Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att lära sig att analysera

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att lära sig att analysera"— Presentationens avskrift:

1 Att lära sig att analysera
Orsak Konsekvens Situation/problem Exemplet Israel-Palestinakonflikten. Åtgärd

2 Organisera Orsak Individ Grupp Samhälle Problem Konsek- venser Individ
Sortera din information Orsak Individ Grupp Samhälle Problem Konsek- venser Individ Grupp Samhälle Åtgärder Individ Grupp Samhälle Vad finns det för orsaker? Vem eller vilka orsakar problemet? Vilka orsaker är på individ- grupp- eller samhällsnivå? Vad får problemet för konsekvenser för individer, för grupper och för samhället? Vad kan göras för att ta bort orsakerna, arbeta förebyggande? Vad kan göras för att lindra de konsekvenser som problemet redan gett? Vad kan individer, grupper eller samhället göra?

3 Jämför Säger din information samma sak?
Finns det skillnader och likheter i den information du hittat? Jämför Orsak Individ Grupp Samhälle Problem Konsek- venser Individ Grupp Samhälle Anger olika källor olika orsaker till problemet eller har de samma uppfattning? Åtgärder Individ Grupp Samhälle Betonar olika källor olika eller lika konsekvenser av problemet? Anger olika källor olika eller lika åtgärder?

4 Olika perspektiv och aspekter
Orsak Individ Grupp Samhälle Problem Konsek- venser Individ Grupp Samhälle Åtgärder Individ Grupp Samhälle Vad är det för typ av orsaker, konsekvenser och åtgärder det handlar om? Är det: -politiska -ekonomiska -geografiska - sociala -genus

5 Granska Orsak Konsek- Individ Problem venser Grupp Individ Samhälle
Åtgärder Individ Grupp Samhälle Finns det bakomliggande motiv till olika uppfattningar? Gynnas eller missgynnas någon part? Vad är sant?

6 Värdera Rangordna orsaker, konsekvenser och åtgärder Orsak Konsek-
Individ Grupp Samhälle Problem Konsek- venser Individ Grupp Samhälle Åtgärder Individ Grupp Samhälle Är någon orsak större än de andra? Är någon orsak bakomliggande och någon annan utlösande? Vad säger dina källor? Är någon konsekvens värre än de andra? Vad säger dina källor? Vilken åtgärd bör vidtas först? Är någon åtgärd kortsiktig och någon långsiktig? Vad säger dina källor?

7 Samla ihop dina slutsatser
Vad kan konstateras utifrån den jämförelse, analys av olika perspektiv, värdering och granskning som du gjort?

8 Kommentera Vad tycker och tänker du? Orsak Konsekvens av Individ
Grupp Samhälle Konsekvens av Individ Grupp Samhälle Problem Skriv vad du kommit att tänka på när du läst, samlat, jämfört och granskat informationen. Skriv vad du tycker i frågan. Kommentera de förslag på åtgärder du presenterat. Åtgärd mot Individ Grupp Samhälle

9 Läxa till tisdag Varför så få kvinnliga elever på Teknikprogrammet i Sverige? Jag kommer inte att betygsätta denna läxa, den är till för att ni ska få öva er i konsten att analysera. Ni ska INTE spekulera utan söka efter fakta på nätet.

10 Orsaker 1 på individnivå 1 på gruppnivå 1 på samhällsnivå

11 Konsekvenser 1 på individnivå 1 på gruppnivå 1 på samhällsnivå

12 Åtgärder 3 stycken på valfria nivåer


Ladda ner ppt "Att lära sig att analysera"

Liknande presentationer


Google-annonser