Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella proven i kursen Svenska B. Obligatoriskt för alla elever som läser Svenska B.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella proven i kursen Svenska B. Obligatoriskt för alla elever som läser Svenska B."— Presentationens avskrift:

1 Nationella proven i kursen Svenska B

2 Obligatoriskt för alla elever som läser Svenska B

3 Tänkt som: 1.Stöd för läraren vid betygssättning. 2.Säkerställa likvärdiga betyg över hela landet, dvs. att betygen blir rättvisa.

4 Trender, utveckling och förändring Aktuellt tema är:

5 Proven prövar olika färdigheter som: o Tala o Läsa o Skriva

6 Delprov A muntligt Delprov B skriftligt Nationella proven

7 Inför delprov B: skriftliga

8 När? 25 april

9 Vad som bedöms 1.Helhetsbedömning 2.Innehåll och textanvändning 3.Disposition och sammanhang 4.Språk och stil

10 Att tänka på: 1. Följa instruktionerna och gör alla delar som efterfrågas. 2. Anpassa din text efter skrivsituationen, dvs. efterfrågad texttyp och mottagare. 3.Använda angivna källor och göra korrekta referenser (källredovisning) till dem. När du citerar eller refererar, gör det rättvisande. 4.Visa att du kan skilja på kommenterande och refererande inslag, dvs. på dina egna tankar och andras.

11 Inför delprov A: muntliga

12 Vad Du ska hålla ett förberett tal (om ca 5 minuter). PM, dvs. en kortfattad skriftlig sammanfattning av talet lämnas in före det muntliga anförandet.

13 Innehåll Talet ska anknyta till temat: Trender, utveckling och förändring

14 Utgångspunkt 1 bild och 1 text Minst en av dem hämtas från häftet.

15 PM:et Skriftlig sammanfattning av ditt muntliga anförande Lämnas in innan anförandet 150-300 ord långt

16 TEXTEN Ange textens : o Författare o titel/rubrik o tillkomst/publiceringsdatum

17 BILDEN Ange bildens : Upphovsman Titel ev. tillkomstår

18 Det muntliga anförandet: 1.Visa (bilden) och presentera dina val kortfattat 2.Förklara vad bilden och texten säger dig. 3.Förklara varför du valt dem. 5 minuter

19 Planering v. 11Textläsning/Talmanusskrivning v. 14Generalrepetition/skriva PM v. 16Grupp 1: Muntliga delprovet Grupp 2 och 3: Textläsning och gruppdiskussioner Grupp 2: Muntliga delprovet Grupp 1 och 3: Textläsning och gruppdiskussioner Grupp 3: Muntliga delprovet Grupp 1 och 2: Textläsning och gruppdiskussioner Repetition inför skriftliga v. 17SKRIFTLIGA NP

20 Slut


Ladda ner ppt "Nationella proven i kursen Svenska B. Obligatoriskt för alla elever som läser Svenska B."

Liknande presentationer


Google-annonser