Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansdepartementet Kommentarer på ESO-rapporten ”Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges” ESO-seminarium 31 maj Statssekreterare Hans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansdepartementet Kommentarer på ESO-rapporten ”Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges” ESO-seminarium 31 maj Statssekreterare Hans."— Presentationens avskrift:

1 Finansdepartementet Kommentarer på ESO-rapporten ”Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges” ESO-seminarium 31 maj Statssekreterare Hans Lindberg

2 Finansdepartementet En viktig och välkommen analys En bred men samtidigt fokuserad genomgång av de svenska skattereglerna Intressant behandling av grundläggande samhällsekonomiska effektivitetsfrågor Ger upphov till fortsatt diskussion och analys

3 Finansdepartementet Utgångspunkter för skattepolitiken Goda förutsättningar för en varaktigt hög sysselsättning Goda villkor för företagande och investeringar Generell och rättvist fördelad välfärd Effektiva ekonomiska styrmedel Ett legitimt och rättvist skattesystem

4 Finansdepartementet Kraven på skattereglerna Hållbara offentliga finanser Generella och tydliga Hållbara regler i förhållande till EU Beskattning i anslutning till inkomsttillfället Förenkling för ökad effektivitet

5 Finansdepartementet Bedömningar av jobbskatteavdraget (1) Årsarbetskrafter: i antalet helårsekvivalenter, dvs. hur många heltidsanställda ökningen i antalet arbetade timmar motsvarar. (2) Inkl. effekterna av höjningen av skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt. (3) Exkl. effekterna av höjningen av skiktgränsen. (4) Forslund (2008): JSA 1+2 sänkt jämviktsarbetslösheten med ca 0,4 procentenheter och Westermark (2008): JSA 1+2 och sänkningen av ersättningsnivån i a-kassan sänkt jämviktsarbetslösheten med drygt 1,0 procentenhet. (5) Inklusive sänkt ersättning i a-kassan. (6) Inkl. sänkt ersättning i a-kassan. Bedömer att sänkt ersättning i a-kassan ökar arbetade timmar med ca 0,3 % vilket motsvarar 12 000 årsarbetskrafter och att jämviktsarbetslösheten sänkts med ca 0,3 procentenheter. (7) Inklusive sänkt ersättning i a-kassan. (8) Inklusive sänkt ersättning i a-kassan (European Economic Advisory Group, EEAG). Årsarbetskrafter (1)Arbetade tim., %Jämviktsarbetslöshet, p.e. Steg 1-4 Finansdepartementet (2)100 0002,70,3 Riksrevisionen (3)100 0002,6 Steg 1-2 Finansdepartementet75 0001,90,2 Riksrevisionen75 0001,9 FpR (4)89 0002,30,4 resp. 1,0 SNS70 0001,8 KI (5)75 0001,90,4 Finansdepartementet (6)87 0002,20,5 Steg 1 OECD (7)35 000-60 0000,9-1,50,5 EEAG (8)60 000-80 0001,5-2,00,5

6 Finansdepartementet Färdriktningen framöver Förstärkning av jobbpolitiken -> mer lönsamt att arbeta –Jobbskatteavdrag Stärker drivkrafterna att delta på arbetsmarknaden –Höjd nedre brytpunkt för statlig inkomstskatt Har ökat utbildningspremien Främjat entreprenörskap


Ladda ner ppt "Finansdepartementet Kommentarer på ESO-rapporten ”Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges” ESO-seminarium 31 maj Statssekreterare Hans."

Liknande presentationer


Google-annonser