Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella proven i kursen Svenska B.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella proven i kursen Svenska B."— Presentationens avskrift:

1 Nationella proven i kursen Svenska B

2 för alla elever som läser Svenska B
Obligatoriskt för alla elever som läser Svenska B

3 Tänkt som: Stöd för läraren vid betygssättning.
Säkerställa likvärdiga betyg över hela landet, dvs. att betygen blir rättvisa.

4 Trender, utveckling och förändring
Aktuellt tema är: Trender, utveckling och förändring Nytt tema och nya texter varje gång provet ges, dvs. varje termin. Aktuellt tema är: Trender, utveckling och förändring Det är vad vi vet så här långt. I nästa vecka kommer texthäftena och då börjar arbetet. För proven är egentligen en lång process, vilken ska förbereda dig inför dem genom läsning och samtal, innan själva proven. Texthäftet är tänkt att ge faktaunderlag inför båda delproven såväl som inspiration.

5 Proven prövar olika färdigheter som:
Tala Läsa Skriva

6 Nationella proven Delprov A muntligt Delprov B skriftligt
Består av två delar. Det muntliga och det skriftliga. Även om det muntliga provet görs före det skriftliga börjar vi med det skriftliga.

7 Inför delprov B: skriftliga

8 När? 25 april Samma tid och datum i hela landet. Alla som skriver NP i svenska skriver samtidigt.

9 Vad som bedöms Helhetsbedömning Innehåll och textanvändning
Disposition och sammanhang Språk och stil Helhetsbedömning: Bearbetningsbehov – betyget sätts utifrån hur mycket texten behöver bearbetas. Innehållet ska vara relevant för uppgiften. Sträva efter balans mellan påståenden, understödda av exempel och övergripande resonemang Innehåll och textanvändning: Innehållet ska vara relevant för uppgiften. Olika uppgifter lägger olika tyngdpunkt vid olika faktorer. Ex. att du ska presentera, kommentera, referera, beskriva, jämföra och/eller reflektera. Svaren bedöms utifrån hur fylliga, läsvärda, intressanta, relevanta, engagerade, insiktsfulla, genomtänkta, trovärdiga osv. de är. Textanvändning: syftar på korrekta referat, citat, källhänvisning. Disposition och sammanhang: inledning/avslutning, den röda tråden, tydliga övergångar Sammanhängande text – Genomtänkt och logisk – använd sammanhangsmarkörer Styckeindelning – ny tanke = nytt stycke. Övergångar – ett stycke ska inte vara en isolerad ö. Språk och stil: Språket ska vara ”stilistiskt säkerhet, tydlighet, varierat, korrekt, dvs. tänk på att följa skriftspråkliga regler, som ex. dom och dom, alltså de och dem. Talspråk hör inte hemma på skriftliga nationella provet. Stilen ska var anpassad till skrivsituationen.

10 Att tänka på: Följa instruktionerna och gör alla delar som efterfrågas. Anpassa din text efter skrivsituationen, dvs. efterfrågad texttyp och mottagare.   Använda angivna källor och göra korrekta referenser (källredovisning) till dem. När du citerar eller refererar, gör det rättvisande. Visa att du kan skilja på kommenterande och refererande inslag, dvs. på dina egna tankar och andras. Repetition – sammanfattning: Obs! viktigt! Detta är de saker som elever främst missar vid Nationella proven i Svenska B, så det är av yttersta vikt att du tänker på att: Vanligaste misstaget elever gör: att inte följa instruktionerna! Så läs dem noga och följ dem. Särskilt de delar som är i fetstil. Situationsanpassa texten efter: Mottagare – Utgå från att läsaren inte har läst källorna. Efterfrågad texttyp/genre Alltså, tänk på att anpassa stilen till skrivsituationen. Korrekt källhänvisning

11 Inför delprov A: muntliga

12 Vad Du ska hålla ett förberett tal (om ca 5 minuter).
PM, dvs. en kortfattad skriftlig sammanfattning av talet lämnas in före det muntliga anförandet. Det muntliga anförandet består av två delar. 1. Ni ska hålla ett förberett tal om ca 5 minuter. 2. Men ni ska även skriva ett PM, vilket är en kortfattad sammanfattning av det tal ni har tänkt hålla. PM:et MÅSTE lämnas in FÖRE det muntliga anförandet, dvs. ert tal. Tanken är att bedömande lärare, jag, ska kunna se att ni håller er till det tal ni förberett och inte bara improviserar.

13 Trender, utveckling och förändring
Innehåll Talet ska anknyta till temat: Trender, utveckling och förändring Innehållet i talet ska utgå från det givna temat. Talet ska innehålla en informerande presentation, som delvis bygger på läsning av texthäftet. Tanken är att ni ska bearbeta temat och redovisa dels er förmåga att hålla ett förberett tal, dels er förmåga till självständigt arbete.

14 Utgångspunkt 1 bild och 1 text Minst en av dem hämtas från häftet.
Utgångspunkten, dvs. Ni ska utgå från och presentera. Välj 1 bild och 1 text som utgångspunkt, var av minst en måste komma från häftet, vilket också innebär att en av dem får du hämta från annat håll, ex. Internet, tidningar etc. Så länge du kan.

15 PM:et Skriftlig sammanfattning av ditt muntliga anförande
Lämnas in innan anförandet ord långt

16 TEXTEN Ange textens: Författare titel/rubrik
tillkomst/publiceringsdatum Glöm inte att berätta vilken text ni valt, vem författaren är, vilken titel eller rubrik den har, när den har kommit till, eventuellt publiceringsdatum. Detta gäller både i PM:et OCH vid muntliga anförandet.

17 BILDEN Ange bildens: Upphovsman Titel ev. tillkomstår
Ev. p.g.a. att det ibland kan vara svårt att hitta alla dessa uppgifter till en bild, så ta med de du hittar. Detta gäller återigen både i PM:et OCH vid muntliga anförandet.

18 Det muntliga anförandet:
Visa (bilden) och presentera dina val kortfattat Förklara vad bilden och texten säger dig. Förklara varför du valt dem. 5 minuter Som sagt ska talet innehålla en informerande presentation. Ni kommer att få ett antal förslag till infallsvinklar, men ni har också möjlighet att mer självständigt välja ämne inom temat. Visa (bilden) och presentera dina val kortfattat Förklara vad bilden och texten säger dig. Förklara varför du valt dem. Den muntliga uppgiften genomförs på lektionstid eller annan tid som skolan bestämmer, helst före skrivdagen. Tiden viktig ca 5 minuter! Så se till att träna och ta tid hemma.

19 Planering v. 11 Textläsning/Talmanusskrivning v. 14
Generalrepetition/skriva PM v. 16 Grupp 1: Muntliga delprovet Grupp 2 och 3: Textläsning och gruppdiskussioner Grupp 2: Muntliga delprovet Grupp 1 och 3: Textläsning och gruppdiskussioner Grupp 3: Muntliga delprovet Grupp 1 och 2: Textläsning och gruppdiskussioner Repetition inför skriftliga v. 17 SKRIFTLIGA NP På grund av de många lektionspass som kommer att falla bort kommer vi att, som sagt, behöva stuva om lite grann i schemat och lägga in några extralektioner till under veckorna som kommer. Men denna planering bygger på hur schemat ser ut just nu. som det ser ut nu. Det muntliga genomförs på lektionstid före skrivdagen för det skriftliga nationella provet. Texterna ska komma v. 11. Onsdagslektionen går vi igenom några av texterna i helklass. Så att ni får se hur ni ska arbeta senare i de mindre grupperna. Mellanstora grupper (1/3 åt gången) De grupper som inte redovisar får läsa och diskutera frågor till texthäftet i mindre grupper. Generalrepetition i mindre grupp (ca 3 personer)/spela gärna in er själva. Kan vara oerhört nyttigt. Ge egna exemplet.

20 Slut


Ladda ner ppt "Nationella proven i kursen Svenska B."

Liknande presentationer


Google-annonser