Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 FKG november 2014 Elmia. 2 November 2014 Vägvisaren + Lönsamhetsstudien Elmia November 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 FKG november 2014 Elmia. 2 November 2014 Vägvisaren + Lönsamhetsstudien Elmia November 2014."— Presentationens avskrift:

1 1 1 FKG november 2014 Elmia

2 2 November 2014 Vägvisaren + Lönsamhetsstudien Elmia November 2014

3 3 3 Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda

4 4 Det finns nästan 1000 fordonsleverantörer i Sverige, varav 90% är tillverkande. Rörelseresultatet ökade med 13 %. Småland / Östra Sverige 27% Södra Sverige 14 % Mälardalen 22% Norra och mellersta Sverige 13 % Västra Sverige 24% Metall är den dominerande branschgruppen Fordonsleverantörerna är utspridda över hela Sverige 2013 sysselsatte fordonsleverantörerna 82 400 personer och omsatte 158 mdkr med ett rörelseresultat på 6,7 mdkr (5,9 *) * Föregående år

5 5 Fordonsleverantörerna i Sverige omsätter tillsammans 158 miljarder kronor (2013) Branschgruppen ”Kompletta moduler och system” står för den största andelen av omsättningen * Föregående år

6 6 Små- och mikrobolagen står tillsammans för över 70% av totala antalet fordonsleverantörer Omsättning 2013 (exponentiellt ökande intervall) Antal bolag 7 mdkr 20 mkr 500 mkr 100 mkr Det finns en bred bas av mikroföretag som omsätter mindre än 20 mkr. I intervallet 20 - 25 mkr ser vi en brytpunkt med färre leverantörer Mikro Små Medelstora Stora 417 leverantörer 284 leverantörer 191 leverantörer 72 leverantörer I kategorin Stora leverantörer finns en stor spridning i omsättning (0,5 - 7,3 mdkr). Det är endast fyra leverantörer som omsätter över 3 mdkr inom fordonsindustrin

7 7 Tillväxt hos stora och medelstora, 263 st Rörelseresultat 20122013Differens Stora leverantörer > 500 mkr3 661 9984 025 31410% Medelstora leverantörer 100-500 mkr1 560 6222 001 11928% Små leverantörer 20-100 mkr641 138602 437-6% Mikroleverantörer > 20 mkr78 90875 936-4% Totalt5 942 6676 704 80613% ”Tillväxtmöjlighet” hos 701 leverantörer

8 8 8 69% Det är den tunga fordonsindustrin som drar

9 9 De flesta leverantörerna levererar komponenter till främst lastbilar och bussar De flesta leverantörerna levererar främst till den tunga sidan Personbilarnas andel har ökat något sedan våren 2013 Ökad specialiserings- trend? Allt färre leverantörer levererar till både tunga och lätta sidan 9

10 10 Majoriteten av leverantörerna hade en positiv lönsamhet trots en negativ tillväxt = Branschens genomsnitt 57% av leverantörerna hade en negativ tillväxt 2012-2013 77% av företagen hade trots den minskade omsättningen ett positivt rörelseresultat 2013 = Branschens genomsnitt fg. år 0

11 11 Leverantörer i Småland/östra Sverige tycks ha klarat sig bättre än övriga regioner Omsättningstillväxt Storlek på cirkel visar total omsättning i regionen Klarat sig sämre 20132012 Klarat sig bättre Vinstmarginal

12 12 Medelstora leverantörer tycks visserligen ha klarat sig bäst men har fortfarande ingen tillväxt Vinstmarginal Omsättningstillväxt Storlek på cirkel visar total omsättning i intervallet Klarat sig sämre 20132012 Klarat sig bättre

13 13 Teknik- och tjänsteföretag utmärker sig som den enda branschgruppen med positiv omsättningstillväxt Omsättningstillväxt Storlek på cirkel visar total omsättning för branschgruppen Klarat sig sämre 20132012 Klarat sig bättre Vinstmarginal

