Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFÖR NATIONELLA PROVET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFÖR NATIONELLA PROVET"— Presentationens avskrift:

1 INFÖR NATIONELLA PROVET
MATEMATIK 1 Versionsdatum:

2 MATMAT01 – UPPGIFT 1 Förenkla så långt som möjligt

3 MATMAT01 – UPPGIFT 2

4 MATMAT01 – UPPGIFT 3 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

5 MATMAT01 – UPPGIFT 4 x = -3 y = 4 ( -3, 4 ) ( -3, 4 )

6 MATMAT01 – UPPGIFT 5

7 MATMAT01 – UPPGIFT 6

8 MATMAT01 – UPPGIFT 7 73000

9 MATMAT01 – UPPGIFT 7 Halverat värde (50 000 kr) ≈2,3 år
Med 10% värdeminskning: år = lg(0,5)/lg(0,9) = 6, Med 15% värdeminskning: år = lg(0,5)/lg(0,85) = 4, Skillnad: 6, , = 2, ≈2,3 år

10 MATMAT01 – UPPGIFT 7

11 MATMAT01 – UPPGIFT 8 Blå linjer = 2b Röda linjer = 4a

12 MATMAT01 – UPPGIFT 9 10 0,3 liter = 300 ml
15 ml × 2 = 30 ml (Dos varje dag)

13 MATMAT01 – UPPGIFT 10 Multiplicera båda sidor med Varför?

14 MATMAT01 – UPPGIFT 10 OBS!

15 MATMAT01 – UPPGIFT 11 0,8 Vad hände här?

16 MATMAT01 – UPPGIFT 12 s Petter väger p kg och Simon väger s kg.
Skriv en formel som visar att Simon väger 12 % mer än Petter. s 1,12p Ändrad: Petter = p kg Simon = väger 12% mer än p kg Simon väger med andra ord 1 × p kg + 0,12 × p kg Detta kan skrivas: Simon väger 1,12 × p kg Simons vikt är s kg Detta ger formeln s = 1,12 p

17 MATMAT01 – UPPGIFT 13 x - 2 Om den långa sidan är 4 cm längre än den korta sidan. Då är den korta sidan 4 cm kortare än den långa. x + 2 x - 2 Den långa sidan är (x + 2) cm Den korta sidan är då (x + 2) - 4 cm

18 MATMAT01 – UPPGIFT 14 0,00020 (0,0002) ?

19 MATMAT01 – UPPGIFT 15

20 MATMAT01 – UPPGIFT 15 Personer Mörk choklad 6 100 g 3 50g
Hur många gånger skall man ta 3 för att få 15? 5 × 3 = 15 Då måste vi även multiplicera 50g med 5 vilket är lika med 250g

21 MATMAT01 – UPPGIFT 16 Antal invånare med Internet:
Antal invånare fast uppkoppling: Med en enda uträkning:

22 MATMAT01 – UPPGIFT 17

23 MATMAT01 – UPPGIFT 17 stolpar (n) brädor (y) 2 3 6 4 9 5 12
Med ord: Antalet brädor är tre gånger antalet stolpar minus tre. Med matematiska symboler: a) Till ett staket med 10 stolpar behövs 3 × = 27 brädor b) Sambandet kan skrivas y = 3n – 3, y är antalet brädor och n är antalet stolpar.

24 MATMAT01 – UPPGIFT 18 Chicago ligger 7 h efter Stockholm.
När planet startar i Chicago är klockan h i Stockholm = 23.25 Flygtiden är den tid som går mellan och (båda Sthlm) 23.25  = 35 minuter 00.00  = 8 timmar (h) 08.00  = 20 minuter Hela flygtiden är: 8 h + 35 min min. = 8 h 55 min

25 MATMAT01 – UPPGIFT 19

26 MATMAT01 – UPPGIFT 19 2x Hela kvadratens area: B x 2x Area triangel A:
C x A x x Area triangel B: Area triangel C:

27 MATMAT01 – UPPGIFT 19 2x Hela kvadratens area: B x 2x Area triangel A:
C x Area triangel B: A x x Area triangel C: Den gröna triangelns area = Hela kvadratens area – triangel A – triangel B – triangel C Gröna triangelns area är alltså:

28 MATMAT01 – UPPGIFT 19 Svar: 3/8 av kvadratens area är grönfärgad 2x
Hela kvadratens area: B x 2x Gröna triangelns area: C x A x x Hur stor del av hela kvadraten är färgad grön? Svar: 3/8 av kvadratens area är grönfärgad

29 MATMAT01 – UPPGIFT 20

30 MATMAT01 – UPPGIFT 20

31 MATMAT01 – UPPGIFT 20 Årsräntan i kronor: Årsräntan i procent (%) :
Kommentar: Man får alltså betala 4500 kronor för att låna 3000 kronor!!?!

