Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRÅGEUTVECKLING INOM MSSQL Marcus Medina. Dagens visdomsord ” När du förändrar ditt sätt att betrakta saker förändras de saker du betraktar” - Okänd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRÅGEUTVECKLING INOM MSSQL Marcus Medina. Dagens visdomsord ” När du förändrar ditt sätt att betrakta saker förändras de saker du betraktar” - Okänd."— Presentationens avskrift:

1 FRÅGEUTVECKLING INOM MSSQL Marcus Medina

2 Dagens visdomsord ” När du förändrar ditt sätt att betrakta saker förändras de saker du betraktar” - Okänd

3 Dataintegritet  Vad innebär det?  Informationen i databasen ska vara konsekvent med de regler som gäller Exempelvis får en anställd inte tillhöra en avdelning som inte finns  Orimliga värden får inte förekomma Exempel Person i medlemsregistret som är 350 år gammal

4 Dataintegritet och villkor  Villkor för att begränsa riskerna för att datan blir fel callas Constraint  Från engelskan : Constrain, hålla fast, hindra, stoppa  Constraint ska alltså hindra oss från att lägga in felaktig data

5 Constraints  NOT NULL  Ett fält får inte vara null  CHECK  En logisk kontroll av datan (ålder>15 and ålder<75)  UNIQUE  Ser till att ingen rad data blir en dubblett  Primary Key  Ingen rad får ha samma ID

6 Constraints  Foreign key  FK Nyckeln måste finnas innan raden får skapas  Default  Ser till att kolumnen får ett standardvärde om inget anges  Se även: http://www.w3schools.com/sql/sql_constraints.asp

7 Transactions  Regler för Transactions  ACID  Atomicity: Allt eller inget, misslyckas en transaction så sparas inget  Consistency: Transaction följer alla regler (constraints, triggers mm) som finns för att kontrollera datan  Isolation: Ser till att alla Transactions sker seriellt, den ena efter den andra.  Durability: När transaction är avslutat ska informationen vara sparad och säkrad mot crasch

8 Transactions  Test med att lägga in, ta bort och ändra data med rollbacks och commit  Olika nivåer av Transactioner  Bra när man inte är säker på om datan matchar reglerna  Bra när man arbetar mot olika tabeller samtidigt och vill vara säker på att allt, eller inget, sparas

9 Vyer  Än så länge har vi skapat vyer med vyeditor  Lätt att skapa med SQL create view vMovie as SELECT Characters.name, Movies.name AS Movie FROM Characters LEFT JOIN Movies ON Characters.fk_movieID = Movies.movieID GO

10 Funktioner  Funktioner har mer eller mindre samma funktion som funktioner i C# har  de förser en med extralösningar som inte finns annars  Beräkningar  Sökningar  Mm  Create function {namn} ({param} {typ}) returns {typ} as BEGIN {din kod}  END

11 Stored procedures  Färdigkompilerade för snabb körning  Tar emot parametrar  Kan köra funktioner  Behöver inte returnera data  Används till  Dubbelchecka input  Uppdatera data  Massuppdateringar eller inserts

12 Triggers  Triggers körs bara vid insert, delete eller update  Den körs bara, den får ingen information i övrigt  Den vet inte något om senaste ID som skapats, ändrats eller raderats  Fel i triggern gör att Insert/update/delete inte går igenom

13 Läxa  Dagens: Beginning T-SQL sida 309-377  Till måndag: 378-401 (XML)  Kolla runt på w3Schools  www.w3schools.com/sql/ www.w3schools.com/sql/  The Manga Guide to Databases  Resten av boken

14 Go Ninja!


Ladda ner ppt "FRÅGEUTVECKLING INOM MSSQL Marcus Medina. Dagens visdomsord ” När du förändrar ditt sätt att betrakta saker förändras de saker du betraktar” - Okänd."

Liknande presentationer


Google-annonser