Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skattning av trendkurvor/trendytor och förändringar över tiden Claudia von Brömssen SLU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skattning av trendkurvor/trendytor och förändringar över tiden Claudia von Brömssen SLU."— Presentationens avskrift:

1 Skattning av trendkurvor/trendytor och förändringar över tiden Claudia von Brömssen SLU

2 Vilka modeller ska presenteras? Modellerna ska vara användbara på datamaterial från olika områden. De ska vara generella verktyg för att få överblick över trender/förändringar vara enkelt att använda hantera typiska miljöövervakningsdata: censurerade värden, seriell korrelation, icke-normalfördelade observationer tillåta förändringen över tiden att variera fritt

3 Trendtester - Signifikanstester Används när det är intressant att bedöma om det finns en statistisk säkerställd trend i serien eller ej. Ickeparametrisk tester baserad på rangordning av observationer (Mann-Kendall tester) har används länge för analys av miljödata. Med hjälp av dessa tester kan man analysera data från olika platser, olika säsonger osv. samtidigt. hantera värden under detektionslimit eller saknade värden. ta med förklarande variabler (som beskriver naturliga fluktuationer).

4 Modellering och visualisering av trender Trenden ska tillåtas att ha en fri (datastyrd) form som ändras långsamt över tiden Trender kan modelleras för olika grupper inom datamaterialet: olika säsonger olika väderförhållande olika områden… Förklarande (meteorologiska / hydrologiska) variabler kan tas med i modellen

5 Modellering av trender Icke-parametriska utjämningsmodeller (smoothing) används ofta för miljödata. Många olika ansats med samma principer: tidstrenden skattas genom utjämning över tiden förklarande variabler kan tas med i modellerna interaktioner kan modelleras, t.ex. mellan tiden och en förklarande variabel (säsong, plats) Det finns metoder för att signifikanstesta och för att beräkna konfidensinterval för de modellerade trenderna.

6 Trender i extremvärden För att analysera trender i extremvärden används ofta serier som bara består av årliga index. Möjlighet att använder fler observationer per år finns genom att använder extremvärdesteori. Trender i multivariata data

7

8


Ladda ner ppt "Skattning av trendkurvor/trendytor och förändringar över tiden Claudia von Brömssen SLU."

Liknande presentationer


Google-annonser