Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Professor och forskningschef Sveriges framtid (2007) Aktivera dina medarbetare (2011) www.aktivering.se www.sust.se Bo Dahlbom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Professor och forskningschef Sveriges framtid (2007) Aktivera dina medarbetare (2011) www.aktivering.se www.sust.se Bo Dahlbom."— Presentationens avskrift:

1 Professor och forskningschef Sveriges framtid (2007) Aktivera dina medarbetare (2011) www.aktivering.se www.sust.se Bo Dahlbom

2 Bloggar, Facebook, Twitter Google, YouTube iPhone, iPad De sista 6 åren med Internet

3

4 Bo Dahlbom Sverige år 1900

5 Bo Dahlbom Sverige år 2000

6 Det moderna miraklet 1800200017001600150014001300 5 000 1900 200 000 150 000 100 000 1200 50 000 Bnp per person i Sverige

7 Bo Dahlbom Mindre slit, elände, svält, fattigdom Drägligt arbete, bättre boende, mat Sjukvård, utbildning, kultur, fritid Längre, friskare, rikare, andligare liv Tillväxtens belöning

8 Livet blir längre 1800200017001600150014001300 20 1900 60 50 40 1200 30 80 10 70 Medellivslängd i Sverige

9 Teknik, tävling, handel Tillväxt

10 Bo Dahlbom Teknisk utveckling, ständig förändring Ökad handel, ökat resande, transporter Stress, konkurrens, utslagning Miljöförstöring, resursbrist, klimathotklimathot Tillväxtsamhället

11  Teknikexplosion En fantastisk

12

13

14

15

16

17

18 Bo Dahlbom •Globalisering: en värld utan gränser •Automatisering: arbetet automatiseras •Kommersialisering: marknaden tar över •Systemisering: allt hänger samman •Rationalisering: kunskap och konkurrens Den globala femkampen

19 Samhället förändras

20 Bo Dahlbom •Att leva och arbeta på marknaden •Företag som vardagsbyggare •Från fabriker till försörjningskomplex •Konsumenter, innovatörer, entreprenörer Marknadssamhället

21 Bo Dahlbom En överblickbar, föränderlig värld Valfrihet och globalt tjänsteutbud Så mycket kunskap, så lite tid Att finna en plats och behålla den Ett komplext tekniksamhälle

22 Bo Dahlbom Sveriges utveckling Från inåtvänt fabrikssamhälle Ett folkhem med ordning och reda Till utåtriktat tjänstesamhälle Ett gränslöst företag på global arena

23 Bo Dahlbom •Från tillverkning till handel, från landsbygd till städer •1800 bodde 3% av oss i städer 1900 bodde 13% i städer 2000 bodde 50% i städer •Livet på nätet är ett liv i staden Livet på marknaden

24 Bo Dahlbom cocktail-party Livet är ett

25 Bo Dahlbom •Online tjänster på nätet •En marknad för tjänster •Tjänster för självbetjäning •Global utveckling, lokal anpassning Tjänstesamhället

26 Bo Dahlbom •Teve på nätet, all världens media, alla böcker, kunskapen googlar vi, mobilt arbete, nätuniversitet, elektroniska gemenskaper, bloggar, chatt, skatt, handel och myndigheter på nätet Livet är online

27 Bo Dahlbom Sociala medier Skvaller, rykten, massrörelser Facebook, wikis, bloggar, YouTube Webb 2.0 och öppen innovation Upplevelser värda att delas

28 Bo Dahlbom Samhällsutvecklingen tvingar oss att springa allt fortare för att få en plats och behålla den Tempot ökar

29 Var god vänta Svensk sjukvård

30

31 Bo Dahlbom Sjukvård online Från reparationer till säker drift Myndiga medborgare, erfarna amatörer Automatisk diagnos, självbetjäning Hemsjukvård, egenvård, uppsökande vård

32 Bo Dahlbom Vården på marknaden Kollektiv hälsa och individuell konsumtion Ett fantastiskt utbud Småföretagande, innovationer, export Medborgarens journal

33 Skolan börjar Sitt i bänken!

34

35 Bo Dahlbom •Globaliseringens utmaningar •Automatisering och individualisering •Samhällsintegrering, kundmedverkan •När skolan inte längre är en byggnad Utbildning online

36 Bo Dahlbom Internet och skolan •När kunskapen inte finns i skolan •Kunskap som hantverk och handelsvara •Benchmarking och innovation •Läsa, skriva, räkna blir klipp och klistra •Barnarbete och livslångt lärande

37 Bo Dahlbom •Ökad rörlighet, valmöjligheter •Sjukvård i Thailand •Utbildning till kineser •Utbildning och vård på export Exporttjänster

38 Bo Dahlbom •FöretagMarknad •Innovation Aktivering 2000-talet

39 Företag 2000-talet

40 Bo Dahlbom Från offentlig sektor till kunder som betalar Konkurrens och kostnadseffektivisering •Stordrift på en alltmera global marknad •Vision, mål, strategi, varumärke Från folkhem till företag

41 Marknad 2000-talet

42 Monopol

43 Marknad

44 Innovation 2000-talet

45 Bo Dahlbom Innovationsarenor Öppna mötesplatser Tvärs gamla företagsgränser Sociala medier, sociala varumärken Inifrån-ut, utifrån-in, ett med världen

46

47 Aktivering 2000-talet

48 Bo Dahlbom Förr skulle vi kunna utföra våra arbetsuppgifter väl, vara pålitliga, flitiga, punktliga – vi var arbetare, tjänstemän Nu skall vi förstå företagets processer, affär och kunder, förstå mål och mening med arbetet, ha överblick – vi är alla chefer Aktiva medarbetare

49 Bo Dahlbom •En mogen marknad •Kompetenta konsumenter •Aktiva medarbetare •Aktiva företag Aktiva medborgare

50 Bo Dahlbom •Maskiner revolutionerade tillverkningen av varor •Internet kan revolutionera utövningen av tjänster Inget mindre än en ny revolution

51 Bo Dahlbom •Internet och globaliseringen •Internet och marknaden •Internet och informerade medborgare •Internet och aktiva medborgare Internet och demokratin

52 Bo Dahlbom Förnuft och marknad Samhället är en trädgård, en oas av förnuft och samarbete, i en blind natur dominerad av kampen för överlevnad

53 Kooperation ”samarbete, deltagande, jämlikhet, demokrati, solidaritet, socialt ansvar”

54 Bo Dahlbom •Utveckla, producera, sälja, konkurrera •Bygga, bo, umgås, gemenskap •Födas, växa, odla, vårda, hållbarhet Arbetslinje, boendelinje, livslinje

55 Bo Dahlbom Vi har det otroligt bra Det har bara börjat Våra möjligheter är fantastiska Vi står inför stora utmaningar En lägesbeskrivning

56 Bo Dahlbom Global rättvisa, lokala klyftor Kunskapssamhällets krav Allt mer, allt komplexare teknik Marknadens krav, dominans Ökade klyftor

57 Bo Dahlbom Tekniken och arbetslivets förändring Från heltid till projekt och uppdrag Resultat, entreprenörskap, innovationer Nätverkande och delaktighet Teknik, arbete, delaktighet

58 Bo Dahlbom •Vägen till en europeisk union •En ny ekonomisk världsordning •En ny politisk världsordning •Är uppgiften för stor? En global världsordning

59 Early experiments in transportation

60 Bo Dahlbom  lyfta blicken Vi måste …

61


Ladda ner ppt "Professor och forskningschef Sveriges framtid (2007) Aktivera dina medarbetare (2011) www.aktivering.se www.sust.se Bo Dahlbom."

Liknande presentationer


Google-annonser