Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU LAGRV

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsförlagd utbildning – VFU LAGRV"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsförlagd utbildning – VFU LAGRV

2 VFU Verksamhets-Förlagd Utbildning
Innefattar alla delar av lärarrollen VFU på heltid – timmar/vecka Betyg G eller U Bedöms av examinator tillsammans med VFU-lärare

3 VFU-kurserna Totalt 30 hp – 20 veckor
Uppdelad i olika perioder under hela utbildningen och förlagd till relevant pedagogisk verksamhet Förutom VFU möter du verksamheten under den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen 2 dagar varannan vecka.

4 Partnerområden (PO) Linnéuniversitetet har en lång rad partnerområden där man kan genomföra sin VFU. Det kan vara en kommun, del av kommun eller i vissa fall en enstaka skola. Varje partnerområde har en samordnare som ansvarar för placering på skola och hos lärare. De skolor som ingår i LAGRV tillhör följande PO: Funkaboskolan-Funkabo Kalmarsundsskolan-Kalmarsund/Rockneby Torslunda och Glömminge-Mörbylånga Dörbyskolan-Trekanten/Smedby

5 Vad innebär VFU? Träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla pedagogisk verksamhet och undervisning. Reflektera över praktiska erfarenheter i relation till teoretiska studier. Utveckla samarbetsförmågan i arbetslag och tillsammans med kollegor och barn/elever.

6 Hur går det till? Vi har placerat er! Placeringen har gjorts slumpvis.
Hänsyn har tagits till: Sammansättning Bostadsort I eftermiddag kommer ni att få träffa representanter från de fyra skolorna.

7 Registerutdrag Glöm inte att begära ut ett registerutdrag hos polisen i god tid före din första fältstudiedag eller VFU. Rektor kan neka dig att genomföra din VI eller VFU om du ej har utdraget med dig första dagen. Registerutdraget är endast aktuellt under ett år så se till att alltid ha ett giltigt hemma.

8 Reseersättning vid VFU
Studenter får räkna med en kostnad i samband med VFU motsvarande kostnaden för ett månadskort gällande för 3 zoner. Summan uppgår i dagsläget till 1050 kr. Om kostnaden överstiger denna summa ersätts studenten för mellanskillnaden mot uppvisande av kvitto. Ersättning utgår alltid från det mest fördelaktiga biljettköpet d.v.s. antingen 30 dagars resekort eller reskassa. Det utgår ingen resersättning för resor som genomförs med ankomst till studieorten.

9 Frånvaro och vikariat Frånvaro under VFU-perioden ska tas igen i samråd med din VFU-lärare. Vikariat och VFU är inte möjligt att förena. Allt du behöver veta om VFU finns att läsa om på vår hemsida Obs! VFU-handboken!

10 Placeringar läsåret 14/15 Funkaboskolan: Kalmarsundskolan: Joakim Bengtsson Maja Borgström Jacob Berggren Joakim Elmqvist Amanda Holmgren Viktor Kvistenberg Anna Landhammar Ebba Lönngren Erika Wernbro Evelina Nilsson Diana Nyberg Angelin Dörbyskolan: Glömminge/Torslunda: Emma Alexandersson Danny Arvidsson Agnes Karlsson Emma Johansson Sofie Larsson Sofie Karlsson Marcus Nelimarkka Iuliana Lacramioara Mocanu Anton Nickel Minna Nickel Rasmus Nygren

11 VFU-koordinatorer Kalmar: Ulrica Johansson Åleheim
Telefon: Växjö: Andreas Larsson VFU-koordinator för grundskolans senare år och gymnasiet Telefon: Katrin Bladh VFU-koordinator för förskola, fritidshem och tidigare år Telefon: 0470 –


Ladda ner ppt "Verksamhetsförlagd utbildning – VFU LAGRV"

Liknande presentationer


Google-annonser