Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Snilleblixtar 2010 Ånge kommun Välkommen till en spännande resa mot ny teknik och tekniska innovationer som kan rädda vår planet!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Snilleblixtar 2010 Ånge kommun Välkommen till en spännande resa mot ny teknik och tekniska innovationer som kan rädda vår planet!"— Presentationens avskrift:

1 Snilleblixtar 2010 Ånge kommun Välkommen till en spännande resa mot ny teknik och tekniska innovationer som kan rädda vår planet!

2 Snilleblixtar 2010 Tävlingen är indelad i 2 klasser, F-2 och år 3-5. Bidragen bedöms av varsin jury i respektive klass Uppfinningarna/innovationerna utgår från någon av 3 övergripande teman. För F-2 finns dessutom ett fritt tema. 3-5 elever samarbetar runt varje innovation/idé. Bedömning av jury och prisutdelning kommer att ske under urkul den 28 maj 2010 I Ånge. Bidragen ställs därefter ut i Ånge så att allmänheten kan se vad eleverna arbetat fram.

3 Snilleblixtar 2010 Varje lag kommer att få presentera sin idé för juryn, 5 minuter för presentation och 2 minuter för frågor från juryn, totalt 7 minuter/lag under urkuldagen den 28 maj 2010 i Ånge. Pedagog får hjälpa eleverna vid presentationen. Anmälan skickas till: snilleblixtarna@skola.ange.se Anmälan kan göras fram till den 19/2, det ska framgå klass, skola och kontaktperson. Skolor och klasser som sedan tidigare anmält sig kvarstår som anmälda om inget annat meddelas.

4 Snilleblixtar 2010, teman år 3-5 Energiförsörjning Till exempel: –Hur ska man göra för att förbruka mindre energi? –Hur ska vår el produceras i framtiden? –Skulle dagens energi system kunna bli effektivare? Global uppvärmning Till exempel: –Smarta transporter som minskar utsläpp? –Hur skydda låglänta länder mot översvämningar? –Hur skapa en klimatsmart matproduktion? Naturkatastrofer Till exempel: –Hur kan man förutse tsunamis, jordbävningar, bränder mm? –Hur kan man skydda bostäder, broar mm mot effekterna av naturkatastrofer? –Hur ska man kunna rädda fler liv vid naturkatastrofer?

5 Snilleblixtar 2010, teman år F-2 Energiförsörjning Global uppvärmning Naturkatastrofer Helt fritt

6 Snilleblixtar 2010 Presentationen för juryn ska omfatta 3 delar: –1, Modell av innovationen/idén, kan tillverkas av valfritt material i valfri storlek. –2, Skriftlig dokumentation som omfattar: bakgrunden till varför den här idén är så bra, hur innovationen är tänkt att användas, vem/vilka har nytta av den, hur kommer världen att påverkas om idén blir verklighet? Det skriftliga underlaget ska omfatta max 1st A4. –3, En beskrivande ritning/skiss i valfri storlek, som är en idésäljare som kompletterar modellen. Där det framgår vilka som tagit fram innovationen samt klass och skola.

7 Snilleblixtar 2010 Tidsplan: 19/2 till: snilleblixtarna@skola.ange.sesnilleblixtarna@skola.ange.se 16/3: kompletterande information om juryns bedömningsunderlag mm skickas ut till deltagande skolor. 30/4: respektive skola skickar in namnen på de olika innovationerna och namn på deltagande elever. 10/5: deltagarna i juryn presenteras. 21/5: Tidsplan för jurypresentationerna under urkuldagen skickas ut till respektive skola. 28/5: Presentation för jury i Ånge under förmiddagen, prisutdelning kl 12:00. Vecka 22, bidragen utställda i Ånge.


Ladda ner ppt "Snilleblixtar 2010 Ånge kommun Välkommen till en spännande resa mot ny teknik och tekniska innovationer som kan rädda vår planet!"

Liknande presentationer


Google-annonser