Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsvetenskapliga metoder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsvetenskapliga metoder"— Presentationens avskrift:

1 Samhällsvetenskapliga metoder
Observationer: iakttagande eller deltag-ande, ev dolda. Intervjuer: med öppna eller slutna frågor. Och äntligen: Enkäter!

2 Vilken grupp ska undersökas?
Hela gruppen kallas population, t ex hela Sveriges befolkning, alla AIK:are, samtliga elever på UBG. Gör ett urval – en sampel – som får representera hela populationen. Är svårt att vara korrekt representativ. Resultatet kan vara skevt, ha bias.

3 Gör ett bra urval av respondenter
Kan vara slumpmässigt, t ex var tionde på en lista eller de som råkar finnas på plats. Kan vara representativt, d v s att man avsiktligt väljer ut samma ålder, kön, yrke osv som hela populationen har. Kan ha s k snöbollsurval, d v s att man hittar en lämplig respondent som sen får välja övriga personer.

4 Ofta problem med bortfall
Det är alltid några som inte svarar – ett bortfall. Är problem eftersom vissa personer faller bort oftare än andra, vilket ger vinklade svar. Ex 1: Tycker du om att gå i skolan? Skolkare är frånvarande, vilket gör att svaren blir mer positiva än de borde. Ex 2: Har du använt droger under den senaste månaden? Missbrukare är svåra att nå, vilket gör att svaren blir mer negativa än de borde.

5 Hur få folk att vilja svara?
Ha följebrev som informerar om syftet. Utlova anonymitet. Ge någon belöning, t ex pengar, en trisslott, en godisbit. Riktiga/proffsiga enkäter brukar vilja ha drygt 1000 respondenter. Ger högre tillförlitlighet (extern validitet) Frågar ofta efter kön/ålder för jämförelser.

6 Bra frågor – och dåliga…
Ex 1: Dricker du mycket? Vatten eller sprit? Så du blir berusad eller som nattvard i kyrkan? Vad menar respondenten med mycket? Är det i liter eller i antal tillfällen? Förbättring: Hur ofta dricker du alkohol så du blir berusad? Markera det alternativ som stämmer bäst. □En gång i veckan □En gång i månaden

7 Bra frågor – och dåliga…
Ex 2: Hur nöjd är du med lön och arbetskamrater? Fråga inte två saker i samma fråga. Förbättring: Hur nöjd är du med din lön? Markera det alternativ som stämmer bäst. □ Inte alls nöjd □ ganska missnöjd □ ganska nöjd □ Helt nöjd

8 Fråga inte utan påstå istället
Är vanligt med påståenden som ska markeras i en likert-skala. Ex 3: Efter den här kursen är jag redo att döma efter den nya offsideregeln i hockey. Håller inte med Håller med till viss del Håller med till stor del Håller med helt och hållet □ □ □ □ Fyra rutor ger tydliga skillnader. Tio rutor ger mer detaljerad information.

9 Välj mellan öppna och slutna frågor
Formulera sig fritt vid öppna frågor. Välja mellan färdiga svar i slutna frågor. Ibland bra att kombinera, t ex: Vilket lag är bäst i Stockholm? □ AIK □ Djurgården □ Hammarby □ Eget alternativ: ……………………

10 Nu blir det prov! Har ni lärt er något om enkäter? Markera det alternativ som stämmer bäst. □ Vadå lärt? Jag är i skolan för att träffa kompisar. □ Jag har ingen penna. □ Jag känner mig kränkt av oförberedda prov. Vad är numret till BRIS?

11 Undersökningsenkät Till eleverna i klass Sp3a för att se vanor och attityder om alkohol bland Sveriges ungdomar. Hur gammal är du? 1. När drack du alkohol första gången? □ 14 år □ 15 år □ 16 år 2. Hur ofta och mycket alkohol dricker du? Svar: 3. I vilket sammanhang dricker du alkohol? □ Till maten □ För att bli berusad □ Tycker det är gott 4. Hur bra är det med Systembolaget som hindrar folks rätt att köpa alkohol? □ Bra □ Dåligt 5. Din lillasyster ber dig att fixa vin. Vad gör du? □ Mitt bästa □ Aldrig □ Har bara bröder Tack för hjälpen!


Ladda ner ppt "Samhällsvetenskapliga metoder"

Liknande presentationer


Google-annonser