Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ren båtbotten utan gift

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ren båtbotten utan gift"— Presentationens avskrift:

1 Ren båtbotten utan gift
Ett samarbetsprojekt mellan Hej, jag heter … Jag vill visa en presentation som har tagit fram genom projektet Ren båtbotten utan gift. Det är ett samarbetsprojekt mellan Naturskyddsföreningen, 210 000 medl. Svenska Båtunionen, ca 900 båtklubbar Skärgårdsstiftelsen – ca vänner Sportfiskarna – 400 lokala föreningar Det är organisationer med ganska olika fokus men som är eniga om att det vore bra om fler människor slutade måla och använde sig av giftfria metoder för att hålla båtbotten ren. Prrojektet har fått ekonomiskt stöd från Havs och Vattenmyndigheten. Syfte med projektet är att minska användningen av biocidfärger. Projektet innehåller informationsträffar för båtklubbar, fritidshussamfälligheter och båtkommuner om alternativa lösningar för att hålla båtbottnar rena och de uppdaterade riktlinjerna gällande båtbottentvätt. en film och en broschyr om 6 sätt att hålla båtbotten ren. information på den omstartade hemsidan Havstulpanvarning Dialog och attitydförändring Anledningen till att jag vill prata om detta här idag är ….

2 Upplägg Intro Varför byta från bottenfärg Ditt nya enkla båtliv
Riktlinjerna för båttvätt Exempel från verkligenheten Att vara en del av lösningen Så här är presentationen upplagd. Först kommer jag prata lite om varför det är viktigt att byta från bottenfärg till mer miljövänliga alternativ. Sedan kommer jag berätta om några bra och enkla metoder som funkar. Jag kommer snabbt att presentera Havs och vattenmyndighetens riktlinjer för båttvätt och också ge exempel på hur olika kommuner har tolkat dessa. Sist kommer jag ge några förslag på hur man kan bli en del av lösningen och själv bidra till en bättre båtmiljö. 2 2

3 Varför byta från bottenfärg
Även om projektet inte handlar om bottenfärger kommer här en grundläggande kurs i färgerna, vilka regler som gäller för dem och och varför det är bra att undvika dem.

4 Regler för bottenfärg Olika regler för östkusten, västkusten och sötvatten och för fartyg (12 m) och fritidsbåtar. Hur färgen får användas ska framgå av etiketten. För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Bottniska viken och i insjöar finns det inga godkända båtbottenfärger. I dessa vatten får man bara använda sådana färger som inte kräver god- kännande av Kemikalieinspektionen. Det finns olika regler för vilken bottenfärg man får använda beroende på vilka båtar man pratar om och i vilka vatten. Hur färgen får användas ska framgå av etiketten. För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Bottniska viken och i insjöar finns det inga godkända båtbottenfärger. I dessa vatten får man bara använda sådana färger som inte kräver godkännande av Kemikalieinspektionen.

5 Varför byta från bottenfärg
De allra flesta är kemiskt eller biologiskt verkande – ska skada akvatiska organismer och gör det Skadar alger, mikroorganismer, smådjur – - påverkar artsammansättning, tillväxt och biomassa – påverkar fiskar och hela ekosystemet Tillåts eftersom de anses vara ”bästa tillgängliga teknik” men är ett undantag från hur vi hanterar bekämpningsmedel i samhället Fysikaliskt verkande testas inte, kan vara OK. Många självpolerande färger giftiga men silikonfärger sannolikt ej. Varför är det då viktigt att byta från bottenfärg till alternativa metoder. Jo, de allra flesta färger som används idag är kemiskt eller biologiskt verkande. Det är dessa som måste testas och bli godkända av Kemikalieinspektionen. De är gjorda för att skada akvatiska organismer. Olika gifter skadar olika arter av alger, mikroorganismer och smådjur. Men sammantaget påverkar gifterna artsammansättning, tillväxt och biomassa i det område som båtarna förvaras i. Detta påverkar i sin tur fiskar och hela ekosystemet. Att giftfärger ändå tillåts beror på att färger anses vara ”bästa tillgängliga teknik”. Men de är eg är ett undantag från hur vi hanterar bekämpningsmedel i samhället där vi så gott vi kan försöker hålla bekämpningsmedel långt från vattenmiljöer. Tex finns skyddszoner närmast vattendrag i jordbruket. Det finns också fysikaliskt verkande färger som tex silikonfärger. Dessa testas inte och kan vara OK. Men som konsument är det svårt att veta. Många självpolerande färger med zink har tex visat sig vara giftiga för akvatiska organismer.

6 Gamla färger – gamla synder
TBT, Irgarol etc i gamla färglager Skadligt för många organismer även vid mycket låga halter. Sker fortfarande en kontinuerlig tillförsel Frigörs sannolikt från färgflagor och förorenad mark Kan tas bort genom slipning/blästring Man kan dela in färgerna i gemala färger – gamla synder och nya färger och nya synder. I gamla färger finns många kända farliga ämnen såsom arsenik, kvicksilver, bly, koppar och zink men även många organiska ämnen som diuron, isotiazolin, irgarol, polyklorerade bifenyler (PCB:er) och olika tennorganiska föreningar. Många av dessa är väldigt skadligt för många organismer även vid mycket låga halter. Därför ska man vara väldigt försiktig när man hanterar gamla färgrester, även som människa. Vi vet att det fortfarande sker en kontinuerlig tillförsel av dessa ämnen till sjöar och hav. Man tror att de frigörs från färgflagor och förorenad mark. Det bästa sättet att bli av med dem en gång för alla är att ta bort dem från båtskrov genom slipning/blästring – gärna professionellt – och ta hand om avfallet som miljöfarligt avfall.

7 Nya färger – nya synder Ca 80% av alla fritidbåtar målas med biocidfärger Många målas med giftigare färger än vad som tillåts (>20%) Mest gifter frigörs under säsongen, allra mest i början Att måla och sedan tvätta av båten på spolplatta med rening ger ingen stor miljövinst. Bäst är att låta bli att måla. Sedan finns det alla nya färger som ständigt kladdas på båtar. Ca 80% av alla fritidbåtar målas med biocidfärger Många av dessa målas med giftigare färger än vad som tillåts (>20%) Den allra största delen av gifterna i färgerna frigörs under säsongen, mest i början. Ingen vet exakt hur mkt men forskare pratar om 80%. Att måla och sedan tvätta av båten på spolplatta med rening ger ingen stor miljövinst. Bäst är att låta bli att måla. När man adresserar problemet med båtbottenfärger är det viktigt att ha med sig både de gamla och de nya synderna. Det är viktigt att åtgärder för att minska gamla miljösynder inte motverkar minskningen av nya miljösynder Viktigt att åtgärder för att minska gamla miljösynder inte motverkar minskningen av nya miljösynder

8 Ditt nya enkla båtliv Men hur gör man då om man vill sluta bottenmåla – jo här är 6 alternativa sätt

9 Ditt nya enkla båtliv Bra att ta hjälp av havstulpanvarningen. Kostnadsfritt SMS när havtulpanerna sätter sig fast på botten från Skärgårdstiftelsen. All info finns samlad på inkl. karta över alla borsttvättar och spolplattor som erbjuder lyft och spolning Jag tänkte att vi skulle börja med att titta på en film som tagits fram i projektet. Där presenteras 6 olika metoder som projektet Ren båtbotten utan gift valt attlyfta fram. Projektet har samlat in information och utsagor från båtägare som idag använder dessa metoder och bedömt att de alla fungerar tillfredställande. Det är också bra att hjälp av havstulpanvarningen. Kostnadsfritt SMS när havtulpanerna sätter sig fast på botten från Skärgårdstiftelsen. All info finns samlad på inkl. karta över alla borsttvättar och spolplattor som erbjuder lyft och spolning

10 1. Tvätta för hand Pris: gratis till några hundra kr För: alla båtar Var: överallt När: efter havstulpanvarning och vid behov. För många av de metoder som här presenteras är det bra att ha en båtbotten som antingen är helt obehandlad eller som har målats med en hård och giftfri färg, tex epoxi. Då riskerar man inte att färgrester med gamla färger (och potentiellt mkt gifter) lossnar och förorenar miljön. Tvätta för hand: Kan göras antingen genom att bada och skubba båten för hand under sommaren, företrädelsevis när havstulpanerna just ha satt sig på båten. Men kan också använda en sk scrubbis (den blå på bilden) men då är det viktigt att skrubba lite då och då. Man kan också dra upp båten om den är liten eller lyfta den i en lift eller slip och högtryckstvätta några gånger under sommaren. Pris: gratis till några hundra kr. För: alla båtar Var: överallt När: efter havstulpanvarning och vid behov.

