Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infrastrukturlösning för lokalkontor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infrastrukturlösning för lokalkontor"— Presentationens avskrift:

1 Infrastrukturlösning för lokalkontor
4/8/ :39 PM Infrastrukturlösning för lokalkontor This talk is targeted to the business decision maker seeking better solutions for the branch office. Windows Server Division Microsoft Corporation © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

2 Den lokala arbetsplatsen
4/8/ :39 PM Agenda Den lokala arbetsplatsen Den nuvarande situationen Utmaningar för lokalkontor Infrastrukturlösning för lokalkontor Windows Server 2003 R2 ISA, MOM, SMS, DPM Partnerlösningar Main BDM presentation 22 slides Appendix 40 additional slides not used Includes detailed industry information Includes 2 slides/Windows branch solutions © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

3 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Lokalkontor = affärer Var införskaffas produkter och tjänster? Majoriteten av tjänsterna inom livsmedel, hotell, återför-säljning, sjukvård och bank tillhandahålls av lokalkontor. Enligt IDC-undersökning (2006) har 27 % av alla företag lokalkontor Totalt antal lokalkontor är över 6 mn Stora företag: 97 % Medelstora företag: 85 % Var finns de anställda? Över 30 mn arbetar på lokalkontor = ~21 % av den totala personalstyrkan Över 80 % i toppindustrier If you’re interested in improving branch office performance, chances are some of these statistics apply to your organization. IDC (2006) “Addressing Operational Priorities of Branch Offices” Table 1. Jan 2006 Survey results. 8.19M total companies, 2.2M companies with branch offices (27%) . Total number of branches is 6M. (Number [proportion??] of branches and branch workers higher worldwide.) March 2006 employment Bureau of Labor stats: 143M employed; IDC estimates more than 30M workers in branches (21%) IDC (2006) “Addressing Operational Priorities of Branch Offices” Table 1. large enterprise: 97% with branches (average 65 branches) midsize business: 85% with branches (ave 8-9 branches) © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

4 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Fördelar med lokalkontor Kundens primära kontakt Lokalkontorets service/effektivitet påverkar kunden direkt Differentiering av tjänster Stöd för olika marknader/specialisering Lokalisering av tjänster Global betydelse Blandad personalstyrka Alla funktioner på lokalkontoret Branches are key because: Primary point of customer contact Customer experience directly impacted by branch office service and efficiency Policies and procedures set at central, implemented at branches Differentiation of service focus Easier to support different markets e.g. industrial, commercial, residential, healthcare etc Enables specialization of operations e.g. manufacturing capabilities Localization of services Companies operate in different time zones; globally, operate using different languages/ workplace practices Branch offices can more readily accommodate local differences than central HQ Diverse workforce Branch office employees include staff responsible for all organizational functions: Eg Customer service, Sales, Finance Because of these advantages, most CIOs would prefer an IT administrator at each branch office…assuming the budget wasn’t a limiting factor. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

5 Utmaningar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Utmaningar för lokalkontor Den lokala arbetsplatsen Huvudsakliga problem Svårt att administrera Cirka ½ av alla data är distribuerade Administrativa utmaningar (användning, administration och säkerhet för system) om det saknas IT-support på plats Höga kostnader IT-kostnaderna på lokalkontor är ~1/3 av totalkostnaden WAN är dyrt Kostnaden för driftavbrott är avsevärd Svårt med hög säkerhet Både WAN-trafik och fysiska servrar på lokalkontoret Key branch office challenges: Management: Removing administrators from the branch office can make it difficult and expensive to perform routine tasks that cannot be managed remotely. Scalability difficult Health monitoring critical Service or server recovery difficult, time-consuming, and costly. Management of software distribution difficult Remote management difficult/impossible Tape backup is expensive and unreliable High costs WAN, remote management and branch hardware requirements make up nearly 1/3 of all IT spending. The branch WAN link often has low bandwidth (data transfer rate) & high latency (time it takes to transmit data from point A to B) Not all services/applications optimized for operation over WAN Providing appropriate downtime or offline support challenging, especially for branch offices completely dependent availability of specific services See appendix for IDC “cost of downtime” data Security Need to ensure security of WAN traffic, data stored on branch servers Secure physical access to servers located in the branch office © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

6 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Utmaningar för branscher Sjukvård Viktigt med åtkomst till aktuell information oavsett var man befinner sig Patientdata måste hållas konfidentiella Återförsäljning Nytt fokus på butik som inköpskanal Datalagringssystem viktiga för affärsdata Tillverkning Ökad tillit till teknik och näthandel CAD/CAM-program hög belastning på bandbredd Banktjänster Lokalkontor kräver stabil drifttid Lagstiftning ger behov av centraliserad information Hotell Ökande antal förvärv Franchising komplicerar IT-standardisering See appendix for details by industry All industries are growing # branch locations (eg medical clinics, manufacturing specialization by site, bank acquisitions/mergers etc) All face needs to lower costs, improve manageability and keep data secure However, details of problems are specific to industry © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

7 Den lokala arbetsplatsen
4/8/ :39 PM Mål för lokalkontor Den lokala arbetsplatsen Effektiva IT-resurser kan: Förbättra hanterbarheten Förenkla infrastrukturen Sänka kostnaderna för övervakning och administration Sänka kostnaderna och maximera produktiviteten Maximera avkastningen på befintliga IT-investeringar Ge användare snabbare och enklare åtkomst till data/affärsprogram Tillhandahålla verktyg och teknik för att bibehålla/utöka verksamheten Förbättra säkerheten Skydda data dagligen Underlätta återställning efter katastrofer Transition: Windows Server technologies can help organizations achieve these goals in the branch office. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

8 Lösningar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Lösningar för lokalkontor Lösningar från Microsoft Förbättrad hanterbarhet och ökad produktivitet Windows Server 2003 R2: centraliserad hantering av filer och utskrifter Data Protection Manager: effektivt, stabilt dataskydd, utan behov av lokal säkerhetskopiering Sänkta kostnader IDC-undersökning (2006): Kunder med Windows Server 2003 R2 räknar med besparingar på kr per lokalkontor och år WAN-användning: Med Internet Security & Acceleration (ISA) Server sänks bandbreddsanvändningen med 70 % Virtual Server möjliggör serverkonsolidering Ökad säkerhet Windows Server 2003 R2: högre säkerhet och förbättrade felhanteringsfunktioner (DFS-R) för högre tillgänglighet ISA Server: säker åtkomst av centrala resurser från lokalkontor This slide gives an overview sampling of MS branch solutions for each of the critical branch challenge areas IDC survey: Addressing Operational Priorities of Branch Offices (2006) © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

9 Teknik för infrastrukturlösningar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Lösningar för lokalkontor Teknik för infrastrukturlösningar för lokalkontor © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

10 Lösning för lokalkontor
4/8/ :39 PM Lösning för lokalkontor Teknik som stöd på lokalkontor Microsoft Windows Server 2003 R2 ISA MOM SMS DPM Virtual Server Partner WAFS A number of these releases are specifically designed for branch office; however, today there does not exist a single branch office solution (i.e. no one SKU) © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

