Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett samarbetsprojekt mellan. 2 Upplägg Intro Varför byta från bottenfärg Ditt nya enkla båtliv Riktlinjerna för båttvätt Exempel från verkligenheten Att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett samarbetsprojekt mellan. 2 Upplägg Intro Varför byta från bottenfärg Ditt nya enkla båtliv Riktlinjerna för båttvätt Exempel från verkligenheten Att."— Presentationens avskrift:

1 Ett samarbetsprojekt mellan

2 2 Upplägg Intro Varför byta från bottenfärg Ditt nya enkla båtliv Riktlinjerna för båttvätt Exempel från verkligenheten Att vara en del av lösningen

3

4 Regler för bottenfärg Olika regler för östkusten, västkusten och sötvatten och för fartyg (12 m) och fritidsbåtar. Hur färgen får användas ska framgå av etiketten. För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Bottniska viken och i insjöar finns det inga godkända båtbottenfärger. I dessa vatten får man bara använda sådana färger som inte kräver god- kännande av Kemikalieinspektionen.

5 Varför byta från bottenfärg De allra flesta är kemiskt eller biologiskt verkande – ska skada akvatiska organismer och gör det Skadar alger, mikroorganismer, smådjur – - påverkar artsammansättning, tillväxt och biomassa – påverkar fiskar och hela ekosystemet Tillåts eftersom de anses vara ”bästa tillgängliga teknik” men är ett undantag från hur vi hanterar bekämpningsmedel i samhället Fysikaliskt verkande testas inte, kan vara OK. Många självpolerande färger giftiga men silikonfärger sannolikt ej.

6 Gamla färger – gamla synder TBT, Irgarol etc i gamla färglager Skadligt för många organismer även vid mycket låga halter. Sker fortfarande en kontinuerlig tillförsel Frigörs sannolikt från färgflagor och förorenad mark Kan tas bort genom slipning/blästring

7 Nya färger – nya synder Ca 80% av alla fritidbåtar målas med biocidfärger Många målas med giftigare färger än vad som tillåts ( > 20%) Mest gifter frigörs under säsongen, allra mest i början Att måla och sedan tvätta av båten på spolplatta med rening ger ingen stor miljövinst. Bäst är att låta bli att måla. Viktigt att åtgärder för att minska gamla miljösynder inte motverkar minskningen av nya miljösynder

8

9 Ditt nya enkla båtliv http://batmiljo.se/batguide/slipp-bevaxning-ren- batbotten/ http://batmiljo.se/batguide/slipp-bevaxning-ren- batbotten/ Bra att ta hjälp av havstulpanvarningen. Kostnadsfritt SMS när havtulpanerna sätter sig fast på botten från Skärgårdstiftelsen. www.havstulpan.sewww.havstulpan.se All info finns samlad på www.batmiljo.se inkl. karta över alla borsttvättar och spolplattor som erbjuder lyft och spolningwww.batmiljo.se

10 Pris: gratis till några hundra kr För: alla båtar Var: överallt När: efter havstulpanvarning och vid behov. 1. Tvätta för hand

11 Pris: Cirka 300 kronor/tvätt För: segelbåt, motorbåt max 42 fot, 4 meter bred, 2 meter djup Var: östkust, sötvatten När: efter havstulpanvarning och vid behov, 2–3 tvättar per år Karta finns här: http://batmiljo.se/hitta-karta/ 2. Borsttvätt

12 Pris: 5 000-10 000 kr. För: motorbåt, max 32 fot Var: hela kusten, sjöar 3. Skrovduk

13 Pris: 6 000-15 000 kr beroende på storlek. För: båt i plast, aluminium och stål. Mellan 20 och 65 fot. 12 V batteri Var: kuster 4. Ultraljud

14 Pris: trailar - några tusen kr båtlift - från cirka 40 000 kr För: mindre motor och segelbåt Var: överallt 5. Förvara båten i luften

15 6. Byt salt mot sött Pris: gratis För: alla båtar Var: från östersjön När: efter havstulpanvarning och vid behov Pris: gratis För: alla båtar Var: från östersjön När: efter havstulpanvarning och vid behov

16

17 Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för minskning av miljögifter från båttvätt Inte riktlinjer för att minska spridningen av miljögifter från båtlivet generellt, ger riktlinjer för båttvätt i hamnar/båtklubbar. Är vägledande, inte bindande, för miljöinspektörer på kommuner. Kommunernas beslut är däremot bindande för hamnar/båtklubbar. Fått viss kritik och har uppdaterats, kommer uppdateras igen i år.

