAST OM…

50 IMPLIKATION OCH EKVIVALENS
MEDFÖR ATT… ÄR EKVIVALENT MED…

51 PYTHAGORAS SATS

52 PYTHAGORAS SATS

53 PYTHAGORAS SATS

54 PYTHAGORAS SATS

55 PYTHAGORAS SATS Skogssnäppa?

56 PYTHAGORAS SATS Area = 25 ae 5 3 4 Area = 16 ae Area = 9 ae
Skogssnäppa? Area = 16 ae

57 PYTHAGORAS SATS a Skogssnäppa? (2205)^(1/2) = 46,

58 PYTHAGORAS SATS Skogssnäppa? (448)^(1/2) = 21,

59 PYTHAGORAS SATS

60 GENOMGÅNG 4.3 SKALA LIKFORMIGHET SYMMETRIER SPEGLING

61 SKALA Mät med linjal… SKALA BILD : VERKLIGHET SKALA 1 : 200
21 mm Mät med linjal… 15 mm SKALA BILD : VERKLIGHET SKALA 1 : 200 ”I verkligheten är alla sträckor 200 gånger längre än på bilden.” a) Längd: 200 × 21 mm = 4200 mm = 420 cm = 42 dm = 4,2 m Bredd: 200 × 15 mm = 3000 mm = 300 cm = 30 dm = 3,0 m

62 SKALA OBS! SKALA BILD : VERKLIGHET SKALA 1 : 200
21 mm 15 mm SKALA BILD : VERKLIGHET SKALA 1 : 200 ”I verkligheten är alla sträckor 200 gånger längre än på bilden.” Längd: 4,2 m Bredd: 3,0 m OBS! b) Area: 4,2 m × 3,0 m = 12,6 m²

63 SKALA Vilka mått har rum A? Vilka mått har rum B?
Vilka mått har rum C?

64 SKALA

65 SKALA 1 mm på bilden är 1 m i verkligheten. SKALA BILD : VERKLIGHET
”I verkligheten är alla sträckor 1000 gånger längre än på bilden.” 15 mm Lägger ihop alla sträckorna: 10 mm = 110 20 mm 20 mm 10 mm 35 mm a) 110 mm × 1000 = mm = 110 m 1 mm på bilden är 1 m i verkligheten. 1000 mm = 1m

66 SKALA A B 1 mm på bilden är 1 m i verkligheten.
SKALA BILD : VERKLIGHET SKALA 1 : 1000 ”I verkligheten är alla sträckor 1000 gånger längre än på bilden.” 15 mm Area A: 10 m × 15 m = 150 m² A 10 mm 20 mm Area B: 10 m × 35 m = 350 m² 20 mm B 10 mm 35 mm b) Area A + B: 150 m² m² = 500 m² 1 mm på bilden är 1 m i verkligheten.

67 SYMMETRI Symmetrilinje

68 SYMMETRI Symmetrilinje

69 SYMMETRI x² - kurva Symmetrilinje

70 SYMMETRI Bisektris Symmetrilinje

71 SPEGLING Symmetrilinje

72 SPEGLING

73 RUBRIK

74 RUBRIK


Ladda ner ppt "KAP 4 - GEOMETRI."

Liknande presentationer


Google-annonser