Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om läxan (enligt EPA-modellen):

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om läxan (enligt EPA-modellen):"— Presentationens avskrift:

1 Om läxan (enligt EPA-modellen):
1. Arbeta själv i 5 minuter och skriv korta svar på frågorna ni fått i läxa till idag. Beskriv hur hemarbetet/handarbetet i hemmen utvecklades till fabriksarbete Vilka uppfinningar var viktiga för industrialiseringen? Hur var arbetsförhållandena för arbetarna i fabriker och i gruvor? 2. Diskutera dina svar tillsammans med din bänkkamrat i 5 minuter. 3. Vi diskuterar frågorna tillsammans i klassen.

2 Industriella revolutionen
Skeende och konsekvenser

3 Förra lektionen: Förutsättningar
Agrara revolutionen Effektivare jordbruk – skiften, växelbruk, uppfinningar Folkflyttningar Befolkningen ökar Jordlösa bönder Urbanisering – från landet till städer Geografi Råvaror - Kol och järnmalm Kommunikationer – tillgång till floder och hamnar Handel Triangelhandeln Billiga råvaror + nya marknader

4 Idag: Hur växer fabrikerna fram?
Från hemarbete till fabriksarbete Hur påverkade nya uppfinningar samhället? Spinning Jenny, ångmaskinen, järnvägar, ångfartyg Hur var arbetsförhållandena för arbetarna i fabriker och i gruvor? Tuffa villkor Barnarbete Vilka följder (konsekvenser) fick industrialiseringen? Arbetarklass och fackföreningar Ändrad familjebild Kvinnorörelser Tid och transporter Miljöförstöring och befolkningsökning

5 Hur växte fabrikerna fram?
Hemarbete på landsbygden Tyger viktig produkt för England sedan 1300-talet. Tillverkade tyger av ull – köpmän köpte och sålde vidare på marknaden. Man använde garn och vävstolar. Arbetarna kunde inte arbeta hela året Nya sätt att väva Flygande skytteln Spinning Jenny Väverskorna kan producera mer tyg på samma tid

6 Hur växte fabrikerna fram?
Steg 1: Ett nytt sätt att arbeta Den ökande befolkningen behövde mer tyg (efterfrågan på marknaden) Köpmännen ville kontrollera tillverkningen Köpmännen flyttar tillverkningen till egna lokaler – fabriker

7 Hur växte fabrikerna fram?
Steg 2: Ny spinnmaskin gör att fabrikerna flyttar Vattenkraft viktig – fabriker byggs vid floder Steg 3: Maskinerna tar över arbetet Ny vävstol gör att man kan tillverka mer tyg Behöver mer råvaror = bomull från kolonierna Arbetarna blir maskinskötare snarare än hantverkare Fabriksägarna får mer makt över tillverkningen – arbetarna får mindre makt

8 Uppfinningar

9 Uppfinningar Ångmaskin Fabrikerna kunde byggas var som helst
Behövde kol och järn

10 Arbetsförhållanden I gruvan I fabriker
Trångt Barnarbete Farligt Arbetade 6 dagar / vecka, 12 h om dagen. I fabriker Arbetar 6,5 dagar / vecka, kl 6-19. Inget säkerhetstänk kring maskiner Lönerna kunde sänkas snabbt Överlag mycket dåliga arbetsvillkor

11 Följder av industriella revolutionen
Arbetarklass och fackföreningar Tidigare samhällssystem (adel, präster, borgare, bönder) förlorar betydelse. Nytt system utifrån de nya villkoren arbetarklass, medelklass, överklass. Dåliga arbetsvillkor får arbetarna att arbeta tillsammans för bättre villkor och löner – fackföreningar

12 Följder av industriella revolutionen
Ändrad familjebild I jordbrukssamhälle är familj och släkt central I industrisamhället är individen och den närmaste familjen viktigast Ingen släkt som kan hjälpa till om man blev av med jobbet, sjuk – staten tar över ansvaret. Kvinnorörelser Kvinnor fick lägre löner än män Många kvinnor arbetar tillsammans får att få det bättre – kvinnorörelser och feminism

13 Följder av industriella revolutionen
Arbete och tid Jordbrukssamhälle – jobbar när det är ljust, mer på sommaren än på vintern. Industrisamhälle – jobbar lika mycket hela tiden Transporter Gemensam tid gjorde det möjligt för transporter att fungera Järnväg, ångbåtar Turism allt mer populärt för medelklassen

14 Följder av industriella revolutionen
Miljöförstöring och befolkningsökning Långsiktigt viktigast! Förstör miljön med utsläpp Gruvor och nedhuggning av skog Använder icke-förnyelsebara råvaror År 1800 fanns ca 1 miljard människor – år 2000 fanns ca 6 miljarder människor Hur kommer det att se ut framöver?

15 Pararbete Lägg ut sambandskorten och beskriv vad som sker under industriella revolutionen för varandra. Det finns fyra stycken förutsättningskort (F) – lägg ut dem först. Följderna (Konsekvenserna, K på korten) kan läggas ut tillsammans eller i olika spår. Wildcard = du bestämmer helt själv vad det ska stå på kortet

16 Enskilt arbete Skriv en berättelse om en bonde och hans familj som tvingas flytta från landet in till staden Manchester i England. Det fanns många gruvor och industrier i Manchester. Vad händer med mannen? Vad händer med kvinnan? Vad händer med barnen? Hur gör de för att förbättra sin situation? Ni får fortsätta med den här berättelsen nästa vecka.

17 Exit ticket Skriv följande rubriker på ett löst blad med mellanrum att skriva på: Hur väl har du förstått dagens lektion? (Använd siffrorna 1-4, 1=förstod inte alls, 4=förstod allt) Vad har du lärt dig idag? Vad är en fackförening?


Ladda ner ppt "Om läxan (enligt EPA-modellen):"

Liknande presentationer


Google-annonser