Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 19 december 2008 Urban Hansson Brusewitz.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 19 december 2008 Urban Hansson Brusewitz."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 19 december 2008 Urban Hansson Brusewitz

2 Prognosen i sammandrag (oktober inom parentes) Procent 200820092010 BNP0,8 (1,2)-0,9 (-0,1) 1,9 (2,2) Sysselsättning1,0 (1,0)-2,0 (-1,5)-1,1 (-0,6) KPIF2,7 (2,8)1,1 (2,1) 0,7 (1,6) Reporänta 1 2,0 (3,25) 1,0 (2,0) Offentligt finansiellt sparande 2 2,2 -1,3 -2,5 1 Vid årets slut 2 Procent av BNP.

3 TED-spread, Sverige Procentenheter, månadsvärden

4 KONJUNKTURLÄGET 19 december 2008 Urban Hansson Brusewitz Internationell konjunkturutveckling

5 BNP i världen och OECD Årlig procentuell förändring

6 Inköpschefsindex, tillverkningsindustrin, i USA och euroområdet Index, månadsvärden

7 Konsumentförtroende i USA och euroområdet Index 1985=100 respektive nettotal

8 Sysselsättningsförändring i USA Tusental, månadsvärden

9 Styrräntor Procent, dagsvärden

10 KONJUNKTURLÄGET 19 december 2008 Urban Hansson Brusewitz Svensk ekonomi

11 Barometerindikatorn och BNP till marknadspris Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden

12 Hushållens förtroendeindikator (CCI) Nettotal, månadsvärden

13 Konfidensindikator, tillverkningsindustrin Nettotal, säsongrensade månadsvärden

14 Konfidensindikatorer, tjänstebranscher Nettotal, säsongrensade månadsvärden

15 Världsmarknadstillväxt och export Årlig procentuell förändring

16 Hushållens reala disponibla inkomster och konsumtion Årlig procentuell förändring

17 Olika mått på sparande Andel av disponibel inkomst, procent

18 Industrins investeringar Miljarder kronor, fasta priser, säsongrensade kvartalvärden

19 Bostadsinvesteringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

20 Försörjningsbalans Procentuell förändring, fasta priser 2007200820092010 BNP2,50,8-0,91,9 BNP, kalenderkorrigerad2,70,5-0,81,6 Hushållens konsumtionsutgifter 3,00,90,42,6 Offentliga konsumtionsutgifter 0,40,91,11,8 Fasta bruttoinvesteringar7,53,8-5,80,1 Lagerinvesteringar0,8-0,3-0,5-0,1 Export5,72,8-1,34,0 Import9,43,7-2,24,1

21 Varsel om uppsägning Tusental, månadsvärden

22 Produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring

23 Sysselsatta Årlig procentuell förändring

24 Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

25 Timlön i hela ekonomin Årlig procentuell förändring

26 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

27 KONJUNKTURLÄGET 19 december 2008 Urban Hansson Brusewitz Ekonomisk politik

28 Reporäntan i Sverige Procent, dagsvärden

29 Förändring i konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av potentiell BNP

30 BNP gap Procent av potentiell BNP, säsongrensade kvartalsvärden

31 Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

32 Konjunkturläget 19 december 2008 Huvudbudskap Svensk ekonomi i recession Lågkonjunkturen bottnar först i slutet av 2010 Arbetslösheten stiger till 9 procent Inflationen faller tillbaka snabbt Kraftfullt expansiv ekonomisk politik bromsar konjunkturnedgången:  Riksbanken sänker räntan till 1 procent  Nya finanspolitiska stimulanser (7 mdkr 2009, ytterligare 50 mdkr 2010) innebär att finanspolitiken blir expansiv även 2010


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 19 december 2008 Urban Hansson Brusewitz."

Liknande presentationer


Google-annonser