Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smittspårarutbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smittspårarutbildning"— Presentationens avskrift:

1 Smittspårarutbildning
Välkomna till Smittspårarutbildning 26 april 2012 Smittskydd Skåne

2 Varför smittspårning? Klinik – folk blir sjuka får komplikationer
Juridik En smittskyddslag att följa Folkhälsoarbete en god reproduktiv och sexuell hälsa Epidemi Smittskydd Skåne

3 Hur utföra smittspårning?
Praktik Juridik Smittskydd Skåne

4 Lönar sig smittspårning?
Smittskydd Skåne

5 Vad kan vi göra mer än smittspårning?
Smittspårning = sekundärprevention att hitta de som redan är eller kan ha blivit smittade Primärprevention att arbeta för att osmittade inte blir smittade Motiverande samtal För att ta mindre risker Smittskydd Skåne

6 STI - hur stort är problemet?
Ca anmälningar enl smittskyddslagen per år till Smittskydd Skåne Drygt hälften gäller STI Klamydia helt dominerande Smittskydd Skåne

7 Smittskydd Skåne

8 Smittskydd Skåne

9 UngKAB 09 Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga
Ca svarade (25%) Ålder år Smittskydd Skåne

10 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

11 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

12 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

13 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

14 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

15 Välkomna med i arbetet mot klamydia
Du behövs! Smittskydd Skåne

16 Del 2 Smittskydd Skåne

17 Lönar sig smittspårning?
Smittskydd Skåne

18 Lönar sig smittspårning?
Smittskydd Skåne

19 Lönar sig smittspårning?
Smittskydd Skåne

20 Smittskydd Skåne

21 Smittskydd Skåne

22 Primärprevention Kondomanvändning Ändra riskbeteende
Motiverande samtal Smittskydd Skåne

23 Smittskydd Skåne

24 Kondomanvändning i Finland 48% bland 15-20 åringar jmf med 26% i Sverige!
Smittskydd Skåne

25 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

26 UngKAB 09 Smittskydd Skåne
Av de som hade samtal i samband med klamydiaprovtagning var det 52% av kvinnorna och 39% av männen som inte fick råd om kondom Smittskydd Skåne

27 UngKAB 09 Smittskydd Skåne
Av de som hade samtal påverkade det beteendet hos ca 20%. Smittskydd Skåne

28 Statistik Klamydia i Skåne 2011
Smittskydd Skåne Lena Melchert Cacia, Anna Karlsson, Magdalena Nilsson, Niclas Winqvist

29 Klamydia vanligast bland17-24 åringar.
Smittskydd Skåne

30 Smittskydd Skåne

31 Statistik Gonorré i Skåne 2011
Smittskydd Skåne Lena Melchert Cacia, Mattias Waldeck, Anna Karlsson

32 Smittskydd Skåne

33 Smittskydd Skåne

34 Smittskydd Skåne

35 2010 Smittskydd Skåne

36 Smittskydd Skåne

37 Statistik Syfilis i Skåne 2011
Smittskydd Skåne Lena Melchert Cacia Mattias Waldeck

38 Smittskydd Skåne

39 Smittskydd Skåne

40 2010 Smittskydd Skåne

41 Smittskydd Skåne

42 Smittskydd Skåne

43 HIV Smittskydd Skåne

44 HIV- symtom Primär infektion -1-3 veckor efter smittotillfället
- halsont, feber, lymfkörtelsvullnad, utslag - ofta lindriga symtom - ca 50% har inga symtom Smittskydd Skåne

45 HIV Efter primär infektion ofta lång period (flera år) utan några symtom En viktig typ av immunförsvarets celler med central funktion minskar successivt i antal. (CD4 lymfocyter = hjälparceller) Smittskydd Skåne

46 HIV - AIDS När immunförvaret är tillräckligt nedsatt drabbas man av allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner) - man har utvecklat AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome Smittskydd Skåne

47 Smittskydd Skåne

48 HIV - behandling Bromsmediciner minskar virusnivåerna och återställer antalet CD4 lymfocyter Kombination av minst tre olika läkemedel Risk för resistensutveckling och därmed åter sjunkande CD4 Bromsmediciner kan inte bota HIV men har kraftigt minskat dödligheten. Smittskydd Skåne

49 Hiv-test Blodprov Positivt i de flesta fall redan 4 veckor efter smittotillfället Ibland kan testet upptäcka smittan redan 2 veckor efter smittotillfället Viktigt att hitta hiv-smittade tidigt Negativt testresultat följs upp med ytterligare prov t o m 3 månader efter smittotillfället Smittskydd Skåne

50 Smittskydd Skåne

51 M V Guerra, A M Ekström, Läkartidningen nr 12, 2012
Smittskydd Skåne

52 Hiv-test Planera alltid vid provtagningen hur testresultatet skal meddelas - lämpligast vid återbesök Vid positivt hiv-test tas alltid omedelbar kontakt med infektionsklinik för vidare handläggning och uppföljning Smittskydd Skåne

53 Hepatit B Smittskydd Skåne

54 Hepatit B Smittvägar - vid sexuella kontakter - vid blodkontakter
- från mor till barn vid förlossningen Inkubationstid 2-6 mån (vanligen 2-3 mån) Smittsam flera veckor innan man blir sjuk Smittskydd Skåne

55 Hepatit B - symtom Många utvecklar inga symtom
Trötthet, illamående, gulsot = gul i huden och ögonvitorna Läker oftast ut inom några månader hos vuxna <5% av vuxna blir kroniska bärare Vid kronisk infektion risk för skrumplever och levercancer på lång sikt Smittskydd Skåne

56 Hepatit B Test genom blodprov Man kan vaccinera sig mot Hepatit B
Smittskydd Skåne

57 Hepatit B – vid positivt test
Informera om diagnos Ge patientinformation Ge förhållningsregler Remittera till infektionsklinik - vid akut hepatit B, akutremiss Smittskyddsanmäl Smittskydd Skåne


Ladda ner ppt "Smittspårarutbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser