Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Heliga kvarten Hemsidor Poolen Datorer Mini-verkstan Schema – närtid / läxor (projektorganisation 7/10) Övrigt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Heliga kvarten Hemsidor Poolen Datorer Mini-verkstan Schema – närtid / läxor (projektorganisation 7/10) Övrigt."— Presentationens avskrift:

1 1 Heliga kvarten Hemsidor Poolen Datorer Mini-verkstan Schema – närtid / läxor (projektorganisation 7/10) Övrigt

2 2 Kursmateriel Personlig projektpärm Personligt projektblock - logga tid och eget arbete - dokumentera viktiga beslut och överenskommelser - gör noteringar från telefonsamtal etc - gör löpande minnesnoteringar om eget och andras arbete Miniprojekthandboken (frivilligt) OH-presentationer Projektdokument

3 3 Nyckel till framgång Ansvar Om inte du gör din del av jobbet, vem gör det då? Planering I genomsnitt 12 h/vecka hela året. Planera för det och se till att du får uppgifter i motsvarande omfattning. Kommunikation -När och hur mycket planerar du att arbeta? -Vem behöver information från dig, när och på vilket format? -Undvik missförstånd och irritation genom att tydligt förmedla vad du gör, dina resultat och/eller slutsatser

4 4 Examination Mäta individuella prestationer i en gruppmiljö är svårt …men vi tror vi vet hur man gör Kursledningen ansvarar för en betygsättning som relaterar till kursmålen Ni bidrar genom att: -samla bevis på egna och andras insatser (”portfolios” – dokument på hemsida, ansvarstagande, hårdvara, initiativ, stöd, mm) -redogöra för vad ni har gjort under projektet -bedöma egna prestationer -bedöma och ge feedback på andras prestationer

5 5 Examination För betyg A krävs ovanstående samt -att man utmärkt sig inom flera ovanstående arbetsområden och mål -att man i visat särskilt personligt engagemang, ansvarstagande och initiativ för projektet och arbetet i gruppen … För betyg C krävs ovanstående samt -att man arbetat med flertalet av kategorierna analys, praktiskt arbete, administration och kommunikation -att man i visat initiativ och tagit personligt ansvar i kursen … För betyg E krävs -att man aktivt deltagit vid kursgemensamma aktiviteter, seminarier och möten -att man deltagit i kursgemensamma övningar läst och svarat på e-post från kursledningen samt lämnat in kursgemensamma uppgifter i tid -att man ägnat kursen en total arbetsinsats motsvarande 20 hp -att man visat att man signifikant närmat sig kursmålen

6 6

7 7 Ur 2008 års Preliminära designrapport: Tidsplaneringen blev inaktuell tidigt, men har successivt uppdaterats och har gått från att innehålla aktiviteter på två till tre veckor och för flera personer till att innehålla veckolånga aktiviteter för en person, vilket ökat produktiviteten avsevärt.

8 8 Att lösa en uppgift

9 9 Uppgiften - Problemet Ett problem bryts ned i deluppgifter utan överlapp eller glapp: Problem MålVerklighet

10 10 Uppgifter är ofta kort formulerade Tänk utanför den formulerade uppgiften Sök kontaktytor Sök överlapp Sätt dig in i uppdragsgivarens situation Upplys projektet om ev formuleringsfel, överlapp och hål Ifrågasätt indata Meddela (i tid) projektet om dina behov av indata Ändra inget utan att inkludera konsekvenserna –> Omförhandla.

11 11 Vi frågade i en annan kurs: Läraren - När vill ni ha deadline för rapportinlämningen? Student A - Vad sägs om 1 november Student B - Nää, då har vi mycket annat, kan vi inte säga 15 oktober? …

12 12 Mänskligt… 100% 0% Ångest Arbete Skär bort dötiden Deadline Tid

13 13 Planera jobbet Planera din tid –Börja genast (- varför inte minska ångesten?) –Lägg in reservtid –Lägg in egna avstämningspunkter (“kilometerstolpar”) –Inköp kan orsaka enorma förseningar! –Behåll initiativet vid beroende “Förtroende är bra - kontroll är bättre” Planera ditt arbete –Påbörja rapporten tidigt –Identifiera kritiska moment –Anskaffning är svårt –Handgripligheter tar mycket tid (särskilt om man inte är van eller har planerat dåligt!)

14 14 Arbetsgång Tag emot din uppgift (ofta kortfattad och luddig) Formulera din uppgift mer i detalj (och kommunicera detta) –Vad är problemet och vad förväntas du göra? –När ska resultat levereras? –Hur ska resultat levereras? – Vilka är projektets behov? –Identifiera gränsytor mot andra –Stäm av med din handledare Lös uppgiften –Välj metod –Lös det som är nödvändigt först, eventellt lull-lull senare –Använd alla tillgängliga hjälpmedel

15 15 Arbetsgång, forts. Verifiera –Funktion –Gränsytor Leverera –Gör klart jobbet –Be någon kollega som inte varit inblandad läsa och kommentera –Åtgärda granskarens synpunkter –Presentera Reflektera/utvärdera Det ligger i din uppgift att till nytta för projektet –tolka resultaten –peka på konsekvenser –föreslå lösningar Fortsätt bevaka relevansen i dina resultat Det är inte sannolikt att någon annan än du kommer ihåg det du rapporterat om några månader. -> Du måste göra det!

16 16 Lös uppgiften - våga fatta beslut Vi påstår: Studenter är vana att svara på en entydigt konkret ställd fråga Studenter är ovana att 1: avsluta analysen och 2: dra slutsatser vilka skall leda till 3: beslut och 4: handling

17 17 Välj rätt metod “Servett och blyerts” ger ofta rimlighet inom 50% till låg kostnad Standardmetoder ger ofta svaret inom 90-95% till rimlig kostnad Förfinad datoranalys (FEM, CFD etc) ger sista 5-10% till i princip obegränsad kostnad ------------ Reflektera tidigt över: Vilken nivå skall jag lägga mig på?


Ladda ner ppt "1 Heliga kvarten Hemsidor Poolen Datorer Mini-verkstan Schema – närtid / läxor (projektorganisation 7/10) Övrigt."

Liknande presentationer


Google-annonser