Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsregistret Flera delar Fastighetsuppgifter Inskrivningsuppgifter Adressuppgifter Taxeringsuppgifter Planuppgifter Byggnadsuppgifter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsregistret Flera delar Fastighetsuppgifter Inskrivningsuppgifter Adressuppgifter Taxeringsuppgifter Planuppgifter Byggnadsuppgifter."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsregistret Flera delar Fastighetsuppgifter Inskrivningsuppgifter Adressuppgifter Taxeringsuppgifter Planuppgifter Byggnadsuppgifter

2 Fastighetsuppgifter Lantmäteriet svarar för: Fastighetsbeteckning Areal Koordinater Andelar i samf m.m. Skattetal Fastighetsrättsliga åtgärder Avskild mark Rättigheter - Officialservitut m.m. Planer och bestämmelser

3 Inskrivningsuppgifter Inskrivningsmyndigheten svarar för: Rättigheter – se inteckningar m.m. Lagfartsuppgifter Inteckningar m.m. – panträtter, avtals-servitut och nyttjanderätter

4 Taxeringsuppgifter Skattemyndigheten svarar för: Taxeringsvärde, taxeringsenhet Uppgift om samtaxerade fastigheter Uppgift om taxerad ägare

5 Adresser och byggnader Kommunen svarar för: Adressuppgifter Uppgifter om byggnader Uppbyggnaden av lägenhetsregister

6 Samfällighetsförenings- och pantbrevsregister Lantmäteriet svarar för: Uppbyggnaden av pantbrevsregistret à jourhållning görs av kreditinstituten Uppgifterna i samfällighetsföreningsregistret

7 Exempel FastighetSkellefteå Fällan 1:11 1Godkänd FR Aktualitetsdatum IR FörsamlLövånger 4Tidigare beteckningDatumAktbeteckning AC-Lövånger Fällan 1: /212 5UrsprungSkellefteå Fällan 1:3 8ArealOmrSumma haLand haVatten ha Tot82,710382,7103 9KoordOmrKX-koordY-koord PtKarta 1R C Andel i samf Skellefteå Fällan s:1-6, s:9 Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda

8 Exempel, forts 13Skattetal3/64 mtl 15ÅtgärdFastighetsrättsligaDatumAktbeteckning Ägostyckning D LÖR-54 Fastighetsbest., F fastighetsregl. Fastighetsregl K-134/04 16Avskild mark Skellefteå Fällan från samf del av 1:31, 1:52 17Rättigheter Se även rättighetsredoviningssystemet Tillk gm officiell åtg Serv lastVäg för Skellefteå Fällan 1:462482K-134/04 Tillk gm uppl enl JB, se även 2=24 Serv lastRedovisas även under inteckning m.m. Kraftledning mm för 24-IM2-89/ Skellefteå Granfors 1:6

9 Exempel, forts 18Planer och bestämmelserDatumAktbeteckning Byggnadsplan P88/14 Fällan 1:11 m fl Förordnande enligt 110 § BL 19TaxervUppgiftsår 2005 S:a Byggnv Typ: 120 I den samtaxerade enheten ingående fastigh.: Skellefteå Fällan 1:8, 1:11, 1:14-16 S:a Byggnv Typ: Tax ägUppgiftsår Anders AnderssonHus å Bengt BengtssonHus å 21LagfartInskr.dagAktnr Berglund, Karl Gösta Andel: 1/1 Fång: Köp

10 Exempel, forts 24Inteckningar m.m.Inskr.dagAktnr S:a sökta int (2 st) SEK Servitut Kraftledning mm Redovisas även under Rättigheter s= Servitut Luftledning S:a sökta int (2) SEK Byggnads-På fastigheten finns 13 registrerade uppgifterbyggnader ** Viss information utgör tilläggsinformation - Se TVIS** *************************************************** Utskrift SLUT


Ladda ner ppt "Fastighetsregistret Flera delar Fastighetsuppgifter Inskrivningsuppgifter Adressuppgifter Taxeringsuppgifter Planuppgifter Byggnadsuppgifter."

Liknande presentationer


Google-annonser