11 2. Borsttvätt Pris: Cirka 300 kronor/tvätt För: segelbåt, motorbåt max 42 fot, 4 meter bred, 2 meter djup Var: östkust, sötvatten När: efter havstulpanvarning och vid behov, 2–3 tvättar per år Karta finns här: Sedan har vi ju borsttvättar som är en maskindriven tvätt. De börjar komma på allt fler platser runt kusterna och undrar du om det finns ngn nära dig så finns en karta på Borsttvättar fungerar på segelbåtar och motorbåtar om max 42 fot, 4 meter bred, 2 meter djup. För gott resultat behöver man tvätta 2-3 ggr per säsong. Går ofta att köpa klippkort.

12 3. Skrovduk Pris: kr. För: motorbåt, max 32 fot Var: hela kusten, sjöar En hyfsat ny metod är skrovduken. Då kör man upp sin båt på en slags flytande presenning som sedan sluter sig runt båten. Det blir mörkt och syrefritt runt skrovet så där kan inget växa. Däremot växer det på(under) skrovdukarna så det är en arbetsinsats att ta upp dem på hösten och tvätta dem. Uppskattas också för att de minskar vågor och svall. Båten ligger mer still. Går bra att använda också utan bom. Pris: kr. För: motorbåt, max 32 fot Var: hela kusten, sjöar Överkurs: Clean Marine Skrovskyddsduk läcker ingenting till havet eftersom den t.ex. inte innehåller mjukningsmedel. Den innehåller inte heller klor eller PVC. De typer av plaster (PO – polyolefiner) som används är godkända för långvarig kontakt med dricksvatten.

13 4. Ultraljud Pris: kr beroende på storlek. För: båt i plast, aluminium och stål. Mellan 20 och 65 fot. 12 V batteri Var: kuster Här är en riktig high tech metod. Den kräver lite pengar men de som använder den är mkt nöjda. Är fortfarande ganska okänd i Sverige men finns på många fartyg utomlands. Behöver batteri och drar 1,1 A för båtar med längd vid vattenlinjen < 10 meter. 0,7 A vid längd 10 meter i vattenlinjen. Smarta så att de använder mindre el när man rör på sig och när batteriet är svagt. Finns flera märken på marknaden. Överkurs: Förefaller efter att ha disskuterat med många forskare ha väldigt lokal effekt på djur och växtlivet. Ngn halvmeter från båten max. Skrämmer snarare än skadar djuren.

14 5. Förvara båten i luften Pris: trailar - några tusen kr båtlift - från cirka kr För: mindre motor och segelbåt Var: överallt En klassisk metod, inte minst för sportfiskarna och kappseglare som vill kunna flytta in båt, är att förvara den på land. Funkar med trailer och båtliftar och finns många olika varianter i många olika priser. Många använder båtliftar för att slippa vågor och vinterförvarning.

15 6. Byt salt mot sött Pris: gratis För: alla båtar Var: från östersjön
När: efter havstulpanvarning och vid behov Varken havstulpaner eller alger överlever i sötvatten. Räcker men ngn dag för att döda havstulpaner. Görs gärna innan de hunnit bilda kalkskalet (tar några veckor).

16 Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för båttvätt
Havs och vattenmyndigheten gav ut de första riktlinjerna för båttvätt De uppdaterades innan jul Har varit viktiga för att få igång diskussioner på kommuner och klubbar. Tyvärr är den inte lättolkade och ibland motsägelsefulla. Riktlinjerna som kom innan jul har fått viss kritik. Det har varit ett nationellt möte i det så kallade Båtmiljörådet där vissa omformuleringar har diskuterats. Sannolikt kommer riktlinjerna uppdateras igen i år.

17 Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för minskning av miljögifter från båttvätt
Inte riktlinjer för att minska spridningen av miljögifter från båtlivet generellt, ger riktlinjer för båttvätt i hamnar/båtklubbar. Är vägledande, inte bindande, för miljöinspektörer på kommuner. Kommunernas beslut är däremot bindande för hamnar/båtklubbar. Fått viss kritik och har uppdaterats, kommer uppdateras igen i år. En viktigt sak att komma ihåg med riktlinjerna är att de INTE är riktlinjer för att minska spridningen av miljögifter från båtlivet generellt utan ger riktlinjer för båttvätt i hamnar/båtklubbar. Därför är det viktigt att det också finns ett större miljöansvar hos kommunerna som tittar på hela båtlivets miljöpåverkan. Riktlinjerna är vägledande, inte bindande, för miljöinspektörer på kommuner. De är inte bindande för båtägare. Kommunernas beslut är däremot bindande för hamnar/båtklubbar.

18 Riktlinjernas innehåll
Regler om spolplattor - behövs oftast Regler om reningsnivå – enkel eller avancerad Regler om borstvättar och krav på uppsamlingsbassäng – standardutrustning Regler om provtagning av spillvatten och hantering av avfall Riktlinjer för tillåten maximal konc. av miljögifter i spillvatten MEN Betonar lokala förhållanden, dialog och möjlighet till dispens för regler om alternativa lösningar finns Här är några av de saker som riktlinjerna adresserar: Regler om spolplattor - behövs oftast Regler om reningsnivå – enkel eller avancerad Regler om borstvättar och krav på uppsamlingsbassäng – standardutrustning Regler om provtagning av spillvatten och hantering av avfall Riktlinjer för tillåten maximal konc. av miljögifter i spillvatten MEN Betonar lokala förhållanden, dialog och möjlighet till dispens för regler om alternativa lösningar finns

19 Viktiga regler och tolkningar
Står: För båtar som varit målade med biocidfärger och som årligen målas med biocidfärger behövs höggradig rening av spillvattnet (gamla och nya synder). Möjlig tolkning: Eftersom det finns risk att båtklubbar fastnar i måla-tvätta-rena tvättvatten system kan kommuner ge dispens för upptagningsplatser som hanterar båtar som någon gång varit målade med biocidfärg (men som inte längre målas) och där det finns en plan för bortslipning/blästring av idag ej tillåtna biocidfärger och som presenterar alternativa lösningar för att hålla båtbottnar rena. Står: För båtar som varit målade med biocidfärger och som årligen målas med biocidfärger behövs höggradig rening av spillvattnet (gamla och nya synder). Detta är en helt rimlig skrivning med tanke på att en sådan rening adresserar både gamla miljösynder. MEN - Eftersom det finns risk att båtklubbar fastnar i måla-tvätta-rena tvättvatten system som ju i längden gynnar fortsatt målning och fortsatt läckage av miljögifter har vissa kommuner valt att ge dispens för upptagningsplatser som hanterar båtar som någon gång varit målade med biocidfärg (men som inte längre målas) och där det finns en plan för bortslipning/blästring av idag ej tillåtna biocidfärger och som presenterar alternativa lösningar för att hålla båtbottnar rena. Rimligt att det i så fall finns ett sista år för denna dispens. Man kan också tänka sig att uppläggningsplatser ska kunna visa att de inte längre läcker gifter genom röntgenfluorescens.

20 Viktiga regler och tolkningar
Står Bortstvättar får inte användas för biocidmålade båtar Möjlig tolkning: Eftersom det finns risk att detta motverkar utveckling mot biocidfria metoder och minskad spridning av nya färger, kan kommuner godkänna tvätt av biocidmålade båtar men inte av båtar målade med biocidfärg det senaste året. En annan problematiskt del av riktlinjerna är att det står att Borsttvättar inte får användas för biocidmålade båtar Eftersom i princip alla båtar ngn gång varit målade med biocidfärger riskerar detta att helt dra undan mattan för borsttvättar. Kanske får man acceptera en period med lite högre belastning av miljögifter för att få till en omställning från giftfärger till mekaniska metoder. Så har i alla fall flera kommuner resonerat och godkännertvätt av biocidmålade båtar men inte av båtar målade med biocidfärg det senaste året.

21 Dessutom Det är viktigt att kommunala beslut sker i nära dialog med båtklubbar och utifrån lokala förutsättningar Kommuner och båtklubbar bör verka för att båtar målade med idag ej tillåtna biocidfärger slipas/blästras på ett hälsosäkert sätt Eftersom många klubbar är duktiga och innovativa och ofta har egna goda ideer om hur de kan minska sin miljöpåverkan är det viktigt att kommunala beslut sker i nära dialog med båtklubbar och utifrån lokala förutsättningar. Klubbar har ofta långa beslutsprovesser. Förändringen måste få ta tid. Gamla miljösynder/gamla färglager är viktiga att adressera. Därför är det lämpligt både kommuner och båtklubbar verkar för att båtar målade med idag ej tillåtna biocidfärger slipas/blästras på ett hälsosäkert sätt. Klubbar kan tex få LOVA bidrag för ett sådant arbete.

