Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Välkomna till Smittspårarutbildning 26 april 2012 Smittskydd Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Välkomna till Smittspårarutbildning 26 april 2012 Smittskydd Skåne."— Presentationens avskrift:

1 1 Välkomna till Smittspårarutbildning 26 april 2012 Smittskydd Skåne

2 2 Varför smittspårning? Klinik – folk blir sjuka får komplikationer Juridik –En smittskyddslag att följa Folkhälsoarbete – en god reproduktiv och sexuell hälsa Epidemi Smittskydd Skåne

3 3 Hur utföra smittspårning? Praktik Juridik Smittskydd Skåne

4 4 Lönar sig smittspårning? Smittskydd Skåne

5 5 Vad kan vi göra mer än smittspårning? Smittspårning = sekundärprevention –att hitta de som redan är eller kan ha blivit smittade Primärprevention –att arbeta för att osmittade inte blir smittade Motiverande samtal –För att ta mindre risker Smittskydd Skåne

6 6 STI - hur stort är problemet? Ca 10 000 anmälningar enl smittskyddslagen per år till Smittskydd Skåne Drygt hälften gäller STI Klamydia helt dominerande Smittskydd Skåne

7 7

8 8

9 9 UngKAB 09 -Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga -Ca 15 000 svarade (25%) -Ålder 15-29 år Smittskydd Skåne

10 10 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

11 11 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

12 12 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

13 13 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

14 14 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

15 15 Välkomna med i arbetet mot klamydia Du behövs! Smittskydd Skåne

16 16 Del 2 Smittskydd Skåne

17 17 Lönar sig smittspårning? Smittskydd Skåne

18 18 Lönar sig smittspårning? Smittskydd Skåne

19 19 Lönar sig smittspårning? Smittskydd Skåne

20 20 Smittskydd Skåne

21 21 Smittskydd Skåne

22 22 Primärprevention Kondomanvändning Ändra riskbeteende Motiverande samtal Smittskydd Skåne

23 23 Smittskydd Skåne

24 24 Kondomanvändning i Finland 48% bland 15-20 åringar jmf med 26% i Sverige! Smittskydd Skåne

25 25 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

26 26 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

27 27 UngKAB 09 Smittskydd Skåne

28 28 Statistik Klamydia i Skåne 2011 Lena Melchert Cacia, Anna Karlsson, Magdalena Nilsson, Niclas Winqvist Smittskydd Skåne

29 29 Smittskydd Skåne

30 30 Smittskydd Skåne

31 31 Statistik Gonorré i Skåne 2011 Lena Melchert Cacia, Mattias Waldeck, Anna Karlsson Smittskydd Skåne

32 32 Smittskydd Skåne

33 33 Smittskydd Skåne

34 34 Smittskydd Skåne

35 35 2010 Smittskydd Skåne

36 36 Smittskydd Skåne

37 37 Statistik Syfilis i Skåne 2011 Lena Melchert Cacia Mattias Waldeck Smittskydd Skåne

38 38 Smittskydd Skåne

39 39 Smittskydd Skåne

40 40 2010 Smittskydd Skåne

41 41 Smittskydd Skåne

42 42 Smittskydd Skåne

43 43 HIV Smittskydd Skåne

44 44 HIV- symtom Primär infektion -1-3 veckor efter smittotillfället - halsont, feber, lymfkörtelsvullnad, utslag - ofta lindriga symtom - ca 50% har inga symtom Smittskydd Skåne

45 45 HIV Efter primär infektion ofta lång period (flera år) utan några symtom En viktig typ av immunförsvarets celler med central funktion minskar successivt i antal. (CD4 lymfocyter = hjälparceller) Smittskydd Skåne

46 46 HIV - AIDS När immunförvaret är tillräckligt nedsatt drabbas man av allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner) - man har utvecklat AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome Smittskydd Skåne

47 47 Smittskydd Skåne

48 48 HIV - behandling Bromsmediciner minskar virusnivåerna och återställer antalet CD4 lymfocyter Kombination av minst tre olika läkemedel Risk för resistensutveckling och därmed åter sjunkande CD4 Bromsmediciner kan inte bota HIV men har kraftigt minskat dödligheten. Smittskydd Skåne

49 49 Hiv-test Blodprov Positivt i de flesta fall redan 4 veckor efter smittotillfället Ibland kan testet upptäcka smittan redan 2 veckor efter smittotillfället Viktigt att hitta hiv-smittade tidigt Negativt testresultat följs upp med ytterligare prov t o m 3 månader efter smittotillfället Smittskydd Skåne

50 50 Smittskydd Skåne

51 51 M V Guerra, A M Ekström, Läkartidningen nr 12, 2012 Smittskydd Skåne

52 52 Hiv-test Planera alltid vid provtagningen hur testresultatet skal meddelas - lämpligast vid återbesök Vid positivt hiv-test tas alltid omedelbar kontakt med infektionsklinik för vidare handläggning och uppföljning Smittskydd Skåne

53 53 Hepatit B Smittskydd Skåne

54 54 Hepatit B Smittvägar - vid sexuella kontakter - vid blodkontakter - från mor till barn vid förlossningen Inkubationstid 2-6 mån (vanligen 2-3 mån) Smittsam flera veckor innan man blir sjuk Smittskydd Skåne

55 55 Hepatit B - symtom Många utvecklar inga symtom Trötthet, illamående, gulsot = gul i huden och ögonvitorna Läker oftast ut inom några månader hos vuxna <5% av vuxna blir kroniska bärare Vid kronisk infektion risk för skrumplever och levercancer på lång sikt Smittskydd Skåne

56 56 Hepatit B Test genom blodprov Man kan vaccinera sig mot Hepatit B Smittskydd Skåne

57 57 Hepatit B – vid positivt test Informera om diagnos Ge patientinformation Ge förhållningsregler Remittera till infektionsklinik - vid akut hepatit B, akutremiss Smittskyddsanmäl Smittskydd Skåne


Ladda ner ppt "1 Välkomna till Smittspårarutbildning 26 april 2012 Smittskydd Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser