Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAM-projektet Skaraborg Samhällsorientering Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAM-projektet Skaraborg Samhällsorientering Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare."— Presentationens avskrift:

1 SAM-projektet Skaraborg Samhällsorientering Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

2 SAM-projektet Skaraborg Samhällsorientering Vad säger förordningen om samhällsorientering? Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter det att en etableringsplan har upprättats. Den ska normalt vara avslutad ett år efter det att etableringsplanen har upprättats. Målet är att deltagarna utvecklar kunskap om: 1. de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 2. den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, 3. hur samhället är organiserat, och 4. praktiskt vardagsliv.

3 SAM-projektet Skaraborg Samhällsorientering Innehåll 1. Att komma till Sverige. 2. Att bo i Sverige. 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige. 4. Individens rättigheter och skyldigheter. 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige. 6. Att påverka i Sverige. 7. Att vårda sin hälsa i Sverige. 8. Att åldras i Sverige. Varje nyanländ ska erbjudas samhällsorientering som omfattar minst 60 timmar. Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån bedrivas på modersmål eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. Vid behov ska tolk anlitas. Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion. De personer som ger samhällsorienteringen ska ha lämplig pedagogisk utbildning eller erfarenhet och ämneskunskap.

4 SAM-projektet Skaraborg Samhällsorientering KoordinatorSamhällskommunikatör Kommun Anmäler behov Genomför

5 SAM-projektet Skaraborg Samhällsorientering Nationellt uppdrag 1.Föreslå en kravprofil för samhällskommunikatörer 2.Utveckla portalen www.informationsverige.se www.informationsverige.se 3.Utarbeta en mall för lokal information för nyanlända

6 SAM-projektet Skaraborg Samhällsorientering Kursplan Kursen är på 20 tillfällen. Innehållet i utbildningen: Tema 1 Att komma till Sverige Block 1 - Introduktion - Introduktions- och etableringsprocessen Block 2 - Sveriges historia och Skaraborgs historia Block 3 - Traditioner, vanor och värderingar i det svenska samhället Tema 2 Att bo i Sverige Block 4 - Sveriges avlånga land – miljö, natur & geografi Block 5 - Boende Block 6 - Kommunen och kommunal service Tema 3 Att försörja sig och utvecklas i Sverige Block 7 - Utbildningsmöjligheter för vuxna Block 8 - Sveriges arbetsmarknad Block 9 - Den svenska välfärden, socialpolitiken och skattesystemet Block 10 - Fritid, kultur- och föreningsliv Tema 4 Individens rättigheter och skyldigheter Block 11 - Jämlikhet, jämställdhet och diskriminering Tema 5 Att bilda familj och leva med barn i Sverige Block 12 - Olika sätt att leva ihop Block 13 - Utbildningssystemet för barn i Sverige Block 14 - Föräldrarollen Tema 6 Att påverka i Sverige Block 15 - Det demokratiska systemets bakgrund och utveckling i Sverige Block 16 - Demokrati och politik Block 17 - Rättsväsendet i Sverige Tema 7 Att vårda sin hälsa i Sverige Block 18 – Hälsa - egenvård: sjukvårdsupplysning och apotek Block 19 - Hälso- och sjukvård & tandvård Tema 8 Att åldras i Sverige Block 20 - Pensionär i Sverige

7 SAM-projektet Skaraborg Samhällsorientering Kontakt: Åsa Sandberg, So-koordinator asa.sandberg@edu.falkoping.se Paul Mandl, projektledare paul.mandl@skaraborg.se


Ladda ner ppt "SAM-projektet Skaraborg Samhällsorientering Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare."

Liknande presentationer


Google-annonser