Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orientering. Kartan är en förminskning av verkligheten Olika skalor: 1:5000 1 cm = 50 m 1:10 000 1 cm = 100 m Meridianer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orientering. Kartan är en förminskning av verkligheten Olika skalor: 1:5000 1 cm = 50 m 1:10 000 1 cm = 100 m Meridianer."— Presentationens avskrift:

1 Orientering

2

3

4

5 Kartan är en förminskning av verkligheten Olika skalor: 1:5000 1 cm = 50 m 1:10 000 1 cm = 100 m Meridianer

6 Kompass Man bestämmer vad som är norr i verkligheten Kompassens röda spets pekar alltid mot norr, även om man vrider kompassen

7 Kompassriktning 1.Kompasslinjalen läggs så den går från den punkt där man befinner sig och till den punkt man vill till. 2.Kompasshuset ska sedan vridas så att linjerna i botten på kompasshuset blir parallella med meridianerna på kartan. 3.Kroppen ska sedan vridas till dess att kompassnålen sammanfaller med linjerna i botten. 4.https://www.youtube.com/watch?v=hQCu8O- CbSchttps://www.youtube.com/watch?v=hQCu8O- CbSc

8 Passa kartan Innebär att man lägger kartan åt rätt håll, så att kartan stämmer överens med verkligheten. Kan göras på två olika sätt med kompass och utan. Med kompass kan man använda sig av ”rött mot rött metoden” Utan kompass får man vrida kartan så alla föremål runtomkring i verkligheten stämmer överens med kartan och den punkt som man befinner sig i.

9 Ekvidistans - höjdkurvor Hur hög en höjdkurva är anges alltid på kartan Exempel: Ekvidistans 5 meter

10 Ledstänger och vägval Det är ofta bra att följa tydliga ledstänger – Staket, stigar, vägar, bäckar, åkerkant. – Hur svår en orientering är avgörs också av hur nära en ledstång kontrollen sitter.

11

12 Vägval Det är viktigt att välja rätt väg. Ska man gena eller följa en ledstång? Vilka hinder kan finnas?

13


Ladda ner ppt "Orientering. Kartan är en förminskning av verkligheten Olika skalor: 1:5000 1 cm = 50 m 1:10 000 1 cm = 100 m Meridianer."

Liknande presentationer


Google-annonser