Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄSVANOR EN PRESENTATION FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄSVANOR EN PRESENTATION FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET."— Presentationens avskrift:

1 LÄSVANOR EN PRESENTATION FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET

2 Enkel modell över faktorer som förklarar människors medieanvändning Egenskaper hos samhället Långsiktiga/kortsiktiga Medie- konsumtion distribution/räckvidd/ vana/värdering Egenskaper hos medierna Interna/externa Egenskaper hos individen Demografi/preferenser

3 Mediekonsumtion en genomsnittlig dag, 2008 (procent) Källa: Mediebarometern 2008, Nordicom-Sverige

4 Användningen av press, radio, tv och internet en genomsnittlig dag, 1979-2008 (procent) Källa: Mediebarometern 2008, Nordicom-Sverige

5 Den tid vi ägnar åt medier en genomsnittlig dag, 1980 och 2008 (procent) 2008 Källa: Mediebarometern, Nordicom-Sverige Total tid: 5 timmar och 45 minuterTotal tid: 5 timmar och 59 minuter 1980

6 Regelbunden läsning av olika typer av dagstidningar, 1986-2008 (procent) Kommentar: Regelbunden läsning avser för morgontidningar läsning minst 5 dagar i veckan samt för kvälls- respektive gratistidningar läsning minst 3 dagar i veckan. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986-2008

7 Läsning av morgontidningar i olika åldersgrupper, 1986-2008 (procent) Kommentar: Avser läsning av morgontidningar minst 5 dagar i veckan. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986-2008

8 Andel regelbundna morgontidningsläsare efter generation, 1986–2008 (procent) I genomsnitt 34 år I genomsnitt 44 år Kommentar: Regelbundna läsare definieras som de som läser minst 5 dgr/v. Fr.o.m. 2003 års undersökning specificeras att frågan inte gäller läsning på internet. Den äldsta åldersgruppen är t.o.m. 1991 begränsad till 70–75 år. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986-2008/ Åsa Nilsson

9 Prenumeration i hushållet 1986-2008, samt funderingar på att avsluta prenumerationen (procent) Kommentar: Frågan om varför man funderar på att avsluta prenumerationen infördes först 1993 i SOM-formuläret. Frågan om man funderar på att avsluta sin prenumeration ställdes ej i 2007 års undersökning Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986-2008

10 Andel som bor i hushåll med prenumeration i olika generationer 1986–2008 (procent) I genomsnitt 44 år I genomsnitt 34 år Kommentar: Den äldsta åldersgruppen är t.o.m. 1991 begränsad till 70–75 år. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986-2008/ Åsa Nilsson

11 Anledningar till att man funderar på att upphöra med sin prenumeration 1993-2008, (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1993-2008 Kommentar: Sedan 2002 ställs frågan vartannat år. Alla frågor ingår inte samtliga år

12 Skäl till att inte prenumerera på en morgontidning, 2007 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2007Kommentar: Frågan är ej ställd 2008.

13 Tillgång till tidningen på annat sätt än genom prenumeration bland icke prenumererande tidningsläsare, 1986-2007 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986-2007Kommentar: Frågan är ej ställd 2008.

14 Regelbunden kvällstidningsläsning på papper och nät, 1998-2008 (procent) Kommentar: Avser läsning av kvällstidningar minst 3 dagar i veckan. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1998-2008

15 Regelbunden dagstidningsläsning i Stockholm, Göteborg och Malmö, 2008 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2008/Ingela Wadbring Kommentar: Observera att figuren bygger på olika skalor. För Göteborg gäller läsning minst 4 dagar i veckan, för Stockholm och Malmö minst 3 dagar i veckan.

16 Läsning av olika typer av innehåll i den lokala morgontidningen 2007 (procent) Kommentar: Siffrorna anger andelen som har angett svarsalternativet ’allt/i stort sett allt’ eller ’ganska mycket’. Tabellen baseras på de personer som uppgett att de läser en morgontidning minst 1 dag per vecka. OBS! Frågan är ej ställd 2008. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2007

17 Teknikinnehav, 1986-2008 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986-2008/ Annika Bergström

18 Användning av internet flera gånger i veckan i olika grupper, 1995-2008 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986-2008/Annika Bergström

19 Regelbunden nättidningsläsning 1998-2008 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2008/Annika Bergström Kommentar: Avser läsning minst 3 dagar i veckan

20 Gjort på internet 2008…. (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2008/Annika Bergström

21 Allmänhetens inställning till reklam i olika medier 2007 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2007/ Marie GrusellKommentar: Antal svar varierar mellan 1 640 och 1 719, frågan är ej ställd 2008.


Ladda ner ppt "LÄSVANOR EN PRESENTATION FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET."

Liknande presentationer


Google-annonser