Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CELLEN Grunden för allt liv Ämnesomsättning Retbarhet Rörelse Fortplantning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CELLEN Grunden för allt liv Ämnesomsättning Retbarhet Rörelse Fortplantning."— Presentationens avskrift:

1

2 CELLEN

3 Grunden för allt liv Ämnesomsättning Retbarhet Rörelse Fortplantning

4 cellen Människokroppen består av en mängd olika celltyper Ca 80 biljoner celler bildar människokroppen

5 Cellens beståndsdelar Cellmembran Cellkärnan Kärnmembran Cellorganeller: o Mitokondrier o Ribosomer o Golgiapparaten oEndoplasmatiskt retikelsystem o Centrosomen /Centrioler

6 Cytoplasma Cytosolen är en geléaktig äggvitelösning 20 % äggvita 14% kolhydrater Fett och salt samt 66 % vatten Cytoplasman innehåller cytosolen och alla organeller. I Cytoplasman sker energiutvinningen (förbränningen) Det sker även en bildning av de ämnen som bygger upp cellen ( proteinsyntes)

7 Cellmembran Cellmembranet bestämmer vad som ska finnas på in-, och utsidan. Membranet är uppbyggt av lipider, som har en bärriärfunktion.

8 Cellkärnan Cellkärnan - nukleus - är den största strukturen i cellen. Kärnan avgränsas från cytoplasman av ett dubbelmembran med porer. Nukleolen är kärnans ribosomfabrik Kärnan är förvaringsplats för genomet, det totala DNA-innehållet i en cell

9 Ribosomerna Ribosomer bildas i nukleolen i cellkärnan. Ribosomer innehåller ribosomalt RNA (rRNA) och ribosomala protein. I ribosomen tar proteinsyntesen plats.

10 Golgiapparaten Golgi apparaten är en organell som är lokaliserad nära kärnan Golgiapparaten är en sortering-, modifiering- och förpacknings- och levereringsmasking av proteiner

11 Mitokondrie Mitokondrien är kraftverket i en cell. Det finns i genomsnitt ca 2000 i en cell Pga sin veckade struktur får man en enorm yta för en rad kemiska reaktioner som är kända som cellandningen, En mitokondrie har en livslängd på ca 10 dagar och förökar sig genom delning.

12 Endoplasmatiskt retikelsystem Endoplasmic reticulum ER är ett system av membranomslutna kanaler som kallas cisterner. ER är kopplat till cellkärnans membran. ER delas upp i två typer: * rough ER (RER) som är täckt med ribosomer * slätt ER (SER) som inte har några ribosomer

13 Centrosomen / centrioler Nära kärnan finns ett område med microtubuli som kallas centrosom. Centrisomer fungerar som centrum för microtubuli i odelade celler och formerar kärnspolen under celldelningen. I centrosomen finns två cylindriska strukturer som kallas centrioler.

14 Lysosomer Lysosomer innehåller en enzymgrupp som kallas för sura hydrolaser som har till uppgift att bryta ner olika kemiska substanser i cellen. Protaser bryter ner proteiner. Nucleaser bryter ner nukleinsyror. Glykosidaser bryter ner glykos. Fosfolipaser bryter ner cellmembran. Sulfafaser bryter ner sulfatföreningar. Fostataser bryter ner fosfoföreningar.

15 Sammanfattning


Ladda ner ppt "CELLEN Grunden för allt liv Ämnesomsättning Retbarhet Rörelse Fortplantning."

Liknande presentationer


Google-annonser