Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krönikör/ proffstyckare Chefredaktör ”Proffspedagog” SKOLMINISTER Media Professor i pedagogik Välkomna ”Ett sundhetstecken att svenska elever inte gillar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krönikör/ proffstyckare Chefredaktör ”Proffspedagog” SKOLMINISTER Media Professor i pedagogik Välkomna ”Ett sundhetstecken att svenska elever inte gillar."— Presentationens avskrift:

1 Krönikör/ proffstyckare Chefredaktör ”Proffspedagog” SKOLMINISTER Media Professor i pedagogik Välkomna ”Ett sundhetstecken att svenska elever inte gillar matte” ”Björklunds idéer var framgångsrika redan på 80-talet” ”Satsa medvetet på matematik” ”Försvaga matematikens ställning!” ”Världen styrs av matematiker …” Björklund storsatsar på matte i skolan ”Skyll inte resultaten på mattelärarna”

2 Dagordning 29 sept 2011 Skolinspektionen – ny rapport NP- hur gick det 2010 och 2011? I huvudet på en matematikutvecklare –”Som man ropar i skogen får man svar” –Tallinjen, kan den prata? –Varför inte bli kompis med en känguru Spaning/ debatt Boktips/ Länktips På jakt efter förmågor – en arbetsmodell Gemensam matematikaktivitet? Nästa träff

3 Närmare 20 procent av skolorna klarar inte anpassningen till eleverna De mest allvarliga bristerna i dagens skola gäller bland annat anpassningen av undervisningen efter elevernas förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter. Var femte grundskola och var tionde gymnasieskola utformar inte undervisningen med tillräcklig hänsyn till eleverna. Det framkommer i en rapport, Olika elever – samma undervisning, som Skolinspektionen i dag lämnar till regeringen. 15 september 2011

4 Vanliga bristområden i grundskolan 2010 Anpassning och särskilt stöd Undervisning i förhållande till målen Arbete mot kränkande behandling Rektors ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete

5 Nått kravnivån BodenRiket Prov A - Skriftliga räknemetoder 93%84% Prov B - Räkna i huvudet 97%94% Prov C - Tid 94%92% Prov D - Likheter, tallinjen och talföljder 96%94% Prov E - Uppdelning av tal och helheter 96% Prov F - Area och volym 93%85% Prov G - Statistik, gruppuppgift* 97% Ämnesprov i matematik för åk 3, vt 2010 Resultaten för riket bygger på PRIM-gruppens webbinsamling av ett slumpmässigt urval på drygt 1400 elever, dels på kvalitativa analyser av ca 150 slumpvis utvalda elevarbeten.

6 Vad tyckte lärarna? Självbedömning86 Delprov A – skriftliga räknemetoder84 Delprov B -94 Delprov C92 Delprov D94 Delprov E96 Delprov F85 Delprov G81

7 Räkna med Boden Matematik åk 3, vt 2011 Nått kravnivå Delprov Nått kravnivåEj nått kravnivåEj deltagitAntal eleverav delt. eleverNått kravnivån Prov A - Geometriska mönster 2314423998,30%96,6% Prov B - Jämföra, mäta massa och tid 21717523992,70%90,8% Prov C - Taluppfattning 2295523997,90%95,8% Prov D - Räkna i huvudet, pröva och välja räknesätt 2313523998,70%96,6% Prov E - Matematiska problem 2258623996,60%94,1% Prov F - Skriftliga räknemetoder 2294623998,20%95,8% Prov G - Kommunikation och begrepp, grp-uppg 2331523999,60%97,9%

8 Räkna med Boden Matematik åk 5, vt 2011 Nått kravnivån Delprov Nått kravnivånEj nått kravnivånEj deltagitÖvrigtAntalav deltag. eleverNått kravnivån Delprov A - Miniräknare, räknesätten19643020398,0%95,6% Delprov B - Längd, area, skala19193020395,5%94,1% Delprov C - Räknemetoder19583020397,5%96,1% Delprov D - Räknemetoder19283020396,0%94,6%

9 En tanke i huvudet på en matematikutvecklare uppgifter känguru tallinjen

10 Har du gett någon matteuppgift som ser ut så här? Om svaret är 100 vad kan då frågan vara? Har fröken varit på kurs?

11 60 + 40 = ___ 100 = _______ ofta….. för sällan… antal rätta svar 1 ….jag menar………

12 Var har du din tallinje? Tallinjen är den mest grundläggande och starkaste bilden av tal som finns, men eleverna får sällan resonera om vad en tallinje är. Ofta handlar det bara om att fylla i de tomma fälten i läroboken.

13 http://ncm.gu.se/kangaru Glöm inte denna jättereurs! Bli kompis med en känguru!

14 Spaning/ debatt Hur kan det komma sig att matematikundervisningen är allmängods i skoldebatten? Artikel – ”När hjärnan dissar kalkylerna”

15

16 Räkna med Boden Boktips 407 kr Studentlitteratur ISBN 978-91-44-06846-6 ca 348 kr NCM ISBN: 978-91-85143-12-2 ca 290 kr NCM – Nämnaren tema ISBN: 978-91-85143-19-1

17 Länktips http://www.wolframalpha.com/ http://www.nomp.se http://www.ixl.com/ http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Swedish#Br.C3.A5k

18 Räkna med Boden

19 Kursplanedelen matematik Syfte – vad undervisningen skall syfta till. - vilka förmågor som skall utvecklas Centralt innehåll – ”ett skafferi med matematik- innehåll” som skall behandlas Kunskapskrav – för godtagbara kunskaper i åk 3 - för betygsstegen åk 6 & 9 Syfte – varför……………….vilka förmågor….. Centralt innehåll – vad…….inom vilka områden….. Kunskapskrav – hur……….kvalitet på användningen…

20 Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik sam värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samban mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera ochredogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Ur syftet för ämnet matematik

21 Begreppsförmåga Procedurförmåga Kommunikationsförmåga Resonemangsförmåga Problemlösningsförmåga

22

23

24

25 laborativa modeller skrivna symboler omvärlds situationer talade symboler bilder REPRESENTATIONER

26

27

28

29

30 Strävorna

31

32 …..uppföljare????????????????

33 1:or 2011-11-11 kl 11.11

34 Nästa träff?


Ladda ner ppt "Krönikör/ proffstyckare Chefredaktör ”Proffspedagog” SKOLMINISTER Media Professor i pedagogik Välkomna ”Ett sundhetstecken att svenska elever inte gillar."

Liknande presentationer


Google-annonser