Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 L U N D U N I V E R S I T Y Den största Högskolereformen sedan 1977 Bolognaanpassning – Tre examensnivåer (grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå) –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 L U N D U N I V E R S I T Y Den största Högskolereformen sedan 1977 Bolognaanpassning – Tre examensnivåer (grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå) –"— Presentationens avskrift:

1 1 L U N D U N I V E R S I T Y Den största Högskolereformen sedan 1977 Bolognaanpassning – Tre examensnivåer (grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå) – Ett års heltidsstudier motsvarar 60 högskolepoäng Tonvikt på examina och anställningsbarhet – Målbeskrivningarna i Högskoleförordningen skärps och preciseras – Ark/CI förlängs till europeisk normalnivå – men YTH och Konstnärlig yrkesexamen tas bort Särdrag – Sverige inför nivåindelning av kurser – Sverige har väldigt detaljerade examensbeskrivningar – Högskolereformen är mycket väl förankrad i högskolevärlden

2 2 L U N D U N I V E R S I T Y Detta hände inte! Antalet yrkesexamina har inte minskat Sverige inför inte krav på etappexamen i yrkesutbildningar på avancerad nivå Fördjupningskravet för kandidatexamen tas inte bort Sverige valde inte att ta bort magisterexamen (3+1) år trots att övriga Europa går mot Masterexamen på 3+2 år Sverige inför inte en 7-gradig betygskala rakt över Sverige övergår inte till 3-årig forskarutbildning, och behåller lic-examen

3 3 L U N D U N I V E R S I T Y Vägval på LTH Fortsatt inriktning på yrkesexamina! Masterexamen skall ej vara mer än Arkitekt/CI-examen Kandidatexamen skall ej vara mer än Högskoleingenjörsexamen Nivindelning av kurser i G1, G2 och A avspeglar successiv progression Översättning av HF terminologi till våra CI-program – “det valda teknikområdet” är på LTH programmets benämning, t ex Maskinteknik – “väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området” sker på LTH inom en specialisering (val ur “djupkorg”) Högskoleingenjörsexamen + 2,5 års studier skall ge CI-examen

4 4 L U N D U N I V E R S I T Y CI-utbildningarna blir ”mjuk” 3+2 år Grundblock 180 hp Obligatoriska kurser Alt-obligatoriska kurser Högst 120 hp G1 Minst 27 hp matematik Specialisering ≥ 45 hp (varav ≥ 30 hp A-nivå) Valfritt inom program så att ≥ 45 hp A-nivå uppnås Fritt valfritt 15 hp Examensarbete 30 hp

5 5 L U N D U N I V E R S I T Y Masterexamen (preliminärt) Behörighetsgivande examen Specialisering ≥ 60 hp (varav ≥ 30 hp A-nivå) Valfritt inom program så att ≥ 45 hp A-nivå uppnås Examensarbete 30 hp

6 6 L U N D U N I V E R S I T Y Utbildningsplanerna Enligt Högskoleförordningen skall de innehålla – Vilka kurser som utbildningsprogrammet omfattar (dvs examenskrav) – Den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet – Uppgifter om särskild behörighet På LTH vill vi dessutom ha med – Programmets syfte – Programspecifika mål

7 7 L U N D U N I V E R S I T Y Beslut i SLTH 1/12: Programmens Syfte Studenten Samhället LTH Syftet motiverar på 10 rader varför ett program skall finnas och läsas, och beskriver: – Teknikområdets omfattning och utveckling i ett samhällsperspektiv -Utbildningens sätt att möta behovet av teknisk kompetens inom området – Vad som särskilt kännetecknar programmet

8 8 L U N D U N I V E R S I T Y Rektorsbeslut i februari 07: Programmål Studenten Bedömare LTH Programmålen anger vad varje student skall kunna efter genomgången utbildning, och skall – Formuleras som förväntade studieresultat – Ligga inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning – Ligga i linje med programmets syfte – Vara utvärderingsbara

9 9 L U N D U N I V E R S I T Y Hur har LTH utnyttjat reformen? LTH har varit offensivt – Pedagogisk dimension i reformering av kursplanerna – Kopplat reformen till den behörighetsgivande pedagogiska utbildningen – Stärkt det pedagogiska ledarskapet och nätverken – LTH har synliggjorts nationellt tack vare att vi ligger långt framme Civilingenjörsutbildningarna – Gemensam struktur och nomenklatur införs – Tydliga krav på inslag av ekonomi/entrepenörskap och hållbar utveckling – Verklighetsanpassning av årskurs 1 Generella examina – Utnyttjar masterexamen för att göra LTH än mer attraktivt för utbytesstudenter


Ladda ner ppt "1 L U N D U N I V E R S I T Y Den största Högskolereformen sedan 1977 Bolognaanpassning – Tre examensnivåer (grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå) –"

Liknande presentationer


Google-annonser