32 MATMAT01 – UPPGIFT 21

33 MATMAT01 – UPPGIFT 21 1 liter = 100 cl 1 dm3 1000 cm3 1 cl 10 cm3 2 cl
Svar: Ja, mjölken ryms i förpackningen.

34 MATMAT01 – UPPGIFT 21 VAD MÅSTE MAN VETA FÖR ATT KUNNA LÖSA DENNA UPPGIFT?

35 MATMAT01 – UPPGIFT 21 VAD MÅSTE MAN VETA FÖR ATT KUNNA LÖSA DENNA UPPGIFT?

36 MATMAT01 – UPPGIFT 22 × 0,24 = 44 × 0,24 = 140 100 × 0,36 = 36 500 × 0,36 = 180

37 MATMAT01 – UPPGIFT 22 Svar: 1250 kopior

38 MATMAT01 – UPPGIFT 22 Kostnad = 20 kronor + 24 öre per kopia
Kostnad = y kronor Antal kopior = x stycken Jämför! y = ,24x

39 MATMAT01 – UPPGIFT 22 Digitaltryckeriet = Tryckservice AB

40 MATMAT01 – UPPGIFT 23

41 MATMAT01 – UPPGIFT 23 Svar: Ungefär 163 cm
Mannens längd ändras med c:a 0,25 cm om lårbenet ändras 1 mm. Då bör en man med lårbenet 425 mm ha längden 165,2 – (10 × 0,25)= 162,7 Svar: Ungefär 163 cm

42 Ungefärlig längd på en man
MATMAT01 – UPPGIFT 23 Ett annat sätt att lösa denna: Lårbenets längd Ungefärlig längd på en man 420 435 165,2 450 168,9 465 172,6 480 176,3 Differens? Differens? Differens? Differens? Differens? Differens? Differens? (Lös denna på whiteboard.)

43 MATMAT01 – UPPGIFT 24

44 MATMAT01 – UPPGIFT 24 DISKUSSION!

45 MATMAT01 – UPPGIFT 24 DISKUSSION!

46 MATMAT01 – UPPGIFT 25 1 4 6 9 b) 1 + 4 + 6 + 9 = 20
b) = 20 Om x = 5 blir både medelvärde och median desamma

47 MATMAT01 – UPPGIFT 26 Bob hade ett telefonabonnemang med följande villkor: Månadsavgift 65 kr Öppningsavgift 69 öre per samtal [0,69 kr] Samtalen kostar 69 öre per minut [0,69 kr] Hur mycket fick Bob betala en månad då han hade ringt 96 samtal på Sammanlagt 4h 25 minuter? 4h 25 minuter = 4 × minuter = 265 minuter Kostnaden = × 0, × 0,69 = 314,09 kronor Svar: 314 kronor Från Matematik 4000 Kurs A, Grön bok, uppgift 16, sidan 70

48 MATMAT01 – UPPGIFT 26 Bob hade ett telefonabonnemang med följande villkor: Månadsavgift 65 kr Öppningsavgift 69 öre per samtal [0,69 kr] Samtalen kostar 69 öre per minut [0,69 kr] En månad då Bob hade ringt 84 samtal fick han en räkning på 267,86 kr. Beräkna den totala samtalstiden? Kostnaden kan beräknas med denna ekvation: Kostanden = 65 kronor + antal samtal × 0,69 kronor + antal minuter × 0,69 kronor. Vi vet att kostnaden är 267,86 kr och vi vet att antal samtal är 84. Vi villveta hur många minuter – Det kallar vi x. Vi får då denna ekvation: Från Matematik 4000 Kurs A, Grön bok, uppgift 16, sidan 70

49 MATMAT01 – UPPGIFT 26 Bob hade ett telefonabonnemang med följande villkor: Månadsavgift 65 kr Öppningsavgift 69 öre per samtal [0,69 kr] Samtalen kostar 69 öre per minut [0,69 kr] En månad då Bob hade ringt 84 samtal fick han en räkning på 267,86 kr. Beräkna den totala samtalstiden? Från Matematik 4000 Kurs A, Grön bok, uppgift 16, sidan 70

