Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Titel på ditt arbete -undertitel, vad handlar det mer specifikt om? Introduktion Här bör man skriva en kortfattad introduktion till sitt arbete, eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Titel på ditt arbete -undertitel, vad handlar det mer specifikt om? Introduktion Här bör man skriva en kortfattad introduktion till sitt arbete, eller."— Presentationens avskrift:

1 Titel på ditt arbete -undertitel, vad handlar det mer specifikt om? Introduktion Här bör man skriva en kortfattad introduktion till sitt arbete, eller en sammanfattning. Detta blir oftast bäst som en kortfattad flytande text med ett språk som gör att läsaren blir intresserad och vill fortsätta läsa. 1-2 stycken. Frågeställningar eller liknande får gärna skrivas i numrerad form eller i punkter. Fråga nummer 1 Fråga nummer 2 Bildruta. Ersätt med bild/figur/tabell eller annat relevant. Behåll den svarta ramen. Upphovsman Ett, Upphovsman Två

2 Metod/Tillvägagångssätt Här beskrivs tillvägagångssättet för arbetet. Detta bör också vara kortfattat och gärna uppställt i listor eller visat genom figurer eller bilder. Byt ut namnet på rubriken vid behov. Var mycket tydlig och skriv inte mer än vad som behövs. Under denna rubrik beskrivs de huvudsakliga resultaten. Detta bör visas genom bilder, figurer, tabeller eller grafer. Eftersom fokus bör ligga på denna del, är det viktigt att det blir tydligt och bra. Här bör posterns största bild ligga. EN UNDERRUBRIK Använd underrubriker om det är nödvändigt. Resultat Bildruta. Ersätt med bild/figur/tabell eller annat relevant. Behåll den svarta ramen.

3 Slutsatser Här presenteras slutsatserna av arbetet. Gör gärna detta med en punktlista, figur eller tabell och framhäv det viktiga med en färgad tonplatta bakom texten om det behövs. Den första slutsatsen kan presenteras här. Och så den andra Nummer tre Ännu en slutsats Och så vidare Brödtexten kan fortsätta här nedtill om det skulle behövas. EN UNDERRUBRIK Använd underrubriker om det är nödvändigt. Bildruta. Ersätt med bild/figur/tabell eller annat relevant. Behåll den svarta ramen. Kontaktuppgifter kan lämnas här. Referenser Om ni vill ha med referenser eller lägga till någonting annat som är relevant för er studie finns det här plats för det. Byt ut rubriken vid behov.


Ladda ner ppt "Titel på ditt arbete -undertitel, vad handlar det mer specifikt om? Introduktion Här bör man skriva en kortfattad introduktion till sitt arbete, eller."

Liknande presentationer


Google-annonser