18 Riktlinjernas innehåll Regler om spolplattor - behövs oftast Regler om reningsnivå – enkel eller avancerad Regler om borstvättar och krav på uppsamlingsbassäng – standardutrustning Regler om provtagning av spillvatten och hantering av avfall Riktlinjer för tillåten maximal konc. av miljögifter i spillvatten MEN Betonar lokala förhållanden, dialog och möjlighet till dispens för regler om alternativa lösningar finns Regler om spolplattor - behövs oftast Regler om reningsnivå – enkel eller avancerad Regler om borstvättar och krav på uppsamlingsbassäng – standardutrustning Regler om provtagning av spillvatten och hantering av avfall Riktlinjer för tillåten maximal konc. av miljögifter i spillvatten MEN Betonar lokala förhållanden, dialog och möjlighet till dispens för regler om alternativa lösningar finns

19 Viktiga regler och tolkningar Står: För båtar som varit målade med biocidfärger och som årligen målas med biocidfärger behövs höggradig rening av spillvattnet (gamla och nya synder). Möjlig tolkning: Eftersom det finns risk att båtklubbar fastnar i måla-tvätta-rena tvättvatten system kan kommuner ge dispens för upptagningsplatser som hanterar båtar som någon gång varit målade med biocidfärg (men som inte längre målas) och där det finns en plan för bortslipning/blästring av idag ej tillåtna biocidfärger och som presenterar alternativa lösningar för att hålla båtbottnar rena.

20 Viktiga regler och tolkningar Står Bortstvättar får inte användas för biocidmålade båtar Möjlig tolkning: Eftersom det finns risk att detta motverkar utveckling mot biocidfria metoder och minskad spridning av nya färger, kan kommuner godkänna tvätt av biocidmålade båtar men inte av båtar målade med biocidfärg det senaste året.

21 Det är viktigt att kommunala beslut sker i nära dialog med båtklubbar och utifrån lokala förutsättningar Kommuner och båtklubbar bör verka för att båtar målade med idag ej tillåtna biocidfärger slipas/blästras på ett hälsosäkert sätt Dessutom

22

23 23 Exempel från verkligheten Trosa Kommun 700 båtplatser med 1 borsttvätt, ingår 1 ggr per år per båtägare 7 båtliftar för liftar från i år Lidingö stad och Lidingö båtförbund Investerade i borsttvätt, sålde den till Lidingö båtförbund som sålde till entreprenör. 2015 ny borsttvätt på Bosöns båtklubb, satsar på blästring Årstavikens segelsällskap Blästrat 19 båtar, med proffs. Målar med epoxi.

24 Exempel från verkligheten Borsttvätt och toatömningsstation med LOVA-bidrag i Edsviken Samarbete mellan Danderyds kommun, Naturskyddsföreningen, Marina läroverket Stocksunds båtklubb betalar tvättning Viggbyholms båtklubb Gratis lyftning för avspolning på spolplatta, 2 ggr i sommar

25

26 Hur kan du hjälpa till att öka användningen av giftfria metoder: Visa att det går Ta med dig broschyrer och ställ på din båtklubb, din båtbutik, din fiskebutik. Beställ hos Naturskyddsföreningen (ellen.bruno@naturskyddsforeningen.se) Visa denna digitala presentation Sprid info digitalt Tipsa om www.båtmiljö.se och Havtulpanvarningen (i Östersjön)www.båtmiljö.se Bidra till den förändring du önskar se på din båtklubb/i din samfällighet och öka tillgängligheten till giftfria och billiga metoder

27 Vilka är era lösningar?


Ladda ner ppt "Ett samarbetsprojekt mellan. 2 Upplägg Intro Varför byta från bottenfärg Ditt nya enkla båtliv Riktlinjerna för båttvätt Exempel från verkligenheten Att."

Liknande presentationer


Google-annonser