Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämnens olika faser. Aggregationsformer  Ämnen förekommer normalt i tre olika aggregationsformer:  Fasta ämnen  Vätskor  Gaser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämnens olika faser. Aggregationsformer  Ämnen förekommer normalt i tre olika aggregationsformer:  Fasta ämnen  Vätskor  Gaser."— Presentationens avskrift:

1 Ämnens olika faser

2 Aggregationsformer  Ämnen förekommer normalt i tre olika aggregationsformer:  Fasta ämnen  Vätskor  Gaser

3 Aggregationsändringar  Genom att förändra temperatur eller tryck kan man få ett ämne att övergå från en aggregationsform till en annan.

4 Hur ser det ut för vatten?  Vad är bubblorna i det kokande vattnet för något?

5 Kemisk reaktion  Ämnen kan också ändras genom kemisk reaktion  Nya ämnen bildas  Kan gå mycket snabbt - explosioner  Andra tar längre tid – järn som rostar  Avger energi (värme) eller behöver energi (värme)

6 Ett exempel från boken  Järn + svavel + värme järnsulfid  Fe + S FeS Reaktionsformel

7 Viktig regel! Materia kan förändras men aldrig förbrukas – atomerna försvinner aldrig!

8 Atomens uppbyggnad  Atomkärna(+)  Innehåller Protoner (+)  Neutroner (neutrala)  Elektroner (-)  Atomen är neutral!

9 Joner  När vissa atomer kommer nära andra atomer bildas joner  Då lämnar atomen ifrån sig elektroner eller tar upp elektroner från det andra ämnets atomer  Balansen förändras och jonen är + eller - laddad

10 Exempel  När Na – Natrium och Cl – klor reagerar med varandra avger Na 1 elektron och blir + laddad  Samtidigt tar Cl upp elektronen och blir – laddad  Tillsammans blir det en neutral molekyl NaCl

11 Uppgift – Vad innehåller flaskan?  I flaskorna finns olika ämnen instängda. Bestäm vad de innehåller: 1. Grundämne eller kemisk förening? 2. Gas, vätska eller fast ämne?


Ladda ner ppt "Ämnens olika faser. Aggregationsformer  Ämnen förekommer normalt i tre olika aggregationsformer:  Fasta ämnen  Vätskor  Gaser."

Liknande presentationer


Google-annonser