Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Media Krönikör/ proffstyckare ”Proffspedagog”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Media Krönikör/ proffstyckare ”Proffspedagog”"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Media Krönikör/ proffstyckare ”Proffspedagog”
”Världen styrs av matematiker…” SKOLMINISTER Chefredaktör ”Ett sundhetstecken att svenska elever inte gillar matte” Björklund storsatsar på matte i skolan Professor i pedagogik ”Försvaga matematikens ställning!” ”Skyll inte resultaten på mattelärarna” ”Björklunds idéer var framgångsrika redan på 80-talet” ”Satsa medvetet på matematik”

2 Dagordning 29 sept 2011 Skolinspektionen – ny rapport
NP- hur gick det 2010 och 2011? I huvudet på en matematikutvecklare ”Som man ropar i skogen får man svar” Tallinjen, kan den prata? Varför inte bli kompis med en känguru Spaning/ debatt Boktips/ Länktips På jakt efter förmågor – en arbetsmodell Gemensam matematikaktivitet? Nästa träff

3 Närmare 20 procent av skolorna klarar inte anpassningen till eleverna
15 september 2011 Närmare 20 procent av skolorna klarar inte anpassningen till eleverna De mest allvarliga bristerna i dagens skola gäller bland annat anpassningen av undervisningen efter elevernas förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter. Var femte grundskola och var tionde gymnasieskola utformar inte undervisningen med tillräcklig hänsyn till eleverna. Det framkommer i en rapport, Olika elever – samma undervisning, som Skolinspektionen i dag lämnar till regeringen.

4 Vanliga bristområden i grundskolan 2010
Anpassning och särskilt stöd Undervisning i förhållande till målen Arbete mot kränkande behandling Rektors ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete

5 Ämnesprov i matematik för åk 3, vt 2010
Nått kravnivån Boden Riket Prov A - Skriftliga räknemetoder 93% 84% Prov B - Räkna i huvudet 97% 94% Prov C - Tid 92% Prov D - Likheter, tallinjen och talföljder 96% Prov E - Uppdelning av tal och helheter Prov F - Area och volym 85% Prov G - Statistik, gruppuppgift* Resultaten för riket bygger på PRIM-gruppens webbinsamling av ett slumpmässigt urval på drygt 1400 elever, dels på kvalitativa analyser av ca 150 slumpvis utvalda elevarbeten.

6 Vad tyckte lärarna? Självbedömning 86
Delprov A – skriftliga räknemetoder 84 Delprov B - 94 Delprov C 92 Delprov D Delprov E 96 Delprov F 85 Delprov G 81

7 Räkna med Boden Matematik åk 3, vt 2011 Nått kravnivå Delprov 231 4
Ej nått kravnivå Ej deltagit Antal elever av delt. elever Nått kravnivån Prov A - Geometriska mönster 231 4 239 98,30% 96,6% Prov B - Jämföra, mäta massa och tid 217 17 5 92,70% 90,8% Prov C - Taluppfattning 229 97,90% 95,8% Prov D - Räkna i huvudet, pröva och välja räknesätt 3 98,70% Prov E - Matematiska problem 225 8 6 96,60% 94,1% Prov F - Skriftliga räknemetoder 98,20% Prov G - Kommunikation och begrepp, grp-uppg 233 1 99,60% 97,9% Räkna med Boden

8 Räkna med Boden Matematik åk 5, vt 2011 Delprov Nått kravnivån
Ej nått kravnivån Ej deltagit Övrigt Antal av deltag. elever Delprov A - Miniräknare, räknesätten 196 4 3 203 98,0% 95,6% Delprov B - Längd, area, skala 191 9 95,5% 94,1% Delprov C - Räknemetoder 195 8 97,5% 96,1% Delprov D - Räknemetoder 192 96,0% 94,6% Räkna med Boden

9 En tanke i huvudet på en matematikutvecklare
tallinjen känguru uppgifter

10 Har du gett någon matteuppgift som ser ut så här?
Om svaret är 100 vad kan då frågan vara? Har fröken varit på kurs?

11 ….jag menar……… antal rätta svar ofta….. 1 60 + 40 = ___ för sällan…
100 = _______

12 Var har du din tallinje? Tallinjen är den mest grundläggande och starkaste bilden av tal som finns, men eleverna får sällan resonera om vad en tallinje är. Ofta handlar det bara om att fylla i de tomma fälten i läroboken.

13 Bli kompis med en känguru!
Glöm inte denna jättereurs!

14 Spaning/ debatt Hur kan det komma sig att matematikundervisningen är allmängods i skoldebatten? Artikel – ”När hjärnan dissar kalkylerna”

15

16 Boktips Räkna med Boden 407 kr Studentlitteratur ca 348 kr
ISBN ca 348 kr NCM ISBN: ca 290 kr NCM – Nämnaren tema ISBN: Räkna med Boden

17 Länktips http://www.wolframalpha.com/ http://www.ixl.com/

18 PÅ JAKT EFTER FÖRMÅGOR Räkna med Boden

19 Kursplanedelen matematik
Syfte – vad undervisningen skall syfta till. - vilka förmågor som skall utvecklas Centralt innehåll – ”ett skafferi med matematik- innehåll” som skall behandlas Kunskapskrav – för godtagbara kunskaper i åk 3 - för betygsstegen åk 6 & 9 Syfte – varför……………….vilka förmågor….. Centralt innehåll – vad…….inom vilka områden….. Kunskapskrav – hur……….kvalitet på användningen…

20 Ur syftet för ämnet matematik
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik sam värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samban mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera ochredogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

21 Kommunikationsförmåga Resonemangsförmåga Problemlösningsförmåga
Begreppsförmåga Procedurförmåga Kommunikationsförmåga Resonemangsförmåga Problemlösningsförmåga

22

23

24

25 REPRESENTATIONER laborativa modeller skrivna symboler bilder omvärlds
situationer talade symboler

26

27

28

29

30 Strävorna                                                                                                                                                      

31

32 …..uppföljare????????????????

33 VARFÖR FINNS DET SÅ MÅNGA
1:or kl 11.11

34 Nästa träff?


Ladda ner ppt "Välkomna Media Krönikör/ proffstyckare ”Proffspedagog”"

Liknande presentationer


Google-annonser