50 RÄKNEORDNING parenteser () potenser 34 = 3 × 3 × 3 × 3
multiplikation & division × / addition & subtraktion + -

51 RÄKNEORDNING 3 × 2 + 5 – 2/2 = 10 3 × (2 + 5) – 2/2 = 20
3 × 2 + (5 – 2)/2 = 7,5 3 × 2 + (5 – 2/2) = 10

52 PRIMTAL Positiva heltal som bara går att dela med 1 och sig själva kallas primtal. Exempel: 2, 3, 5, 7, 11, och 13

53 PRIMTALSFAKTORISERING
30 = 5 × 6 = 5 × 3 × 2 60 = 10 × 6 = 5 × 2 × 3 × 2 100 = 10 × 10 = 5 × 2 × 5 × 2 1000 = 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2

54 TAL I DECIMALFORM

55 TAL I DECIMALFORM C D

56 SUBTRAKTION AV NEGATIVA TAL
Vad är differensen av +3 och -6? 3 – (-6) = 9 + ”Två minustecken intill varandra ersätts med ett plustecken.”

57 ADDITION OCH SUBTRAKTION MED NEGATIVA TAL
- (-4) + (-6) = -10 (-4) - (-6) = 2 +

58 PRIORITERINGSREGLERNA
Fungerande strategi (2+2) *2 - 2 = *2 - 2 = (parenteser) *2 - 2 = (potenser) = (mult.) = 18 (add/sub.) ARBETA NEDÅT!

59 MULT. OCH DIV. MED NEGATIVA TAL
(-4)×(-3) = 12 4×(-3) = -12 (-24)/3 = -8 (-24)/(-3)= 8 ”lika tecken” ger plus ”olika tecken” ger minus

60 OBS! (-4)×(-4) = 16 -4 - (-4) = 0 = -8

61 TAL I BRÅKFORM

62 FÖRLÄNGNING = =

63 FÖRLÄNGNING

64 FÖRKORTNING = =

65 FÖRKORTNING

66 ADDITION AV BRÅK

67 RÄKNA MED BRÅK VAD SKA VI GÖRA NU? HÄR FÖRKORTAR VI
VI FÖRLÄNGER DESSA BÅDA BRÅK OCH FÅR DÅ… HÄR FÖRKORTAR VI

68 MULTIPLIKATION AV BRÅK
Samma värde

69 ATT INVERTERA ETT BRÅK

70 DIVISION AV BRÅK ”DIVISION MED 2/7 BLIR MULTIPLIKATION MED 7/2”
HUR SKALL VI GÖRA NU? VAD HAR VI GJORT? ”DIVISION MED 2/7 BLIR MULTIPLIKATION MED 7/2”

71 POTENSER 5 stycken exponent bas

72 POTENSER PÅ RÄKNAREN

73 TIOPOTENSER 10 Tio 100 Ett hundra 1 000 Ett tusen 10 000 Tio tusen
10 × 10 10 Tio 100 Ett hundra 1 000 Ett tusen 10 000 Tio tusen En miljon En miljard 10 × 10 × 10 × 10

74 TIOPOTENSER

75 Potenslagarna

76 GRUNDPOTENSFORM = 10 · 10 · 10 · 10 · 10 = 105 = 2 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 = 2 · 105 = 2 · 105 Potens med basen 10

77 AVRUNDNING Hur avrundas 8,97 till en decimal? 9,0
1196 b) 9 1197 a) 5 1197 b) 6 1198 a) 4,8 1198 b) 8,9 1199 a) 3,2 1199 b) 9,1 1200 a) 1,37 1200 b) 5,09 Hur avrundas 8,97 till en decimal? 9,0 Hur avrundas 5,097 till två decimaler? 5,10

78 VAD ÄR PROCENT? 40% 60%

79 HUR MÅNGA PROCENT ÄR… Blå? Röda? Gula?

80 PROCENT I DECIMALFORM procentform bråkform decimalform

81 VI SÖKER PROCENTSATSEN
I klass 9A går det 25 elever. Av dessa var 19 närvarande. Hur stor var närvaron i procent? OBS! Hur stor var frånvaron i procent?

82 VI VET PROCENTSATSEN 1% av 3500 är 35 8% av 3500 är då 8 × 35 = 280
Hur mycket är 8% av 3500? Två olika sätt att lösa denna uppgift: 1% av 3500 är 35 8% av 3500 är då 8 × 35 = 280 0,08 × 3500 = 280 Vilket sätt tycker Du är bäst?

83 PROCENT Hur stor andel av figuren är färgad?

84 PROCENT 0, 3% 3 3,50% 5 0,35% 30% PROCENT

85 PROMILLE 0, 3% 3 3,50% 5 0,35% 30% PROMILLE

86 PPM 0, 3% 3 3,50% 5 0,35% 30% PPM

87 Förändringsfaktor Nya värdet = Förändringsfaktor Gamla värdet
Ökning med 5 % Några exempel 210 kronor = 1,05 Räknaren: 200 kronor Förändringsfaktor × Gamla värdet = Nya värdet 1,05 × 200 kronor = 210 kronor Ökning med 5 % Räknaren:

88 Flera procentuella förändringar
Uppgift 2220, sidan 101 William köper en ny bil för kronor. Den beräknas sjunka i värde Med 15% per år. Hur mycket är bilen värd efter 5 år? Efter 1 år: Efter 2 år: Efter 3 år: Efter 4 år: Efter 5 år: Svar: Efter 5 år är bilen värd c:a kronor

89 Procentenheter Priset på en vara höjdes från 4 kronor till 5 kronor.
a) Hur många kronor höjdes priset? Svar: 1 krona b) Hur många % höjdes priset? Svar: 25 %

90 Index Tabellen visar KPI för livsmedel År 1980 1990 2010 KPI 100 229
273 År 1990 kostade 500 g kaffe 21,70 kr. Vilket var priset år 2010 om priset utvecklades enligt KPI? (Förändringsfaktor) Svar: Priset var 25,90 kr år 2010 om priset utvecklades enligt KPI.

91 Ekvation betyder LIKHET

92 FÖRENKLING AV UTTRYCK a) b) c) d)

93 ADDITION AV UTTRYCK

94 SUBTRAKTION AV UTTRYCK

95 STÄLLA UPP FORMLER Ställ upp en formel för y då y är summan av a och x
y är differensen av a och x y är produkten av a och x y är kvoten av a och x

96 Att lösa ekvationer Multiplicera båda leden med 2x
Dividera båda leden med 20 Förkorta med 5

97 Potensekvationer

98 Ekvationen xn = a

99 OBS!

100 Lös ut y

101 Multiplicera in

102 Multiplicera in

103 Faktorisera

104 EXEMPELUPPGIFT

105 EXEMPELUPPGIFT Triangel (3,2 × 1,1)/2 = 1,76 Rektangel
3,2 × 0,8 = 2,56 Totalt 1,76 + 2,56 = 4,32 Svar: Tältets framsida har arean 4,32 m²

106 EXEMPELUPPGIFT m² Tältets fram- och baksida har arean 2 × 4,32 m²
Tältets långsidor har arean 2 × 3,2 × 0,8 m² 2 × 3,2 × 0,8 = 5,12 m² Tältets tak har arean 2 × 3,2 × 1,9 m² 2 × 3,2 × 1,9 = 12,16 m² Summan av alla areor: (8,64 + 5, ,16) m²

107 AREAENHETER 1 dm² 1 cm² 1 cm² = 100 mm² 1 dm² = 100 cm² 1 m² = 100 dm²

108 CIRKELN cirkelrand Omkrets: eller Area: eller

109 π (pi)

110 VOLYMENHETER 1 dm³ 1 cm³ 1 cm³ = 1000 mm³ 1 dm³ = 1000 cm³

111

112 VINKLAR OCH VINKELSUMMOR
Kontroll: 87° + 43,5° + 49,5° = 180°

113 PYTHAGORAS SATS

114 SKALA Mät med linjal… SKALA BILD : VERKLIGHET SKALA 1 : 200
21 mm Mät med linjal… 15 mm SKALA BILD : VERKLIGHET SKALA 1 : 200 ”I verkligheten är alla sträckor 200 gånger längre än på bilden.” a) Längd: 200 × 21 mm = 4200 mm = 420 cm = 42 dm = 4,2 m Bredd: 200 × 15 mm = 3000 mm = 300 cm = 30 dm = 3,0 m

115 SKALA SKALA BILD : VERKLIGHET SKALA 1 : 200
21 mm 15 mm SKALA BILD : VERKLIGHET SKALA 1 : 200 ”I verkligheten är alla sträckor 200 gånger längre än på bilden.” Längd: 4,2 m Bredd: 3,0 m b) Area: 4,2 m × 3,0 m = 12,6 m²

116 SYMMETRI Symmetrilinje

117 SPEGLING

118 ATT KASTA 2 TÄRNINGAR 6 olika utfall 36 möjliga utfall T 1 T2
Vad är sannolikheten att få summan 7 vid kast med 2 st. tärningar? T 1 T2 6 olika utfall 36 möjliga utfall

119 ATT KASTA 2 TÄRNINGAR 6 olika utfall som ger 7
Vad är sannolikheten att INTE få summan 7 vid kast med 2 st tärningar? T 1 T2 6 olika utfall som ger 7 Detta kallas komplementhändelse.

120 TRÄDDIAGRAM Dra en kula ur urna 1 och lägg den i urna 2. Dra sedan en kula ur urna 2. Hur stor är sannolikheten att den sista kulan är en röd kula? U1 RÖD BLÅ U2 R B R B Sannolikheten att sista kulan är röd är: Observera:

121 Typvärde Typvärde (kallas även modalvärde) i ett statistiskt datamaterial det värde som förekommer flest gånger.

122 Medelvärde Ett medelvärde är ett värde som används för att representera ett genomsnitt för en mängd värden. På räknaren slår man ( )/7 = 6, …

123 MEDIAN Medianen är det tal i en mängd som storleksmässigt ligger i mitten. Av talen 1, 7, 9, 10 och 17 är 9 medianen (medan 8,8 är medelvärdet). För mängder med ett jämnt antal tal definieras medianen som medelvärdet av de två tal som ligger i mitten.

124 MEDIAN Följande värden är givna: 6 7 0 4 12 7 18 2 2 Bestäm medianen
4  Svar: Medianen till dessa tal är 6

125 MEDIAN Följande värden är givna: 7 0 4 12 7 18 2 2 Bestäm medianen ?
4  4,5 ? Svar: Medianen till dessa tal är 4,5

126 KOORDINATSYSTEM y X = 2 Y = 3 • (5,6) X = 5 Y = 6 3 • (2,3) X = -5
(-5,-4)

127 Värdetabell 3 1 5 2 7 3 9 -2 -1 -3 -3

128 VÄRDE OCH DEFINITION y X = 2 Y = 3 • (5,6) X = 5 Y = 6 3 • (2,3) x 2
När x är 2, så är y 3 När x är 5, så är y 6

129 RÄTA LINJENS EKVATION(2)
k = linjens lutning m = var linjen skär y-axeln

130 RÄTA LINJENS EKVATION(2)
k = linjens lutning m = var linjen skär y-axeln

131 RÄTA LINJENS EKVATION(1)
Linjens lutning Linjens ekvation Några punkter på linjen x 2x+3 (y) -1 1 3 5

132 VAD HETER DENNA LINJE? ∆y = 3 ∆x = 2

133 Funktionsmaskin x f(x) = 2x + 1 x
JO! UTvärdet = INvärdet gånger 2 plus ett f(x) = 2x + 1 2x + 1 x F(x) = y IN = 1  UT = 3 F(x) = y IN = 2  UT = 5 Vad gör funktionsmaskinen? IN = 3  UT = 7 Vilken funktion har den? IN = 4  UT = 9 Hur kan man skriva funktionen? IN = 5  UT = 11 f(x) = 2x + 1 kan också skrivas y = 2x + 1 Med andra ord y = f(x)

134 NÄR ÄR Y EN FUNKTION AV X f(x) y X = 2 Y = 3 • (5,6) X = 5 Y = 6 3 •
(2,3) x 2

135 VÄRDE OCH DEFINITION y X = 2 Y = 3 • (5,6) X = 5 Y = 6 3 • (2,3) x 2
Värdeaxel 3 (2,3) Definitionsaxel x 2 När definitionen är 2, så är värdet 3 När definitionen är 5, så är värdet 6

136 Proportionalitet Proportionell Direkt proportionell OrigO = (0,0)

137 Grafritande räknare


Ladda ner ppt "INFÖR NATIONELLA PROVET"

Liknande presentationer


Google-annonser