Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 2 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 2 2011."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 2 2011

2 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Anteckna din egen personliga uppfattning C. Vad är historia? Varför är det bra att känna till historia? Hur långt tillbaka är det enligt din mening meningsfullt att gå för att förstå vuxenutbildningen i Finland 2009? D. Vad är filosofi? Vad gör man då man filosoferar? Vad behöver vuxenläraren filosofi till? Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

3 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Historia Vetenskapen om mänsklighetens politiska, sociala och kulturella utveckling fr.o.m. den tid då skriftligt källmaterial börjar finnas; om mänskligheten i sin helhet eller någon del därav Svensk ordbok Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

4 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Svensk ordbok Filosofi Vetenskapen som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen Vem är jag? Ontologi Hur kan jag veta vem jag är? Epistemologi Hur skall jag förhålla mig till andra? Axiologi Verkligheten? Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

5 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenpedagogisk filosofi: Reflektion över VARFÖR vuxna utbildas och VARFÖR de deltar i utbildning och vilka är de centrala element som ingår i utbildnings-, undervisnings- och inlärningsprocesserna. The philosophy of adult education does not equip a person with knowledge about what to teach, how to teach, or how to organize a program. It is more concerned with the WHY of education and with the logical analysis of the various elements of the educational process. Philosophies of adult education are interpretative theories, not applicatory theories. Det vardagliga, informella lärandet utanför detta perspektiv ? Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

6 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Grundläggande principer och gemensamma utgångspunkter för vuxenutbildning oberoende filosofisk grund 1. Oberoende hur man uppfattar samhället, kan och måste det förbättras och utveckla. Vuxenutbildningen har en viktig roll och uppgift i detta 2. Om individerna och samhällen skall nå framgångar måste lärande och utveckling pågå genom hela livet 3. Vuxna är kapabla att lära mera och utvecklas. Men de bör behandlas med värdighet och respekt, dvs som vuxna. 4. Alla vuxna borde ha möjlighet att lära sig de grundläggande färdighe- terna som fullvärdigt agerande/medlemskap i ett samhälle förutsätter 5. Oberoende hur man betraktar skillnaden mellan ungdomar och vuxna skiljer sig sammanhanget för vuxenutbildning på ett avgörande sätt från sammahangen i ett tidigare skede av livet. Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2011

7 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Filosofera – teoretisera – betrakta, visionera Grundläggande utgångspunkter för filosofisk reflektion kring vuxenpedagogik och vuxenutbildning € Begreppen vuxenpedagogik, vuxenutbildning otydliga och oklara € Begreppet vuxenhet likaså otydlig och oklar (variabler som ålder, psykisk mognad, sociala roller) € Vuxenlärares förhållningssätt till behov och intressen hos vuxen- studerande (syn på kunskap, inlärning, undervisning) € Metoder och innehåll (vad och varför - syften och mål) € Vuxenutbildningsinstitutioner och deras relation till (social) förändring (social och politisk dimension) € Begreppet utveckling i vuxenålder (adult development) € Läroplaner – utbildningsprogram inom vuxenutbildning Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

8 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenpedagogik Vuxenutbildning Vuxnas lärande Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education E. Vad står de olika begreppen för? F. Hur skulle du beskriva förhållandet mellan dem? Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

9 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenpedagogik Vetenskapsområdet inom vilket man studerar de två övriga Vuxenutbildning Målinriktade, samhälleligt organiserade processer och sammanhang för vuxnas lärande Vuxnas lärande Individuella och sociala lärande- och utvecklingsprocesser som sker och pågår hela tiden i ett flertal kontexter Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

10 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Tre pedagogiska rotmetaforer handledning education as guidance liberal, behavioristisk filosofi tillväxt education as growth humanistisk, progressiv filosofi befrielse education as liberation radikal filosofi Leino, A-L & Drakenberg, M. 1993 Metaphor: An educational perspective Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

11 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi handledning liberal, behavioristisk filosofi Livslång utbildning, Unesco, vetenskaplig humanism +”Lifelong education” +Unesco tillväxt humanistisk, progressiv filosofi Andragogik, Knowles, självstyrning +andragogy +Knowles + self-directed befrielse radikal filosofi Kritisk-radikal inriktning, Freire, befrielse +radical +Freire +liberation ROTMETAFORERNA Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

12 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi G. Vad är lärande! Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

13 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Många perspektiv på lärande Förutsättningar HUMANISTISK Process KOGNITIV KONSTRUKTIVISTISK Resultat BEHAVIORISTISK Sammanhanget KONTEXTUELLT INIFRÅN INUTI (UTIFRÅN) UTIFRÅN Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

14 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011 Skola Rektorn

15 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011 Skola People learn to join existing practices, finding on how to go on in a practice, practising a practice. Kemmis et al. 2010


Ladda ner ppt "Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 2 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser