Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Indata till modellerna - status - utveckling Krister Sandberg 2010-11-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Indata till modellerna - status - utveckling Krister Sandberg 2010-11-30."— Presentationens avskrift:

1 Indata till modellerna - status - utveckling Krister Sandberg 2010-11-30

2 Trafikanalys – Indata till modellerna1 Nät Efterfrågan Flöden Effekter SAMPERSSAMGODS Samkalk TillgänglighetUtrikes Källkod Emme Cube Voyager Källkod Emme Stan SAMLOK EFFEKTMODELLER EmissionerEVAm.fl. Bansek ASEK Omvärld s- gruppen Sampers arb.gruppSamgods arb.grupp FoUParameter- värden SAMS- data P/C- matriser RVU VFU SCB Befolkningsprognos KI LU Makroekon. scenario rAps STRAGO Mikro- kostnader Nät Fordon LBU VFU Trafikering RVU FoU Logistik

3 Indata Officiell statistik Resvaneundersökningen Varuflödesundersökningen Lastbilsundersökningen Fordon Bantrafik Sjötrafik Luftfart Annan statistik Trafikarbete Transportarbete Omvärldsgruppen Samsdata Nedbrytning LU 2030 Andra data Nät Taxor, körkostnad, etc Parametrar och samband Trafikanalys – Indata till modellerna2

4 Organisation ASEK Indatagrupp One-Stop-Shop Aktuell version av modeller och data Kontakt externt och internt Trafikanalys - Indata till modellerna3

5 Frågor kopplade till indatabehov med beröringspunkter till andra modellaspekter att diskutera Behov av ny/förbättrad statistik? Vilka förändrade krav ställer en ny planeringsprocess på indata? Scenarier om förväntad/trolig utveckling, eller mer likt Långtidsutredningen? En tydlig organisation för all indata? Hur sker dokumentation? Resursbehov – utveckling, uppdatering, ajourhållning? Kraftsamla kring det vi är dåliga på – eller förbättra det vi har rätt bra koll på? Trafikanalys - Indata till modellerna4


Ladda ner ppt "Indata till modellerna - status - utveckling Krister Sandberg 2010-11-30."

Liknande presentationer


Google-annonser