Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carlos Lopes Energimyndigheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carlos Lopes Energimyndigheten"— Presentationens avskrift:

1 2013-02-22 Carlos Lopes Energimyndigheten
Ekodesignkrav av uppvärmningsutrustning (lot 1) och varmvattenberedare (lot 2) Carlos Lopes Energimyndigheten

2 Innehåll Kort om ekodesign Varmvattenberedare
Märkning Uppvärmningsutrustning (”space heaters”) Diskussionsfrågor till branschmötet

3 Från forskning till spridning av energieffektiva lösningar
Antal Ekodesign Byggregler, krav Märkning Energideklarationer Grön offentlig upphandling Teknikupphandling Kommersialisering Samma för byggnader Så EE att de producerar !! Motorer: PFE frivillig avtal: skatte reduktion IE2 omöjligt, idag är det ekodesignkrav  ABB har redan IE4 !!! Krav idag möjliga tack vare F&U, KOM, TU, Dynamik: morgondagens krav behöver Demonstration Forskning & Utveckling Resurseffektivitet Energieffektivitet

4 en grund för att sätta krav
Energimärkning: Ett verktyg för konsumenten, en grund för att sätta krav Däckmärknings förordning Energimärknings direktivet EPBD 2010- 2010- 2006-? Konsument Andra användare Bas för att ställa krav

5

6 Besparing från Ekodesign och Energimärkning:
Produkter beslutade: 383 TWh/år: = 3 x Sveriges elanvändning Alla produkter: 〜5% av EUs

7 Förordning antas av KOM
Ekodesigndirektivet Transitional period ca produkter Arbetsplan 09-11 10 produkter Arbetsplan 12-14 Prioritetslista Process per produkt Förstudie Consultation Forum Kommitté omröstning Förordning antas av KOM Tillsyn

8 Ekodesign och Energimärkning (de blåa ska även energimärkas)
Processen i EU för varje produkt Förstudie Consultation Forum Kommitté omröstning Förordning antas av KOM Tillsyn Fastbränslepannor Transformatorer Rumsvärmare Professionell kyla Kommersiell kyla Enkla digitalboxar Stand-by Kontorsbelysning Hembelysning I Nätaggregat Elmotorer Kyl&Frys TV Cirkulatorer Fläktar Tvättmaskiner Diskmaskiner Lufkonditionering Pumpar Torktumlare Reflektorlampor, LED Central ventilation Ljud&bild Central kyla & värme Prof. Disk&tvättmaskiner Pannor (gas/olja/el) Varmvattenberedare Dammsugare Köksprodukter: ugnar, spisar, hällar, kaffemaskiner, köksfläktar Datorer Network standby Furnaces industrial ovens Andra pumpar Motorer + system Kompressorer mm TV (rev.) & bildskärmar Revidering 10 förordningar 8

9 Källa, Adam Romanowski, DG ENER, C3, April 2012

10 Omfattning Lot 1, 2 och 10 Lot 1 - Uppvärmningsutrustning för central värme, även tappvatten (kombi) Gas- & oljepannor Elpannor för centralvärme Värmepumpar Micro-kraftvärme <50kWel Heat rated output <400 kW Kombination med Solvärme mm (bara märkning) Lot 2 - ”Dedicated” varmvattenberedare Gas/flytande fossila bränslen El Solvärme Värmepump Ackumulatortank Lot 10 - Luftkonditionering ”room air conditioning appliances”, ”reversibla”, luft-luft värmepumpar Märkning antagen Ekodesign och märkning i kraft Märkning antagen

11 Lot 1, 2 i.e. Uppvärmningsutrustning Varmvattenberedare
Pannor Lot 1 VVB Lot 2 Värme X - Kyla Varmvatten Ventilation Gas, flytande bränsle El-resistiv Värmepumpar X (till vatten) Solvärme X (märkning) kraftvärme 50kWel Ackumulator Max Effekt/Storlek 400kW output

12 Värmepumpar i olika ekodesignlot
Figure 1: Overview of which lots cover the various types of heat pumps

13 Besparing från Varmvattenberedare + Uppvärmningutrustning (”space heaters”)
Energy Emissions PJ/y TWh/y vs EU NOx, kton Water Heaters Energy use 2005 2165 601 3% Energy use BAU 2243 623 Sweden 603 Savings 2020 450 125 LV+EST  130  Savings after 15 y Savins EUR 4 Billion Space heaters 12089 3358 16% 821 10688 2969 783 1900 270 3100 861 CZ 26 Billion

14 Varmvattenberedare (lot 2)

15

16 Ecodesignkrav -Energieffektivitet
El-PE faktor=2,5 Preliminära slutsatser Hårda krav för (enbart) el-VVB upp till L/XL Efter 5 år större el-VVB måste kompletteras till ex. med solvärme eller värmepump Inga (eller låga) krav på energieffektivitet av gas/olja-VVB Vårt förslag: sätt krav per typ av VVB

17 Ekodesignkrav Går det att använda detta isoleringsnivå om man har smart control?

18 2 år – 2015 4 år – 2017 5 år

19 Ecodesignkrav – NOx utsläpp VVB
mg/kWh 3 År Fuel boiler ≤ 70 kW except B11 boilers Gas oil 70 120 Preliminära slutsatser Inga eller låga krav på energieffektivitet av gas/olja-VVB men stränga krav för NOX

20 Tre märkningar Efter 4 år - 2017 Efter 2 år

21 Märkning och fiche för packages Obs: det är ”återförsäljaren”som märker

22 Smart control Om besparing>7%
SCF= besparing Smart =1 Om smart=1, lägre ekodesignkrav för att undvika incitament att investera i Smart control isf bättre isolering Men om den stängs av  ingen besparing Risk för legionella utveckling?

23 Krav och Märkning av ackumulatortank
Förbjudna efter 4 år, 2017 100L = 69 W 300L = 98 W 500L = 117 W 750L = 134 W 1000L = 150 W Källa: NIBE

24 Diskussions punkter, frågor och förslag
Ekodesign krav Förslag: sätt krav per typ av VVB vid revidering Smart control: höj krav på etaw Stödj de tuffa kraven på storage tanks, pga kallt klimat och att det finns andra tillverkare i Europa som klarar dessa.

25 Verification procedures and tolerances Synpunkter?

26 Uppvärmningsutrustning ”space heaters” (lot 1)

27 Uppvärmningsutrustning (”space heaters”)
Ecodesign Labelling Scope: For water based distribution systems Incl. Electric boilers rated ouput <400 kW Exempt: Boilers specifically designed predominantly for biomass Heaters+Combi (heating+waterheating) Self standing products Requirements: Energy efficiency: Requirements 25% higher for low-temp HP Noise, NOx emissions Scope = ecodesign + packages with solar systems, temperature controls, heat recovery Different labels for Fossil, CHP, HP, HP-low-temp One single scale Ranking scale 25% higher for low-temp HP Different label designs Dealer label for packages Noise No indication of Nox emissions

28 Märkning och ekodesignkrav
HP-Low temp (skala +25%) HP Condensing boilers B11-boilers<10kW Electric boilers

29 Ekodesignkrav - NOx Current tex mg/kWh 3 År 5 År
Fuel boiler ≤ 70 kW except B11 boilers Gas oil 70 120 Cogeneration space heaters and heat pumps External combustion Gas External combustion Oil Internal combustion Gas Internal combustion Oil 240 420

30 Ekodesignkrav – buller Pannor (efter 2 år) och VVB (efter 2 år)

31 Efter 2 år Efter 6 år - 2019 +Efficiency

32 Märkning för kombi (värme+varmvatten)

33 Märkning för packages Obs: det är ”återförsäljaren”som märker

34 ”Fiche” som återförsäljaren ska fylla i

35 Revision Revision after five years
Validity of the conversion coefficient 2,5 for el. Ecodesign requirements for: GHG from refrigerant leakages, emissions of CO, HC and particulates Revise levels for energy efficiency and Nox emissions

36 Conformity assessment
Space heaters and VVB Internal design control (annexe IV) or management system (annexe V)

37 Market surveillance COM: 1+3 products Discussion: 1+1? Tolerances COM
Space Heating Etas 8% Sound 2 dB Water heating Etawh Nox 20%

38 Svenska diskussionspunkter
Ekodesign Energimärkning Kravnivåer på pannor och tidplan ETAs LTVP = ETAs HTVP+25% ETAs FLVP = ETAs HTVP-10% ETAs boiler Tier 2 = 90% Nox Strängare NOx-nivåer after 5 år Toleranser 1+1 i stället för 1+3 pga kostnader Införande av A+++ som obligatorisk Indikation av etas Fossil ska inte vara A Energimärkningsskalan – större bandbredd över A Elpannor  ta bort F-G Dealer label från public site

39 Målet med mötet och tidplan
Målet : diskutera och sammanställa synpunkter Skriftliga kommentarer: Nu !! Senast 25 feb Skicka era synpunkter till:

40 Ekodesignkrav - energieffektivitet
Current text 2 År 4 År Diskussion Fuel boiler ≤ 70 kW except B11 boilers space heaters combination The seasonal space heating energy efficiency 86% - 90% (“class A”) åtminstone efter 4 år B11 boilers Only heat ≤ 10 kW combination boilers ≤ 30 kW: 75% Fuel boiler > 70 kW and ≤ 400 kW: - useful efficiency at 100 % - useful efficiency at 30 % 86% 

41 Ekodesignkrav - energieffektivitet
KOM Diskussion 2 y 4 y Electric boiler space heaters and electric boiler combination heaters: The seasonal space heating energy 30 37 A: 37 B: 35 A:- B: 38 Cogeneration space heaters: 86 - Heat pump space heaters and heat pump combination heaters, with the exception of low temperature heat pumps: The seasonal space heating energy efficiency 90 100 Low temperature heat pumps: 115 125


Ladda ner ppt "Carlos Lopes Energimyndigheten"

Liknande presentationer


Google-annonser