Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottslyftsansökan i IdrottOnline. Vi går igenom Idrottslyftet IdrottOnline Medlemsregister –Lägga in person –Roller Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottslyftsansökan i IdrottOnline. Vi går igenom Idrottslyftet IdrottOnline Medlemsregister –Lägga in person –Roller Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline."— Presentationens avskrift:

1 Idrottslyftsansökan i IdrottOnline

2 Vi går igenom Idrottslyftet IdrottOnline Medlemsregister –Lägga in person –Roller Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline

3 Idrottslyftet Idrottslyftet är en satsning på barn- och ungdomsidrott Idrottslyftets medel ska användas till insatser för att: öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill.

4 Utvecklingsområden Utveckla förbund och föreningar Ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer Ledarförsörjning – för att stärka föreningarna Samverkan med skolan ”Låt tusen blommor blomma”

5 Specialidrottsförbunden Utifrån Idrottslyftets huvudinriktning har varje SF skapat en egen utvecklingsplan. Denna ligger till grund för hur de fördelar medel till sina föreningar.

6 Samverkan med skolan Genom samverkan mellan idrottsföreningar och skolan vill idrotten skapa: Medlemstillväxt God fysisk status för barn och ungdomar Stimulerande och utvecklande idrottsmiljöer Fördelning av medel Stöd för samverkan mellan idrottsföreningar och skola ges av samtliga DF samt av de SF som så önskar.

7 Samverkan med skolan Förhållningssätt Ömsesidigt kan idrottsrörelsen och skolan vara en resurs för varandra, men skolan har alltid ansvar för verksamheten under den samlade skoldagen. I samverkan med skolan ska vi utgå från en verksamhet som: Är beslutad av IF och skolledning Genomförs under den samlade skoldagen, men inte ersätter ämnet idrott och hälsa. Främst genomförs i skolans närområde Erbjuder fortsatt verksamhet efter skolan.

8 Ökad tillgänglighet Tillgången och tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Syftet är att skapa aktivitetsytor, som leder till bättre förutsättningar för barns och ungdomars idrottande. Tydlig koppling till en eller flera idrottsföreningar. Medel fördelas av distriktsidrottsförbunden, men RF:s GS fattar beslutet. Minsta bidrag till objekt är två basbelopp (2009: 86 000 kr). Varje objekt ska verifiera minst en kontant ekonomisk uppväxling motsvarande bidraget från RF/Idrottslyftet. År 2 fördelades medel till 170 objekt, uppväxling ca 8 ggr/medlen Idrottspolitiskt viktigt arbete

9 Ledarförsörjning Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för möjligheterna att utveckla en idrott där alla kan vara med. SISU-distrikten fördelar medel till rekryterings-, utbildnings- och utvecklingsinsatser bland föreningar. En särskild satsning på unga ledare genomförs. SISU Idrottsutbildarna fortsätter att utveckla gränsöverskridande ledarutbildning i SF.

10 Sammanfattning Inom ramen för Idrottslyftet kan föreningen (IF) söka medel från: Specialidrottsförbund (t ex Svenska Konståkningsförbundet) När IF vill göra insatser för att rekrytera fler medlemmar (barn och ungdomar) och få fler att stanna i föreningen. Varje SF skapar sina egna kriterier utifrån Idrottslyftets huvudinriktning. Distriktsidrottsförbund (t ex Dalarnas Idrottsförbund) För att stärka samverkan mellan IF och skolan och för att utveckla idrottsmiljöer och anläggningar. SISU Idrottsutbildarnas distrikt För att få stöd i arbetet med ledarförsörjning (rekrytera, utbilda och behålla ledare)

11 Information om Idrottslyftet Lena Björk, Koordinator för Idrottslyftet E-post: lena.bjork@rf.se Telefon: 08-699 61 49lena.bjork@rf.se

12 Idrotter som hanterar Idrottslyftet i IdrottOnline ht 2009/vt 2010 Bordtennis Bågskytte Cykel Gymnastik Handikappidrott Simning Skidor Sportdykning Volleyboll

13 Svensk idrotts nya verksamhetssystem för kommunikation och administration

14 Fördelarna med IdrottOnline Min sida – en inloggning till alla mina uppgifter Gemensamt nyhetsflöde inom idrotten Automatisk information mellan förening och idrott t.ex. resultat och aktiviteter Möjligheter att dela kalendrar Ett medlemsregister för hela idrotten LOK-stödredovisning kopplat till medlemsregister Idrottsförening och förbund använder samma webbvertyg

15 IdrottOnline Klubb IdrottOnline Förbund Publika webbplatserWebbaserad idrottsadministration Idrottens tävlingssystem - serielottning domartillsättning söka arrangemang - resultat - statistik - licenser - live sändningar - avgiftshantering m.m. RF tjänster LOK-stöd Idrottslyft Elit Utbildningsmodul Års/föreningsrapporter Community IdrottOnline Administration Det gemensamma inom alla idrotter T.ex. Medlemsregister Personregister Export

16 IdrottOnline idag Över 12 000 föreningar 60 SF som startat sin IdrottOnline satsning

17 Framtid Fler förbund har tagit ett strategiskt val att köra ”allt” i IdrottOnline Allt ”mitt kommunikativa och administrativa idrottsutövande” samlat på webben IdrottOnline Backoffice för att alla stödorganisationer ska kunna stötta föreningarna. Ständig utveckling utifrån användarönskemål

18 Exempel på kommande utveckling av IdrottOnline Driftöversyn TA-system lagidrotter TA-system skidor/orientering/friidrott TA-system befintliga /egna SF-system Idrottslyftet IdrottOnline Admin -> vidareutveckling LOK vidareutveckling Utbildningsmodul Behörighetssystem ImageVault/bild & dokumenthantering Inloggning Prenumerationstjänst -> Svenskidrott Elitmodul – aktiv, tränare stöd personer Annonshuset, God Idrott - föreningsintäkter Webb-TV plattform Community Swedbank integration Intranät, Extranät, SF/DF/SDF/Sidu-d/IF Kommunikationslösning i IOK & IOF Licens Ta bort gamla systemet Backoffice + ärendehantering Eniro Telia popcorn, SMS Mail, sms-utskick SSO (Microsoft)

19 Fyra olika utbildningsområden IdrottOnline – hemsida Grund Fördjupning Arbetsrum IdrottOnline – medlemsregister Grund Fördjupning IdrottOnline – LOK-stöd Förenklad Fullständig IdrottOnline - Idrottslyftet

20 Lärgruppsplan för IdrottOnline - Idrottslyftet Sammankomst 1 – Strategi i föreningen Kurstillfälle – Skaffa kunskap Sammankomst 2 och 3 – Förmedla strategi och kunskap

21 DF/SISU-d support till föreningar Informera om hur man aktiverar sin IdrottOnline-sida Grunderna i hantering av hemsidan i IdrottOnline Grunderna i hantering av medlemsregister och behörighetstilldelning Hantering av LOK-stödsmodulen (fullständig eller förenklade) Informera om LOK-stödsregler Hantering av Idrottslyftsmodulen

22 Helpdesk 9 st i helpdesk Telefon 08-699 61 50 Måndag, tisdag och torsdag kl 13-21 Söndag kl 17-21 Mejl helpdesk@rf.se Skriv namn, förening och gärna skärmdumphelpdesk@rf.se Måndag, tisdag och torsdag kl 8-21 Onsdag och fredag kl 8-16.30 Lördag och söndag flytande, söndag säkert mellan 17-21 Helpdeskärenden Inloggning (till 25 okt) Administratörsproblem Ärenden som förenings- administratören klara av själv Behörigheter till interna sidor Enklare hemsidesfrågor

23 Logga in

24 Lägga in person i medlemsregistret Välj Medlemsregister

25 Sök eller lägg in person i medlemsregistret 2. Sök upp medlem Eller lägg in ”Ny medlem” om personen inte finns i registret 1. Välj ”Alla”

26 Fyll i uppgifter i 4 steg Fullständigt personnummer

27 Sök person i Åtgärdslistan 1. Välj ”Alla” 3. Sök upp personen på samma sätt som i medlemsregistret 2. Om personen inte har fullständigt personnummer ligger han/hon i Åtgärdslistan

28 Välj den person som ska ”lyftas” från Åtgärdslistan Klicka på den person som du ska komplettera personnummer på

29 Tilldela roll 4. Klicka på personen som du ska lägga till en roll på 3. Sök medlem 2. Kontrollera ”Alla” 1. Gå till Medlems-fliken

30 Lägg till roll Välj roll-fliken Klicka på ”Lägg till roll” och följ instruktionerna

31 Idrottslyftsfliken

32 Information från SF Klicka på länken för att göra ansökan -Ordförande och kassör måste vara inlagda i medlemsregistret för att kunna skicka in ansökan till förbundet. Se till att rätt idrott är angiven i rutan

33 Ansökningsformulär Vissa fält är obligatoriska att fylla i och systemet säger till om man glömt något av dessa

34 Beskriv projektet

35 Spara och ansök Vem som helst som har inloggningsmöjlighet på sidan kan fylla i ansökan och spara - Men bara ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig har ”Ansök”-knappen för att kunna skicka in

36 Status för ansökningar Här hamnar en sparad – ej inskickad ansökan Här hamnar en inskickad ansökan Tillbaks på sin IdrottOnline-sida under Idrottslyftsfliken ser alla som kan logga in föreningens olika Idrottslyftsansökningar och vilken status de har När en ansökan har blivit godkänd av SF:et så hamnar dom också under ”Återrapporter” med koppling till ett rapportformulär som ska fyllas i efter projektets slut Om SF:et önskar mer uppgifter begärs komplettering När föreningen kompletterat hamnar ansökan här Om ansökan inte beviljas Om ansökan godkänns Om ansökan avgränsats av SF:et måste IF acceptera eller avböja

37 Information om status När ansökan behandlats av SF:et får ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig en automatisk e-post (under förutsättning att e-post är inlagd i medlemsregistret). I detta fall ett önskemål om komplettering Från: sharepoint@rf.se [mailto:sharepoint@rf.se] Skickat: den 15 oktober 2009 14:07 Till: Lena Björk (RF) Ämne: Kompletteringskrav 2009-10-15 Detta e-postmeddelande har skickats till: Pia Ahlgren, pia.ahlgren@rf.se Lena Björk, lena.bjork@rf.se Hej, Er förening Gubbängen/Tallen Idrottsklubb med föreningsnr: 1831 har ansökt om medel från Idrottslyftet hos Svenska Bandyförbundet. Er ansökan måste kompletteras se ansökan. Ärende: 54 Projektnamn: Test 112 Ansvarig för ansökan i er förening är: Pia Ahlgren Idrott: Bandy Kontaktperson på förbundet för frågor kring ärendet är Pia Ahlgren Med vänliga hälsningar Svenska Bandyförbundet Ansökan under status ”kompletteringskrav” finns på föreningens IdrottOnline-sida

38 Återrapporteringsformulär Återrapporteringen ska relatera till ansökan och här finns direktlänk till den

39 Skicka in återrapporten Alla som har inlogg på sidan kan fylla i Återrapporten, men bara ordföranden, kassör eller Idrottslyftsansvarig kan skicka in

40 Status för återrapporter Status för återrapporter ser man på föreningens IdrottOnline-sida under Idrottslyftsfliken


Ladda ner ppt "Idrottslyftsansökan i IdrottOnline. Vi går igenom Idrottslyftet IdrottOnline Medlemsregister –Lägga in person –Roller Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline."

Liknande presentationer


Google-annonser