11 Infrastrukturlösning för lokalkontor
4/8/ :39 PM Grund för lokalkontor Infrastrukturlösning för lokalkontor Windows Server 2003 R2 Huvudteknik för lokalkontor Aktiviteter och uppgifter på lokalkontor förenklas Förbättringar stöds av: Förbättrade utskriftshanteringsverktyg DFS-replikering (Distributed File System) WAN-vänlig replikering och förenklad, felto- lerant åtkomst till geografiskt utspridda filer RDC (Remote Differential Compression) Endast filändringar överförs via WAN Test: PowerPoint-filer: minskningsfaktor = 292X Effektivare WAN-användning The technologies included in Windows Server 2003 R2 can simplify how you manage a variety of activities and tasks in branch offices. These activities and tasks include: Publishing files from centralized hubs to branch offices. Replicating files from branch locations for backup, fault-tolerance, or cross-publishing. Collaborating on documents that are shared among branches or between hubs and branches. Efficiently managing printers, printer drivers, and print queues in branch offices. These improvements are supported by the enhanced print-management tools in Windows Server 2003 R2. They are also supported by Distributed File System (DFS) in Windows Server 2003 R2. Print Management Print Management is an updated Microsoft Management Console (MMC) snap-in that you can use to view and manage printers and print servers in your organization. You can use Print Management from any computer running Windows Server 2003 R2, and you can manage all network printers on print servers running Windows 2000 Server, Windows Server 2003, or Windows Server 2003 R2. Benefits of Distributed File Services (DFS) Effective WAN network usage Only changes made to a file need to be transmitted over the WAN, thanks to the remote differential compression (RDC) algorithm, which serves as the basis for DFS Replication. High availability A namespace offers a simple way to redirect users to other servers that contain required data when their primary server is down, helping to achieve a higher level of server availability. You can use DFS Replication to synchronize data on all servers that host a particular folder in the namespace. As a result, no matter which folder the user connects to, the user sees the same data. Ease of data access with namespace virtualization A namespace offers uniform access across multiple file servers, making it easier for users to “remember” their server names and easily access their data. Potential to eliminate backup processes at the branch office With an efficient, wide area network (WAN)–friendly way to collect content for the corporate central office, DFS Replication makes it possible to eliminate the local backup at the branch and rely on daily backup from the corporate office. Ease of publishing content to branch locations from the central office DFS Replication makes it is easy to distribute core content in the corporate central office to all remote offices. Local access for users without going across the WAN With content easily publishable to local servers that are part of a namespace, users in branch offices can access their data locally. If a server malfunctions, the namespace automatically refers clients to the next closest server. Easier management of data and server locations IT administrators benefit from a new, easy-to-use Microsoft Management Console snap-in called DFS Management. This snap-in greatly simplifies the management of DFS Replication and DFS Namespaces. Large-scale deployments DFS Replication is a scalable, reliable, multimaster replicator that can scale to several thousand nodes and arbitrary topologies because it stores its configuration in Active Directory. You can achieve large fan-out deployments by using hub-and-spoke topologies. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

12 Administrera lokala system
4/8/ :39 PM Administrera lokala system Infrastrukturlösning för lokalkontor Microsoft Systems Management Server 2003 Distribuerar och installerar viktiga affärsprogram och uppdateringar för lokalkontor Ger information om vilka program som är installerade och används på lokalkontoret Bidrar till att sänka programkostnaderna Bidrar till att ha kontroll över licensantalet Höjer säkerheten på lokalkontoret Ökad medvetenhet om säkerhetsrisker Pålitlig installation av specifika uppdateringar Ger centraliserad administration av lokalkontor och lokalt anställda Branschstandarder är oberoende av anslutning eller plats. Sänker driftskostnaderna Ger möjlighet till fullständig användning av de hanteringsfunktioner som är inbyggda i Windows-plattformen Systems Management Server 2003 enables you to: Deliver critical business applications to the branch office reliably and easily and when they are needed. Reduce software costs and stay compliant by understanding the branch installed application base and usage. Improve branch security of the Windows environment through increased vulnerability awareness and reliable targeted delivery of updates. Deliver enterprise management to the growing mobile workforce through industry standards independent of connection or location. Reduce operational costs by fully utilizing the management capabilities built into the Windows platform. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

13 Öka säkerheten på lokalkontor
4/8/ :39 PM Öka säkerheten på lokalkontor Infrastrukturlösning för lokalkontor Internet Security and Acceleration Server 2004 R2 Utökar integreringen med lokalkontor Ansluter lokala nätverk till huvudnätverket Integrerad lösning för brandvägg, VPN och cachelagring Bidrar till att lösa problem som: Osäkra nätverk Dålig integrering mellan utrustning Problem med konfiguration mellan platser Ger lokalkontor säkrare åtkomst till Internet Skyddar mot skadliga angrepp Effektiviserar bandbreddsanvändning Sänker kostnaderna för bandbredd och ökar användarnas produktivitet Connect branch office networks to main network Branch office connections must be established across an insecure network and confidentiality of corporate information may be compromised Equipment from multiple vendors may not interoperate Site-to-site connectivity can be difficult to configure Provide secure internet access from branch offices Application-layer filtering that provides deep content inspection in addition to layer-4 firewall protection Better protection against common network-layer attacks through stateful packet filtering Efficiently use bandwidth from branch offices Branch office connectivity may not be sufficient to allow for efficient Internet access Bandwidth used for Internet access can slow down access to corporate network © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

14 Infrastrukturlösning för lokalkontor
4/8/ :39 PM Hantera lokalkontor Infrastrukturlösning för lokalkontor Microsoft Operations Manager 2005 Ger centraliserad övervakning av lokala IT-lösningar Minskar kostnader, komplexitet, förlorade intäkter på grund av driftavbrott Hjälper administratörer att identifiera IT-hälsorisker på lokalkontoret innan de blir till problem Bidrar till effektivare IT-drift Stöder IT-avdelningen och ledning genom delning av information om tjänstenivå och prestanda Manageability Comprehensive event mgt Proactive monitoring and alerting Reporting and trend analysis System and application specific knowledge to improve manageability of Windows environments System and Service Availability IT stays aware of issues, responds quickly and more accurately, and more reliably supports branch business needs © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

15 Infrastrukturlösning för lokalkontor
4/8/ :39 PM Skydda lokala data Infrastrukturlösning för lokalkontor Data Protection Manager 2006 Förenklar säkerhetskopiering av lokala data Inget behov av säkerhetskopiering till band på lokalkontor Sänker kostnaderna Minskar behovet av lokal kompetens inom säkerhetskopiering Säkerhetskopiering till band centraliseras till huvudkontor Snabb, stabil återställning av data Lokala informationsarbetare förblir produktiva Eventuell dataförlust minimeras till 1 timme Effektivt och kontinuerligt dataskydd Behöver inte förlita sig på säkerhetskopior på band som görs veckovis Centralized branch office data protection DPM at central site and agents on file servers in branch DPM schedules backups of branch sites Data captured and backed up to central server over WAN Tape backups at central site for long term storage Disk-based backups for fast-restores IT administrators can do full server recoveries Branch users can recover individual files without IT assistance © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

16 Infrastrukturlösning för lokalkontor
4/8/ :39 PM Förenkla lokalkontor Infrastrukturlösning för lokalkontor Microsoft Virtual Server 2005 R2 Konsolidering av lokala servrar Flera operativsystem och program kan köras samtidigt på en enda fysisk server Förenklar administrationen av lokala resurser Utnyttjandet av maskinvara ökar Kostnaderna för utrustning sjunker Arbetsbelastningen konsolideras Inget behov av dedicerade lokala servrar Behövs om program är inkompatibla/kräver olika operativsystem Kan leda till underutnyttjande av serverresurser Organizations deploying Virtual Server for branch server consolidation can improve service-level delivery and realize cost savings as follows: Reduce administrative and operations cost. Decreasing the number of servers under management reduces administrative overhead, as well as rack space, power, and hardware replacement costs. Reduce downtime costs. Virtual Server allows you to create and maintain a mirror image of your production environment, which can be rapidly deployed in the event of a system failure. Improve resource utilization. Each server under management is fully used; its resources are not wasted. Improve standardization. Deployment of standard hardware allows for improved security and reliability across your organization’s network. Enable end-of-life hardware replacement. Virtual Server reduces the risk and cost of deploying applications developed for older operating systems on new server hardware. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

17 Ta fram lösningen för lokalkontor
4/8/ :39 PM Ta fram lösningen för lokalkontor Infrastrukturlösning för lokalkontor Branch Office Infrastructure Solution (BOIS) Avsedd för IT-personal, ger vägledning om struktur på lokalkontor som baseras på Windows Server 2003 R2 BOIS version 2.0 Vägledning om planering av tjänsterna i en typisk lokal infrastruktur Innehåller funktioner för lokalkontor i Windows Server 2003 R2 Innehåller vägledning för lokalkontor om: Distribuerat filsystem (DFS) Konsol för utskriftshantering Hanterare för filserverresurser Microsoft Windows SharePoint Services Ökar effektiviteten Sparar tid Säkra lösningar av hög kvalitet Årliga uppdateringar BOIS version 1.0 cross-solution conceptual guidance for a branch office environment guidance on a complete implementation for a single-server solution © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

18 Utöka lösningar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Utöka lösningar för lokalkontor Infrastrukturlösning för lokalkontor Partnerlösningar Wide Area File Services (WAFS) Ger användare på lokalkontor åtkomst till filer som sparats central genom Windows Storage Server 2003 Ger filöverföring via WAN i realtid Konsolidering av lokal server och lokalt lagringsutrymme Integrering med Windows Behovsbaserade lösningar Licensieras endast från OEM-tillverkare WAFS Lokal struktur Komplett lokal infrastrukturlösning WAFS och andra tillgängliga alternativ Partner solutions help to extend the MS branch office solutions, adding more value to the platform. Tacit Networks: Windows-based WAFS is Tacit solution offered directly from Tacit and through several OEMs (Brocade, Fujitsu-Siemens, Network Engines, Getronics (SI partner with NE), Nortel) WAFS/Windows Storage Server solution currently based on 2003, which offers quota management and remote management on a dedicated NAS appliance. When OEMs migrate to WSS 2003 R2 they will also get Single Instance Store (SIS) and indexed search. Appliance form factors (licensed through OEMs only) Wide Area File Services (WAFS) Built on Windows Storage Server - all the latest storage focused optimizations Windows-based WAFS for centralized storage management and WAN optimization without any security/integrity compromises Branch print services Branch Office Appliance (WAFS, print, web caching, networking, management) Built on Windows Server 2003 R2 w/embedded restrictions (adds full capabilities of Windows Server – e.g. AD, DNS, WINS, DHCP, DFS) Standard Edition: ISA Server SE – caching only; Enterprise Edition: full ISA Server SE Windows-based WAFS – same as WAFS appliance (OEM option) OEMs may also preinstall additional Microsoft software (e.g. SMS Secondary Server) and third-party software (e.g. custom vertical market solutions) Branch Promo (available June 2006) Simplified acquisition (single SKU) for a comprehensive branch server Windows Server Standard Edition + ISA Standard Edition + Virtual Server Standard Edition + 1 SMS CML + 1 MOM OML >10% discount off individually priced products Build your own customized branch solution – no license limitations Consolidate your existing branch infrastructure © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

19 Översikt över lokalkontor
4/8/ :39 PM Översikt över lokalkontor Infrastrukturlösning för lokalkontor KÅ 2007+ Förbättra AD för lokalkontor SYSVOL genom DFS-R med RDC Behovsbaserad och skrivskyddad filreplikering Säker uppstart Förbättringar av filkopiering för anslutningar med lång svarstid WAN-vänlig TCP (server) Vägledning: BOIS v3 KÅ 2006 BITS-cachelagring HTTP-komprimering och -prioritering P2P-cachelagring av korrigeringar Offlinesynkronisering av adressbok Förbättrad filcachelagring på klientsidan WAN-vänlig TCP (klient) Komprimerade Office-filer Lokala, temporära Office-filer Struktur: fullskaligt lokalkontor Vägledning: BOIS v2 KÅ 2005 WAN-vänlig filreplikering Skalbar DFS-övervakning Centraliserad hantering av skrivare Diskbaserad säkerhetskopiering av filservrar Struktur: dedicerad för fil (WAFS) och utskrift Vägledning: Branch Office Infrastructure Solution (BOIS) © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

20 WS03 WS03 R2 Longhorn LH R2 Vienna ~ 4 år ~ 2 år Huvud- version
4/8/ :39 PM Lanseringstid för Windows Server ~ 4 år ~ 2 år Huvud- version Uppdatering Huvud- version Uppdatering Huvud- version WS03 WS03 R2 Longhorn LH R2 Vienna © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

21 Ytterligare information
4/8/ :39 PM Ytterligare information Infrastrukturlösning för lokalkontor Microsoft Branch Office Solution Microsoft Branch Office Portal Windows Server System Windows Server 2003 R2 Branch Office Infrastructure Solution för Windows Server 2003 R2 © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

22 © 2004 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
4/8/ :39 PM © 2004 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Den här presentationen är endast avsedd i informationssyfte. Microsoft lämnar inga garantier, varken uttryckligen eller underförstått, i den här sammanfattningen. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

23 Den lokala arbetsplatsen
4/8/ :39 PM Bilaga Den lokala arbetsplatsen Innehåll Den nuvarande situationen Branschinformation Sjukvård Återförsäljning Tillverkning Bank Hotell Andra oanvända bilder Utmaningar Information om Windows Server System Partner Vision för lokalkontor Arbetsbelastning These are slides not used in the short presentation © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

24 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Sjukvårdsbranschen Antalet lokala kliniker ökar Flera öppenvårdskliniker Fler läkargrupper Utmaningarna för sjukvården omfattar att Säkerställa patientsekretessen Ge läkare tillgång till information var de än befinner sig Hantera lagrad information (medicinska bilddata inklusive arkiverings- och kommunikationssystem) Hantera kostnader i leverantörskedjan Följa kraven i lagstiftningen Alla sjukvårdsorganisationer oavsett storlek måste verka i enlighet med HIPAA Healthcare Stats source: NetsEdge 2003 Branch Office Subsystems Market Report Average # healthcare branches/company: 5-10K employees=~40 >10K employees= ~100 F-500 companies—N/A (estimated % healthcare employees at remote offices) Hospitals are the center of an extended network of healthcare services Patient confidentiality (maps to secure networking) What’s at stake: patient trust and HIPPA compliance Physician access to information (wireless) Doctors move between hospitals & clinics, need continued access to patient info, whether its results from laboratory tests or medical imaging What’s at stake: efficiency, productivity, fewer errors Managing supply chain costs including pharmaceutical and medical equipment purchases Patient access to information via internet (security, web channel) © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

25 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Återförsäljningsbranschen Butiker viktiga igen Näthandel fortfarande ledande, butikernas tekniska investeringar ökar Övergång till kundfokus i stället för produktfokus Fler kunder vill ha möjlighet till självbetjäning (e.g. kiosker, snabbutcheckning) Datalagringssystem nödvändiga för viktiga affärsdata: kundens köpbeteende/preferenser produktsortiment prissättning Utmaningar för återförsäljare Wal-Mart-effekten: Alla återförsäljare konkurrerar med ett fåtal stora företag Behov av integrering av flera kanaler Teknik måste anpassas till generering av intäkter, inte bara kostnadsbesparingar Retail Stats source: NetsEdge 2003 Branch Office Subsystems Market Report Average # retail branches/company: 5-10K employees=~180 >10K employees= ~480 F-500 companies: estimated 95% retail employees at remote offices Gartner predicts >60% ROI on faster bandwidths (Retail IT Spend Trends and Business Priorities Survey conducted by RIS News and Gartner, March 2005) © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

26 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Tillverkningsbranschen Det är differentiering av olika anläggningar som gäller Verksamhet med flera anläggningar, regionala distributionscenter och lokalkontor Regionala tillverkningsanläggningar kan specialisera sig inom produktionsområden Inom bilindustrin: olika anläggningar specialiserar sig på olika artiklar Manufacturing Stats source: NetsEdge 2003 Branch Office Subsystems Market Report Average # mfg branches/company: 5-10K employees=~20 >10K employees=~40 (note that these stats don’t include transportation, warehousing, construction, mining etc) IT-utmaningar Tillverkare förlitar sig på att IT stöder mål för flexibilitet, effektivitet och kundfokus System som CAD/CAM slukar bandbredd Om det är viktigt med samarbete kan tid gå förlorad! Behov av mycket säkra filöverföringar för att skydda affärshemligheter © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

27 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Tillverkningsbranschen Intensiv användning av Internet Manufacturing Data: NAM 2001 report Small and medium business manufacturing More than 25% say switching to e-business because customers require it More than ½ say it enhances customer service Concerns with e-business—software and information-systems personnel hard to come by © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

28 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Bankindustrin Bankkontor har blivit mer som återförsäljare Försäljningskultur starkare Högre konkurrens, svårare att differentiera tjänster Fler distributionskanaler att hantera Utmaningar för banker omfattar att: Behålla kunder Svårt att skaffa och behålla kunder Tjänster/marknadsföring mot kunder beror på datalagring/analyser Lagkrav Lokalkontor måste uppfylla kraven i lagstiftningen Centraliserad teknik viktigt Fler misslyckanden Varför lyckas inte vissa lokalkontor att bli framgångsrika? Bidrar komplexa system/dålig IT-support till misslyckandet? Financial Services Bank distribution channels include branches, call centers, ATMs and the internet—customers like them all and don’t want to abandon any of them. Distribution costs rising Need to do a better job of matching customer segment with channel Note that in banks a small % of clients provide most of the profitability. Analytics can support moving unprofitable clients to profitable ones by giving them better financial solutions. Branches are the customer-facing vehicle supplying key customer information. Stats source: NetsEdge 2003 Branch Office Subsystems Market Report Average # retail branches/company: 5-10K employees=~65 >10K employees= ~350 F-500 companies: estimated 75% banking employees at remote offices (securities and insurance each estimated at 60%) © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

29 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Hotellbranschen Fler fastighetsköp Stora företag fortsätter att göra förvärv i nya områden där varumärket inte är mättat Kunderna allt mer krävande Teknik för att hitta bättre erbjudanden Låg lojalitet med varumärken Vill ha fler tekniska alternativ och mer flexibilitet Utmaningar för hotellbranschen Brist på arbetskraft, ökande driftskostnader Franchising komplicerar val och användning av teknik Teknik inte alltid i linje med affärsmål Åldrande tekniska lösningar Otillräcklig infrastruktur (både på central och lokal nivå) Tekniska investeringar används inte effektivt i marknadsföring, internutbildning (för att minska personalomsättning) eller inom andra områden Hospitality Stats source: NetsEdge 2003 Branch Office Subsystems Market Report Average # accommodation & food services branches/company: 5-10K employees=~85 >10K employees=~360 F-500 companies: estimated 95% hospitality /food services employees at remote offices Other data (challenges): International Society of hospitality consultants (ISHC) © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

30 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Nationellt: Lokalkontor = affärer Vad innebär detta för dig? Stort företag (och ett av 97 % med lokalkontor) Kan ha runt 65 lokalkontor Medelstort företag (och ett av 85 % med lokalkontor) Kan ha 8-9 lokalkontor Litet företag (och ett av 27 % med lokalkontor) Kan ha 2-3 lokalkontor att administrera Vad har du för syn på lokalkontoren? Affärsmöjlighet? Utmaning? Huvudvärk? What does this mean for you? If you’re a business director in a large enterprise, like 97% of all other enterprises, you have considerable branch responsibilities Your organization manages an average of 65 branches If you manage a midsize business, and are one of 85% of midsize businesses with branches You’re probably responsible for 8-9 branches If you’re a small business owner and are one of the 27% of small businesses with branches Chances are you have 2-3 branch offices to manage How do you view your branches? An opportunity? A challenge? A headache? How you look at it may depend on the industry you’re in Data from IDC (2006) “Addressing Operational Priorities of Branch Offices” Table 1. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

31 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Strategi för lokalkontor Finns det en sådan på ditt företag? Över 70 % av företagen har inte en omfattande strategi Finns det någon som är ansvarig för lokalkontoren? En enda anställd med ansvar för IT-infrastrukturen på lokalkontoren En omfattande/konsekvent strategi för infrastruktur, system, riktlinjer Strategier för att stödja effektiv lansering av nya tjänster Säkerställer väl beprövade strategier centralt och lokalt, för t.ex. systemövervakning och enhetshantering Säkerställer att effektiva supportsystem finns på plats, minskar tiden som läggs på underhåll, uppgradering eller felsökning hos lokalkontor Strategi för lokalkontor skräddarsys för typ(er) av lokalkontor inom företaget Having looked at specific industry needs, let’s go back to looking at branch office particulars that apply to industries across the board, starting with a question: Does your organization have a branch office strategy? >70% of those surveyed (Nemertes Research Inc, 2005*) did not have one (or a cost-benefit analysis) to support remote workers * A single staff member makes it easier for your organization formulate and deliver a comprehensive strategy for implementing consistent branch office solutions across the entire organization Take for example, purchasing decisions for branch offices: Without a consistent decision-making and purchasing approach, branch offices IT solutions are more likely be based on different solutions with overlapping functionality > more management complexity, costs Ideally, best of breed strategies originate in central office and are pushed out to branch Strategy will likely depend on the type(s) of branch offices in your organization © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

32 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Typer av lokalkontor Klassas efter grad av relation till huvudkontor Begränsad Lokalkontor är autonoma T.ex. förvärv, stora företag Fattar egna beslut i verksamheten ELLER lägger ut arbete på andra leverantörer Program och teknik som stöder lokalt arbete Medelstark Lokalkontor är halvautonoma Huvudkontoret ger viss support, IT på plats eller andra leverantörer ger ytterligare support Omfattande Lokalkontor är inte alls autonoma Huvudkontoret tillhandahåller all IT-infrastruktur och fattar alla beslut Beslut fattas av ett antal personer, som alla har varsitt expertområde (t.ex. nätverk, säkerhet etc.) Mindre vanligt, en enda person ansvarar för hela strategin för lokalkontor Types of branch offices. Again, the most of the reason for not having IT staff at each branch is prohibitive cost. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

33 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Behoven hos IT-intressenterna Vilka är intressenter? Kunder, lokal personal, personal på huvudkontor Vad behöver intressenterna av IT? Kunder: Snabb, effektiv service Bra tillgång till information Lokalkontor: Teknikresurser är tillgångar, inte hinder för kundfokus IT-resurser ger snabb, flexibel och effektiv service Huvudkontor: Kontrollerade kostnader Centraliserade, hanterbara IT-resurser © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

34 Den nuvarande situationen
4/8/ :39 PM Den nuvarande situationen Den lokala arbetsplatsen Viktiga områden för IT-support Användning av kärntjänster Ger grundläggande infrastruktur för lokalkontor Omfattar katalog-, fil-, utskrifts- och klienttjänster Hantering av lokala tjänster Omfattar uppdateringar, övervakning, säkerhetskopiering och återställning Tjänsteleverans via WAN Säkerhet Användning av ny teknik Projektsupport Core services: directory, file, print, client & management Note: Broke management out into separate category © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

35 Utmaningar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Utmaningar för lokalkontor Den lokala arbetsplatsen Användning och administration av lokala tjänster Svårt/dyrt att utföra rutinuppgifter som inte kan hanteras på distans utan administratörer på lokalkontoren. Fjärradministration är inte enkel/möjlig för vissa tjänster och program Säkerhetskopiering på band är dyrt och opålitligt Går inte alltid att konsolidera olika roller till en enda lokal server Konsolidering och centralisering kan leda till administrativa konflikter Globala företag som verkar i flera tidszoner måste ge support dygnet runt, alla dagar. Removing administrators from the branch office can make it difficult and expensive to perform routine tasks that cannot be managed remotely. Remote management is not easy, or sometimes even feasible, with some services and applications. Tape backup is expensive and unreliable. Consolidating multiple roles onto a single branch server is not always feasible because of technical, administrative, or other incompatibilities. Consolidation and centralization can introduce administrative conflicts, such as how to maintain delegation boundaries for domain controllers and branch services that require autonomy. Global organizations operating in multiple time zones must provide 24×7 support. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

36 Utmaningar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Utmaningar för lokalkontor Den lokala arbetsplatsen Användning och administration av lokala tjänster (forts.) Svårt att uppnå skalbarhet för stöd av tusentals lokalkontor Administration av flera platser, servrar och tjänster är komplext Statusövervakning viktigt, kräver en pålitlig metod för varningar Återställning av tjänst eller server svårt, tidskrävande och dyrt Hantering av programdistribution komplicerat, krävande och viktigt It can be difficult to obtain the scalability needed to support thousands of branch offices. Administrators must deal with a complex matrix of sites, servers, and services. Health monitoring is critical, requiring at least a reliable method of providing alerts if a service or server is not available or has symptoms that indicate a potential failure. Recovery from service or server failure can be difficult, time-consuming, and costly. Management of software distribution for the number of services required by branch offices, especially those running in the branch offices, can be complicated, demanding, and critical. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

37 Utmaningar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Utmaningar för lokalkontor Den lokala arbetsplatsen Tjänsteleverans via WAN Lokalkontorets WAN-anslutning har ofta: låg bandbredd (dataöverföringshastighet) lång svarstid (den tid det tar att överföra data från punkt A till punkt B) Alla tjänster/program är inte optimerade för att användas via WAN Många tjänster tung belastning på nätverket (antal överföringar och belastning på nätverket) Många tjänster utvecklade för LAN-hastigheter, inte WAN Utmaning att ge tillräcklig support vid driftavbrott och frånkoppling, i synnerhet för lokalkontor som är helt beroende av att vissa tjänster är tillgängliga Downtime caused by Server failures Application failures Site outages Other problems, such as operator errors Sometimes planned © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

38 Utmaningar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Utmaningar för lokalkontor Den lokala arbetsplatsen Kostnader för driftavbrott IDC-undersökning Kostnadsberäknade effekten av oplanerade avbrott på två sätt: Kostnaderna för att starta om, korrigera eller omkonfigurera en server som inte fungerar korrekt Kostnader i form av förlorad produktivitet hos slutanvändare IDC Study (2002): Quantified the impact of unplanned downtime in two ways: The costs for the IT staff to restart, fix, or reconfigure a malfunctioning server, which is a product of the frequency of downtime incidents, the mean time to repair, and the salary paid for the support personnel to accomplish this work The cost to the organization in terms of lost end-user productivity, which is a product of the hours that users are affected by downtime, the number of users affected, and the salary paid for those unproductive hours. Downtime caused by Server failures Application failures Site outages Other problems, such as operator errors Sometimes planned © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

39 Utmaningar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Utmaningar för lokalkontor Den lokala arbetsplatsen Säkerhet Säkerställa säkerhet för: WAN-trafik till och från lokalkontoret Data lagras på lokala servrar Fysisk åtkomst till servrar som finns på lokalkontoret Affärsinformation (datasekretess och andra säkerhetsfaktorer som är relaterade till verksamheten och dess processer) Andra faktorer: Externt serverunderhåll (administratörsbehörigheter) ~ potentiell säkerhetsrisk Komplicerad kontroll, flera geografiska/politiska begränsningar Centralisering och konsolidering av tjänster och data svårt om det tidigare hanterades av enskilda grupper © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

40 Utmaningar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Utmaningar för lokalkontor Den lokala arbetsplatsen Användning av ny teknik Omutveckling av program komplicerat och tidskrävande Effektivisering av lokalkontor kräver oftast användning av ny teknik/nya versioner av befintlig teknik  ökar komplexiteten Teknik utvecklas  svårt vid tidsplanering Behov av att balansera distribuering av teknik med att möta lokala krav på ett effektivt sätt. Re-designing applications, especially for core business applications, can be a significant effort. Streamlining a branch office usually requires adoption of multiple new technologies or new versions of current technologies, which can complicate design efforts and requires thorough testing. Technologies continue to evolve, which can make it difficult to time restructuring efforts in a way that appropriately balances deployment of the right technologies with meeting branch office requirements on a timely basis. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

41 Utmaningar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Utmaningar för lokalkontor Den lokala arbetsplatsen Distribution av projekt Storlek/omfattning för lokal infrastruktur kan vara svårt att förändra snabbt som svar på marknadsfaktorer Logiken bakom svar på marknadsfaktorer måste vara välkänd och kommunicerad (i synnerhet möjliga tekniska fördelar) Svårt att få finansiering till projekt som är tvärgående geografiskt, politiskt eller på annat sätt (i synnerhet vid olika prioriteringar och affärsmål) En gemensam projektvision kräver tydlig kommunikation Svårt att tydligt identifiera alla eventuella problem och hinder för lokalkontor Komplicerat att samordna och implementera samma lösning på flera lokalkontor The size and scope of a branch office infrastructure can be difficult to change in a reasonable period of time, especially if branch offices do not have common management structures or have diverse political agendas. The rationale for responding to drivers must be well understood and communicated, especially the potential benefits available with the technologies. This may include anticipated gains in revenue, potential cost avoidance, operational streamlining, strategic advances, and tactical stop-gap measures. It can be difficult to obtain funding for projects that cross geographic, political, or other boundaries, especially if each has different priorities and business goals. This is especially true if the project requires a significant financial investment by branch offices and accounting practices are not in place to track the return on the investment over time. Establishing a common vision for the project requires clear communications and establishment of strong working relationships among all groups and personnel required to define and implement the solution. Clearly identifying all potential issues and obstacles in a timely manner can be extremely difficult, especially in an organization with a large number of branch offices with diverse processes. Coordinating and staging the roll out of a solution across branch offices can be complicated and will probably require compromises to accommodate the needs of all branch offices. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

42 Förändringar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Förändringar för lokalkontor Den lokala arbetsplatsen Omstrukturera och uppdatera infrastrukturen Mål: Förbättra effektiviteten Förbättra ägandekostnaden Maximera befintliga investeringar i IT-resurser, t.ex. genom att använda outnyttjade resurser på ett effektivare sätt Minska serverutbredning Minimera kostnader för maskin- och programvara Förenkla infrastrukturen och sänka kostnaden för övervakning och administration Standardisera komponenter och processer för infrastrukturen för att underlätta effektivare administration Snabbare svarstid för nya möjligheter Reagera på framväxande företagsbehov Använda ny teknik för att effektivisera infrastrukturen Restructuring and updating branch office IT infrastructure can improve efficiencies and effectiveness in the key IT support areas just discussed (deployment, management, WAN service delivery, security, adoption of new technologies, project support) Net result: Gains in TCO, responsiveness, security, productivity © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

43 Förändringar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Förändringar för lokalkontor Den lokala arbetsplatsen Omstrukturera och uppdatera infrastrukturen Mål: Förbättra effektiviteten Förbättra säkerheten Skydda data dagligen Underlätta återställning efter katastrofer Reagera på säkerhetshot i realtid Öka produktiviteten Ge användare snabbare och enklare åtkomst till data/affärsprogram Tillhandahålla verktyg och teknik för att bibehålla/utöka verksamheten Transition: Windows Server technologies can help organizations achieve these goals in the branch office. Windows Server System Hjälper företag att uppnå de här målen © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

44 Windows Server Branch Office Solution
4/8/ :39 PM Grund för lokalkontor Windows Server Branch Office Solution Windows Server 2003 R2 Teknik på lokalkontor Förenkla aktiviteter och uppgifter på lokalkontoren, t.ex.: Publicering av filer från huvudkontor till lokalkontor Replikering av filer från lokalkontor för dataskydd Samarbete vid framtagning av dokument från olika platser Effektiv hantering av utskrifter Förbättringar stöds av: Förbättrade utskriftshanteringsverktyg Uppdaterad administrationskonsol Verktyg underlättar enkel visning/administration av skrivare och skrivarservrar Distribuerat filsystem (DFS) Omfattar RDC (Remote Differential Compression) The technologies included in Windows Server 2003 R2 can simplify how you manage a variety of activities and tasks in branch offices. These activities and tasks include: Publishing files from centralized hubs to branch offices. Replicating files from branch locations for backup, fault-tolerance, or cross-publishing. Collaborating on documents that are shared among branches or between hubs and branches. Efficiently managing printers, printer drivers, and print queues in branch offices. These improvements are supported by the enhanced print-management tools in Windows Server 2003 R2. They are also supported by Distributed File System (DFS) in Windows Server 2003 R2. Print Management Print Management is an updated Microsoft Management Console (MMC) snap-in that you can use to view and manage printers and print servers in your organization. You can use Print Management from any computer running Windows Server 2003 R2, and you can manage all network printers on print servers running Windows 2000 Server, Windows Server 2003, or Windows Server 2003 R2. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

45 Windows Server Branch Office Solution
4/8/ :39 PM Grund för lokalkontor Windows Server Branch Office Solution Windows Server 2003 R2 Distribuerat filsystem (DFS) DFS medför WAN-vänlig replikering och förenklad, feltolerant åtkomst till geografiskt utspridda filer Effektiv användning av WAN-nätverk RDC (Remote Differential Compression) används Hög tillgänglighet Enkel dataåtkomst Möjlighet att eliminera säkerhetskopiering Enkel publicering av innehåll till lokalkontor Lokal åtkomst för användare (i stället för via WAN) Enklare administration av data- och serverplatser Storskalig distribuering stöds Benefits of Distributed File Services (DFS) Effective WAN network usage Only changes made to a file need to be transmitted over the WAN, thanks to the remote differential compression (RDC) algorithm, which serves as the basis for DFS Replication. High availability A namespace offers a simple way to redirect users to other servers that contain required data when their primary server is down, helping to achieve a higher level of server availability. You can use DFS Replication to synchronize data on all servers that host a particular folder in the namespace. As a result, no matter which folder the user connects to, the user sees the same data. Ease of data access with namespace virtualization A namespace offers uniform access across multiple file servers, making it easier for users to “remember” their server names and easily access their data. Potential to eliminate backup processes at the branch office With an efficient, wide area network (WAN)–friendly way to collect content for the corporate central office, DFS Replication makes it possible to eliminate the local backup at the branch and rely on daily backup from the corporate office. Ease of publishing content to branch locations from the central office DFS Replication makes it is easy to distribute core content in the corporate central office to all remote offices. Local access for users without going across the WAN With content easily publishable to local servers that are part of a namespace, users in branch offices can access their data locally. If a server malfunctions, the namespace automatically refers clients to the next closest server. Easier management of data and server locations IT administrators benefit from a new, easy-to-use Microsoft Management Console snap-in called DFS Management. This snap-in greatly simplifies the management of DFS Replication and DFS Namespaces. Large-scale deployments DFS Replication is a scalable, reliable, multimaster replicator that can scale to several thousand nodes and arbitrary topologies because it stores its configuration in Active Directory. You can achieve large fan-out deployments by using hub-and-spoke topologies. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

46 Windows Server Branch Office Solution
4/8/ :39 PM Grund för lokalkontor Windows Server Branch Office Solution Windows Server 2003 R2 RDC (Remote Differential Compression) Endast filändringar överförs via WAN Effektivare WAN-användning Key reasons to deploy Distributed File Services (DFS) Effective WAN network usage Only changes made to a file need to be transmitted over the WAN, thanks to the remote differential compression (RDC) algorithm, which serves as the basis for DFS Replication. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

47 Administrera lokala system
4/8/ :39 PM Administrera lokala system Windows Server Branch Office Solution Microsoft Systems Management Server 2003 Distribuerar och installerar viktiga affärsprogram och uppdateringar för lokalkontor Ger information om vilka program som är installerade och används på lokalkontoret Bidrar till att sänka programkostnaderna Bidrar till att ha kontroll över licensantalet Höjer säkerheten på lokalkontoret Ökad medvetenhet om säkerhetsrisker Pålitlig installation av specifika uppdateringar Ger centraliserad administration av lokalkontor och lokalt anställda Branschstandarder är oberoende av anslutning eller plats. Sänker driftskostnaderna Ger möjlighet till fullständig användning av de hanteringsfunktioner som är inbyggda i Windows-plattformen Systems Management Server 2003 enables you to: Deliver critical business applications to the branch office reliably and easily and when they are needed. Reduce software costs and stay compliant by understanding the branch installed application base and usage. Improve branch security of the Windows environment through increased vulnerability awareness and reliable targeted delivery of updates. Deliver enterprise management to the growing mobile workforce through industry standards independent of connection or location. Reduce operational costs by fully utilizing the management capabilities built into the Windows platform. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

48 Administrera lokala system
4/8/ :39 PM Administrera lokala system Windows Server Branch Office Solution SMS 2003 Drivande faktorer för lösning Plan för hantering av viktiga administrationsproblem, kombinerar personer, processer och teknik för specifik problemlösning, t.ex.: Administration av korrigeringar Vägledning för distribuering av korrigeringar, service packs, tekniska snabbkorrigeringar till Windows-servrar och -klienter Distribuering till företagsdatorer (BDD) Vägledning för strategi för distribuering av Windows XP Solution accelerators help IT professionals realize a quick return on investment while also setting new standards for reliability, performance, security, and ease of use. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

49 Öka säkerheten på lokalkontor
4/8/ :39 PM Öka säkerheten på lokalkontor Windows Server Branch Office Solution Internet Security and Acceleration Server 2004 R2 Utökar integreringen med lokalkontor Ansluter lokala nätverk till huvudnätverket ISA innehåller integrerad lösning för brandvägg, VPN och cachelagring Bidrar till att lösa problem som: Osäkra nätverk Dålig integrering mellan utrustning Problem med konfiguration mellan platser Ger lokalkontor säkrare åtkomst till Internet Skyddar mot skadliga intrång från internt eller externt håll Minskar risken för maskar, virus eller intrång från hackers Begränsar de anställdas åtkomst till olämpligt innehåll Standardiserar säkerhetskonfigurationer Effektiviserar bandbreddsanvändning Sänker kostnaderna för bandbredd och ökar användarnas produktivitet Förbättrar Internet-åtkomsten Säkerställer att Internet-trafik inte gör åtkomsten till företagsnätverket långsam Connect branch office networks to main network Branch office connections must be established across an insecure network and confidentiality of corporate information may be compromised Equipment from multiple vendors may not interoperate Site-to-site connectivity can be difficult to configure Provide secure internet access from branch offices Application-layer filtering that provides deep content inspection in addition to layer-4 firewall protection Better protection against common network-layer attacks through stateful packet filtering Efficiently use bandwidth from branch offices Branch office connectivity may not be sufficient to allow for efficient Internet access Bandwidth used for Internet access can slow down access to corporate network © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

50 Öka säkerheten på lokalkontor
4/8/ :39 PM Öka säkerheten på lokalkontor Windows Server Branch Office Solution ISA Server 2004 R2 Utökar integrationen med lokalkontor Effektiv administration av korrigeringar och säkerhetsuppdateringar till lokalkontor Med ISA Server cachelagras uppdateringar, de hämtas en gång och tillämpas inom lokalkontoret (klienter begär/hämtar inte uppdateringar separat) Effektiv användning av nätverkets bandbredd Endast uppdateringar som är aktuella för den befintliga Windows-versionen hämtas Komprimering av webbinnehåll Prioritering av trafik för viktig programtrafik mellan lokalkontor och huvudkontor © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

51 Windows Server Branch Office Solution
4/8/ :39 PM Hantera lokalkontor Windows Server Branch Office Solution Microsoft Operations Manager 2005 Ger centraliserad övervakning av lokala IT-lösningar Minskar kostnader, komplexitet, förlorade intäkter på grund av driftavbrott Hjälper administratörer att identifiera IT-hälsorisker på lokalkontoret innan de blir till problem Bidrar till effektivare IT-drift Stöder IT-avdelningen och ledning genom delning av information om tjänstenivå och prestanda © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

52 Windows Server Branch Office Solution
4/8/ :39 PM Hantera lokalkontor Windows Server Branch Office Solution MOM 2005 Hanterbarhet Omfattande hantering av händelser Förebyggande övervakning och varning Rapportering och trendanalyser Specifik kunskap om system och program vilket förbättrar hanterbarheten för Windows-miljöer Tillgänglighet för system och tjänster IT-avdelningen är medvetna om problem, reagerar snabbt och mer korrekt och stöder lokalkontorets verksamhet på ett pålitligare sätt. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

53 Windows Server Branch Office Solution
4/8/ :39 PM Skydda lokala data Windows Server Branch Office Solution Data Protection Manager 2006 Förenklar säkerhetskopiering av lokala data Inget behov av säkerhetskopiering till band på lokalkontor Sänker kostnaderna Minskar behovet av lokal kompetens inom säkerhetskopiering Säkerhetskopiering till band centraliseras till huvudkontor Snabb, stabil återställning av data Lokala informationsarbetare förblir produktiva Eventuell dataförlust minimeras till 1 timme Effektivt och kontinuerligt dataskydd Behöver inte förlita sig på säkerhetskopior på band som görs veckovis © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

54 Windows Server Branch Office Solution
4/8/ :39 PM Skydda lokala data Windows Server Branch Office Solution DPM 2006 Centraliserat skydd av lokala data DPM centralt och agenter på lokala filservrar DPM för schemaläggning av säkerhetskopiering på lokalkontor Data hämtas och säkerhetskopieras till central server via WAN Säkerhetskopiering till band centralt för långsiktig lagring Diskbaserad säkerhetskopiering för snabbåterställning IT-administratörer kan göra fullständiga återställningar av servrar Lokala användare kan återställa filer själva utan hjälp från IT © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

55 Windows Server Branch Office Solution
4/8/ :39 PM Förenkla lokalkontor Windows Server Branch Office Solution Microsoft Virtual Server 2005 R2 Konsolidering av lokala servrar Flera operativsystem och program kan köras samtidigt på en enda fysisk server Förenklar administrationen av lokala resurser Utnyttjandet av maskinvara ökar Kostnaderna för utrustning sjunker Arbetsbelastningen konsolideras © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

56 Windows Server Branch Office Solution
4/8/ :39 PM Förenkla lokalkontor Windows Server Branch Office Solution Virtual Server 2005 R2 Konsolidering av olika program och plattformar Eliminera behovet av dedicerade lokala servrar Behövs om program är inkompatibla eller kräver olika operativsystem Kan leda till underutnyttjande av serverresurser Fördelar med Virtual Server för lokalkontor Sänker administrations- och hanteringskostnaderna Minskar kostnaderna för driftavbrott Förbättrar resursanvändningen Förbättrar standardiseringen Möjliggör byte av maskinvara vid slutet av livscykeln Organizations deploying Virtual Server for branch server consolidation can improve service-level delivery and realize cost savings as follows: Reduce administrative and operations cost. Decreasing the number of servers under management reduces administrative overhead, as well as rack space, power, and hardware replacement costs. Reduce downtime costs. Virtual Server allows you to create and maintain a mirror image of your production environment, which can be rapidly deployed in the event of a system failure. Improve resource utilization. Each server under management is fully used; its resources are not wasted. Improve standardization. Deployment of standard hardware allows for improved security and reliability across your organization’s network. Enable end-of-life hardware replacement. Virtual Server reduces the risk and cost of deploying applications developed for older operating systems on new server hardware. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

57 Ta fram lösningen för lokalkontor
4/8/ :39 PM Ta fram lösningen för lokalkontor Windows Server Branch Office Solution Branch Office Infrastructure Solution (BOIS) För Microsoft Windows 2003 R2 BOIS version 1.0 lösningsoberoende begreppsvägledning för en lokal miljö vägledning om fullständig implementering av en lösning med en enda server BOIS version 2.0 Vägledning om planering av tjänsterna i en typisk lokal infrastruktur Innehåller funktioner för lokalkontor i Windows Server 2003 R2 © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

58 Ta fram lösningen för lokalkontor
4/8/ :39 PM Ta fram lösningen för lokalkontor Windows Server Branch Office Solution BOIS V2 Innehåller vägledning för lokal infrastruktur om: Distribuerat filsystem (DFS) Konsol för utskriftshantering Hanterare för filserverresurser Microsoft Windows SharePoint Services Utvecklad för IT-proffs © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

59 Utöka lösningar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Utöka lösningar för lokalkontor Windows Server Branch Office Solution Partnerlösningar WAFS (Wide Area File Services) från Tacit Networks Ger användare på lokalkontor åtkomst till filer som sparats lokalt med Windows Storage Server 2003 Ger filöverföring via WAN i realtid Konsolidering av lokal server och lokalt lagringsutrymme Fördelar Integrering med Windows Överensstämmelse nu och i framtiden Baseras på välkända Windows-verktyg Flexibilitet för plattformar Baseras på säkerhetsstandarder från Microsoft Inga prestandaförsämringar Partner solutions help to extend the MS branch office solutions. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

60 Utöka lösningar för lokalkontor
4/8/ :39 PM Utöka lösningar för lokalkontor Windows Server Branch Office Solution Behovsbaserade lösningar Licensieras endast från OEM-tillverkare WAFS (Wide Area File Services) Lokal struktur Komplett infrastrukturlösning för lokalkontor WAFS och andra tillgängliga alternativ Erbjudande för lokalkontor (tillgängligt i juni 2006) Förenkla inköpet Konsolidera verksamhetsspecifika program >10 % rabatt på utvalda produkter Partner solutions help to extend the MS branch office solutions. All appliances available now Promo scheduled for availability in June 2006 Windows-based WAFS is Tacit solution offered directly from Tacit and through several OEMs (Brocade, Fujitsu-Siemens, Network Engines, Getronics (SI partner with NE), Nortel) WAFS/Windows Storage Server solution currently based on 2003, which offers quota management and remote management on a dedicated NAS appliance. When OEMs migrate to WSS 2003 R2 they will also get Single Instance Store (SIS) and indexed search. Appliance form factors (licensed through OEMs only) Wide Area File Services (WAFS) Built on Windows Storage Server - all the latest storage focused optimizations Windows-based WAFS for centralized storage management and WAN optimization without any security/integrity compromises Branch print services Branch Office Appliance (WAFS, print, web caching, networking, management) Built on Windows Server 2003 R2 w/embedded restrictions (adds full capabilities of Windows Server – e.g. AD, DNS, WINS, DHCP, DFS) Standard Edition: ISA Server SE – caching only; Enterprise Edition: full ISA Server SE Windows-based WAFS – same as WAFS appliance (OEM option) OEMs may also preinstall additional Microsoft software (e.g. SMS Secondary Server) and third-party software (e.g. custom vertical market solutions) Branch Promo (available June 2006) Simplified acquisition (single SKU) for a comprehensive branch server Windows Server Standard Edition + ISA Standard Edition + Virtual Server Standard Edition + 1 SMS CML + 1 MOM OML >10% discount off individually priced products Build your own customized branch solution – no license limitations Consolidate your existing branch infrastructure © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

61 Microsofts vision för lokalkontor
4/8/ :39 PM Microsofts vision för lokalkontor Windows Server Branch Office Solution Lokala servrar: hanteras som cacheminnen Minimera effekten av driftavbrott på lokal server Klienter vidarekopplas till en central server vid fel Tjänste cachad, inget unikt tillstånd Enkelt att distribuera ersättningsprodukter Valfritt Avskaffningsbart Utbytbart Förbättra lokala nätverksprestanda Avancerad komprimering Begränsad bandbreddsanvändning Förbättrad WAN-svarstid Tjänste- drivande faktor Säkerställa kontinuerlig lokal drift Lokal hantering av begäran Lagring och vidarebefordran till central server Kontinuitet i tjänster © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

62 Den lokala arbetsplatsen
4/8/ :39 PM Lokalkontor Den lokala arbetsplatsen Arbetsbelastning Databas Verksamhetsspecifika program Egna program Filer och utskrifter Kommunikation Nätverksinfrastruktur Säkerhetsprogram © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.


Ladda ner ppt "Infrastrukturlösning för lokalkontor"

Liknande presentationer


Google-annonser