Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Current and forthcoming calls - Department of Computer Science and Electrical Engineering FP7 calls FP7 Cooperation – ICT Call 6 Deadline: 13 April 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Current and forthcoming calls - Department of Computer Science and Electrical Engineering FP7 calls FP7 Cooperation – ICT Call 6 Deadline: 13 April 2010."— Presentationens avskrift:

1 Current and forthcoming calls - Department of Computer Science and Electrical Engineering FP7 calls FP7 Cooperation – ICT Call 6 Deadline: 13 April 2010 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=297 FP7 Ideas (ERC) – Advanced grants Deadline: 24 February 2010 (Physical Sciences and Engineering) http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=293 FP7 People (Marie Curie) – COFUND Deadline: 18 February 2010 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=246 FP7 People (Marie Curie) – IRSES Deadline: 25 March 2010 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=245 FP7 People (Marie Curie) – Reintegration grants Deadline: 7 September 2010 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=250 FP7 People (Marie Curie) – IAPP ”The intention is to adopt the 2011 work programme in mid-2010 and publish calls as early as possible thereafter” (according to WP People 2010). FP7 People (Marie Curie) – ITN “The next ITN call will probably be opened at the end of 2010, with a closing date early 2011” (information is preliminary)

2 EU structural funds calls European Regional Development Fund Deadline: 4 March 2010 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/euprogram/ovrenorrland/ansokningsomgangovrenorrland.4.21099e4211fdba8c87b800037380.html Northern Periphery Programme Deadline: 24 March 2010 http://www.northernperiphery.eu/en/content/show/&tid=210 ENPI Kolarctic Deadline: 9 April 2010 http://www.kolarcticenpi.info/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=30 Interreg IVA Nord Dealine: 3 May 2010 http://www.interregnord.com/sv/ansoekningsomgaangar.aspx

3 National calls Vinnova – Säkerhetslösningar med IKT Sista ansökningsdag: 24 februari 2010 http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/Tvarprogram/Sakerhet/S-IKT%20Utlysningstext%20091218.pdf Ambient Assisted Living (AAL) Joint Programme (i Sverige representerat av Vinnova) Information: Det övergripande syftet med AAL är att förbättra livskvaliteten för Europas äldre människor i boendet och i vardagen med stöd av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Planerad nästa ansökningsomgång: Ansökningsomgången för 2009 sköts upp och nästa utlysning förväntas komma i februari 2010 (enligt Vinnova) http://www.vinnova.se/Verksamhet/Tvargaende-verksamhet/Ambient-Assisted-Living-/ http://www.aal-europe.eu/calls Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) – Öppen utlysning av forskningsmedel 2010 Information: MSB finansierar behovsmotiverad forskning som är av betydelse för utvecklingen av samhällets skydd och beredskap. De utlysta medlen avser projekt som löper under 3 år. Ca 45 Mkr över tre år avsätts inom ramen för denna utlysning. Bidragen kan uppgå till max 3Mkr/år. Forskningsämnen: - Risker, hot och sårbarheter (bl.a. informationssäkerhet) - Hantering och förmåga (bl.a. kriskommunikation, lägesbild, utrustning) - Sociala aspekter – människor i samspel Sista ansökningsdag: 10 mars 2010 http://www.msb.se/sv/Om-MSB/Forskning/Utlysningar/Oppen-utlysning/


Ladda ner ppt "Current and forthcoming calls - Department of Computer Science and Electrical Engineering FP7 calls FP7 Cooperation – ICT Call 6 Deadline: 13 April 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser