Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

27 november 2009, 1 Bilparksprognoser och bilinnehav Pia Sundbergh WSP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "27 november 2009, 1 Bilparksprognoser och bilinnehav Pia Sundbergh WSP."— Presentationens avskrift:

1 27 november 2009, 1 Bilparksprognoser och bilinnehav Pia Sundbergh WSP

2 27 november 2009, 2 Bakgrund Klimatfrågan har fått en växande betydelse Olika styrmedel som påverkar bilparkens sammansättning diskuteras Behöver kunna kvantifiera effekter av olika policybeslut De har effekt - t.ex. fler miljöbilar köptes i Stockholm p.g.a. fria från trängselskatt

3 27 november 2009, 3 Hur många som har bil Vad det kostar att köra bil Hur mycket bilarna släpper ut (CO2, partiklar …) -Centrala begrepp för klimatpåverkan, samhällsekonomiska kalkyler av investeringsobjekt m.m. -Önskvärt att kvaliteten på modellresultat motsvarar denna central roll Bakgrund (2)

4 27 november 2009, 4 Fordonsparkens inverkan på totala CO2-utsläppet Bilparkens användning CO2 totalt = CO2/km * Antal fordonskm

5 27 november 2009, 5 Fordonsparkens inverkan på totala CO2-utsläppet Bilparkens sammansättning (förbrukning, drivmedelstyp) CO2/km Bilparkens användning CO2 totalt = CO2/km * Antal fordonskm

6 27 november 2009, 6 Fordonsparkens inverkan på totala CO2-utsläppet Bilparkens sammansättning (förbrukning, drivmedelstyp) CO2/km Körkostnad/km Bilparkens användning CO2 totalt = CO2/km * Antal fordonskm

7 27 november 2009, 7 Bilparkens sammansättning (förbrukning, drivmedelstyp) CO2/km Körkostnad/km Bilparkens användning CO2 totalt = CO2/km * Antal fordonskm Bilindustrins utbud Styrmedel Konsumentpreferenser Omvärldsfaktorer

8 27 november 2009, 8 Bilparkens sammansättning (förbrukning, drivmedelstyp) CO2/km Körkostnad/km Bilparkens användning CO2 totalt = CO2/km * Antal fordonskm Bilindustrins utbud Styrmedel Konsumentpreferenser Omvärldsfaktorer

9 27 november 2009, 9 Bilparkens sammansättning (förbrukning, drivmedelstyp) CO2/km Körkostnad/km Bilparkens användning CO2 totalt = CO2/km * Antal fordonskm Bilindustrins utbud Styrmedel Konsumentpreferenser Omvärldsfaktorer EU nivå: Branschåtaganden och regelverk

10 27 november 2009, 10 Det behövs en modell för fordonsparkens sammansättning Dvs. hur den påverkas av bilutbud, styrmedel, omvärldsfaktorer och konsumentpreferenser

11 27 november 2009, 11 Det behövs en tre modeller för fordonsparkens sammansättning Utskrotningsmodell Vilka bilar utgår ur bilparken? Bilinnehavsmodell Hur stor är hela bilparken och hur många nya fordon tillkommer? Nytillskottsmodell Vilka är de nytillkommande fordonen?

12 27 november 2009, 12 Utskrotningsmodell Fixa utskrotningsandelar Märke Ålder Bilinnehavsmodell Modell för hushållets val av antal bilar (0,1,2+) –Socioekonomiska data –Trafiksystemdata

13 27 november 2009, 13 Modell för nytillskottets fördelning på biltyper

14 27 november 2009, 14 Pris 200 190 Bil 1Bil 2 Modell för nytillskottets fördelning på biltyper

15 27 november 2009, 15 Modell för nytillskottets fördelning på biltyper Pris Liter/mil 200 0,6 0,8 Bil 1Bil 2

16 27 november 2009, 16 Modell för nytillskottets fördelning på biltyper Pris Liter/mil Hkr / ton 200 0,6 0,8 200 150 Bil 1Bil 2

17 27 november 2009, 17 Modell för nytillskottets fördelning på biltyper Pris Liter/mil Hkr / ton Land 200 0,6 0,8 200 150 USA Tysk Bil 1Bil 2

18 27 november 2009, 18 Modell för nytillskottets fördelning på biltyper Pris Liter/mil Hkr / ton Land Bil 1Bil 2 200 0,6 0,8 200 150 USA Tysk ???

19 27 november 2009, 19 Signifikanta variabler nytillskottmodellen pris/förmånsvärde storleksklass drivmedelstyp tankvolym rostskyddsgaranti driftskostnad (drivmedelsförbrukning och fordonsskatt) krocksäkerhet motorstyrka i form av antal hästkrafter integrerad i modellen genom att utnyttja resultaten från SP-studien. andel tankställen med relevant drivmedel tillförd vid implementeringen 200 0,60,8 200 150 USA Tysk Pris Liter/mil Hkr / ton Land Bil 1Bil 2 ???

20 27 november 2009, 20 Kan beräkna Effekter av olika ekonomiska styrmedel Effekter av omvärldsfaktorer Effekten av införandet av nya biltyper

21 27 november 2009, 21 Tillämpningsexempel - åtgärdsplaneringen Styrmedel enligt EET Bensin- och dieselpriset ökar Etanol- och gaspriset ökar mindre Styrmedel för att få bränslesnålare bilar Gjorde bedömning av kommande bilmodeller

22 27 november 2009, 22 Resultat Bränsleeffektivare bilpark Stor övergång mot billigare bränslen (Etanol) Körkostnad och genomsnittliga koldioxidutsläpp tillämpades i prognosmodellerna Körkostnad:

23 27 november 2009, 23 Totala CO2-utsläpp i trafikprognos Prognosår 2020, [miljoner ton]

24 27 november 2009, 24 Behöver utveckla modellerna! Hur många som har bil Vad det kostar att köra bil Hur mycket bilarna släpper ut (CO2, partiklar …) -Centrala begrepp för klimatpåverkan, samhällsekonomiska kalkyler av investeringsobjekt m.m. -Önskvärt att kvaliteten på modellresultat motsvarar denna central roll

25 27 november 2009, 25 Problem - lösning? Förbättra bilinnehavsmodell Kan bara prognostisera till 2030  behöver längre tidshorisont Baserad på gammal statistik  skatta på nyare data Tar inte hänsyn till kollektivtrafik  annan modellstruktur? Idag indata i form av bensinpris kr/l Bör istället ha körkostnad kr/mil Hur mycket det kostar att köra bil bör påverka valet att köpa bil! ”Känslighetsanalys” i ÅP visar stor betydelse Iteration mellan bilinnehavsmodell och bilparksmodellen behövs! Se över koppling till körkortsinnehav Referensgrupp för generering av nya bilmodeller?

26 27 november 2009, 26 Pågående forskning bilparksmodellen Förbättrat dataunderlag Skatta modellen på nyare bilregisterdata (nu från 2004) Beskriva biltypsalternativen mer i detalj Modellskattning baserad på RP-information i SP-enkäten Socioekonomiska data Information om restriktioner på valmängden Tidigare bilval Förbättra modellstrukturen Ta hänsyn till trögheter i konsumentbeteende Förbättra utskrotningsmodellen Hantera ekonomiska incitament

27 27 november 2009, 27 Sammanfattning Se över och utveckla bilinnehavsmodell, bilparksmodell och modell för körkortsinnehav – de rör centrala begrepp! Klimatdebatten pågår och kommer att pågå lång tid framöver

28 27 november 2009, 28 Nu är det slut!

29 27 november 2009, 29 Fordonsparken – en trögrörlig koloss!

30 27 november 2009, 30 Fordonsparken – en trögrörlig koloss! Nytillskott

31 27 november 2009, 31 Fordonsparken – en trögrörlig koloss! UtskrotningNytillskott

32 27 november 2009, 32 Bränsleprisutveckling EET kr/liter Referens kr/liter BensinDieselE85Gas 200611,3310,768,639,64 200711,7511,078,699,64 … 202011,7511,078,699,64

33 27 november 2009, 33 Bilparkens genomsnittliga utsläpp CO2-utsläpp g/fkm:


Ladda ner ppt "27 november 2009, 1 Bilparksprognoser och bilinnehav Pia Sundbergh WSP."

Liknande presentationer


Google-annonser