Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infrastrukturlösning för lokalkontor Windows Server Division Microsoft Corporation Windows Server Division Microsoft Corporation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infrastrukturlösning för lokalkontor Windows Server Division Microsoft Corporation Windows Server Division Microsoft Corporation."— Presentationens avskrift:

1 Infrastrukturlösning för lokalkontor Windows Server Division Microsoft Corporation Windows Server Division Microsoft Corporation

2 Agenda Den lokala arbetsplatsen  Den nuvarande situationen  Utmaningar för lokalkontor Infrastrukturlösning för lokalkontor  Windows Server 2003 R2  ISA, MOM, SMS, DPM  Partnerlösningar

3 Den nuvarande situationen  Majoriteten av tjänsterna inom livsmedel, hotell, återför- säljning, sjukvård och bank tillhandahålls av lokalkontor.  Enligt IDC-undersökning (2006) har 27 % av alla företag lokalkontor  Totalt antal lokalkontor är över 6 mn  Stora företag: 97 %  Medelstora företag: 85 % Var finns de anställda?  Över 30 mn arbetar på lokalkontor  = ~21 % av den totala personalstyrkan  Över 80 % i toppindustrier Lokalkontor = affärer Var införskaffas produkter och tjänster? Den lokala arbetsplatsen

4 Den nuvarande situationen  Kundens primära kontakt  Lokalkontorets service/effektivitet påverkar kunden direkt  Differentiering av tjänster  Stöd för olika marknader/specialisering  Lokalisering av tjänster  Global betydelse  Blandad personalstyrka  Alla funktioner på lokalkontoret Fördelar med lokalkontor Den lokala arbetsplatsen

5 Utmaningar för lokalkontor Huvudsakliga problem  Svårt att administrera  Cirka ½ av alla data är distribuerade  Administrativa utmaningar (användning, administration och säkerhet för system) om det saknas IT-support på plats  Höga kostnader  IT-kostnaderna på lokalkontor är ~1/3 av totalkostnaden  WAN är dyrt  Kostnaden för driftavbrott är avsevärd  Svårt med hög säkerhet  Både WAN-trafik och fysiska servrar på lokalkontoret Den lokala arbetsplatsen

6 Den nuvarande situationen Utmaningar för branscher  Sjukvård  Viktigt med åtkomst till aktuell information oavsett var man befinner sig  Patientdata måste hållas konfidentiella  Återförsäljning  Nytt fokus på butik som inköpskanal  Datalagringssystem viktiga för affärsdata  Tillverkning  Ökad tillit till teknik och näthandel  CAD/CAM-program hög belastning på bandbredd  Banktjänster  Lokalkontor kräver stabil drifttid  Lagstiftning ger behov av centraliserad information  Hotell  Ökande antal förvärv  Franchising komplicerar IT-standardisering Den lokala arbetsplatsen

7 Mål för lokalkontor Effektiva IT-resurser kan:  Förbättra hanterbarheten  Förenkla infrastrukturen  Sänka kostnaderna för övervakning och administration  Sänka kostnaderna och maximera produktiviteten  Maximera avkastningen på befintliga IT-investeringar  Ge användare snabbare och enklare åtkomst till data/affärsprogram  Tillhandahålla verktyg och teknik för att bibehålla/utöka verksamheten  Förbättra säkerheten  Skydda data dagligen  Underlätta återställning efter katastrofer Den lokala arbetsplatsen

8 Lösningar för lokalkontor Lösningar från Microsoft  Förbättrad hanterbarhet och ökad produktivitet  Windows Server 2003 R2: centraliserad hantering av filer och utskrifter  Data Protection Manager: effektivt, stabilt dataskydd, utan behov av lokal säkerhetskopiering  Sänkta kostnader  IDC-undersökning (2006): Kunder med Windows Server 2003 R2 räknar med besparingar på 600 000 kr per lokalkontor och år  WAN-användning: Med Internet Security & Acceleration (ISA) Server sänks bandbreddsanvändningen med 70 %  Virtual Server möjliggör serverkonsolidering  Ökad säkerhet  Windows Server 2003 R2: högre säkerhet och förbättrade felhanteringsfunktioner (DFS-R) för högre tillgänglighet  ISA Server: säker åtkomst av centrala resurser från lokalkontor