22 Exempel från verkligheten
Många kommunerar och båtklubbar har redan jobbat aktivt med frågan i flera år. Här är några exempel på sådana.

23 Exempel från verkligheten
Trosa Kommun båtplatser med 1 borsttvätt, ingår 1 ggr per år per båtägare 7 båtliftar för liftar från i år Lidingö stad och Lidingö båtförbund Investerade i borsttvätt, sålde den till Lidingö båtförbund som sålde till entreprenör ny borsttvätt på Bosöns båtklubb, satsar på blästring Årstavikens segelsällskap Blästrat 19 båtar, med proffs. Målar med epoxi. Trosa Kommun har 700 båtplatser i sin båtklubb. Där har de installerat 1 borsttvätt och för att få igång en förändring så ingår 1 tvätt per år per båtägare. De har också gjort plats för 7 båtliftar i båtklubben för medlemmar som vill investera i liftar. Medlemmar betalar samma pris för denna större båtplats som för en vanlig båtplats. Lidingö stad och Lidingö båtförbund har investerade i borsttvätt. Sedan såldes den till Lidingö båtförbund som sålde till entreprenör. 2015 kommer ytterligare en ny borsttvätt på Lidingö, på Bosöns båtklubb. De satsar också på blästring av båtar. Årstavikens segelsällskap har man gått ihop och upphandlat blästring av 19 båtar, med proffs i höstas. Under våren kommer de att måla med epoxi.

24 Exempel från verkligheten
Borsttvätt och toatömningsstation med LOVA-bidrag i Edsviken Samarbete mellan Danderyds kommun, Naturskyddsföreningen, Marina läroverket Stocksunds båtklubb betalar tvättning Viggbyholms båtklubb Gratis lyftning för avspolning på spolplatta, 2 ggr i sommar På flera båtklubbar, bla Viggbyholms båtklubb, erbjuder man gratis lyftning för avspolning på spolplatta under sommaren. Detta är ju ett bra sätt att nyttja en spolplatta som man har investerat mkt pengar också under båtsäsongen. I Stocksund Edsviken har en miljöstation kommit till stånd genom ett samarbete mellan Danderyds kommun, Naturskyddsföreningen och Marina läroverket med hjälp av LOVAbidrag . Där finns både borsttvätt och toatömning. Stocksunds båtklubb betalar tvättning för sina medlemmar.

25 Att vara en del av lösningen
Den process som nu sker, att fler och fler prövar på alternativa metoder för att hålla båtbotten ren, kommer inte ske över en natt. Men du kan vara en del av lösningen. Här är några exempel på hur

26 Hur kan du hjälpa till att öka användningen av giftfria metoder:
Visa att det går Ta med dig broschyrer och ställ på din båtklubb, din båtbutik, din fiskebutik. Beställ hos Naturskyddsföreningen Visa denna digitala presentation Sprid info digitalt Tipsa om och Havtulpanvarningen (i Östersjön) Bidra till den förändring du önskar se på din båtklubb/i din samfällighet och öka tillgängligheten till giftfria och billiga metoder Visa att det går och berätta för andra. Ta med dig broschyrer och ställ på din båtklubb, din båtbutik, din fiskebutik. Går också att beställa hos Naturskyddsföreningen. Visa gärna denna digitala presentation på din båtklubb Sprid info digitalt genom tex Facebook Tipsa om och Havtulpanvarningen (i Östersjön) Bidra till den förändring du önskar se på din båtklubb/i din samfällighet och öka tillgängligheten till giftfria och billiga metoder 26

27 Vilka är era lösningar? Ta gärna en stund och fundera på vilka lösningar som skulle kunna fungera för er båtklubb eller samfällighet. Sitt gärna i mindre grupper och redogör sedan för varandra era bästa idéer.


Ladda ner ppt "Ren båtbotten utan gift"

Liknande presentationer


Google-annonser