14 14 Var fjärde leverantör ligger i farozonen då de har både osunt låg soliditet och likviditet Riktvärde >30% Riktvärde >100% 17 % kan få problem med kortsiktig finansiering trots stabil soliditet 25% har osunt låg soliditet och likviditet = Branschens genomsnitt = Branschens genomsnitt fg. år 0

15 15 Leverantörerna ger i snitt 27 dagars ”räntefritt lån” till sina kunder i och med de ofördelaktiga kredittiderna 28 dagar 24 dagar 23 dagar 25 dagar 27 dagar De senaste tre åren har differensen i kredittider ökat med i snitt 4 dagar

16 16 Omsättningen har ökat under de senaste åren samtidigt som antalet anställda har varit relativt konstant Årlig tillväxt = 5,2% Det ökade gapet indikerar produktivitetförbättring ar under de senaste 5 åren Årlig tillväxt = - 0,9%

17 17 Efter Sverige och EU är Brasilien en av fordonsleverantörernas viktigaste marknader

18 18 Produktivitetsförbättringar är fortsatt högsta prioritet för de flesta leverantörer 18

19 19 En majoritet av leverantörerna bedömer sina egna möjligheter att konkurrera internationellt som goda eller mycket goda 19 74%

20 20 Något fler leverantörer tror nu att personalstyrkan i Sverige kommer att minska under det kommande året Sett över hela fordonsleverantörsbranschen kommer personalstyrkan troligen att minska något under det kommande året. 20

21 21 Jämfört med i våras bedömer färre leverantörer att omsättningen i Sverige ökar under det kommande året 21 Över 70 procent av leverantörerna tror att omsättningen i Sverige kommer att vara oförändrad eller öka under det kommande året. De som tror att omsättningen kommer att minska har dock ökat.

22 22 Över hälften av leverantörerna bedömer att omsättningen utanför Sverige kommer att öka under det kommande året 22 Något fler leverantörer tror att omsättningen kommer att öka utanför Sverige. Andelen leverantörer som tror att omsättningen kommer att minska har dock ökat något mer. Not. Nitton procent av tillfrågade leverantörer uppger att de inte har någon omsättning till fordonsindustrin utomlands (dessa är exkluderade ovan)

23 23 Något mindre optimistiskt kring framtiden i Sverige 23

24 24 Avslagen optimism kring framtiden i Sverige

25 25 Baserat på senaste halvårsresultatet säger de flesta leverantörerna att försäljning och vinstmarginal förbättrats 25 Utfall av leverantörernas senaste halvårsresultat 2014, jämfört med föregående räkenskapsår

26 26 Mellan 2012 och 2013 hade 57% av leverantörerna en negativ tillväxt. Fordonsbranschen är cyklisk och utvecklingen måste därför betraktas i ett längre tidsperspektiv 145 200 2008200520092011 125 129 179 Studiens omfattning Efter en toppnotering 2008, tappade branschen över 40% av omsättningen på ett år 2003-2008 var en bra period, där fordonsleverantörerna växte med nästan 10% per år Enligt ”Vägvisaren” i oktober 2014, tror nästan 70% av leverantörerna att omsättningen i Sverige och utomlands kommer att vara oförändrad eller öka det kommande året 2013 Branschens totala omsättning i ett 10-års perspektiv (mdkr) 2003 Prognos 200420062007201020122014 161 158

27 27 Språkrör för branschen - LOBBYING Skapa möjligheter nationellt och Internationellt - MÖTESPLATSER Seminarier och studier - KOMPETENSUTVECKLING SUPPORT FKG – vilka är vi Läs mer i lilla foldern 370 medlemsföretag

28 28

29 29

30 30

31 31 Stora Leverantörsdagen – 450 besökare 2014!

32 32 Global = tillväxt och mycket mer 32 Go Global Mexiko Iran Indonesien 2015

33 33 Seminarier för att lära mer….. Lättvikt Strategier Juridik … www.fkg.se

34 34 FKGs lönsamhetsanalys 2014 Branschens totala omsättning fortsatte att minska –Totala omsättning sjönk till 158 mdkr (-2,4%) –Vinstmarginalen ökade till 4,3 % (+0,6) –Antalet anställda oförändrat på 82 400 –Prognos från ”Vägvisaren”: 2014 troligen något bättre än 2013. Trots minskad optimism, tror över tre fjärdedelar av leverantörerna i oktober 2014 att omsättningen kommer att vara oförändrad eller öka under det kommande året. Hälften av leverantörerna hade negativ tillväxt (57 %) men det finns även positiva signaler –Flera regioner ökade vinstmarginalerna, men leverantörer i Småland/östra Sverige hade även positiv omsättningstillväxt (5%) –Medelstora företag klarade sig bättre med oförändrad omsättning och ökad vinstmarginal (1,1%) –Teknik- och tjänsteföretag hade positiv omsättningstillväxt (9%) jämfört med tillverkande leverantörer Vart fjärde bolag har fortfarande osunt låg soliditet och likviditet –Under 2013 har 10 leverantörer gått i konkurs/likviderats –Problemet att leverantörerna får agerar ”bank” åt sina oftast betydligt större kunder kvarstår: Kreditvillkoren har försämrats med 2 dagar det senaste året 1 2 3

35 35

36 36 Del av total omsättning (%) Stora Antal Bolag De stora och medelstora bolagen står tillsammans för närmare 90% av den totala omsättningen Grupp (% av oms)OmsättningAntal bolag% av bolag Stora (61%)>500 mkr728% Medelstora (28%)100 - 500 mkr19120% Små (9%)20 - 100 mkr28429% Mikro (2%)<20 mkr41743% Total:964100% MedelstoraSmåMikro Ca 90% är SME

37 37 Leverantörer som gått i konkurs eller likviderats under 2013 BolagBranschgruppGeografiskt kluster Tidigare Omsättning Tidigare Antal anställda Aktiebolaget Noco-StolarKompletta moduler och systemVästra56 67645 Aktiebolaget Sannarps Mekaniska VerkstadMetallSödra/Östra2 5414 Arkivator ABKompletta moduler och systemVästra707 193322 Digital Audio Video Elektronik i Storfors ABElektronik och ITNorra/Mellersta7 69714 Hugos Kaross & Inredning AktiebolagKompletta moduler och systemSmåland5 8045 Industriell Plåtproduktion ABMetallVästra48 31833 Lacko i Anderstorp AktiebolagKemi och råmaterialSmåland5 57010 Nocado Scandinavia AktiebolagMetallMälardalen24 16112 WEIGL Transmission Plant ABKompletta moduler och systemVästra120 59562 Westberga Industri AktiebolagKompletta moduler och systemMälardalen37 17640 1 015 731547

38 38

39 39 Kort om studien http://www.fkg.se/aktuellt/press/http://www.fkg.se/aktuellt/press/ FKGs årliga lönsamhetsanalys FKG gör årligen en lönsamhetsanalys av de svenska fordonsleverantörernas ekonomiska utveckling. Årets lönsamhetsanalys avser utvecklingen 2013 och har tagits fram av Inspirico AB och Cavendi AB på uppdrag av Fordonskomponentgruppen (FKG). Data har samlats in av Handels Consulting Analysen omfattar knappt 1000 företag som idag är leverantörer till fordonsindustrin. De finansiella uppgifterna baseras på leverantörernas inrapporterade årsredovisningar perioden 2009 till 2013 och är hämtade via informationsleverantören Retriever (www.retriever.se)www.retriever.se I de fall där större företag endast har en andel av sin omsättning till fordonsindustrin har Handels Consulting tagit fram en andelsprocent i samarbete med nyckelpersoner på företagen för att vikta uppgifterna Vägvisaren Vägvisaren är FKGs ”barometer”, som genomförs två gånger per år. Denna enkät skickas ut till fordonsleverantörerna i FKGs databas med en omsättning över 20 mnkr. Undersökningen görs i samarbete med det oberoende undersökningsföretaget CMA Research. Svarsfrekvensen i oktober 2014 var 28%. 39


Ladda ner ppt "1 1 FKG november 2014 Elmia. 2 November 2014 Vägvisaren + Lönsamhetsstudien Elmia November 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser