Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bo Dahlbom Professor och forskningschef Sveriges framtid (2007) Aktivera dina medarbetare (2011) www.aktivering.se www.sust.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bo Dahlbom Professor och forskningschef Sveriges framtid (2007) Aktivera dina medarbetare (2011) www.aktivering.se www.sust.se."— Presentationens avskrift:

1 Bo Dahlbom Professor och forskningschef Sveriges framtid (2007) Aktivera dina medarbetare (2011)

2 De sista 6 åren med Internet
Bloggar, Facebook, Twitter Google, YouTube iPhone, iPad

3

4 Sverige år 1900

5 Sverige år 2000

6 Det moderna miraklet 200 000 Bnp per person i Sverige 150 000 100 000
5 000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

7 Tillväxtens belöning Mindre slit, elände, svält, fattigdom Drägligt arbete, bättre boende, mat Sjukvård, utbildning, kultur, fritid Längre, friskare, rikare, andligare liv

8 Livet blir längre 80 70 Medellivslängd i Sverige 60 50 40 30 20 10
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

9 Teknik, tävling, handel Tillväxt

10 Tillväxtsamhället Teknisk utveckling, ständig förändring Ökad handel, ökat resande, transporter Stress, konkurrens, utslagning Miljöförstöring, resursbrist, klimathot

11 En fantastisk Teknikexplosion

12

13

14

15

16

17

18 Den globala femkampen Globalisering: en värld utan gränser
Automatisering: arbetet automatiseras Kommersialisering: marknaden tar över Systemisering: allt hänger samman Rationalisering: kunskap och konkurrens

19 Samhället förändras

20 Marknadssamhället Att leva och arbeta på marknaden
Företag som vardagsbyggare Från fabriker till försörjningskomplex Konsumenter, innovatörer, entreprenörer

21 Ett komplext tekniksamhälle
En överblickbar, föränderlig värld Valfrihet och globalt tjänsteutbud Så mycket kunskap, så lite tid Att finna en plats och behålla den

22 Sveriges utveckling Från inåtvänt fabrikssamhälle Ett folkhem med ordning och reda Till utåtriktat tjänstesamhälle Ett gränslöst företag på global arena

23 Livet på marknaden Från tillverkning till handel, från landsbygd till städer 1800 bodde 3% av oss i städer bodde 13% i städer bodde 50% i städer Livet på nätet är ett liv i staden

24 Livet är ett cocktail-party

25 Tjänstesamhället Online tjänster på nätet En marknad för tjänster
Tjänster för självbetjäning Global utveckling, lokal anpassning

26 Livet är online Teve på nätet, all världens media, alla böcker, kunskapen googlar vi, mobilt arbete, nätuniversitet, elektroniska gemenskaper, bloggar, chatt, skatt, handel och myndigheter på nätet

27 Sociala medier Skvaller, rykten, massrörelser Facebook, wikis, bloggar, YouTube Webb 2.0 och öppen innovation Upplevelser värda att delas

28 Tempot ökar Samhällsutvecklingen tvingar oss att springa allt fortare för att få en plats och behålla den

29 Svensk sjukvård Var god vänta

30

31 Sjukvård online Från reparationer till säker drift Myndiga medborgare, erfarna amatörer Automatisk diagnos, självbetjäning Hemsjukvård, egenvård, uppsökande vård

32 Vården på marknaden Kollektiv hälsa och individuell konsumtion Ett fantastiskt utbud Småföretagande, innovationer, export Medborgarens journal

33 Skolan börjar Sitt i bänken!

34

35 Utbildning online Globaliseringens utmaningar
Automatisering och individualisering Samhällsintegrering, kundmedverkan När skolan inte längre är en byggnad

36 Internet och skolan När kunskapen inte finns i skolan
Kunskap som hantverk och handelsvara Benchmarking och innovation Läsa, skriva, räkna blir klipp och klistra Barnarbete och livslångt lärande

37 Exporttjänster Ökad rörlighet, valmöjligheter Sjukvård i Thailand
Utbildning till kineser Utbildning och vård på export

38 Innovation Aktivering
2000-talet Företag Marknad Innovation Aktivering

39 2000-talet Företag

40 Från folkhem till företag
Från offentlig sektor till kunder som betalar Konkurrens och kostnadseffektivisering Stordrift på en alltmera global marknad Vision, mål, strategi, varumärke

41 2000-talet Marknad

42 Monopol

43 Marknad

44 2000-talet Innovation

45 Innovationsarenor Tvärs gamla företagsgränser
Öppna mötesplatser Tvärs gamla företagsgränser Sociala medier, sociala varumärken Inifrån-ut, utifrån-in, ett med världen

46

47 2000-talet Aktivering

48 Aktiva medarbetare Förr skulle vi kunna utföra våra arbetsuppgifter väl, vara pålitliga, flitiga, punktliga – vi var arbetare, tjänstemän Nu skall vi förstå företagets processer, affär och kunder, förstå mål och mening med arbetet, ha överblick – vi är alla chefer

49 Aktiva medborgare En mogen marknad Kompetenta konsumenter
Aktiva medarbetare Aktiva företag

50 Inget mindre än en ny revolution
Maskiner revolutionerade tillverkningen av varor Internet kan revolutionera utövningen av tjänster

51 Internet och demokratin
Internet och globaliseringen Internet och marknaden Internet och informerade medborgare Internet och aktiva medborgare

52 Förnuft och marknad Samhället är en trädgård, en oas av förnuft och samarbete, i en blind natur dominerad av kampen för överlevnad

53 Kooperation ”samarbete, deltagande, jämlikhet, demokrati, solidaritet, socialt ansvar”

54 Arbetslinje, boendelinje, livslinje
Utveckla, producera, sälja, konkurrera Bygga, bo, umgås, gemenskap Födas, växa, odla, vårda, hållbarhet

55 En lägesbeskrivning Vi har det otroligt bra Det har bara börjat Våra möjligheter är fantastiska Vi står inför stora utmaningar

56 Ökade klyftor Global rättvisa, lokala klyftor Kunskapssamhällets krav Allt mer, allt komplexare teknik Marknadens krav, dominans

57 Teknik, arbete, delaktighet
Tekniken och arbetslivets förändring Från heltid till projekt och uppdrag Resultat, entreprenörskap, innovationer Nätverkande och delaktighet

58 En global världsordning
Vägen till en europeisk union En ny ekonomisk världsordning En ny politisk världsordning Är uppgiften för stor?

59 Early experiments in transportation

60 Vi måste … lyfta blicken

61


Ladda ner ppt "Bo Dahlbom Professor och forskningschef Sveriges framtid (2007) Aktivera dina medarbetare (2011) www.aktivering.se www.sust.se."

Liknande presentationer


Google-annonser