Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemikaliedatabasen Kemdb Åbo Akademi december 2005 c-jw.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemikaliedatabasen Kemdb Åbo Akademi december 2005 c-jw."— Presentationens avskrift:

1 Kemikaliedatabasen Kemdb Åbo Akademi december 2005 c-jw

2 Varför har det då misslyckats? ➲ Behövs en överenskommelse ● Status som officiell ÅA-databas ● Instruktion för användningen ➲ Expertgrupp med överinseende ➲ Resuser för att hålla systemet i gång ● Hårdvara ● Programutveckling ● Lönetillägg ➲ Grunddatabasen inte tillräckligt omfattande

3 Varför behöver vi en databas? ➲ Lagstiftning och myndigheter ställer krav ● Listor över kemikalier i laboratorier och lager ● Lättillgänglig skyddsinformation ➲ Rationell hantering av kemikalier behövs ● Minimera kemikaliemängden ● Arbetet effektiveras, man kan hitta kemikalierna ● Spara pengar ➲ Information om eventuell exponering

4 Kraven på en databas ➲ Fullständig ● Flesta kemikalierna vid ÅA registrerade med CAS-nr ➲ Uppdaterad ● Nya kemikalier införs centralt ● Använda kemikalier avskrivs ● Förändringar i informationen registreras ➲ Lättillgänglig ● Webb-baserad ➲ Lättanvänd ➲ Sökbar

5 Sökning i en kemikaliedatabas ➲ Sökning med CAS eller EU nummer, entydigt resultat ➲ Sökning med strukturformel, större krav ➲ Sökning med bruttoformel, enkelt men inte precist ➲ Sökning med namn, vanligen många träffar ➲ Sökning med ägar- och placeringsinformation

6 Databasstruktur ➲ Kemikalieinformation ● CAS och EU ● Namn och synonymer, strukturer ● Skyddsinformation ➲ Användningsinformation ● Ägare ● Placering ● Mängd ● Inventeringsdatum, avskrivningsdatum

7 Alternativ ➲ En tabell över kemikalier med all behövlig information ➲ Start med tom kemikalieinformationstabell ➲ Flygande start med kemikalieinformation

8 Kemikalieinspektionen “ Kemikalieinspektionen är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet. KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår målet. Eftersom kemikaliereglerna är harmoniserade inom EU sker en stor del av KemI:s arbete inom ramen för EU. ”

9 KemI söksida

10 Databasen just nu ➲ Antal kemikalier: 133,706 ➲ Antal EU-nummer:101,644 ➲ Antal bruttoformler:112,023 ➲ Antal synonymer:65,595 ➲ Antal med skyddsinfo: 3,185 ➲ Antal TPK-kemikalier:2,052

11 Kemikalieinformationstabellen ➲ Ägaren: ● Universitet, enhet, grupp, person ➲ Placering: ● Byggnad, rum, skåp, hylla ➲ Datering: ● Införd, inventerad, avskriven ➲ Kemikaliebehållaren: ● Tillverkare, löpande nummer ● Mängd, mängd kvar, signering

12 System ➲ DBMS: MySQL ➲ Operativsystem: Debian Sarge Linux ➲ Webbserver: Apache ➲ Adminverktyg: phpMyAdmin ➲ Skriptspråk:Python ➲ Autentikering:LDAP

13 https://specinfo.abo.fi/cgi-bin/kemdb2/kemdb2.py


Ladda ner ppt "Kemikaliedatabasen Kemdb Åbo Akademi december 2005 c-jw."

Liknande presentationer


Google-annonser