Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

27 november 2009, 1 Datainsamlingens betydelse för tidsvärdet Maria Börjesson Centre for Transport Studies Royal Institute of Technology.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "27 november 2009, 1 Datainsamlingens betydelse för tidsvärdet Maria Börjesson Centre for Transport Studies Royal Institute of Technology."— Presentationens avskrift:

1 27 november 2009, 1 Datainsamlingens betydelse för tidsvärdet Maria Börjesson Centre for Transport Studies Royal Institute of Technology

2 27 november 2009, 2 Bakgrund När man frågar SC frågor vill man ofta att frågorna ska anpassas till respondenten och slumpas fram. Pappersenkäter funkar inte. 1994 gjordes telefonintervjuer. Men det är dyrt. Nu är det ”inne” med internetenkäter.

3 27 november 2009, 3 Frågor inför datainsamlingen Hur skiljer sig kvaliteten på svaren mellan Internet och telefon. Är det lättare att svara på Internet än per telefon. Eller slarvar folk igenom snabbare? Vad händer med svarsfrekvensen när Internet används som rekryteringsmetod En del av befolkningen har inte tillgång till Internet eller vill inte svara på internet pga t ex ovana vid datorer. Har dessa en annan socio-ekonomisk sammansättning? Har också lägre tidsvärden? Förklaras det i så fall av socioekonomin?

4 27 november 2009, 4 Datainsamling: Pilot TelefonInternet Svarsfrekves53%20% Antal svarande266197 Antal svarande med godkänd bilresa181153 Antal obervationer29801362 Respondenter slumpovis fördelade mellan telefon- och Internet- intervju. Samtliga informerades om studien via brev. Telefon: max tre försök. Internet: påminnelse per brev efter en veckor.

5 27 november 2009, 5 Datainsamling: Pilot Svarsfrekvens – effekt av påminnelse.

6 27 november 2009, 6 Datainsamling: Huvudstudien Samtliga rekryterades per brev. Alla fick telefonpåminnelse. (Max tre försök. Om fortfarande inte nådda fick de ny inbjudan och ny mätdag.) Möjlighet att svara på telefon för svarande som inte kunde svara på internet. Svarsfrekvens59% Ursprungligt sample6000 Antal med godkänd bilresa2240 Fullständigt ifyllda enkäter telefon255 Fullständigt ifyllda enkäter internet1222

7 27 november 2009, 7 De svarande – pilot: små skillnader Min.1 quintileMedianMean3 quintileMax. Internet, Distance 151562.58461500 Phone, Distance 141046.7830620 Internet, Time 41530105.1100900 Phone, Time 2153097.35120900 Internet, Income 3.510.517.516.9522.935.4 Phone, Income 3.510.517.516.817.535.4 Internet, Age 24485553.086273 Phone, Age 25425452.246375 SexWomanManSum Internet0.440.561.00 Phone0.390.611.00 ProfessionOtherUnemployedSelf employedParental LeaveEmployedPensionerStudentSum Internet0.040.030.060.020.630.180.041.00 Phone0.040.020.040.010.680.200.011.00 Trip purposeWorkSchoolServiceRecreationOtherBusinessSum Internet0.500.020.180.080.160.061.00 Phone0.460.010.170.130.190.041.00

8 27 november 2009, 8 Större skillnader i huvudstudien Min.1 quintileMedianMean3 quintileMax. Internet, Distance 5123295.331251114 Phone, Distance 5102481.43115740 Internet, Time 4153081.35105840 Phone, Time 5152573.2390660 Internet, Income 4111816.741841.7 Phone, Income 411 14.141841.7 Internet, Age 18374947.965983 Phone, Age 18445755.236783 SexWomanManSum Internet0.580.421.00 Phone0.590.411.00 ProfessionOtherUnemployedSelf employedParental LeaveEmployedPensionerStudentSum Internet0.040.020.090.020.640.160.031.00 Phone0.02 0.080.020.510.340.011.00 Trip purposeWorkSchoolServiceRecreationOtherBusinessSum Internet0.250.000.480.170.100.001.00 Phone0.250.010.450.170.120.001.00

9 27 november 2009, 9 SC experiment

10 27 november 2009, 10 Enkel modell Omarrangera så att alt 1 alltid är billigaste alternativet (V = bud): Anta y=1(W>V) regress y on v med normal density kernel. Samma bandwidth. Pilot Huvudstudie

11 27 november 2009, 11 Svarstider på telefon och internet

12 27 november 2009, 12 Modellresultat piloter Större slumpfel och större spriding i VTT fördelning för telefon Tidsvärdet ungefär samma.

13 27 november 2009, 13 Skillnader i tidsvärde Större slumpfel telefonsvaren Tidsvärdet 53 % högre på Internet. Förklaras av skillnader i socioekonomi. Hur mycket av skillnaden beror på socioekonomi? Kan internet-modellen prediktera VTT för telefon: Ja - bara 9 % överskattning (89 kr/h). Socioekonomi förklarar det mesta av skillnaden.

14 27 november 2009, 14 Fråga Är det värt att göra fullskalig uppföljning om modellen kan prediktera skillnaden? Nej, kanske inte. Men man måste veta socioekonomi på bortfallet. Det verkar som telefonpåminnelse är viktig.

15 27 november 2009, 15 Slutsatser Det är lättare att svara på Internet än per telefon. Och kanske mindre stressande. Kvalitén högre på internetsvaren. Men, när bara Internet används som rekryteringsmetod faller svarsfrekvensen. Om internet användas så bör därför telefonpåminnelse användas. En del av befolkningen har inte tillgång till Internet. Dessa har en annan socioekonomisk sammansättning. De har också lägre tidsvärden, vilket tills stor del förklaras av socioekonomin. Därför bör man använda telefon för att intervjua personer utan tillgång till internet.


Ladda ner ppt "27 november 2009, 1 Datainsamlingens betydelse för tidsvärdet Maria Börjesson Centre for Transport Studies Royal Institute of Technology."

Liknande presentationer


Google-annonser