Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Suicidpreventiva dagen 10.e september 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Suicidpreventiva dagen 10.e september 2014"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Suicidpreventiva dagen 10.e september 2014
Foto: Ki.se/nasp Välkommen till Suicidpreventiva dagen 10.e september 2014 Danuta Wasserman

2 10 september varje år - en internationell Suicidpreventiv dag
För att öka medvetenheten om att självmord går att förebygga och för att hedra de som tagit sina liv beslöt WHO i samarbete med den internationella organisationen för självmordsprevention (IASP), under IASPs kongress i Stockholm, organiserad av NASP, september 2003 att varje år, världen över, den 10 september uppmärksamma självmordsprevention och därmed inrätta den internationella suicidpreventiva dagen. Foto: Foto: Foto: Christian Fischer - Own work

3 Nationellt självmordspreventivt program i Sverige 2008
Det nationella programmet antogs av riksdagen den 5 juni 2008 efter förslag från regeringen 2007 Den övergripande visionen är: ”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Ingen ska behöva ta sitt liv” Foto:

4 Strategier för självmordsprevention i Sverige - godkända av Sveriges riksdag 2008
1. Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper 2. Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för självmord 3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord 4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag 5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser 6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord 7. Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik 8. Händelseanalys av Lex Maria anmälningar 9. Stöd till frivilligorganisationer Foto: ki.se/nasp

5 Självmord under lågkonjunktur 2008-2010
USA, Polen: Självmord ökar ytterligare och förstärker tidigare stigande trend Kanada: Självmord ökar och bryter den tidigare stabila trenden Frankrike, Tyskland, Irland, Storbritannien, Grekland, Italien, Spanien, Portugal, Ungern, Estland, Finland, Litauen, Lettland, Rumänien, Slovenien: Tidigare nedåtgående självmordstrend vänder och självmorden ökar Sverige, Österrike: Stabil självmordstrend Reeves, McKee. Stuckler, BJ Psych, 2014.

6 Självmord (säkra och såkallade osäkra) i Sverige
1107 män 2013: 1606 personer tog sitt liv 499 kvinnor 195 män Död i trafikolyckor 2013: 260 personer 65 kvinnor Sex gånger fler dör årligen i självmord än i trafikolyckor i Sverige Källa: Socialstyrelsen, Epidemiologiskt centrum

7 För att självmordsprevention ska lyckas
Ledarskap behövs Nationellt Landstingsregionalt Kommunalt Arbetsplatser Skola Föreningar Trosförsamlingar Foto:

8 Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)
Regeringens uppdrag till NASP Att öka kunskap, minska tabu och stigma i samhället Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) NASP fick i uppdrag att genomföra pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA-V) för vuxna i Västerbotten och Västra Götaland, samt Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA-U) för unga i Stockholms län och Jönköpings län. Kursens avsikt: Att öka kunskaper Att förbättra attityder Att förbättra bemötande Att bedöma vilken hjälp som behövs Att se till att hjälp ges

9 Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)
MHFA lär ut hur man kan hjälpa en person att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd, och att inte lämna en människa i en psykisk och suicidal kris ensam. 290 utbildade instruktörer finns i hela landet Över 6000 utbildade första hjälpare har genomgått kursen NASP har i samarbete med SKL också skapat en MHFA-version för äldre Instruktörskursen ges av huvudinstruktörer vid NASP

10 Utvärdering av MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) är en effektiv folkhälsointervention för att förbättra kunskap, attityder och beteenden En metaanalys av 15 internationella (inkl. svenska) studier, med sammanlagt 3807 deltagare visar en: Signifikant ökning av kunskap (p<0.001) genomsnittlig effektstyrka: 0.56 Signifikant förbättrade attityder (p<0.001) genomsnittlig effektstyrka: 0.28 Signifikant ökning i hjälp-beteende (p<0.001) genomsnittlig effektstyrka: 0.25 Foto: Gergö Hadlaczky et al. Int Rev Psych 2014

11 Regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten 2014
Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag på en struktur för en nationell kunskapsstyrning för det självmordsförebyggande arbetet. Syftet är att stärka lokala och regionala aktörer i sitt arbete med att minska antalet självmord. NASP, SPES, Socialstyrelsen, NSPH med flera medverkar i detta uppdrag Foto: Lapplänning

12 NASP är ett nationellt kunskapscentrum och en internationell expertfunktion till WHO
Kunskapen finns sammanställd av WHO i den första globala rapporten om hur självmord kan förebyggas och vilka evidensbaserade metoder som bör användas. Rapporten, i vilken NASP haft ansvar för sammanställning av självmordspreventiva metoder, presenterades i Genève den 5 september 2014. Foto: Foto: 2014 Foto:http://www.europsy.net/publications/guidance-papers/ 2012

13 Jag önskar att den här dagen ger er nya insikter om hur självmord bland unga kan förebyggas!
TACK!


Ladda ner ppt "Välkommen till Suicidpreventiva dagen 10.e september 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser