Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att forska om tjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att forska om tjänster."— Presentationens avskrift:

1 Att forska om tjänster

2 Att forska om tjänster Vad är en tjänst? System och tjänster
Industrialiserad tjänsteutövning Organisation, paketering, betalning

3 Vad är en tjänst? Tjänster utförs av tjänare
Tjänsterna följer dig, alltid tillgängliga Tjänster är en dimension i samhället Tjänster är som ljud, ljus, värme

4 Varor och tjänster Varor måste du söka upp, bära med dig
Varorna bestämmer över dig Tjänsterna följer dig, alltid tillgängliga Tjänster är tjänare, sekreterare, slavar

5 Att missförstå tjänster
Det är skillnad på varor och tjänster Men skillnaden är inte den mellan industri och hantverk Tjänster kan industrialiseras utan att för den skull förvandlas till varor

6 Hantverk och industri Varor och tjänster Först är alltihop hantverk
Varutillverkningen industrialiseras Tjänsteutövningen industrialiseras

7 Tjänster som hantverk Tjänster har uppdragsgivare
Varor tillverkas på spekulation Tjänster är en online relation Varor är batch produktion

8 Romantik och tjänster Romantik vill ha hantverk
Hantverk är bättre service Hantverk är kundanpassat Hantverk har kvalitet och finess

9 Tjänstesamhället Hantverkssamhälle Industrisamhälle Kontorssamhälle
Marknadssamhälle

10 Taxonomi för tjänster Manuella tjänster Intellektuella tjänster
Emotionella tjänster Digitala tjänster

11 Tjänster är mobila Tjänster utförs av tjänare
Tjänsterna professionaliseras Tjänsterna automatiseras Nu blir tjänsterna mobila igen

12 System och tjänster Perspektiv på tekniken Tekniken som system (EDB)
Tekniken som verktyg (PC) Tekniken som tjänster (IT)

13 Tjänsteutövningen industrialiseras
Tjänsteutövning som hantverk Hantverk som tjänsteutövning Tjänsteutövning som produktion Tjänsteutövning som försäljning

14 Tjänsteutövningen organiseras
Tjänsteutövning som produktion Tjänsteutövning som administration Tjänsteutövning i fabrik Tjänsteutövning på marknaden

15 Tjänsteindustri Industri är effektiv organisering, standardisering, paketering, distribution och betalning Tjänsteutövning från online hantverk till industri med paketering

16 Tjänsteutövningens teknik
Tjänster utövas med IT Tjänsteutövning som relation Tjänster som paket Automatisk tjänstedistribution

17 Mobila datatjänster Internet och mobilt Internet Data, tele, media
Fasta tjänster blir mobila Mobila tjänster

18 Betalningsmodeller Från hantverk till industri
Offentlig sektor på marknaden Paketering och online-avgifter Abonnemang, kontantkort

19 Vad kan vi lära av 3G? Wap, GPRS, 3G, i-mode, kilobit...
Nät, terminaler, tjänster, operatörer Affärsmodeller, värdekedjor, betalning Företag eller konsumenter eller företag Vodafone Live och Telia Mobile Dof Tomato

20 Tjänster utövas med IT Varor produceras med maskiner i fabriker
Dokument hanteras med datorer på kontor Tjänster utövas på marknaden med IT

21 Från system till tjänster
Från produktion till sälj Maskiner, Datorer, IT Fabrikssamhället – system Marknadssamhället – tjänster

22 Från system till tjänster
Från system till applikationer Från organisationer till marknad Från produktion till försäljning Från processer till situationer Från förbättring till innovationer

23 Från fabrik till marknad
Tjänsteutövning i fabriker som produktion och administration Tjänsteutövning på marknaden som service med konkurrens Vård, utbildning, rådgivning, rättsutövning på marknaden Tjänsteutövning som exportindustri

24 Tjänsteutövning Tjänsteutövning som administration – inåtvänd, nedlåtande, på nåder, öppettid, mottagning, monopolfasoner Tjänsteutövning som service – utåtriktad, underdånig, uppsökande, tillgänglig, konkurrensutsatt

25 Från administration till service
Service sker på kundens villkor Vem, var, när, hur som helst Callcenter, Internetbanker och e-handel Alltid öppet, 24-timmarsmyndigheten

26 Fabrikssamhället Organisationer inriktade på produktion
Ett samhälle av produktionsenheter Ett samhälle av fabriker och kontor Ett samhälle av arbetsplatser

27 Marknadssamhället Organisationer inriktade på affärer
Ett samhället av marknadsplatser Ett samhälle av mötesplatser Oaser (hot spots) och öken (3G)

28 Det gäller att sälja Från process till situation
Från organisation till initiativ Från händer till hela människor Från kontroll till uppmärksamhet

29 Tjänstesamhällets teknik
Mötesplatser och resande, högre tempo Alltid uppkopplad, alltid tillgänglig Fokus på affärer, nätverkande, service, underhållning, kropp och uppmärksamhet En öppen, global, säker infrastruktur

30 Tjänster kostar pengar
I varusamhället tar man inte betalt för tjänster I tjänstesamhället är det bara tjänster man tar betalt för Vård, utbildning, service, rådgivning, bokning, betalning – alla tjänster kostar pengar

31 Informationssystem Datoranvändning på 1970-talet – system för företagsstyrning Administrativ databehandling Processer, metoder, rutiner Fabrikstänkande, systemtänkande

32 Datorn som verktyg Datoranvändning på 1980-talet – stöd för samarbete och kommunikation Computer Support for Cooperative Work Lärande, kompetens, nätverkande Team work och empowerment

33 Informationstjänster
IT-användning på 2000-talet – sälj och service e-tjänster, e-lärande, e-media Alltid tillgänglig, bästa service Marknadsorientering, servicetänkande


Ladda ner ppt "Att forska om tjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser