Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ekodesignkrav av uppvärmningsutrustning (lot 1) och varmvattenberedare (lot 2) 2013-02-22 Carlos Lopes Energimyndigheten 2013-02-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ekodesignkrav av uppvärmningsutrustning (lot 1) och varmvattenberedare (lot 2) 2013-02-22 Carlos Lopes Energimyndigheten 2013-02-19."— Presentationens avskrift:

1 1 Ekodesignkrav av uppvärmningsutrustning (lot 1) och varmvattenberedare (lot 2) 2013-02-22 Carlos Lopes Energimyndigheten 2013-02-19

2 2 Innehåll Kort om ekodesign Varmvattenberedare –Ekodesign –Märkning Uppvärmningsutrustning (”space heaters”) –Ekodesign –Märkning Diskussionsfrågor till branschmötet 2013-02-19

3 Antal Energieffektivitet Ekodesign Byggregler, krav Märkning Energideklarationer Resurseffektivitet Från forskning till spridning av energieffektiva lösningar Grön offentlig upphandling Teknikupphandling Forskning & Utveckling Kommersialisering Demonstration 3

4 2013-02-19 2006-? 2010- Energimärkning: Ett verktyg för konsumenten, en grund för att sätta krav EPBD Däckmärknings förordning Energimärknings direktivet 4

5 2013-02-195

6 Besparing från Ekodesign och Energimärkning: Produkter beslutade: 383 TWh/år: = 3 x Sveriges elanvändning Alla produkter: 〜 5% av EUs 6

7 2013-02-197 Ekodesigndirektivet Transitional period ca 20-25 produkter Arbetsplan 09-11 10 produkter Arbetsplan 12-14 Prioritetslista Process per produkt Förstudie Consultation Forum Kommitté omröstning Förordning antas av KOM Tillsyn

8 88 Furnaces industrial ovens Andra pumpar Motorer + system Kompressorer mm Enkla digitalboxar Stand-by Kontorsbelysning Hembelysning I Nätaggregat Elmotorer Kyl&Frys TV Cirkulatorer Fläktar Tvättmaskiner Diskmaskiner Lufkonditionering Pumpar Torktumlare Reflektorlampor, LED Ekodesign och Energimärkning (de blåa ska även energimärkas) Processen i EU för varje produkt TV (rev.) & bildskärmar Förstudie Consultation Forum Kommitté omröstning Förordning antas av KOM Tillsyn 2013-02-19 Central ventilation Ljud&bild Central kyla & värme Prof. Disk&tvättmaskiner Pannor (gas/olja/el) Varmvattenberedare Dammsugare Köksprodukter: ugnar, spisar, hällar, kaffemaskiner, köksfläktar Datorer Network standby Fastbränslepannor Transformatorer Rumsvärmare Professionell kyla Kommersiell kyla Revidering 10 förordningar

9 2013-02-199 Källa, Adam Romanowski, DG ENER, C3, April 2012

10 10 Omfattning Lot 1, 2 och 10 Lot 1 - Uppvärmningsutrustning för central värme, även tappvatten (kombi) Gas- & oljepannor Elpannor för centralvärme Värmepumpar Micro-kraftvärme <50kWel Heat rated output <400 kW Kombination med Solvärme mm (bara märkning) Lot 2 - ”Dedicated” varmvattenberedare –Gas/flytande fossila bränslen –El –Solvärme –Värmepump –Ackumulatortank Lot 10 - Luftkonditionering –”room air conditioning appliances”, ”reversibla”, luft-luft värmepumpar 2013-02-19

11 11 Lot 1, 2 i.e. Uppvärmningsutrustning Varmvattenberedare Pannor Lot 1 VVB Lot 2 VärmeX- Kyla- VarmvattenXX Ventilation-- Gas, flytande bränsleXX El-resistivXX VärmepumparX (till vatten) SolvärmeX (märkning)X kraftvärme50kWel- Ackumulator-X Max Effekt/Storlek400kW output 2013-02-19

12 Värmepumpar i olika ekodesignlot 2013-02-1912 Figure 1: Overview of which lots cover the various types of heat pumps

13 Besparing från Varmvattenberedare + Uppvärmningutrustning (”space heaters”) 2013-02-1913 EnergyEmissions PJ/yTWh/yvs EUNOx, kton Water Heaters Energy use 200521656013% Energy use 2020 - BAU2243623Sweden603 Savings 2020450125LV+EST 130 Savings after 15 y Savins EUR 4 Billion Space heaters Energy use 200512089335816%821 Energy use 2020 - BAU106882969 783 Savings 20201900 270 Savings after 15 y3100861CZ Savins EUR 26 Billion

14 14 Varmvattenberedare (lot 2) 2013-02-19

15 15

16 2013-02-1916 Ecodesignkrav -Energieffektivitet El-PE faktor=2,5 2 år – 2015 4 år – 2017 5 år - 2018 Preliminära slutsatser –Hårda krav för (enbart) el-VVB upp till L/XL –Efter 5 år större el-VVB måste kompletteras till ex. med solvärme eller värmepump –Inga (eller låga) krav på energieffektivitet av gas/olja- VVB –Vårt förslag: sätt krav per typ av VVB

17 Ekodesignkrav 2013-02-1917 Går det att använda detta isoleringsnivå om man har smart control?

18 2013-02-1918 2 år – 2015 4 år – 2017 5 år - 2018

19 Ecodesignkrav – NOx utsläpp VVB 2013-02-1919 mg/kWh3 År Fuel boiler ≤ 70 kW except B11 boilers -Gas -oil 70 120 Preliminära slutsatser –Inga eller låga krav på energieffektivitet av gas/olja-VVB men stränga krav för NOX

20 2013-02-1920 Tre märkningar Efter 2 år - 2015 Efter 4 år - 2017

21 2013-02-1921 Märkning och fiche för packages Obs: det är ”återförsäljaren”som märker

22 2013-02-1922 Smart control Om besparing>7% –SCF= besparing –Smart =1 Om smart=1, lägre ekodesignkrav för att undvika incitament att investera i Smart control isf bättre isolering Men om den stängs av  ingen besparing Risk för legionella utveckling?

23 2013-02-1923 Krav och Märkning av ackumulatortank Förbjudna efter 4 år, 2017 100L = 69 W 300L = 98 W 500L = 117 W 750L = 134 W 1000L = 150 W Källa: NIBE

24 2013-02-1924 Diskussions punkter, frågor och förslag Ekodesign krav –Förslag: sätt krav per typ av VVB vid revidering Smart control: höj krav på etaw Stödj de tuffa kraven på storage tanks, pga kallt klimat och att det finns andra tillverkare i Europa som klarar dessa.

25 2013-02-1925 Verification procedures and tolerances Synpunkter?

26 2013-02-1926 Uppvärmningsutrustning ”space heaters” (lot 1)

27 Ecodesign Scope: –For water based distribution systems –Incl. Electric boilers –rated ouput <400 kW –Exempt: Boilers specifically designed predominantly for biomass –Heaters+Combi (heating+waterheating) –Self standing products Requirements: –Energy efficiency: Requirements 25% higher for low- temp HP –Noise, NOx emissions Labelling Scope = ecodesign + packages with solar systems, temperature controls, heat recovery Different labels for Fossil, CHP, HP, HP-low-temp One single scale –Ranking scale 25% higher for low- temp HP Different label designs Dealer label for packages Noise No indication of Nox emissions 272013-02-19 Uppvärmningsutrustning (”space heaters”)

28 Märkning och ekodesignkrav 2013-02-1928 2 år 4 år HP-Low temp (skala +25%) HP Condensing boilers Electric boilers

29 Ekodesignkrav - NOx 2013-02-1929 Current tex mg/kWh 3 År5 År Fuel boiler ≤ 70 kW except B11 boilers -Gas -oil 70 120 Cogeneration space heaters and heat pumps -External combustion Gas -External combustion Oil -Internal combustion Gas -Internal combustion Oil 70 120 240 420 70 120 240 420

30 Ekodesignkrav – buller Pannor (efter 2 år) och VVB (efter 2 år) 2013-02-1930

31 2013-02-1931 Efter 2 år - 2015 Efter 6 år - 2019

32 Märkning för kombi (värme+varmvatten) 2013-02-1932

33 Märkning för packages Obs: det är ”återförsäljaren”som märker 2013-02-1933

34 ”Fiche” som återförsäljaren ska fylla i 2013-02-1934

35 Revision Revision after five years –Validity of the conversion coefficient 2,5 for el. –Ecodesign requirements for: GHG from refrigerant leakages, emissions of CO, HC and particulates Revise levels for energy efficiency and Nox emissions 2013-02-1935

36 Conformity assessment Space heaters and VVB –Internal design control (annexe IV) or management system (annexe V) 2013-02-1936

37 Market surveillance COM: 1+3 products Discussion: 1+1? 2013-02-1937 Tolerances COM Space Heating Etas8% Sound2 dB Water heating Etawh8% Nox20%

38 Svenska diskussionspunkter Ekodesign Kravnivåer på pannor och tidplan –ETAs LTVP = ETAs HTVP+25% –ETAs FLVP = ETAs HTVP-10% –ETAs boiler Tier 2 = 90% Nox –Strängare NOx-nivåer after 5 år Toleranser –1+1 i stället för 1+3 pga kostnader Energimärkning Införande av A+++ som obligatorisk Indikation av etas Fossil ska inte vara A Energimärkningsskalan – större bandbredd över A Elpannor  ta bort F-G Dealer label från public site 382013-02-19

39 39 Målet med mötet och tidplan Målet : diskutera och sammanställa synpunkter Skriftliga kommentarer: Nu !! Senast 25 feb Skicka era synpunkter till: carlos.lopes@energimyndigheten.se 2013-02-19

40 Ekodesignkrav - energieffektivitet 2013-02-1940 Current text 2 År4 År Diskussion Fuel boiler ≤ 70 kW except B11 boilers -space heaters -combination The seasonal space heating energy efficiency 86%- 90% (“class A”) åtminstone efter 4 år B11 boilers -Only heat ≤ 10 kW -combination boilers ≤ 30 kW: The seasonal space heating energy efficiency 75%- Fuel boiler > 70 kW and ≤ 400 kW: -space heaters -combination - useful efficiency at 100 % - useful efficiency at 30 % 86% -

41 Ekodesignkrav - energieffektivitet 2013-02-1941 KOMDiskussion 2 y4 y2 y4 y Electric boiler space heaters and electric boiler combination heaters: The seasonal space heating energy 30 37 A: 37 B: 35 A:- B: 38 Cogeneration space heaters: The seasonal space heating energy 86 - Heat pump space heaters and heat pump combination heaters, with the exception of low temperature heat pumps: The seasonal space heating energy efficiency 90 100 Low temperature heat pumps: The seasonal space heating energy efficiency 115 125


Ladda ner ppt "1 Ekodesignkrav av uppvärmningsutrustning (lot 1) och varmvattenberedare (lot 2) 2013-02-22 Carlos Lopes Energimyndigheten 2013-02-19."

Liknande presentationer


Google-annonser