Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Current and forthcoming calls - Department of Computer Science and Electrical Engineering FP7 calls FP7 Cooperation – ICT Call 6 Deadline: 13 April 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Current and forthcoming calls - Department of Computer Science and Electrical Engineering FP7 calls FP7 Cooperation – ICT Call 6 Deadline: 13 April 2010."— Presentationens avskrift:

1 Current and forthcoming calls - Department of Computer Science and Electrical Engineering FP7 calls FP7 Cooperation – ICT Call 6 Deadline: 13 April FP7 Ideas (ERC) – Advanced grants Deadline: 24 February 2010 (Physical Sciences and Engineering) FP7 People (Marie Curie) – COFUND Deadline: 18 February FP7 People (Marie Curie) – IRSES Deadline: 25 March FP7 People (Marie Curie) – Reintegration grants Deadline: 7 September FP7 People (Marie Curie) – IAPP ”The intention is to adopt the 2011 work programme in mid-2010 and publish calls as early as possible thereafter” (according to WP People 2010). FP7 People (Marie Curie) – ITN “The next ITN call will probably be opened at the end of 2010, with a closing date early 2011” (information is preliminary)

2 EU structural funds calls European Regional Development Fund Deadline: 4 March Northern Periphery Programme Deadline: 24 March ENPI Kolarctic Deadline: 9 April Interreg IVA Nord Dealine: 3 May 2010

3 National calls Vinnova – Säkerhetslösningar med IKT Sista ansökningsdag: 24 februari Ambient Assisted Living (AAL) Joint Programme (i Sverige representerat av Vinnova) Information: Det övergripande syftet med AAL är att förbättra livskvaliteten för Europas äldre människor i boendet och i vardagen med stöd av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Planerad nästa ansökningsomgång: Ansökningsomgången för 2009 sköts upp och nästa utlysning förväntas komma i februari 2010 (enligt Vinnova) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) – Öppen utlysning av forskningsmedel 2010 Information: MSB finansierar behovsmotiverad forskning som är av betydelse för utvecklingen av samhällets skydd och beredskap. De utlysta medlen avser projekt som löper under 3 år. Ca 45 Mkr över tre år avsätts inom ramen för denna utlysning. Bidragen kan uppgå till max 3Mkr/år. Forskningsämnen: - Risker, hot och sårbarheter (bl.a. informationssäkerhet) - Hantering och förmåga (bl.a. kriskommunikation, lägesbild, utrustning) - Sociala aspekter – människor i samspel Sista ansökningsdag: 10 mars 2010


Ladda ner ppt "Current and forthcoming calls - Department of Computer Science and Electrical Engineering FP7 calls FP7 Cooperation – ICT Call 6 Deadline: 13 April 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser