Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sustainable Business Mälardalen Aktuellt projekt: Landsbygdsutvecklingsprogram för hållbar turism ”Hållbart Konsumtionslandskap – för Upplevelse och Rekreation”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sustainable Business Mälardalen Aktuellt projekt: Landsbygdsutvecklingsprogram för hållbar turism ”Hållbart Konsumtionslandskap – för Upplevelse och Rekreation”"— Presentationens avskrift:

1 Sustainable Business Mälardalen Aktuellt projekt: Landsbygdsutvecklingsprogram för hållbar turism ”Hållbart Konsumtionslandskap – för Upplevelse och Rekreation”

2 Hållbart Konsumtionslandskap – för Upplevelse och Rekreation Projektidé Vägen till näringslivsutveckling på landsbygden, hållbar verksamhet och hållbar tillväxt går genom det lönsamma företaget Utveckla nya företag (entreprenörskap) Utveckla befintliga företag (intraprenörskap) Utveckla nya och fler upplevelser samt rekreationsmöjligheter på landsbygden Fokusera på att stärka länets attraktionskraft Genom kommersiell samverkan mellan turismföretag inom länet, mellan län och internationellt

3 Hållbart Konsumtionslandskap – för Upplevelse och Rekreation Syfte Utveckla lönsamma företag – nya som befintliga Integrera hållbarhetsperspektivet Genom detta uppnår vi ett hållbart konsumtionslandskap Upplevelser för besökare Rekreationsmöjligheter för boende i närområdet Målgrupper Entreprenörer och potentiella företagare på landsbygden Företagare med verksamhet i turismnäringen Nätverk av företagare ”Nätverk” av företag – geografisk inriktning Hallstahammar o Surahammar utefter Strömsholms kanal Köping o Skinnskatteberg utefter Hedströmmen

4 Hållbart Konsumtionslandskap – för Upplevelse och Rekreation Projektets mål Att stötta lokala och innovativa turismsatsningar, särskilt med bas i natur- och kulturarvet Att utöka mottagningskapaciteten med fler bäddar, matserveringar och upplevelser Att underlätta marknadsföringen av länets turistiska destinationer Att öka utbudet och tillgängligheten för turistiska besöksmål Att skapa varaktiga och konkurrenskraftiga komplement till lantbruket Att de angreppssätt och metoder som utvecklas i projektet ska kunna spridas till fler företag inom länet Att verka för jämställdhet, mångfald, tillgänglighet samt ungdomars möjligheter att verka på landsbygden Övergripande mål Tillsammans med idag verksamma turismentreprenörer samt ett antal potentiella staka ut vägen för ett framgångsrikt företagande Med en klar Affärsidé, Strategi, Målsättning mot utvalda Målgrupper med en Kvalitetsinriktad verksamhet

5 Hållbart Konsumtionslandskap – för Upplevelse och Rekreation Vårt önskemål – att ni vill delta! Att nätverket Älgmark Malingsbo-Kloten deltar Att befintliga företagare i nätverket deltar Att potentiella företagare deltar Vi behöver i ansökan ange Företag och namn på deltagare Åldersfördelning på deltagare Uppdelning på kön, antal under 25, antal mellan 25-40 samt antal över 40 år Antal med utländsk bakgrund Er insats – tid och inställning! Vi skapar möjlighet och utrymme till utveckling Ni står för utvecklingen


Ladda ner ppt "Sustainable Business Mälardalen Aktuellt projekt: Landsbygdsutvecklingsprogram för hållbar turism ”Hållbart Konsumtionslandskap – för Upplevelse och Rekreation”"

Liknande presentationer


Google-annonser