9 Teknik för infrastrukturlösningar för lokalkontor Lösningar för lokalkontor

10 Lösning för lokalkontor Teknik som stöd på lokalkontor Microsoft  Windows Server 2003 R2  ISA  MOM  SMS  DPM  Virtual Server Partner  WAFS

11 Grund för lokalkontor Windows Server 2003 R2 Huvudteknik för lokalkontor  Aktiviteter och uppgifter på lokalkontor förenklas  Förbättringar stöds av:  Förbättrade utskriftshanteringsverktyg  DFS-replikering (Distributed File System)  WAN-vänlig replikering och förenklad, felto- lerant åtkomst till geografiskt utspridda filer  RDC (Remote Differential Compression)  Endast filändringar överförs via WAN  Test: PowerPoint-filer: minskningsfaktor = 292X  Effektivare WAN-användning Infrastrukturlösning för lokalkontor

12 Administrera lokala system  Distribuerar och installerar viktiga affärsprogram och uppdateringar för lokalkontor  Ger information om vilka program som är installerade och används på lokalkontoret  Bidrar till att sänka programkostnaderna  Bidrar till att ha kontroll över licensantalet  Höjer säkerheten på lokalkontoret  Ökad medvetenhet om säkerhetsrisker  Pålitlig installation av specifika uppdateringar  Ger centraliserad administration av lokalkontor och lokalt anställda  Branschstandarder är oberoende av anslutning eller plats.  Sänker driftskostnaderna  Ger möjlighet till fullständig användning av de hanteringsfunktioner som är inbyggda i Windows-plattformen Microsoft Systems Management Server 2003 Infrastrukturlösning för lokalkontor

13 Öka säkerheten på lokalkontor Internet Security and Acceleration Server 2004 R2 Utökar integreringen med lokalkontor  Ansluter lokala nätverk till huvudnätverket  Integrerad lösning för brandvägg, VPN och cachelagring  Bidrar till att lösa problem som:  Osäkra nätverk  Dålig integrering mellan utrustning  Problem med konfiguration mellan platser  Ger lokalkontor säkrare åtkomst till Internet  Skyddar mot skadliga angrepp  Effektiviserar bandbreddsanvändning  Sänker kostnaderna för bandbredd och ökar användarnas produktivitet Infrastrukturlösning för lokalkontor

14 Hantera lokalkontor Microsoft Operations Manager 2005 Ger centraliserad övervakning av lokala IT-lösningar  Minskar kostnader, komplexitet, förlorade intäkter på grund av driftavbrott  Hjälper administratörer att identifiera IT- hälsorisker på lokalkontoret innan de blir till problem  Bidrar till effektivare IT-drift  Stöder IT-avdelningen och ledning genom delning av information om tjänstenivå och prestanda Infrastrukturlösning för lokalkontor

15 Skydda lokala data Data Protection Manager 2006 Förenklar säkerhetskopiering av lokala data  Inget behov av säkerhetskopiering till band på lokalkontor  Sänker kostnaderna  Minskar behovet av lokal kompetens inom säkerhetskopiering  Säkerhetskopiering till band centraliseras till huvudkontor  Snabb, stabil återställning av data  Lokala informationsarbetare förblir produktiva  Eventuell dataförlust minimeras till 1 timme  Effektivt och kontinuerligt dataskydd  Behöver inte förlita sig på säkerhetskopior på band som görs veckovis Infrastrukturlösning för lokalkontor

16 Förenkla lokalkontor  Inget behov av dedicerade lokala servrar  Behövs om program är inkompatibla/kräver olika operativsystem  Kan leda till underutnyttjande av serverresurser Microsoft Virtual Server 2005 R2 Konsolidering av lokala servrar  Flera operativsystem och program kan köras samtidigt på en enda fysisk server  Förenklar administrationen av lokala resurser  Utnyttjandet av maskinvara ökar  Kostnaderna för utrustning sjunker  Arbetsbelastningen konsolideras Infrastrukturlösning för lokalkontor

17 Ta fram lösningen för lokalkontor Branch Office Infrastructure Solution (BOIS) Avsedd för IT-personal, ger vägledning om struktur på lokalkontor som baseras på Windows Server 2003 R2  BOIS version 2.0  Vägledning om planering av tjänsterna i en typisk lokal infrastruktur  Innehåller funktioner för lokalkontor i Windows Server 2003 R2  Innehåller vägledning för lokalkontor om:  Distribuerat filsystem (DFS)  Konsol för utskriftshantering  Hanterare för filserverresurser  Microsoft Windows SharePoint Services  Ökar effektiviteten  Sparar tid  Säkra lösningar av hög kvalitet  Årliga uppdateringar Infrastrukturlösning för lokalkontor

18 Utöka lösningar för lokalkontor Partnerlösningar Wide Area File Services (WAFS)  Ger användare på lokalkontor åtkomst till filer som sparats central genom Windows Storage Server 2003  Ger filöverföring via WAN i realtid  Konsolidering av lokal server och lokalt lagringsutrymme  Integrering med Windows Behovsbaserade lösningar  Licensieras endast från OEM-tillverkare  WAFS  Lokal struktur  Komplett lokal infrastrukturlösning  WAFS och andra tillgängliga alternativ Infrastrukturlösning för lokalkontor

19 Översikt över lokalkontor Infrastrukturlösning för lokalkontor  WAN-vänlig filreplikering  Skalbar DFS-övervakning  Centraliserad hantering av skrivare  Diskbaserad säkerhetskopiering av filservrar  BITS-cachelagring  HTTP-komprimering och - prioritering  P2P-cachelagring av korrigeringar  Offlinesynkronisering av adressbok  Förbättrad filcachelagring på klientsidan  Struktur: dedicerad för fil (WAFS) och utskrift  Vägledning: Branch Office Infrastructure Solution (BOIS)  WAN-vänlig TCP (klient)  Komprimerade Office-filer  Lokala, temporära Office-filer  Struktur: fullskaligt lokalkontor  Vägledning: BOIS v2 KÅ 2005 KÅ 2006 KÅ 2007+  Förbättra AD för lokalkontor  SYSVOL genom DFS-R med RDC  Behovsbaserad och skrivskyddad filreplikering  Säker uppstart  Förbättringar av filkopiering för anslutningar med lång svarstid  WAN-vänlig TCP (server)  Vägledning: BOIS v3

20 Huvud-version Huvud-versionHuvud-version Uppdatering Uppdatering ~ 4 år ~ 2 årWS03 WS03 R2 Longhorn LH R2 Vienna Lanseringstid för Windows Server

21 Ytterligare information  Microsoft Branch Office Portal  http://www.microsoft.com/branchoffice http://www.microsoft.com/branchoffice  Windows Server System  http://www.microsoft.com/windowsserversystem http://www.microsoft.com/windowsserversystem  Windows Server 2003 R2  http://www.microsoft.com/windowsserver2003/r2 http://www.microsoft.com/windowsserver2003/r2  Branch Office Infrastructure Solution för Windows Server 2003 R2  http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/branch/d efault.mspx http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/branch/d efault.mspx Microsoft Branch Office Solution Infrastrukturlösning för lokalkontor

22 © 2004 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Den här presentationen är endast avsedd i informationssyfte. Microsoft lämnar inga garantier, varken uttryckligen eller underförstått, i den här sammanfattningen.

23 Bilaga Innehåll  Den nuvarande situationen  Branschinformation  Sjukvård  Återförsäljning  Tillverkning  Bank  Hotell  Andra oanvända bilder  Utmaningar  Information om Windows Server System  Partner  Vision för lokalkontor  Arbetsbelastning Den lokala arbetsplatsen

24 Den nuvarande situationen Sjukvårdsbranschen Antalet lokala kliniker ökar  Flera öppenvårdskliniker  Fler läkargrupper Utmaningarna för sjukvården omfattar att  Säkerställa patientsekretessen  Ge läkare tillgång till information var de än befinner sig  Hantera lagrad information (medicinska bilddata inklusive arkiverings- och kommunikationssystem)  Hantera kostnader i leverantörskedjan  Följa kraven i lagstiftningen  Alla sjukvårdsorganisationer oavsett storlek måste verka i enlighet med HIPAA Den lokala arbetsplatsen

25 Den nuvarande situationen Återförsäljningsbranschen Butiker viktiga igen  Näthandel fortfarande ledande, butikernas tekniska investeringar ökar  Övergång till kundfokus i stället för produktfokus Den lokala arbetsplatsen  Fler kunder vill ha möjlighet till självbetjäning (e.g. kiosker, snabbutcheckning)  Datalagringssystem nödvändiga för viktiga affärsdata:  kundens köpbeteende/preferenser  produktsortiment  prissättning Utmaningar för återförsäljare  Wal-Mart-effekten: Alla återförsäljare konkurrerar med ett fåtal stora företag  Behov av integrering av flera kanaler  Teknik måste anpassas till generering av intäkter, inte bara kostnadsbesparingar

26 Den nuvarande situationen Tillverkningsbranschen Det är differentiering av olika anläggningar som gäller  Verksamhet med flera anläggningar, regionala distributionscenter och lokalkontor  Regionala tillverkningsanläggningar kan specialisera sig inom produktionsområden  Inom bilindustrin: olika anläggningar specialiserar sig på olika artiklar Den lokala arbetsplatsen IT-utmaningar  Tillverkare förlitar sig på att IT stöder mål för flexibilitet, effektivitet och kundfokus  System som CAD/CAM slukar bandbredd  Om det är viktigt med samarbete kan tid gå förlorad!  Behov av mycket säkra filöverföringar för att skydda affärshemligheter

27 Den nuvarande situationen Tillverkningsbranschen Intensiv användning av Internet Den lokala arbetsplatsen

28 Den nuvarande situationen Bankindustrin Bankkontor har blivit mer som återförsäljare  Försäljningskultur starkare  Högre konkurrens, svårare att differentiera tjänster  Fler distributionskanaler att hantera Den lokala arbetsplatsen Utmaningar för banker omfattar att:  Behålla kunder  Svårt att skaffa och behålla kunder  Tjänster/marknadsföring mot kunder beror på datalagring/analyser  Lagkrav  Lokalkontor måste uppfylla kraven i lagstiftningen  Centraliserad teknik viktigt  Fler misslyckanden  Varför lyckas inte vissa lokalkontor att bli framgångsrika?  Bidrar komplexa system/dålig IT-support till misslyckandet?

29 Den nuvarande situationen Hotellbranschen Fler fastighetsköp Stora företag fortsätter att göra förvärv i nya områden där varumärket inte är mättat Kunderna allt mer krävande Teknik för att hitta bättre erbjudanden Låg lojalitet med varumärken Vill ha fler tekniska alternativ och mer flexibilitet Utmaningar för hotellbranschen  Brist på arbetskraft, ökande driftskostnader  Franchising komplicerar val och användning av teknik  Teknik inte alltid i linje med affärsmål  Åldrande tekniska lösningar  Otillräcklig infrastruktur (både på central och lokal nivå)  Tekniska investeringar används inte effektivt i marknadsföring, internutbildning (för att minska personalomsättning) eller inom andra områden Den lokala arbetsplatsen

30 Den nuvarande situationen Nationellt: Lokalkontor = affärer Vad innebär detta för dig? Den lokala arbetsplatsen  Stort företag (och ett av 97 % med lokalkontor)  Kan ha runt 65 lokalkontor  Medelstort företag (och ett av 85 % med lokalkontor)  Kan ha 8-9 lokalkontor  Litet företag (och ett av 27 % med lokalkontor)  Kan ha 2-3 lokalkontor att administrera Vad har du för syn på lokalkontoren?  Affärsmöjlighet? Utmaning? Huvudvärk?

31 Den nuvarande situationen Strategi för lokalkontor Finns det en sådan på ditt företag?  Över 70 % av företagen har inte en omfattande strategi Finns det någon som är ansvarig för lokalkontoren?  En enda anställd med ansvar för IT-infrastrukturen på lokalkontoren  En omfattande/konsekvent strategi för infrastruktur, system, riktlinjer  Strategier för att stödja effektiv lansering av nya tjänster  Säkerställer väl beprövade strategier centralt och lokalt, för t.ex. systemövervakning och enhetshantering  Säkerställer att effektiva supportsystem finns på plats, minskar tiden som läggs på underhåll, uppgradering eller felsökning hos lokalkontor  Strategi för lokalkontor skräddarsys för typ(er) av lokalkontor inom företaget Den lokala arbetsplatsen

32 Den nuvarande situationen Typer av lokalkontor Klassas efter grad av relation till huvudkontor  Begränsad  Lokalkontor är autonoma  T.ex. förvärv, stora företag  Fattar egna beslut i verksamheten ELLER lägger ut arbete på andra leverantörer  Program och teknik som stöder lokalt arbete  Medelstark  Lokalkontor är halvautonoma  Huvudkontoret ger viss support, IT på plats eller andra leverantörer ger ytterligare support  Omfattande  Lokalkontor är inte alls autonoma  Huvudkontoret tillhandahåller all IT-infrastruktur och fattar alla beslut  Beslut fattas av ett antal personer, som alla har varsitt expertområde (t.ex. nätverk, säkerhet etc.)  Mindre vanligt, en enda person ansvarar för hela strategin för lokalkontor Den lokala arbetsplatsen

33 Den nuvarande situationen Behoven hos IT-intressenterna Vilka är intressenter?  Kunder, lokal personal, personal på huvudkontor Vad behöver intressenterna av IT?  Kunder:  Snabb, effektiv service  Bra tillgång till information  Lokalkontor:  Teknikresurser är tillgångar, inte hinder för kundfokus  IT-resurser ger snabb, flexibel och effektiv service  Huvudkontor:  Kontrollerade kostnader  Centraliserade, hanterbara IT-resurser Den lokala arbetsplatsen

34 Den nuvarande situationen Viktiga områden för IT-support  Användning av kärntjänster  Ger grundläggande infrastruktur för lokalkontor  Omfattar katalog-, fil-, utskrifts- och klienttjänster  Hantering av lokala tjänster  Omfattar uppdateringar, övervakning, säkerhetskopiering och återställning  Tjänsteleverans via WAN  Säkerhet  Användning av ny teknik  Projektsupport Den lokala arbetsplatsen

35 Utmaningar för lokalkontor Användning och administration av lokala tjänster  Svårt/dyrt att utföra rutinuppgifter som inte kan hanteras på distans utan administratörer på lokalkontoren.  Fjärradministration är inte enkel/möjlig för vissa tjänster och program  Säkerhetskopiering på band är dyrt och opålitligt  Går inte alltid att konsolidera olika roller till en enda lokal server  Konsolidering och centralisering kan leda till administrativa konflikter  Globala företag som verkar i flera tidszoner måste ge support dygnet runt, alla dagar. Den lokala arbetsplatsen

36 Utmaningar för lokalkontor Användning och administration av lokala tjänster (forts.)  Svårt att uppnå skalbarhet för stöd av tusentals lokalkontor  Administration av flera platser, servrar och tjänster är komplext  Statusövervakning viktigt, kräver en pålitlig metod för varningar  Återställning av tjänst eller server svårt, tidskrävande och dyrt  Hantering av programdistribution komplicerat, krävande och viktigt Den lokala arbetsplatsen

37 Utmaningar för lokalkontor Tjänsteleverans via WAN  Lokalkontorets WAN-anslutning har ofta:  låg bandbredd (dataöverföringshastighet)  lång svarstid (den tid det tar att överföra data från punkt A till punkt B)  Alla tjänster/program är inte optimerade för att användas via WAN  Många tjänster tung belastning på nätverket (antal överföringar och belastning på nätverket)  Många tjänster utvecklade för LAN-hastigheter, inte WAN  Utmaning att ge tillräcklig support vid driftavbrott och frånkoppling, i synnerhet för lokalkontor som är helt beroende av att vissa tjänster är tillgängliga Den lokala arbetsplatsen

38 Utmaningar för lokalkontor Kostnader för driftavbrott IDC-undersökning Kostnadsberäknade effekten av oplanerade avbrott på två sätt: Kostnaderna för att starta om, korrigera eller omkonfigurera en server som inte fungerar korrekt Kostnader i form av förlorad produktivitet hos slutanvändare Den lokala arbetsplatsen

39 Utmaningar för lokalkontor Säkerhet Säkerställa säkerhet för: WAN-trafik till och från lokalkontoret Data lagras på lokala servrar Fysisk åtkomst till servrar som finns på lokalkontoret Affärsinformation (datasekretess och andra säkerhetsfaktorer som är relaterade till verksamheten och dess processer) Andra faktorer: Externt serverunderhåll (administratörsbehörigheter) ~ potentiell säkerhetsrisk Komplicerad kontroll, flera geografiska/politiska begränsningar Centralisering och konsolidering av tjänster och data svårt om det tidigare hanterades av enskilda grupper Den lokala arbetsplatsen

40 Utmaningar för lokalkontor Användning av ny teknik  Omutveckling av program komplicerat och tidskrävande  Effektivisering av lokalkontor kräver oftast användning av ny teknik/nya versioner av befintlig teknik  ökar komplexiteten  Teknik utvecklas  svårt vid tidsplanering  Behov av att balansera distribuering av teknik med att möta lokala krav på ett effektivt sätt. Den lokala arbetsplatsen

41 Utmaningar för lokalkontor Distribution av projekt  Storlek/omfattning för lokal infrastruktur kan vara svårt att förändra snabbt som svar på marknadsfaktorer  Logiken bakom svar på marknadsfaktorer måste vara välkänd och kommunicerad (i synnerhet möjliga tekniska fördelar)  Svårt att få finansiering till projekt som är tvärgående geografiskt, politiskt eller på annat sätt (i synnerhet vid olika prioriteringar och affärsmål)  En gemensam projektvision kräver tydlig kommunikation  Svårt att tydligt identifiera alla eventuella problem och hinder för lokalkontor  Komplicerat att samordna och implementera samma lösning på flera lokalkontor Den lokala arbetsplatsen

42 Förändringar för lokalkontor Omstrukturera och uppdatera infrastrukturen Mål: Förbättra effektiviteten  Förbättra ägandekostnaden  Maximera befintliga investeringar i IT-resurser, t.ex. genom att använda outnyttjade resurser på ett effektivare sätt  Minska serverutbredning  Minimera kostnader för maskin- och programvara  Förenkla infrastrukturen och sänka kostnaden för övervakning och administration  Standardisera komponenter och processer för infrastrukturen för att underlätta effektivare administration  Snabbare svarstid för nya möjligheter  Reagera på framväxande företagsbehov  Använda ny teknik för att effektivisera infrastrukturen Den lokala arbetsplatsen

43 Förändringar för lokalkontor Omstrukturera och uppdatera infrastrukturen Mål: Förbättra effektiviteten  Förbättra säkerheten  Skydda data dagligen  Underlätta återställning efter katastrofer  Reagera på säkerhetshot i realtid  Öka produktiviteten  Ge användare snabbare och enklare åtkomst till data/affärsprogram  Tillhandahålla verktyg och teknik för att bibehålla/utöka verksamheten Den lokala arbetsplatsen Windows Server System Hjälper företag att uppnå de här målen

44 Grund för lokalkontor Windows Server 2003 R2 Teknik på lokalkontor  Förenkla aktiviteter och uppgifter på lokalkontoren, t.ex.:  Publicering av filer från huvudkontor till lokalkontor  Replikering av filer från lokalkontor för dataskydd  Samarbete vid framtagning av dokument från olika platser  Effektiv hantering av utskrifter  Förbättringar stöds av:  Förbättrade utskriftshanteringsverktyg  Uppdaterad administrationskonsol  Verktyg underlättar enkel visning/administration av skrivare och skrivarservrar  Distribuerat filsystem (DFS)  Omfattar RDC (Remote Differential Compression) Windows Server Branch Office Solution

45 Grund för lokalkontor Windows Server 2003 R2 Distribuerat filsystem (DFS)  DFS medför WAN-vänlig replikering och förenklad, feltolerant åtkomst till geografiskt utspridda filer  Effektiv användning av WAN-nätverk  RDC (Remote Differential Compression) används  Hög tillgänglighet  Enkel dataåtkomst  Möjlighet att eliminera säkerhetskopiering  Enkel publicering av innehåll till lokalkontor  Lokal åtkomst för användare (i stället för via WAN)  Enklare administration av data- och serverplatser  Storskalig distribuering stöds Windows Server Branch Office Solution

46 Grund för lokalkontor Windows Server 2003 R2 RDC (Remote Differential Compression)  Endast filändringar överförs via WAN  Effektivare WAN-användning Windows Server Branch Office Solution

47 Administrera lokala system  Distribuerar och installerar viktiga affärsprogram och uppdateringar för lokalkontor  Ger information om vilka program som är installerade och används på lokalkontoret  Bidrar till att sänka programkostnaderna  Bidrar till att ha kontroll över licensantalet  Höjer säkerheten på lokalkontoret  Ökad medvetenhet om säkerhetsrisker  Pålitlig installation av specifika uppdateringar  Ger centraliserad administration av lokalkontor och lokalt anställda  Branschstandarder är oberoende av anslutning eller plats.  Sänker driftskostnaderna  Ger möjlighet till fullständig användning av de hanteringsfunktioner som är inbyggda i Windows-plattformen Windows Server Branch Office Solution Microsoft Systems Management Server 2003

48 Administrera lokala system SMS 2003 Drivande faktorer för lösning  Plan för hantering av viktiga administrationsproblem, kombinerar personer, processer och teknik för specifik problemlösning, t.ex.: Windows Server Branch Office Solution  Administration av korrigeringar  Vägledning för distribuering av korrigeringar, service packs, tekniska snabbkorrigeringar till Windows-servrar och - klienter  Distribuering till företagsdatorer (BDD)  Vägledning för strategi för distribuering av Windows XP

49 Öka säkerheten på lokalkontor Internet Security and Acceleration Server 2004 R2 Utökar integreringen med lokalkontor  Ansluter lokala nätverk till huvudnätverket  ISA innehåller integrerad lösning för brandvägg, VPN och cachelagring  Bidrar till att lösa problem som:  Osäkra nätverk  Dålig integrering mellan utrustning  Problem med konfiguration mellan platser  Ger lokalkontor säkrare åtkomst till Internet  Skyddar mot skadliga intrång från internt eller externt håll  Minskar risken för maskar, virus eller intrång från hackers  Begränsar de anställdas åtkomst till olämpligt innehåll  Standardiserar säkerhetskonfigurationer  Effektiviserar bandbreddsanvändning  Sänker kostnaderna för bandbredd och ökar användarnas produktivitet  Förbättrar Internet-åtkomsten  Säkerställer att Internet-trafik inte gör åtkomsten till företagsnätverket långsam Windows Server Branch Office Solution

50 Öka säkerheten på lokalkontor ISA Server 2004 R2 Utökar integrationen med lokalkontor  Effektiv administration av korrigeringar och säkerhetsuppdateringar till lokalkontor  Med ISA Server cachelagras uppdateringar, de hämtas en gång och tillämpas inom lokalkontoret (klienter begär/hämtar inte uppdateringar separat) Windows Server Branch Office Solution  Effektiv användning av nätverkets bandbredd  Endast uppdateringar som är aktuella för den befintliga Windows-versionen hämtas  Komprimering av webbinnehåll  Prioritering av trafik för viktig programtrafik mellan lokalkontor och huvudkontor

51 Hantera lokalkontor Microsoft Operations Manager 2005 Ger centraliserad övervakning av lokala IT-lösningar Windows Server Branch Office Solution  Minskar kostnader, komplexitet, förlorade intäkter på grund av driftavbrott  Hjälper administratörer att identifiera IT- hälsorisker på lokalkontoret innan de blir till problem  Bidrar till effektivare IT-drift  Stöder IT-avdelningen och ledning genom delning av information om tjänstenivå och prestanda

52 Hantera lokalkontor MOM 2005  Hanterbarhet  Omfattande hantering av händelser  Förebyggande övervakning och varning  Rapportering och trendanalyser Windows Server Branch Office Solution  Specifik kunskap om system och program vilket förbättrar hanterbarheten för Windows-miljöer  Tillgänglighet för system och tjänster  IT-avdelningen är medvetna om problem, reagerar snabbt och mer korrekt och stöder lokalkontorets verksamhet på ett pålitligare sätt.

53 Skydda lokala data Data Protection Manager 2006 Förenklar säkerhetskopiering av lokala data  Inget behov av säkerhetskopiering till band på lokalkontor  Sänker kostnaderna  Minskar behovet av lokal kompetens inom säkerhetskopiering  Säkerhetskopiering till band centraliseras till huvudkontor  Snabb, stabil återställning av data  Lokala informationsarbetare förblir produktiva  Eventuell dataförlust minimeras till 1 timme  Effektivt och kontinuerligt dataskydd  Behöver inte förlita sig på säkerhetskopior på band som görs veckovis Windows Server Branch Office Solution

54 Skydda lokala data DPM 2006  Centraliserat skydd av lokala data  DPM centralt och agenter på lokala filservrar  DPM för schemaläggning av säkerhetskopiering på lokalkontor  Data hämtas och säkerhetskopieras till central server via WAN  Säkerhetskopiering till band centralt för långsiktig lagring  Diskbaserad säkerhetskopiering för snabbåterställning  IT-administratörer kan göra fullständiga återställningar av servrar  Lokala användare kan återställa filer själva utan hjälp från IT Windows Server Branch Office Solution

55 Förenkla lokalkontor Microsoft Virtual Server 2005 R2 Konsolidering av lokala servrar  Flera operativsystem och program kan köras samtidigt på en enda fysisk server  Förenklar administrationen av lokala resurser  Utnyttjandet av maskinvara ökar  Kostnaderna för utrustning sjunker  Arbetsbelastningen konsolideras Windows Server Branch Office Solution

56 Förenkla lokalkontor Virtual Server 2005 R2 Konsolidering av olika program och plattformar  Eliminera behovet av dedicerade lokala servrar  Behövs om program är inkompatibla eller kräver olika operativsystem  Kan leda till underutnyttjande av serverresurser Windows Server Branch Office Solution  Fördelar med Virtual Server för lokalkontor  Sänker administrations- och hanteringskostnaderna  Minskar kostnaderna för driftavbrott  Förbättrar resursanvändningen  Förbättrar standardiseringen  Möjliggör byte av maskinvara vid slutet av livscykeln

57 Ta fram lösningen för lokalkontor Branch Office Infrastructure Solution (BOIS) För Microsoft Windows 2003 R2  BOIS version 1.0  lösningsoberoende begreppsvägledning för en lokal miljö  vägledning om fullständig implementering av en lösning med en enda server  BOIS version 2.0  Vägledning om planering av tjänsterna i en typisk lokal infrastruktur  Innehåller funktioner för lokalkontor i Windows Server 2003 R2 Windows Server Branch Office Solution

58 Ta fram lösningen för lokalkontor  Distribuerat filsystem (DFS)  Konsol för utskriftshantering  Hanterare för filserverresurser  Microsoft Windows SharePoint Services  Utvecklad för IT-proffs Windows Server Branch Office Solution BOIS V2 Innehåller vägledning för lokal infrastruktur om:

59 Utöka lösningar för lokalkontor Partnerlösningar WAFS (Wide Area File Services) från Tacit Networks  Ger användare på lokalkontor åtkomst till filer som sparats lokalt med Windows Storage Server 2003  Ger filöverföring via WAN i realtid  Konsolidering av lokal server och lokalt lagringsutrymme Windows Server Branch Office Solution Fördelar  Integrering med Windows  Överensstämmelse nu och i framtiden  Baseras på välkända Windows-verktyg  Flexibilitet för plattformar  Baseras på säkerhetsstandarder från Microsoft  Inga prestandaförsämringar

60 Utöka lösningar för lokalkontor Behovsbaserade lösningar Licensieras endast från OEM-tillverkare  WAFS (Wide Area File Services)  Lokal struktur  Komplett infrastrukturlösning för lokalkontor  WAFS och andra tillgängliga alternativ  Erbjudande för lokalkontor (tillgängligt i juni 2006)  Förenkla inköpet  Konsolidera verksamhetsspecifika program  >10 % rabatt på utvalda produkter Windows Server Branch Office Solution

61 Microsofts vision för lokalkontor Lokala servrar: hanteras som cacheminnen Windows Server Branch Office Solution Valfritt Avskaffningsbart Utbytbart Kontinuitet i tjänster Tjänste- drivande faktor Klienter vidarekopplas till en central server vid fel Tjänste cachad, inget unikt tillstånd Enkelt att distribuera ersättningsprodukter Avancerad komprimering Begränsad bandbreddsanvändning Förbättrad WAN-svarstid Lokal hantering av begäran Lagring och vidarebefordran till central server Minimera effekten av driftavbrott på lokal server Förbättra lokala nätverksprestanda Säkerställa kontinuerlig lokal drift

62 Lokalkontor Arbetsbelastning  Databas  Verksamhetsspecifika program  Egna program  Filer och utskrifter  Kommunikation  Nätverksinfrastruktur  Säkerhetsprogram Den lokala arbetsplatsen


Ladda ner ppt "Infrastrukturlösning för lokalkontor Windows Server Division Microsoft Corporation Windows Server Division Microsoft Corporation."

Liknande presentationer


Google-annonser