Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilparksprognoser och bilinnehav

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilparksprognoser och bilinnehav"— Presentationens avskrift:

1 Bilparksprognoser och bilinnehav
Pia Sundbergh WSP

2 Bakgrund Klimatfrågan har fått en växande betydelse
Olika styrmedel som påverkar bilparkens sammansättning diskuteras Behöver kunna kvantifiera effekter av olika policybeslut De har effekt - t.ex. fler miljöbilar köptes i Stockholm p.g.a. fria från trängselskatt

3 Bakgrund (2) Hur många som har bil Vad det kostar att köra bil
Hur mycket bilarna släpper ut (CO2, partiklar …) Centrala begrepp för klimatpåverkan, samhällsekonomiska kalkyler av investeringsobjekt m.m. Önskvärt att kvaliteten på modellresultat motsvarar denna central roll

4 Fordonsparkens inverkan på totala CO2-utsläppet
Bilparkens användning CO2 totalt = CO2/km * Antal fordonskm

5 Fordonsparkens inverkan på totala CO2-utsläppet
Bilparkens användning CO2 totalt = CO2/km * Antal fordonskm Bilparkens sammansättning (förbrukning, drivmedelstyp) CO2/km

6 Fordonsparkens inverkan på totala CO2-utsläppet
Bilparkens användning CO2 totalt = CO2/km * Antal fordonskm Bilparkens sammansättning (förbrukning, drivmedelstyp) CO2/km Körkostnad/km

7 Bilindustrins utbud Styrmedel Konsumentpreferenser Omvärldsfaktorer Bilparkens användning CO2 totalt = CO2/km * Antal fordonskm Bilparkens sammansättning (förbrukning, drivmedelstyp) CO2/km Körkostnad/km

8 Bilindustrins utbud Styrmedel Konsumentpreferenser Omvärldsfaktorer Bilparkens användning CO2 totalt = CO2/km * Antal fordonskm Bilparkens sammansättning (förbrukning, drivmedelstyp) CO2/km Körkostnad/km

9 EU nivå: Branschåtaganden och regelverk Bilindustrins utbud Styrmedel Konsumentpreferenser Omvärldsfaktorer Bilparkens användning CO2 totalt = CO2/km * Antal fordonskm Bilparkens sammansättning (förbrukning, drivmedelstyp) CO2/km Körkostnad/km

10 Det behövs en modell för fordonsparkens sammansättning
Dvs. hur den påverkas av bilutbud, styrmedel, omvärldsfaktorer och konsumentpreferenser

11 Det behövs en tre modeller för fordonsparkens sammansättning
Utskrotningsmodell Vilka bilar utgår ur bilparken? Bilinnehavsmodell Hur stor är hela bilparken och hur många nya fordon tillkommer? Nytillskottsmodell Vilka är de nytillkommande fordonen?

12 Bilinnehavsmodell Utskrotningsmodell
Modell för hushållets val av antal bilar (0,1,2+) Socioekonomiska data Trafiksystemdata Utskrotningsmodell Fixa utskrotningsandelar Märke Ålder

13 Modell för nytillskottets fördelning på biltyper

14 Modell för nytillskottets fördelning på biltyper
200 Pris 190 Bil 1 Bil 2

15 Modell för nytillskottets fördelning på biltyper
200 0,6 0,8 Liter/mil Pris Bil 1 Bil 2

16 Modell för nytillskottets fördelning på biltyper
200 0,6 0,8 150 Hkr / ton Liter/mil Pris Bil 1 Bil 2

17 Modell för nytillskottets fördelning på biltyper
200 0,6 0,8 150 USA Tysk Land Hkr / ton Liter/mil Pris Bil 1 Bil 2

18 Modell för nytillskottets fördelning på biltyper
200 0,6 0,8 150 USA Tysk ??? Land Hkr / ton Liter/mil Pris Bil 1 Bil 2

19 Signifikanta variabler nytillskottmodellen
pris/förmånsvärde storleksklass drivmedelstyp tankvolym rostskyddsgaranti driftskostnad (drivmedelsförbrukning och fordonsskatt) krocksäkerhet motorstyrka i form av antal hästkrafter integrerad i modellen genom att utnyttja resultaten från SP-studien. andel tankställen med relevant drivmedel tillförd vid implementeringen ??? ??? Land Tysk USA 150 Hkr / ton 200 0,8 0,6 Liter/mil 200 200 Pris Bil 1 Bil 2

20 Kan beräkna Effekter av olika ekonomiska styrmedel
Effekter av omvärldsfaktorer Effekten av införandet av nya biltyper

21 Tillämpningsexempel - åtgärdsplaneringen
Styrmedel enligt EET Bensin- och dieselpriset ökar Etanol- och gaspriset ökar mindre Styrmedel för att få bränslesnålare bilar Gjorde bedömning av kommande bilmodeller

22 Resultat Bränsleeffektivare bilpark
Stor övergång mot billigare bränslen (Etanol) Körkostnad och genomsnittliga koldioxidutsläpp tillämpades i prognosmodellerna Körkostnad:

23 Totala CO2-utsläpp i trafikprognos
Prognosår 2020, [miljoner ton]

24 Behöver utveckla modellerna!
Hur många som har bil Vad det kostar att köra bil Hur mycket bilarna släpper ut (CO2, partiklar …) Centrala begrepp för klimatpåverkan, samhällsekonomiska kalkyler av investeringsobjekt m.m. Önskvärt att kvaliteten på modellresultat motsvarar denna central roll

25 Problem - lösning? Förbättra bilinnehavsmodell
Kan bara prognostisera till 2030  behöver längre tidshorisont Baserad på gammal statistik  skatta på nyare data Tar inte hänsyn till kollektivtrafik  annan modellstruktur? Idag indata i form av bensinpris kr/l Bör istället ha körkostnad kr/mil Hur mycket det kostar att köra bil bör påverka valet att köpa bil! ”Känslighetsanalys” i ÅP visar stor betydelse Iteration mellan bilinnehavsmodell och bilparksmodellen behövs! Se över koppling till körkortsinnehav Referensgrupp för generering av nya bilmodeller?

26 Pågående forskning bilparksmodellen
Förbättrat dataunderlag Skatta modellen på nyare bilregisterdata (nu från 2004) Beskriva biltypsalternativen mer i detalj Modellskattning baserad på RP-information i SP-enkäten Socioekonomiska data Information om restriktioner på valmängden Tidigare bilval Förbättra modellstrukturen Ta hänsyn till trögheter i konsumentbeteende Förbättra utskrotningsmodellen Hantera ekonomiska incitament

27 Sammanfattning Se över och utveckla bilinnehavsmodell, bilparksmodell och modell för körkortsinnehav – de rör centrala begrepp! Klimatdebatten pågår och kommer att pågå lång tid framöver

28 Nu är det slut!

29 Fordonsparken – en trögrörlig koloss!

30 Fordonsparken – en trögrörlig koloss!
Nytillskott

31 Fordonsparken – en trögrörlig koloss!
Utskrotning Nytillskott

32 Bränsleprisutveckling
EET kr/liter Referens kr/liter Bensin Diesel E85 Gas 2006 11,33 10,76 8,63 9,64 2007 11,75 11,07 8,69 2020

33 Bilparkens genomsnittliga utsläpp
CO2-utsläpp g/fkm:


Ladda ner ppt "Bilparksprognoser och bilinnehav"

Liknande presentationer


Google-annonser