Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämnens olika faser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämnens olika faser."— Presentationens avskrift:

1 Ämnens olika faser

2 Aggregationsformer Ämnen förekommer normalt i tre olika aggregationsformer: Fasta ämnen Vätskor Gaser

3 Aggregationsändringar
Genom att förändra temperatur eller tryck kan man få ett ämne att övergå från en aggregationsform till en annan.

4 Hur ser det ut för vatten?
Vad är bubblorna i det kokande vattnet för något?

5 Kemisk reaktion Ämnen kan också ändras genom kemisk reaktion
Nya ämnen bildas Kan gå mycket snabbt - explosioner Andra tar längre tid – järn som rostar Avger energi (värme) eller behöver energi (värme)

6 Ett exempel från boken Järn + svavel + värme järnsulfid Fe + S FeS
Reaktionsformel

7 Viktig regel! Materia kan förändras men aldrig förbrukas – atomerna försvinner aldrig!

8 Atomens uppbyggnad Atomkärna(+) Elektroner (-) Atomen är neutral!
Innehåller Protoner (+) Neutroner (neutrala) Elektroner (-) Atomen är neutral! En atom består av en positivt laddad atomkärna. Runt atomkärnan finns en eller flera negativt laddade elektroner. Atomkärnans positiva laddning och elektronernas negativa laddning tar ut varandra, vilket gör att atomen i sin helhet är neutral.

9 Joner När vissa atomer kommer nära andra atomer bildas joner
Då lämnar atomen ifrån sig elektroner eller tar upp elektroner från det andra ämnets atomer Balansen förändras och jonen är + eller - laddad

10 Exempel När Na – Natrium och Cl – klor reagerar med varandra avger Na 1 elektron och blir + laddad Samtidigt tar Cl upp elektronen och blir – laddad Tillsammans blir det en neutral molekyl NaCl

11 Uppgift – Vad innehåller flaskan?
I flaskorna finns olika ämnen instängda. Bestäm vad de innehåller: Grundämne eller kemisk förening? Gas, vätska eller fast ämne?


Ladda ner ppt "Ämnens olika faser."

Liknande presentationer


Google-annonser