Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."— Presentationens avskrift:

1 Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

2 Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade månadsvärden

3 Konsumentförtroende i USA, euroområdet och Sverige Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

4 Styrräntor Procent, dagsvärden

5 Hushållens konsumtion, real disponibel inkomst och sparkvot Procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst

6 BNP-gap, KPIF och reporänta Procent respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

7 Sysselsatta och sysselsättningsgrad Miljoner respektive procent av befolkningen 15–74 år, säsongsrensade kvartalsvärden

8 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

9 Inflationsförväntningar Procent, kvartalsvärden

10 Kronans effektiva växelkurs – KIX Index 1992-11-18=100, månadsvärden

11 Offentliga sektorns faktiska och strukturella finansiella sparande Procent av BNP respektive potentiell BNP

12 BNP Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

13 Kronans effektiva växelkurs – KIX Index 1992-11-18=100, månadsvärden

14 Reporäntan i Sverige Procent, dagsvärden


Ladda ner ppt "Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser