Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsregistret Flera delar Fastighetsuppgifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsregistret Flera delar Fastighetsuppgifter"— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsregistret Flera delar Fastighetsuppgifter
Inskrivningsuppgifter Adressuppgifter Taxeringsuppgifter Planuppgifter Byggnadsuppgifter

2 Fastighetsuppgifter Lantmäteriet svarar för: Fastighetsbeteckning
Areal Koordinater Andelar i samf m.m. Skattetal Fastighetsrättsliga åtgärder Avskild mark Rättigheter - Officialservitut m.m. Planer och bestämmelser

3 Inskrivningsuppgifter
Inskrivningsmyndigheten svarar för: Rättigheter – se inteckningar m.m. Lagfartsuppgifter Inteckningar m.m. – panträtter, avtals-servitut och nyttjanderätter

4 Taxeringsuppgifter Skattemyndigheten svarar för:
Taxeringsvärde, taxeringsenhet Uppgift om samtaxerade fastigheter Uppgift om taxerad ägare

5 Adresser och byggnader
Kommunen svarar för: Adressuppgifter Uppgifter om byggnader Uppbyggnaden av lägenhetsregister

6 Samfällighetsförenings- och pantbrevsregister
Lantmäteriet svarar för: Uppbyggnaden av pantbrevsregistret à jourhållning görs av kreditinstituten Uppgifterna i samfällighetsföreningsregistret

7 Exempel Fastighet Skellefteå Fällan 1:11 1 Godkänd FR 1006-06-09
Aktualitetsdatum IR 3 Församl Lövånger 4 Tidigare beteckning Datum Aktbeteckning AC-Lövånger Fällan 1: /212 Ursprung Skellefteå Fällan 1:3 Areal Omr Summa ha Land ha Vatten ha Tot 82, ,7103 9 Koord Omr K X-koord Y-koord Pt Karta 1 R C 12 Andel i samf Skellefteå Fällan s:1-6, s:9 Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda

8 Exempel, forts 13 Skattetal 3/64 mtl
Åtgärd Fastighetsrättsliga Datum Aktbeteckning Ägostyckning D LÖR-54 Fastighetsbest., F fastighetsregl. Fastighetsregl K-134/04 Avskild mark Skellefteå Fällan från samf del av 1:31, 1:52 Rättigheter Se även rättighetsredoviningssystemet Tillk gm officiell åtg Serv last Väg för Skellefteå Fällan 1: K-134/04 Tillk gm uppl enl JB, se även 2=24 Serv last Redovisas även under inteckning m.m. Kraftledning mm för 24-IM2-89/6267.1 Skellefteå Granfors 1:6

9 Exempel, forts Planer och bestämmelser Datum Aktbeteckning
Byggnadsplan P88/14 Fällan 1:11 m fl Förordnande enligt 110 § BL Taxerv Uppgiftsår 2005 S:a Byggnv Typ: 120 I den samtaxerade enheten ingående fastigh.: Skellefteå Fällan 1:8, 1:11, 1:14-16 S:a Byggnv Typ: 221 Tax äg Uppgiftsår 2005 Anders Andersson Hus å Bengt Bengtsson Hus å Lagfart Inskr.dag Aktnr Berglund, Karl Gösta Andel: 1/1 Fång: Köp

10 Exempel, forts Inteckningar m.m. Inskr.dag Aktnr
S:a sökta int (2 st) SEK 02 Servitut Kraftledning mm Redovisas även under Rättigheter s=17 Servitut Luftledning S:a sökta int (2) SEK Byggnads- På fastigheten finns 13 registrerade uppgifter byggnader ** Viss information utgör tilläggsinformation - Se TVIS** *************************************************** Utskrift SLUT


Ladda ner ppt "Fastighetsregistret Flera delar Fastighetsuppgifter"

Liknande presentationer


Google-annonser