Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förlossningen, Linköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förlossningen, Linköping"— Presentationens avskrift:

1 Förlossningen, Linköping
Bild: Carina Glenning Corren Marie Nelson, barnmorska och vårdutvecklare, Förlossningen Linköping

2 Icke instrumentell vaginal förlossning M >80%
Vårt viktigaste mål: öka antalet kv i Link som får möjlighet att föda normalt. Vi började mäta 2006

3 Vi måste bestämma vad som är obstetrisk kvalité och vilka mål vi ska ha!
Vad är det som är mest angeläget i vår verksamhet?

4 Alla interventioner ska göra nytta för mor eller barn.
Så här såg det ut när vi började

5 VAS-mätning 2013 Mål för verksamheten: Nöjd patient med förlossningsupplevelse: VAS <8 ska uppnås i 95 % Mätt från juni t.o.m. dec 94,7% Vi kan inte göra förändringar utan att nöjd pat.

6 Apgar och pH 20% 12% Inte fler dåliga barn

7 Förändringsarbetet Framgångsfaktorer
Strukturella förändringar och Attitydsförändringar

8 Koordinator

9 Kvinnans medicinska behov
Riskbedömning Kvinnans medicinska behov Barnmorska på rätt erfarenhetsnivå

10 Den förlösande barnmorskan ska få fokusera på den födande kvinnan

11 Obstetrisk morgonrond
Dagens patienter-struktur, alla är tysta! Samla OB-doktorer och barnmorskor för att få en gemensam strategi för patienten Ta upp fall, ex nattens eventuella sectio, goda exempel Feedback

12 Regelbunden uppföljning av resultat och mål
Månadsvis uppföljning av medicinska resultat och utfallet i patientenkät Resultat och målvärden redovisas på anslagstavla i förlossningsavdelningens korridor Resultaten redovisas på halvårsbasis på hemsidan

13 Teamet runt patienten Erfarna barnmorskor Undersköterskor
Erfaren läkare Mindre erfarna barnmorskor Mindre erfaren läkare Studenter

14 Sectio enligt Robson 1 M <5%
Resultatet. Vi började med R1

15 Minskningen som vi såg var asfyxisnitten

16 Kejsarsnittsfrekvens M <15%
Spiller över på alla grupper

17 Tack!


Ladda ner ppt "Förlossningen, Linköping"

Liknande presentationer


Google-annonser