Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsberättelse för Magisterutbildning i miljö- och utomhuspedagogik 60 hp och International master in Outdoor, Environmental Education and Outdoor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsberättelse för Magisterutbildning i miljö- och utomhuspedagogik 60 hp och International master in Outdoor, Environmental Education and Outdoor."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsberättelse för Magisterutbildning i miljö- och utomhuspedagogik 60 hp och International master in Outdoor, Environmental Education and Outdoor Life 60 hp

2 Magisterprogrammet i miljö- och utomhuspedagogik 60 hp Programmet vänder sig till yrkesverksamma lärare och det har funnits sedan 2002 Studietakten är halvfart (fram till 2004 ¾-fart) Campusförlagda träffar blandas med längre träffar med internatboende på olika platser i Sverige. Mellan träffarna distansstudier via webplattformen It’s Learning Programmet består av fyra delkurser om 15 hp vardera

3 Antal studenter HT 09 antogs 16 studenter HT 10 antogs 12 studenter HT 11 antogs 6 studenter

4 Studieresultat Gruppen som startade 2009 9 är helt klara 2 är klara men ännu inte inlagda i Ladok 2 har begärt studieuppehåll Av de resterande 3 är 2 klara med 45 hp, 1 person har inga inrapporterade hp. Gruppen som startade 2010 5 är klara med 30 hp 5 är klara med 15 hp 3 studieuppehåll

5 Master in Outdoor and Environmental Education and Outdoor Life 60 hp Har funnits sedan 2005, inställt 2007 Heltidsstudier Campusförlagd undervisning blandas med field trips med internatboende Antagningskrav, lärarutbildning eller motsvarande Programmet består av 4 delkurser om 15 hp vardera.

6 Antal studenter Ht 2009 antogs 14 programstudenter Ht 2010 antogs 14 programstudenter Ht 2011 antogs 12 programstudenter Från 2009 och framåt har vi haft i genomsnitt 10 freemovers och exchange students på de två första delkurserna och ca 5 på delkurs 3. Av dem som startade 2010 valde tre exchange students att gå vidare på programmet.

7 Studieresultat 2009/2010 Av dessa studenter är 11 helt klara 3 av dem arbetar fortfarande med sina uppsatser och förväntas bli klara inom rimlig tid.

8 Studieresultat Studenter 2010/2011 5 är helt klara 5 har deltagit i examinationsseminariet men har ändringar/små restuppgifter Alla är klara med de tre första delkurserna med undantag från en student som har en rest på Module A, blir klar under oktober.

9 Utvecklingsarbete I det svenska programmet har kursansvarig arbetat med att utforma en kurshandledning och att införa relevanta provkoder i de olika delkurserna Utbildningsplanerna för båda programmen har utvecklats och skrivits om Nya samarbetsformer mellan programmen är under utveckling I samband med att den 2-åriga mastern utvecklas görs ytterligare översyn av kursplanerna Nya strategier för att få alla studenter att skriva uppsats utarbetas

10 Studieavgifter Vi har hittills inte berörts nämnvärt av de avgifter för utomeuropeiska studenter som införts Det försvårar för utbytesstudenter som önskar gå över till programmet


Ladda ner ppt "Verksamhetsberättelse för Magisterutbildning i miljö- och utomhuspedagogik 60 hp och International master in Outdoor, Environmental Education and Outdoor."

Liknande presentationer


Google-annonser