Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elmätning i bostäder Syfte med projektet Varför minskar inte elanvändningen i bostäder trots att hushållsapparaterna blir allt mer energieffektiva? Hur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elmätning i bostäder Syfte med projektet Varför minskar inte elanvändningen i bostäder trots att hushållsapparaterna blir allt mer energieffektiva? Hur."— Presentationens avskrift:

1 Elmätning i bostäder Syfte med projektet Varför minskar inte elanvändningen i bostäder trots att hushållsapparaterna blir allt mer energieffektiva? Hur stor del av elförbrukningen utgörs av stand-by? Hur kommer användningen av hushållsel att utvecklas? Underlag för prognoser. Nyckeltal till energideklareringen av byggnader

2 Elmätning i bostäder Omfattning Mätning av hushållsel i 200 småhus och 200 lägenheter. Månadsmätningar i 360 hushåll, helårsmätningar i 40 hushåll 10 min medelvärden SCB gör urvalet Mätning på bostäder i Mellansverige med kontrollobjekt i södra resp. norra Sverige Mätningar pågår från hösten 2005 till våren 2007.

3 Elmätning i bostäder Vad har gjorts hittills? Förstudie med testmätningar i två hushåll gjordes 2004 Upphandling pågår, se Energimyndighetens hemsida En första kontakt med beteendeinriktade forskare har tagits

4 Elmätning i bostäder Frågor Hur ska de boende lockas att delta i studien? Hur ska enkäten till hushållen utformas? Hur ska elsäkerheten för de boende säkras? Hur ska man minimera restposten (övrigt som inte går att hänföra till ett användningsområde)?


Download ppt "Elmätning i bostäder Syfte med projektet Varför minskar inte elanvändningen i bostäder trots att hushållsapparaterna blir allt mer energieffektiva? Hur."

Liknande presentationer


Google-annonser