Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LiTHs organisation Styrelse Dekanat DM Nämnd kansli * DM Nämnd kansli * EF Nämnd kansli * EF Nämnd kansli * IL Nämnd kansli* IL Nämnd kansli* KB Nämnd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LiTHs organisation Styrelse Dekanat DM Nämnd kansli * DM Nämnd kansli * EF Nämnd kansli * EF Nämnd kansli * IL Nämnd kansli* IL Nämnd kansli* KB Nämnd."— Presentationens avskrift:

1 LiTHs organisation Styrelse Dekanat DM Nämnd kansli * DM Nämnd kansli * EF Nämnd kansli * EF Nämnd kansli * IL Nämnd kansli* IL Nämnd kansli* KB Nämnd kansli* KB Nämnd kansli* MD Nämnd kansli* MD Nämnd kansli* AN FuN Kansli Ledningsgrupp (LGU) Programnämnder NS S

2 Vilka program hanterar PKB? Kandidatprogram i biologi, kemi och kemisk biologi Masterprogrammen: - Applied Ethology and Animal Biology - Ecology and the Environment - Protein Science - Organic Synthesis/Medicinal Chemistry Högskoleingenjörsutbildningen Kemisk analysteknik Civilingenjörsprogrammen Kemisk biologi och Teknisk biologi

3 Naturvetarprogrammen och KA Organic Synthesis and Medicinal Chemistry Protein Science Exp. and Med. Biosciences Kemisk analys- teknik Kemi - Molekylär design Kemisk biologi - nv Biologi Kandidatprogram och högskoleingenjörsutbildning 3 år Masterprogram 2 år Ecology and the Environment Animal Biology and Applied Ethology Kemisk biologi - civing

4 Civilingenjörsprogrammen KB och TB Kemisk biologi - civing Teknisk biologi Protein Science and Technology Devices and Materials in Biomedicine Industrial Biotechnology and Production År 1-3 År 4-5 Master- profiler Kemisk biologi - nv

5 Nämndernas uppdrag 1.Utveckla och förnya utbildningen i enlighet med fakultetsstyrelsens riktlinjer, med beaktande av forskningens utveckling, samhällets och yrkeslivets krav och studenternas önskemål. 2.Hos fakultetsstyrelsen föreslå de större åtgärder i fråga om utbildningen som är påkallade, inklusive större ändringar i utbildningsplanen som påverkar utbildningens mål. 3.Föreslå fakultetsstyrelsen dimensionering av utbildningen/-arna. 4.Föreslå fakultetsstyrelsen överintag (urvalssiffror) inför antagning till program. 5.Besluta om särskild behörighet i samband med antagning

6 Nämndernas uppdrag (forts) 6.Besluta om årlig uppdatering och ändringar av programspecifik utbildningsplan enligt av fakultetsstyrelsen beslutad mall samt besluta om anpassning till gällande utbildningsplan på individbasis. Beslut om utbildningsplan för nya program, beslut om uppdatering av gemensam del av plan, samt större förändringar i utbildningsplan fattas av fakultetsstyrelse. Nya profiler/inriktningar rapporteras fortlöpande till dekanus. 7.Besluta om kursplaner i enlighet med HF 6 kap, LiU:s regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Dnr-LiU-20 IO-O1655) och fakultetsstyrelsens beslutade utformning (mall för kursplaner).

7 Nämndernas uppdrag (forts) 8.Besluta om tillgodoräknande enligt HF 6 kap. 9.Besluta om lässchema och tentamensschema. 10.Utse examinator för kurs efter samråd med berörd institution. Till examinator får utses den som uppfyller universitetets regler för grundläggande högskoleutbildning (Dn-LiU-201001655) 11.Säkerställa att kurser och andra utbildningsmoment som ingår i ett program samordnas pedagogiskt och studieorganisatoriskt. 12.Ansvara för att verksamheten följs upp och utvärderas samt för utveckling och tillämpning av system för kvalitetsförbättring. 13.Lämna fakultetsstyrelsen underlag för framställningar till regering och riksdag,

8 Nämndernas uppdrag (forts) 14.Lämna fakultetsstyrelsen underlag för budget. 15.Lämna fakultetsstyrelsen underlag för årlig resultatredovisning. 16.Ansvara för underlag till information om utbildningen till presumtiva studerande, till underliggande utbildningssystem och till arbetsmarknaden. 17.Besluta om att ställa in kurser och profiler/inriktningar (kan gälla ekonomiska förutsättningar efter kursanmälan). 18.Ansvara för internationaliseringsarbetet inom nämndens område enligt fakultetsstyrelsens riktlinjer. Vissa av dessa punkter delegerar vi vidare och ett sådant beslut ska fattas senare idag.

9 Hur lägger vi upp arbetet? Två programplaneringsgrupper (PPG): - KB/TB-PPG - Ke/Bi/KA-PPGSka utses idag Verkställande avdelningen (VA): (Individuella beslut, ändring av kursplan, löpande budgetfrågor, justering av tentamensschemat…) Ska utses idag Kansligruppen: Utbildningsledaren, studievägledaren, nämndsamordnaren Ledningsgruppen för grundutbildning (LGU): (Alla ordförandena, alla utbildningsledarna, fakultetsledningen, LinTek-representanter)

10 LGU Beredande/rådgivande organ för styrelsen och dekanus Dekanus rådgivande organ i delegationsbeslut rörande utbildning Samordnande organ för nämndernas arbete  Löpande ärenden  Strategiska frågor  För LiTHs bästa Möten varje måndag morgon.

11 Pågående arbete på nämndnivå: UKÄ-uppföljning högskoleingenjörsexamen i kemisk analysteknik Översyn masterprofilen Sensorer och material i biomedicin p g a minskat studentunderlag för inriktningen Internationella avtal – Twente och Tarragona Etikinslag i våra utbildningar Ska ingå i intervju om samverkanssäkrade utbildningar - kandidatprogrammet i biologi - kemisk biologi ……

12 Pågående arbete på fakultetsnivå: Utveckling av ”eget” kvalitetssystem baserat på CDIO- standarderna och CDIO Syllabus Examensarbetsprocessen – nytt regelverk - nya checklistor Internationalisering- avtal - översyn av vad vi kan erbjuda inresande studenter ….

13 Rekrytering Ny programnämndsbroschyr finns nu iGEM deltog i utbildningsmässorna i höstas Två studenter åker till Berzeliusdagarna


Ladda ner ppt "LiTHs organisation Styrelse Dekanat DM Nämnd kansli * DM Nämnd kansli * EF Nämnd kansli * EF Nämnd kansli * IL Nämnd kansli* IL Nämnd kansli* KB Nämnd."

Liknande presentationer


Google-annonser